Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 13.12.2000 N 26 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб Нацыянальным банку даных у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў (рамёстваў)"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница
Зарегистрировано в НРПА РБ 28 декабря 2000 г. N 8/4689У адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 9 лiпеня 1999 г. N 282-З "Аб народным мастацтве, народных промыслах (рамёствах) у Рэспублiцы Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 56, 2/62) Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

Зацвердзiць прыкладзенае Палажэнне аб Нацыянальным банку даных у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў (рамёстваў).Выконваючы абавязкi Мiнiстра У.П.РЫЛАТКА                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        Пастанова
                        Мiнiстэрства культуры
                        Рэспублiкi Беларусь
                        13.12.2000 N 26


ПАЛАЖЭННЕ

АБ НАЦЫЯНАЛЬНЫМ БАНКУ ДАНЫХ У ГАЛIНЕ НАРОДНАГА

МАСТАЦТВА, НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛАЎ (РАМЁСТВАЎ)Глава 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI1. Нацыянальны банк даных у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў (рамёстваў) (далей - Нацыянальны банк даных) - адзiная аўтаматызаваная iнфармацыйная сiстэма, створаная ў адпаведнасцi з артыкулам 28 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 9 лiпеня 1999 г. N 282-З "Аб народным мастацтве, народных промыслах (рамёствах) у Рэспублiцы Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 56, 2/62) у мэтах збору, сiстэматызацыi i захавання iнфармацыйных рэсурсаў па разнастайных вiдах беларускага народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў, а таксама забеспячэння гэтымi рэсурсамi карыстальнiкаў.

2. Iнфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнага банка даных з'яўляюцца часткай сiстэмы дзяржаўных iнфармацыйных рэсурсаў Рэспублiкi Беларусь.

3. Нацыянальны банк даных ствараецца Мiнiстэрствам культуры Рэспублiкi Беларусь у адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь i Палажэннем аб Нацыянальным банку даных у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў (рамёстваў) (далей - Палажэнне).

4. Нацыянальны банк даных мае адрасы ў сiстэме Iнтэрнэт i свой лагатып, якi абавязкова выкарыстоўваецца пры перадачы iнфармацыi па каналах сувязi i распаўсюджваннi прыналежных яму iнфармацыйных рэсурсаў на машынных i iншых носьбiтах.

5. Поўнае найменне сiстэмы:

на беларускай мове - Нацыянальны банк даных у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў (рамёстваў);

на рускай мове - Национальный банк данных по народному искусству, народным промыслам (ремеслам).Глава 2. АСНОЎНЫЯ МЭТЫ СТВАРЭННЯ НАЦЫЯНАЛЬНАГА

БАНКА ДАНЫХ, ЯГО ЗАДАЧЫ I ФУНКЦЫI6. Асноўнымi мэтамi стварэння Нацыянальнага банка даных з'яўляюцца назапашванне, сiстэматызацыя i захаванне iнфармацыйных рэсурсаў па беларускаму народнаму мастацтву, народных промыслах i рамёствах, забеспячэнне гэтымi рэсурсамi карыстальнiкаў.

7. Асноўнымi задачамi Нацыянальнага банка даных з'яўляюцца:

збор, апрацоўка, захаванне iнфармацыйных рэсурсаў у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў;

папулярызацыя i распаўсюджванне каштоўнасцей беларускага народнага мастацтва, промыслаў i рамёстваў у краiне i ў свеце;

iнфармацыйнае забеспячэнне навукова-даследчай, творчай, арганiзацыйнай, вытворчай, камерцыйнай дзейнасцi ў галiне народнага мастацтва, промыслаў i рамёстваў.

8. Нацыянальны банк даных ахоплiвае наступныя вiды народнага мастацтва, промыслаў i рамёстваў:

народныя абрады i святы;

народныя звычаi, вераваннi;

народная вусна-паэтычная творчасць;

народныя спевы;

народныя танцы;

народныя гульнi;

народная iнструментальная музыка;

народнае дойлiдства;

народнае адзенне;

арнамент;

традыцыйныя мастацкiя рамёствы;

традыцыйныя тэхналогii апрацоўкi матэрыялаў у народных промыслах i рамёствах;

народная пластыка;

народны жывапiс iнсiтнага характару;

атрыбуты народных абрадаў i свят;

народная кулiнарыя.

9. Аб'ектамi iнфармацыйных рэсурсаў Нацыянальнага банка даных з'яўляюцца:

фiксаваныя творы i ўзоры народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў у тэкставых, аўдыё-, вiдэазапiсах, фотаздымках;

архiвы, дакументы i матэрыялы па традыцыйных вiдах народнага мастацтва, промыслах i рамёствах;

бiблiяграфiя i публiкацыi ў галiне народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў;

рэестры, дакументы i матэрыялы аб аўтэнтычных гуртах са статусам гiсторыка-культурнай каштоўнасцi;

рэестры, дакументы i матэрыялы аб творчых аб'яднаннях, грамадскiх арганiзацыях у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў;

рэестры, дакументы i матэрыялы аб лаўрэатах прэмiй i стыпендыятах у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў;

рэестры, дакументы i матэрыялы аб установах культуры ў галiне народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў;

дакументы i матэрыялы па асноўных мерапрыемствах (выстаўкi, конкурсы, фестывалi) у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў;

штогадовы каляндар рэспублiканскiх, абласных, раённых i мiжнародных мерапрыемстваў у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў.

10. Нацыянальны банк даных ствараецца дзеля выканання наступных функцый:

ажыццяўлення навукова абгрунтаванага збору, аналiзу i падрыхтоўкi даных па змесце, структуры, формах iснавання, распаўсюджваннi i лакалiзацыi пералiчаных вiдаў традыцыйнай беларускай культуры;

правядзення адбору i, пры неабходнасцi, навуковай экспертызы твораў i ўзораў народнага мастацтва, промыслаў i рамёстваў, носьбiтаў традыцый, майстроў, гуртоў у якасцi аб'ектаў захавання;

ажыццяўлення вырабу электронных копiй твораў народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў i стварэння аб'ектаў захавання;

увядзення аб'ектаў захавання ў базы даных;

забеспячэння падтрымкi цэласнасцi баз даных;

забеспячэння функцыянавання ВЕБ-сервера i падтрымкi ВЕБ-сайта Нацыянальнага банка даных у Iнтэрнэце;

забеспячэння доступу да захоўваемай iнфармацыi карыстальнiкам, аказанне iм кансультацыйных паслуг;

забеспячэння падтрымкi сувязей i абмену данымi па народнаму мастацтву, народных промыслах i рамёствах з мiжнароднымi, нацыянальнымi i iншымi арганiзацыямi, фiзiчнымi асобамi;

ажыццяўлення падрыхтоўкi, стварэння i распаўсюджвання матэрыялаў па народнаму мастацтву i народных промыслах i рамёствах па каналах сувязi на машынных носьбiтах iнфармацыi, а таксама ў выглядзе раздруковак цi палiграфiчна аформленых матэрыялаў.Глава 3. ХАРАКТАРЫСТЫКА СIСТЭМЫ IНФАРМАЦЫЙНЫХ

РЭСУРСАЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА БАНКА ДАНЫХ11. Нацыянальны банк даных уяўляе сабой тэрытарыяльна размеркаваную сiстэму iнфармацыйных рэсурсаў, якая забяспечвае iх збор, захаванне i развiццё, а таксама доступ да iнфармацыйных рэсурсаў карыстальнiкаў па лакальных i тэлекамунiкацыйных сетках.

12. Iнфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнага банка даных складаюцца з баз даных па прадметнай галiне, якую ён ахоплiвае.

13. Аб'ектамi захавання з'яўляюцца электронныя копii твораў народнага мастацтва i вырабаў народных промыслаў i рамёстваў, тэкставая, графiчная, вiдэа- i аўдыёiнфармацыя.

14. Доступ карыстальнiкаў да iнфармацыйных рэсурсаў ажыццяўляецца па лакальных вылiчальных сетках галоўнага аддзялення Нацыянальнага банка даных i па тэлекамунiкацыйных сетках (Iнтэрнэт, Iнтранэт).

15. Праграмна-тэхнiчны комплекс Нацыянальнага банка даных уключае:

сервер баз даных;

ВЕБ-сервер Iнтэрнэт;

сродкi падрыхтоўкi даных i вырабу аб'ектаў захавання;

сродкi ўводу i забеспячэння цэласнасцi iнфармацыйных рэсурсаў;

сродкi перадачы даных.Глава 4. АРГАНIЗАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЕЙНАСЦI

НАЦЫЯНАЛЬНАГА БАНКА ДАНЫХ16. У арганiзацыйных адносiнах Нацыянальны банк даных з'яўляецца шматузроўневай сiстэмай, якая ўключае галоўнае (рэспублiканскае), абласныя i спецыялiзаваныя аддзяленнi.

17. Галоўнае аддзяленне ствараецца на базе Беларускага iнстытута праблем культуры i функцыянiруе як яго структурная адзiнка.

18. Галоўнае аддзяленне:

арганiзуе, забяспечвае стварэнне, функцыянiраванне i развiццё Нацыянальнага банка даных;

ажыццяўляе кiраўнiцтва сiстэмай у цэлым i забяспечвае ўзаемадзеянне абласных i спецыялiзаваных аддзяленняў Нацыянальнага банка даных;

ажыццяўляе мерапрыемствы па навукова-метадычнаму забеспячэнню сiстэмы, арганiзуе падрыхтоўку, перападрыхтоўку i павышэнне квалiфiкацыi персаналу абласных i спецыялiзаваных аддзяленняў;

вывучае iнфармацыйныя запатрабаваннi карыстальнiкаў Нацыянальнага банка даных, рынак iнфармацыйных прадуктаў i паслуг у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў;

ажыццяўляе выраб i распаўсюджванне iнфармацыйных прадуктаў у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў на машынных i традыцыйных носьбiтах;

забяспечвае падтрымку сувязей i абмен данымi па народнаму мастацтву, народных промыслах i рамёствах з мiжнароднымi, нацыянальнымi i iншымi цэнтрамi, арганiзацыямi, прыватнымi асобамi.

19. Абласныя аддзяленнi ствараюцца i функцыянiруюць у складзе абласных навукова-метадычных цэнтраў народнай творчасцi цi iншых устаноў культуры вобласцi.

Абласныя аддзяленнi:

ажыццяўляюць агульнае кiраўнiцтва абласной сiстэмай Нацыянальнага банка даных;

садзейнiчаюць стварэнню i функцыянiраванню тэрытарыяльных фiлiялаў (на базе раённых устаноў культуры) i спецыялiзаваных аддзяленняў Нацыянальнага банка даных на тэрыторыi вобласцi;

ажыццяўляюць метадычнае суправаджэнне дзейнасцi фiлiялаў i аддзяленняў Нацыянальнага банка даных на тэрыторыi вобласцi;

ствараюць базу даных па народнаму мастацтву, народных промыслах i рамёствах абласнога значэння;

прадстаўляюць у галоўнае аддзяленне Нацыянальнага банка даных iнфармацыю аб аб'ектах народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў па каналах электроннай сувязi i на машынных носьбiтах;

вывучаюць iнфармацыйныя запатрабаваннi карыстальнiкаў базы даных абласнога аддзялення Нацыянальнага банка даных, абласны рынак iнфармацыйных прадуктаў i паслуг у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў;

забяспечваюць доступ карыстальнiкам да iнфармацыйных рэсурсаў базы даных абласных i iншых аддзяленняў Нацыянальнага банка даных праз тэрмiналы лакальнай i тэлекамунiкацыйных сетак, аказваюць iм кансультацыйныя паслугi.

20. Спецыялiзаваныя па пэўнай тэматыцы аддзяленнi Нацыянальнага банка даных могуць стварацца i функцыянiраваць ва ўстановах i арганiзацыях рознай ведамаснай прыналежнасцi, а таксама ў творчых саюзах, пры грамадскiх аб'яднаннях.

Спецыялiзаваныя аддзяленнi:

назапашваюць iнфармацыйныя рэсурсы па пэўных вiдах, жанрах цi тэматыцы ў галiне народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў;

ствараюць спецыялiзаваную базу даных у галiне народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў;

прадстаўляюць iнфармацыю аб аб'ектах народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў у галоўнае i абласныя аддзяленнi Нацыянальнага банка даных па каналах электроннай сувязi i машынных носьбiтах iнфармацыi;

забяспечваюць доступ карыстальнiкам да iнфармацыйных рэсурсаў спецыялiзаванай базы даных;

ажыццяўляюць абмен iнфармацыйнымi рэсурсамi з iншымi аддзяленнямi Нацыянальнага банка даных.

21. Абласныя аддзяленнi Нацыянальнага банка даных могуць мець фiлiялы. Фiлiялы абласных аддзяленняў ствараюцца i функцыянiруюць на базе раённых (гарадскiх) устаноў культуры i забяспечваюць збор i прадстаўленне ў абласныя аддзяленнi Нацыянальнага банка даных iнфармацыю аб аб'ектах народнага мастацтва, народных промыслаў i рамёстваў.Глава 5. КАРЫСТАЛЬНIКI НАЦЫЯНАЛЬНАГА БАНКА ДАНЫХ22. Нацыянальны банк даных з'яўляецца шматкарыстальнiцкай iнфармацыйнай сiстэмай. Карыстальнiкамi яго iнфармацыйных рэсурсаў з'яўляюцца арганiзацыi розных форм уласнасцi, фiзiчныя асобы як у краiне, так i па-за яе межамi.

23. Доступ карыстальнiкам да iнфармацыйных рэсурсаў ажыццяўляецца:

праз лакальныя i тэлекамунiкацыйныя сеткi;

пры непасрэдным звароце ў галоўнае цi рэгiянальнае аддзяленне Нацыянальнага банка даных.

24. Фiнансаванне работ па стварэнню i забеспячэнню дзейнасцi Нацыянальнага банка даных ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з заканадаўствам.Глава 6. КАНТРОЛЬ ЗА ДЗЕЙНАСЦЮ НАЦЫЯНАЛЬНАГА БАНКА ДАНЫХ25. Кантроль за дзейнасцю галоўнага аддзялення Нацыянальнага банка даных ажыццяўляе Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь, абласных аддзяленняў - упраўленнi культуры абласных выканаўчых камiтэтаў.

Предыдущий | Следующий

<<< Содержание

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList