Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Указы Президента РБ

Указ Президента Беларуси от 18.10.2007 N 527 "Аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны" (вместе с "Палажэннем аб парадку ажыццяўлення адлiчэнняў за прадпрымальнiцкую дзейнасць, якая аказвае непасрэднае ўздзеянне на гiсторыка-культурную каштоўнасць або зоны аховы нерухомай матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, выплаты кампенсацый за шкоду, што прычыняецца гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей")

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница
Зарегистрировано в НРПА РБ 22 октября 2007 г. N 1/9038У мэтах стварэння ўмоў належнага захавання, аднаўлення, утрымання i выкарыстання асобных вiдаў гiсторыка-культурных каштоўнасцей i зон аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей ПАСТАНАЎЛЯЮ:

1. Зацвердзiць прыкладзенае Палажэнне аб парадку ажыццяўлення адлiчэнняў за прадпрымальнiцкую дзейнасць, якая аказвае непасрэднае ўздзеянне на гiсторыка-культурную каштоўнасць або зоны аховы нерухомай матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, выплаты кампенсацый за шкоду, што прычыняецца гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей.

2. Унесцi ў Палажэнне аб фондзе Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы культуры i мастацтва, зацверджанае Указам Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 13 снежня 2004 г. N 601 "Аб некаторых пытаннях дзейнасцi фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы культуры i мастацтва" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 195, 1/6077), наступныя змяненнi i дапаўненне:

2.1. у пункце 1 слова "гiстарычнай" замянiць словам "гiсторыка-культурнай";

2.2. пункт 2 пасля абзаца другога дапоўнiць абзацамi наступнага зместу:

"адлiчэнняў за прадпрымальнiцкую дзейнасць, якая аказвае непасрэднае ўздзеянне на гiсторыка-культурныя каштоўнасцi або зоны аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

кампенсацый за шкоду, прычыненую гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей;";

абзацы трэцi i чацвёрты лiчыць адпаведна абзацамi пятым i шостым;

2.3. абзац восьмы пункта 5 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"мэты, накiраваныя на ахову гiсторыка-культурнай спадчыны.";

2.4. пункты 7 i 8 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"7. Экспертна-мастацкiя камiсii (саветы) па вiдах мастацтва, створаныя пры Мiнiстэрстве культуры, i Беларуская рэспублiканская навукова-метадычная рада па пытаннях гiсторыка-культурнай спадчыны пры Мiнiстэрстве культуры прадстаўляюць згодна з iх кампетэнцыяй у савет фонду экспертныя заключэннi па творчых праектах i абгрунтаваных прапановах па ахове гiсторыка-культурнай спадчыны для прыняцця рашэнняў аб выдзяленнi сродкаў на iх рэалiзацыю.

8. Усе творчыя праекты i абгрунтаваныя прапановы па ахове гiсторыка-культурнай спадчыны разглядаюцца саветам фонду на конкурснай аснове. Падтрымка творчых праектаў i абгрунтаваных прапаноў па ахове гiсторыка-культурнай спадчыны ажыццяўляецца ў выглядзе поўнага або частковага фiнансавання.";

2.5. у пункце 10 словы "трэцiм i чацвёртым" замянiць словамi "трэцiм - шостым".

3. Савету Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у трохмесячны тэрмiн забяспечыць прывядзенне актаў заканадаўства ў адпаведнасць з дадзеным Указам i прыняць iншыя меры па яго рэалiзацыi.

4. Дадзены Указ уступае ў сiлу з дня яго афiцыйнага апублiкавання.Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.ЛУКАШЭНКА                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                         Указ Прэзiдэнта
                         Рэспублiкi Беларусь
                         18.10.2007 N 527


ПАЛАЖЭННЕ

АБ ПАРАДКУ АЖЫЦЦЯЎЛЕННЯ АДЛIЧЭННЯЎ ЗА ПРАДПРЫМАЛЬНIЦКУЮ

ДЗЕЙНАСЦЬ, ЯКАЯ АКАЗВАЕ НЕПАСРЭДНАЕ ЎЗДЗЕЯННЕ НА

ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНУЮ КАШТОЎНАСЦЬ АБО ЗОНЫ АХОВЫ НЕРУХОМАЙ

МАТЭРЫЯЛЬНАЙ ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ КАШТОЎНАСЦI, ВЫПЛАТЫ

КАМПЕНСАЦЫЙ ЗА ШКОДУ, ШТО ПРЫЧЫНЯЕЦЦА ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫМ

КАШТОЎНАСЦЯМ АБО ЗОНАМ АХОВЫ НЕРУХОМЫХ МАТЭРЫЯЛЬНЫХ

ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ1. Дадзеным Палажэннем устанаўлiваецца парадак ажыццяўлення юрыдычнымi i (або) фiзiчнымi асобамi, у тым лiку iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi, адлiчэнняў за прадпрымальнiцкую дзейнасць, якая аказвае непасрэднае ўздзеянне на гiсторыка-культурную каштоўнасць або зоны аховы нерухомай матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi (далей - адлiчэннi), i выплаты кампенсацый за шкоду, прычыненую гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей, i за абмежаванне ў сувязi з гэтым доступу грамадзян да гiсторыка-культурных каштоўнасцей (далей - кампенсацыя).

2. Адлiчэннi ажыццяўляюцца ад прыбытку, атрыманага юрыдычнымi i (або) фiзiчнымi асобамi, у тым лiку iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi, ад дзейнасцi, якая аказвае непасрэднае ўздзеянне на гiсторыка-культурную каштоўнасць або зоны аховы нерухомай матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi (далей - зоны аховы).

Выплата кампенсацый ажыццяўляецца ад прыбытку, атрыманага юрыдычнымi i (або) фiзiчнымi асобамi, у тым лiку iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi, ад дзейнасцi, якая прычынiла шкоду гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы.

3. Пад прыбыткам, указаным у пункце 2 дадзенага Палажэння, маецца на ўвазе даход, якi застаецца ў распараджэннi юрыдычных i (або) фiзiчных асоб, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, пасля выплаты падаткаў, збораў (пошлiн), iншых абавязковых плацяжоў, устаноўленых заканадаўчымi актамi Рэспублiкi Беларусь.

4. Юрыдычныя i (або) фiзiчныя асобы, у тым лiку iндывiдуальныя прадпрымальнiкi, якiя ажыццяўляюць прадпрымальнiцкую дзейнасць згодна з пунктамi 7 i 8 дадзенага Палажэння, робяць адлiчэннi i выплачваюць кампенсацыi ў фонд Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы культуры i мастацтва (далей - фонд).

Адлiчэннi i кампенсацыi ўносяцца на спецыяльны пазабюджэтны рахунак Мiнiстэрства культуры.

5. Памеры адлiчэнняў складаюць для юрыдычных i фiзiчных асоб Рэспублiкi Беларусь, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, 5 працэнтаў, для замежных юрыдычных i фiзiчных асоб - 25 працэнтаў ад прыбытку, атрыманага ў вынiку дзейнасцi, якая аказала непасрэднае ўздзеянне на гiсторыка-культурную каштоўнасць або зоны аховы, i ўносяцца не пазней 10 лютага года, якi наступае за справаздачным годам.

6. Памеры кампенсацый для юрыдычных i (або) фiзiчных асоб, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, за шкоду, прычыненую гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы, складаюць да 5 працэнтаў ад прыбытку, атрыманага ў вынiку дзейнасцi, якая прычынiла шкоду гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы.

Выплата кампенсацый ажыццяўляецца штомесяц i вызначаецца ў кожным выпадку асобна ў адпаведнасцi з пунктам 11 дадзенага Палажэння.

7. Юрыдычныя i (або) фiзiчныя асобы, у тым лiку iндывiдуальныя прадпрымальнiкi, робяць адлiчэннi ў фонд у выпадках, калi яны ажыццяўляюць прадпрымальнiцкую дзейнасць, якая аказвае непасрэднае ўздзеянне на гiсторыка-культурную каштоўнасць або зоны аховы, шляхам стварэння дадатковых транспартных нагрузак, прыўнясення функцый, не характэрных для гэтай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, стварэння дадатковых аб'ёмна-прасторавых збудаванняў, не ўласцiвых i не характэрных для дадзенай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi.

8. Юрыдычныя i (або) фiзiчныя асобы, у тым лiку iндывiдуальныя прадпрымальнiкi, выплачваюць у фонд кампенсацыi па прадпiсанню Мiнiстэрства культуры ў выпадках, калi яны:

не маюць магчымасцi абмежаваць або поўнасцю спынiць рух транспартных сродкаў, самаходных сельскагаспадарчых, мелiярацыйных i дарожна-будаўнiчых машын на дарогах, прылеглых да нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей або зон аховы, цi дзейнасць камунiкацыйных лiнiй, якiя ствараюць пагрозу захаванню гэтых гiсторыка-культурных каштоўнасцей або зонам аховы;

не маюць магчымасцi абмежаваць або поўнасцю спынiць гаспадарчую цi iншую дзейнасць, якая прыводзiць да забруджвання паветранага цi воднага басейна i стварае пагрозу захаванню нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей або зонам аховы;

не маюць магчымасцi прыпынiць або поўнасцю спынiць дзейнасць, абмежаваную ахоўным абавязацельствам;

дапускаюць неадпаведнае выкарыстанне гiсторыка-культурных каштоўнасцей (не ў адпаведнасцi з iх гiсторыка-культурнай значнасцю).

9. Устанаўленне факта прычынення шкоды гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы ажыццяўляецца Мiнiстэрствам культуры на падставе акта аб прычыненнi шкоды гiсторыка-культурнай каштоўнасцi або зонам аховы, падрыхтаванага мясцовымi выканаўчымi i распарадчымi органамi, на тэрыторыi якiх знаходзiцца гiсторыка-культурная каштоўнасць.

10. Абавязак па выплаце кампенсацыi, яе памер i перыядычнасць выплаты ўстанаўлiваюцца ў прадпiсаннi Мiнiстэрства культуры адносна юрыдычных i (або) фiзiчных асоб, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, у сувязi з прычыненнем iмi шкоды гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы.

11. Разлiк памеру шкоды, якая прычынена гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы, праводзiцца Мiнiстэрствам культуры з улiкам аб'ёму сродкаў, неабходных для прывядзення ў належны тэхнiчны i эстэтычны стан гiсторыка-культурнай каштоўнасцi i (або) тэрыторыi ў межах зоны аховы.

Калi юрыдычныя i (або) фiзiчныя асобы, у тым лiку iндывiдуальныя прадпрымальнiкi, не ажыццяўляюць прадпрымальнiцкай дзейнасцi, звязанай з атрыманнем прыбытку, яны павiнны штомесяц выплачваць фiксаваную суму кампенсацый, памер якой вызначаецца метадам разлiку затрат, неабходных для лiквiдацыi наступстваў шкоды, прычыненай гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы.

Затраты, звязаныя з правядзеннем разлiку кампенсацый, павiнны быць аплачаны юрыдычнымi i (або) фiзiчнымi асобамi, у тым лiку iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi, якiя прычынiлi шкоду гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы.

12. Калi юрыдычныя i (або) фiзiчныя асобы, у тым лiку iндывiдуальныя прадпрымальнiкi, не згодны з устаноўленым фактам прычынення шкоды або вызначаным у адпаведнасцi з пунктам 11 дадзенага Палажэння памерам кампенсацыi, абскарджанне рашэння Мiнiстэрства культуры адносна неабходнасцi выплаты кампенсацыi i яе памераў ажыццяўляецца ў судовым парадку.

13. Метадычнае, арганiзацыйнае садзейнiчанне i кантроль за своечасовасцю i паўнатой ажыццяўлення адлiчэнняў i выплаты кампенсацый ускладаецца на Мiнiстэрства культуры i адпаведныя структурныя падраздзяленнi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў.

14. Юрыдычныя i (або) фiзiчныя асобы, у тым лiку iндывiдуальныя прадпрымальнiкi, штогод да 15 сакавiка пацвярджаюць ажыццяўленне адлiчэнняў або выплаты кампенсацый шляхам прадстаўлення копiй адпаведных плацёжных дакументаў у Мiнiстэрства культуры праз мясцовыя выканаўчыя i распарадчыя органы.

15. За несвоечасовае ажыццяўленне адлiчэнняў i выплаты кампенсацый у фонд з адказных за дапушчаныя парушэннi асоб спаганяецца пеня ў памеры 0,01 працэнта ад сумы адлiчэння i кампенсацыi за кожны дзень пратэрмiноўкi плацяжу.

16. У выпадку адмовы юрыдычных i (або) фiзiчных асоб, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, ад выплаты адлiчэнняў i кампенсацый iх спагнанне ажыццяўляецца ў судовым парадку на падставе звароту Мiнiстэрства культуры або па яго просьбе мясцовага выканаўчага i распарадчага органа, на тэрыторыi якога знаходзiцца гiсторыка-культурная каштоўнасць або зоны аховы.

Предыдущий | Следующий

<<< Содержание

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList