Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 23.08.2000 N 15 "АБ зацвярджэннi палажэння АБ платных паслугах бiблiятэк Рэспублiкi Беларусь"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница


Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

Зацвердзiць прыкладзенае Палажэнне аб платных паслугах бiблiятэк Рэспублiкi Беларусь.Выконваючы абавязкi Мiнiстра У.П.РЫЛАТКАУЗГОДНЕНА

Намеснiк Мiнiстра фiнансаў

Рэспублiкi Беларусь

А.I.Сверж                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        Пастанова
                        Мiнiстэрства культуры
                        Рэспублiкi Беларусь
                        23.08.2000 N 15


ПАЛАЖЭННЕ

АБ ПЛАТНЫХ ПАСЛУГАХ БIБЛIЯТЭК РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬДанае Палажэнне распрацавана з мэтай упарадкавання механiзма аказання платных (дадатковых) паслуг бiблiятэкамi i выконваецца апошнiмi незалежна ад ix ведамаснай прыналежнасцi.1. ТЭРМIНЫ I АЗНАЧЭННIДагавор - добраахвотнае пагадненне на выкананне пэўных абавязкаў, якое заключаецца памiж бiблiятэкай i спажыўцом (карыстальнiкам).

Даход - грашовыя сродкi, якiя атрыманы бiблiятэкай пасля продажу прадукцыi або прадастаўлення паслуг за выключэннем матэрыяльных i iншых затрат.

Калькуляцыя - спосаб вызначэння затрат у вартаснай (грашовай) форме на вытворчасць адзiнкi або групы адзiнак вырабаў (асобных вiдаў паслуг).

Карыстальнiк - фiзiчная цi юрыдычная асоба, якая звяртаецца ў бiблiятэку за атрыманнем неабходнай iнфармацыi i выкарыстоўвае яе ў форме паслугi.

Нарад-заказ - першасны дакумент, якi змяшчае заданне для выканаўцы паслугi ў адпаведнасцi з запытам карыстальнiка.

Наменклатура - сiстэматызаваны пералiк платнай прадукцыi i паслуг.

Паслуга - вынiк дзейнасцi, якая накiравана на задавальненне пэўных патрэб карыстальнiкаў; матэрыяльна не вымяраецца, не стварае новай спажывецкай вартасцi.

Планавы прыбытак - нацэнка на сабекошт тавару, якая ўключаецца ў яго цану.

Прадукцыя - прадукт вытворчасцi ў матэрыяльнай форме, якi колькасна вымяраецца ў натуральным выражэннi.

Прэйскурант - зборнiк цэн на прадукцыю i паслугi; афiцыйны дакумент, на выснове якога вядуцца разлiкi са спажыўцом (карыстальнiкам).

Сабекошт - грашовае выражэнне бягучых затрат на вытворчасць i рэалiзацыю бiблiятэчнай прадукцыi (паслуг).

Спажывец - фiзiчная цi юрыдычная асоба, якая спажывае бiблiятэчную прадукцыю.

Тэхналагiчная карта працазатрат - дакумент, у якiм улiчваецца аб'ём рабочага часу, затрачанага на вытворчасць платнай прадукцыi (паслуг).

Цана - грашовае выражэнне кошту прадукцыi (паслугi).

Цэнаўтварэнне - працэс устанаўлення памеру цаны.2. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI2.1. Платныя паслугi з'яўляюцца формай iнiцыятыўнай гаспадарчай дзейнасцi бiблiятэк, якая зарыентавана на задавальненне дадатковых нетрадыцыйных запытаў розных груп карыстальнiкаў i прадугледжвае кампенсаваны характар узаемаадносiн з iмi.

2.2. Дзейнасць бiблiятэк па аказаннi платных паслуг рэгламентуецца наступнымi дакументамi:

Законам Рэспублiкi Беларусь "Аб бiблiятэчнай справе ў Рэспублiцы Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., N 20, арт. 238);

Законам Рэспублiкi Беларусь "Аб iнфарматызацыi" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., N 33, арт. 428);

Законам Рэспублiкi Беларусь "Аб цэнаўтварэннi" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 37, 255-З);

Законам Рэспублiкi Беларусь "Аб абароне правоў спажыўцоў" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 35, арт. 447);

Законам Рэспублiкi Беларусь "Аб навукова-тэхнiчнай iнфармацыi" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 35, 250-З);

"Грамадзянскiм кодэксам Рэспублiкi Беларусь";

"Тыпавымi правiламi карыстання бiблiятэкамi ў Рэспублiцы Беларусь" (Рэестр Дзяржаўнай рэгiстрацыi, 4 снежня 1996, N 666/12);

даным Палажэннем.

2.3. Платныя паслугi прадастаўляюцца бiблiятэкамi фiзiчным i юрыдычным асобам з мэтай:

рэалiзацыi iх права на задавальненне дадатковых патрэбнасцей;

павышэння эфектыўнасцi выкарыстання бiблiятэчных рэсурсаў;

прыцягнення дадатковых фiнансавых сродкаў з пазабюджэтных крынiц;

умацавання матэрыяльна-тэхнiчнай базы бiблiятэк;

матэрыяльнага заахвочвання супрацоўнiкаў.

2.4. Укараненне платных паслуг не дапускае знiжэння аб'ёмаў выканання бясплатных паслуг i якасцi асноўнай дзейнасцi бiблiятэкi.

2.5. Платныя паслугi па зместу падзяляюцца на групы:

профiльныя (звязаны з выкананнем асноўных функцый бiблiятэк звыш нарматываў);

дадатковыя (звязаны з выкарыстаннем форм i метадаў работы, вiдаў дзейнасцi, якiя не характэрны для бiблiятэк).

2.6. Вынiковыя прадукты дзейнасцi па аказаннi платных паслуг iснуюць у дзвюх асноўных формах: матэрыялiзаванай (прадукцыя) i нематэрыялiзаванай (непасрэдна паслуга).

2.7. Наменклатура платных паслуг складаецца з улiкам бясплатнасцi асноўнай, фiнансуемай з бюджэту, дзейнасцi, спажывецкага попыту i магчымасцей асобнай бiблiятэкi. Яна перыядычна карэкцiруецца ў залежнасцi ад стану рынкавай кан'юнктуры. Прыкладны пералiк платных паслуг прыводзiцца ў дадатку 1 да гэтага Палажэння.

2.8. У залежнасцi ад тэрмiнаў выканання i складу работ прадастаўленне паслуг можа быць аднаразовым i доўгатэрмiновым.

2.8.1. Аднаразовыя платныя паслугi фiзiчным асобам прадастаўляюцца на падставе нарада-заказа (дадатак 2). На выкананне доўгатэрмiновых паслуг можа складацца дагавор (дадатак 3).

2.8.2. Платныя паслугi для юрыдычных асоб (аднаразовыя i доўгатэрмiновыя) выконваюцца толькi на падставе дагавора (дадаткi 4 i 5).3. АРГАНIЗАЦЫЯ РАБОТЫ ПА АКАЗАННI ПЛАТНЫХ ПАСЛУГУ дзейнасцi па аказанню платных паслуг прымаюць удзел paботнiкi структурных падраздзяленняў бiблiятэкi, работнiкi бухгалтэрыi i пазаштатныя супрацоўнiкi.

3.1. Аддзелы-выканаўцы ажыццяўляюць:

прыём заказаў на платныя паслугi;

выкананне заказаў.

3.2. Аддзел бiблiятэчнага маркетынгу цi iншы аддзел (у залежнасцi ад структуры бiблiятэкi) ажыццяўляе:

планаванне наменклатуры платных паслуг;

афармленне дагавораў са спажыўцамi на аказанне платных паслуг;

каардынацыю i кантроль за дзейнасцю па аказаннi платных паслуг;

справаздачу аб выкананнi платных паслуг ва ўстаноўленым парадку (дадатак 6);

падрыхтоўку i перадачу на разгляд дырэктара прапаноў па размеркаваннi заробленых грашовых сродкаў.

3.3. Бухгалтэрыя:

ажыццяўляе разлiк кошту платных паслуг на падставе працазатрат;

вядзе ва ўстаноўленым парадку прыём i ўлiк заробленых бiблiятэкай грашовых сродкаў (у асобных выпадках прыём наяўных грошай можа здзяйсняцца службовай асобай, на якую гэтыя абавязкi ўскладзены загадам па бiблiятэцы i з якой заключаны дагавор аб матэрыяльнай адказнасцi);

забяспечвае адлiчэннi плацяжоў у дзяржаўны бюджэт у адпаведнасцi з падатковым заканадаўствам;

пры безнаяўным разлiку выпiсвае рахункi заказчыкам на аказанне платных паслуг;

ажыццяўляе фiнансавую справаздачу.

3.4. Адказнасць за арганiзацыю, ажыццяўленне i якасць платных паслуг нясуць адмiнiстрацыя бiблiятэкi, кiраўнiкi структурных падраздзяленняў, функцыянальныя выканаўцы.4. ФАРМIРАВАННЕ ЦЭН НА ПЛАТНЫЯ ПАСЛУГI

I РАЗЛIКI З ЗАКАЗЧЫКАМI4.1. Цэны на платныя паслугi ўстанаўлiваюцца бiблiятэкамi з улiкам:

сабекошту работы;

плануемай рэнтабельнасцi;

падаткаў у адпаведнасцi з парадкам цэнаўтварэння;

асобых умоў (тэрмiновасць, складанасць, сэрвiснасць i г.д.).

Для асобных груп сацыяльна-эфектыўных паслуг цэны могуць устанаўлiвацца на ўзроўнi сабекошту (калi забяспечваецца толькi акупнасць паслугi).

4.2. Асобным катэгорыям карыстальнiкаў, якiя маюць патрэбу ў сацыяльнай абароне, платныя паслугi прадастаўляюцца на льготных умовах, якiя прадугледжаны заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь, i па рашэнню адмiнiстрацыi бiблiятэкi.

4.3. Цана на платную паслугу ўключае ўсе цэнаўтвараючыя элементы ў адпаведнасцi з дзеючым у Рэспублiцы Беларусь парадкам цэнаўтварэння.

4.4. Разлiк планавага сабекошту ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з Основными положениями Минстата Республики Беларусь N 01-21/18 от 31.01.1998 г., Минтруда Республики Беларусь N 03-02-07/300 от 30.01.1998 г., Минэкономики Республики Беларусь N 19-12/397 от 26.01.1998 г., Минфина Республики Беларусь N 3 от 30.01.1998 г. "По составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)" (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., N 5).

4.5. Затраты, якiя ствараюць сабекошт прадукцыi (паслуг), групуюцца ў адпаведнасцi з ix эканамiчным зместам па наступных элементах:

матэрыяльныя затраты;

(Кошт матэрыялаў вызначаецца зыходзячы з фактычна дзеючых цэн.)

расходы на аплату працы;

(Зыходнымi данымi для вызначэння расходаў на аплату працы з'яўляюцца працазатраты на выкананне асобных працэсаў (аперацый). Разлiк працазатрат ажыццяўляецца на падставе "Типовых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках". - М., 1992.

У выпадку адсутнасцi нарматываў на пэўны вiд работы выкарыстоўваецца фактычная велiчыня працазатрат на гэту работу, якая разлiчваецца шляхам правядзення хронаметрычных замераў.

Рэкамендуецца перыядычна праводзiць карэкцiроўку элемента "заработная плата" ў складзе цаны з ўлiкaм росту сярэдняй заработнай платы i заработнай платы ў галiне культуры.)

адлiчэннi на сацыяльныя патрэбы;

iншыя затраты.

4.6. Прыбытак ад выканання платнай паслугi плануецца ў залежнасцi ад цэнавай палiтыкi бiблiятэкi, спажывецкага попыту, канкурэнцыi, дзяржаўнага рэгулявання рынкавых цэн. Максiмальны памер прыбытку складае да 20% ад сабекошту.

Прыкладны разлiк цаны прыведзены ў дадатку 7.

4.7. Поўны кошт платнай паслугi своечасова карэкцiруецца ў адпаведнасцi са змяненнямi iндэксаў цэн (тарыфаў) на вырабляемыя тавары (паслугi, работы).

4.8. Цэны за арэнду ўстанаўлiваюцца ў адпаведнасцi з "Порядком определения минимальных ставок арендной платы за помещения в административных зданиях и сооружениях, находящиеся в государственной собственности" (Собрание указов Президента и Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., N 24, ст. 592; Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., N 8, ст. 191).

4.9. Згодна з наменклатурай платных паслуг распрацоўваецца прэйскурант цэн з указаннем тэрмiну ix дзеяння, якi ўзгадняецца з мясцовымi фiнансавымi органамi i зацвярджаецца гарадскiмi (абласнымi) органамi цэнаўтварэння.

У выпадку паступлення запыту на паслугу, якая адсутнiчае ў прэйскуранце, устанаўлiваецца дагаворная цана на падставе разавай калькуляцыi.

4.10. Разлiк за платныя паслугi ажыццяўляецца:

наяўнымi грошамi з выдачай касавага чэка або квiтанцыi ўстаноўленага ўзору;

безнаяўным адлiчэннем.

4.11. Падставай для разлiкаў з заказчыкамi з'яўляюцца:

нарад-заказ з адзнакай аб выкананнi паслугi;

акт выкананых работ;

дагавор (для перадаплаты).5. РАЗМЕРКАВАННЕ ДАХОДАЎ5.1. Улiк атрыманых сродкаў ад аказання платных паслуг ажыццяўляецца на асобным рахунку.

5.2. Размеркаванне даходаў ад платных паслуг ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з "Методическими указаниями о порядке планирования, использования и учета доходов, полученных от хозяйственной деятельности юридических лиц, финансируемых из бюджета" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 4, 8/1476).

5.3. Атрыманыя сродкi выкарыстоўваюцца на:

дадатковую аплату працы непасрэдна занятых у аказаннi паслуг спецыялiстаў;

матэрыяльна-тэхнiчнае (вытворчае) развiццё бiблiятэкi;

эканамiчнае стымуляванне (даплаты, надбаўкi, прэмii) работнiкаў iншых падраздзяленняў бiблiятэкi;

развiццё фонду сацыяльнай падтрымкi калектыву.

5.4. Даходы ад арэнды выкарыстоўваюцца толькi на развiццё матэрыяльна-тэхнiчнай базы бiблiятэкi.Дадатак 1

да Палажэння

аб платных

паслугах бiблiятэк

Рэспублiкi БеларусьПРЫКЛАДНЫ ПЕРАЛIК ПЛАТНЫХ ПАСЛУГ,

ЯКIЯ АКАЗВАЮЦЦА БIБЛIЯТЭКАМI----------------------------------------------------+--------------¬
¦          Вiд паслугi          ¦  Адзiнка  ¦
¦                          ¦  вымярэння ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1. Бiблiяграфiчнае iнфармацыйнае абслугоўванне   ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.1. Iнфармацыйнае абслугоўванне фiзiчных i    ¦год / назва  ¦
¦юрыдычных асоб на дагаворнай аснове ў рэжыме    ¦       ¦
¦выбарчага размеркавання iнфармацыi         ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.2. Складанне бiблiяграфiчных спiсаў (даведак):  ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- без анатацыi;                  ¦апiсанне   ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- з анатацыяй                   ¦апiсанне з  ¦
¦                          ¦анатацыяй   ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.3. Афармленне бiблiяграфiчнага спiса да     ¦       ¦
¦навуковай працы:                  ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- рэдагаванне бiблiяграфiчных апiсанняў;      ¦апiсанне   ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- удакладненне бiблiяграфiчных звестак аб     ¦-"-      ¦
¦выданнi;                      ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- групаванне лiтаратуры ў спiсе          ¦назва     ¦
¦                          ¦дакумента   ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.4. Выкананне ўдакладняючых бiблiяграфiчных    ¦бiблiяграфiчны¦
¦даведак                      ¦запiс     ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.5. Выкананне тэматычных бiблiяграфiчных даведак ¦-"-      ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.6. Выкананне адрасных бiблiяграфiчных даведак  ¦-"-      ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.7. Выкананне адрасных фактаграфiчных даведак   ¦апiсанне   ¦
¦                          ¦адного аб'екта¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.8. Выкананне складаных фактаграфiчных даведак  ¦звестка аб  ¦
¦                          ¦адным аб'екце ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.9. Даведка аб першай публiкацыi выданняў:    ¦-"-      ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- без бiблiяграфiчнай дапрацоўкi;         ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- з бiблiяграфiчнай дапрацоўкай          ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.10. Складанне аналiтычных аглядаў (даведак)   ¦ул.-выд. аркуш¦
¦разнастайнай тэматыкi па запытах карыстальнiкаў  ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.11. Iнфармацыйнае забеспячэнне навукова-     ¦дак. /    ¦
¦даследчых работ, комплексных праграм i праектаў  ¦апiсанне   ¦
¦грунтоўных i прыкладных даследаванняў у розных   ¦       ¦
¦галiнах навукi, культуры, тэхнiкi         ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.12. Патэнтны пошук па зададзенай тэматыцы    ¦-"-      ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.13. Падрыхтоўка i выдача сiгнальнай iнфармацыi  ¦апiсанне   ¦
¦разнастайнай тэматыкi па новых паступленнях (у   ¦       ¦
¦выглядзе сiгнальных карт i спiсаў) па тыпавых i  ¦       ¦
¦iндывiдуальных запытах               ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.14. Падбор лiтаратуры для работы ў чытальнай   ¦экзэмпляр   ¦
¦зале па тэматыцы, якая акрэслена заказчыкам    ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.15. Бiблiяграфiчная дапрацоўка запыту <*>    ¦апiсанне   ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.16. Iндэксацыя матэрыялаў па ББК i УДК, ГРНТИ,  ¦iндэкс    ¦
¦кодах спецыяльнасцей для аўтарэфератаў, дысертацый,¦       ¦
¦МПК, МКС i iнш.                  ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.17. Складанне картатэк на дамашнiя (прыватныя)  ¦апiсанне   ¦
¦бiблiятэкi                     ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.18. Анатаванне i рэферыраванне лiтаратуры па   ¦анатацыя /  ¦
¦запытах карыстальнiкаў               ¦рэферат    ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦1.19. Правядзенне выязных тэматычных выстаў, дзён ¦экз. / гадзiна¦
¦iнфармацыi, дзён спецыялiстаў, вусных тэматычных  ¦       ¦
¦аглядаў лiтаратуры                 ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦2. Абслугоўванне дакументамi i копiямi       ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦2.1. Выдача апублiкаваных выданняў, CD-ROM з фондаў¦экз. / гадзiна¦
¦чытальных залаў на дом з часу закрыцця бiблiятэкi ¦       ¦
¦да часу адкрыцця i на выхадныя днi         ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦2.2. Выдача на дом аўдыёвiзуальных матэрыялаў з  ¦экз. / гадзiна¦
¦фондаў бiблiятэкi                 ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦2.3. Выдача на дом выданняў, набытых за      ¦экз. / суткi ¦
¦пазабюджэтныя сродкi (камерцыйны абанемент)    ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦2.4. Выдача дакументаў па МБА з фондаў       ¦экз./суткi  ¦
¦бiблiятэкi-фондатрымальнiка прадпрыемствам i    ¦       ¦
¦ўстановам, якiя знаходзяцца з ёй у межах аднаго  ¦       ¦
¦населенага пункта                 ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Тэрмiновае выкананне выдачы дакументаў па МБА   ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦2.5. Выдача дакументаў для фотакiнатэлездымак у  ¦адно     ¦
¦бiблiятэцы, у т.л. падключэнне да электрасеткi   ¦падключэнне  ¦
¦(для кiна- i тэлездымак)              ¦больш за   ¦
¦                          ¦(тэрмiн)   ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦2.6. Выдача дакументаў для фотакiнатэлездымак,   ¦гадзiна / экз.¦
¦выстаў за межы бiблiятэкi             ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦2.7. Выдача выкраек з часопiсаў мод для зняцця   ¦экз.     ¦
¦копiй (у бiблiятэцы)                ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦2.8. Прыём заказаў на дакументы па тэлефоне (для  ¦экз. / заказ ¦
¦бранiравання ў чытальных залах, па МБА)      ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦2.9. Працяг (звыш устаноўленага правiламi     ¦экз. / суткi ¦
¦бiблiятэкi) тэрмiну карыстання дакументамi па   ¦       ¦
¦iндывiдуальным абанеменце             ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦2.10. Ксеракапiраванне, сканiраванне,       ¦старонка, кадр¦
¦фатаграфаванне дакументаў з фондаў бiблiятэкi, а  ¦       ¦
¦таксама матэрыялаў заказчыка            ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦2.11. Выраб мiкрафiльмаў (негатываў)        ¦кадр     ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦2.12. Перазапiс на феррамагнiтную стужку      ¦хвiлiна    ¦
¦гуказапiсаў з фонду бiблiятэкi, вiдэафiльмаў    ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦3. Паслугi, якiя выконваюцца ў аўтаматызаваным   ¦       ¦
¦рэжыме <*>                     ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦3.1. Пошук iнфармацыi ў базах даных        ¦гадзiна    ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Выдача вынiкаў пошуку               ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- вывад на дыскету;                ¦1 Кб     ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- раздрукоўка на прынтэры             ¦лiст / фармат ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦3.2. Запiс на дыскету электронных варыянтаў    ¦1 Кб     ¦
¦бiблiяграфiчных дапаможнiкаў            ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦3.3. Адпраўка карэспандэнцыi па e-mail:      ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- абанементнае абслугоўванне;           ¦месяц     ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- разавае адпраўленне               ¦пiсьмо    ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦3.4. Падключэнне ПЭВМ (Notebook) карыстальнiка да ¦гадзiна    ¦
¦электрасеткi бiблiятэкi              ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦3.5. Праверка дыскеты карыстальнiка на вiрусы   ¦адзiнка    ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦3.6. Пошук iнфармацыi ў INTERNET          ¦гадзiна    ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦3.7. Прадастаўленне ПЭВМ для самастойнай работы з ¦гадзiна    ¦
¦АБД, электроннымi дакументамi i прыкладнымi    ¦       ¦
¦праграмамi (тэкставыя рэдактары, электронныя    ¦       ¦
¦таблiцы i г.д.)                  ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦Раздрукоўка вынiкаў работы             ¦лiст / гадзiна¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦3.8. Стварэнне арыгiнал-макетаў друкаваных     ¦ул.-выд.арк. ¦
¦выданняў                      ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦3.9. Набор тэксту на ЭВМ са счыткай карэктуры:   ¦1 лiст (1800 ¦
¦                          ¦знакаў)    ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- на рускай мове;                 ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- на беларускай мове;               ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- на замежнай мове;                ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- таблiцы                     ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦3.10. Ажыццяўленне заказу па МБА ў         ¦заказ /    ¦
¦тэлекамунiкацыйным рэжыме             ¦гадзiна    ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4. Iншыя вiды паслуг                ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.1. Рэцэнзаванне навуковых артыкулаў, дыпломных, ¦ул.-выд.арк. ¦
¦курсавых работ, метадычных дапаможнiкаў      ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.2. Выкарыстанне чытальных залаў i iншых     ¦гадзiна    ¦
¦памяшканняў бiблiятэкi, а таксама экспазiцый для  ¦       ¦
¦фотакiнатэлездымкаў (без дадатковага        ¦       ¦
¦прадстаўлення дакументаў) з падключэннем да    ¦       ¦
¦электрасеткi                    ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.3. Размяшчэнне рэкламных аб'яў, афiш у      ¦гадзiна, суткi¦
¦памяшканнях бiблiятэкi               ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.4. Арганiзацыя экскурсiй па бiблiятэцы      ¦экскурсiя   ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.5. Экспертыза прыватных кнiг i рукапiсаў (па   ¦экзэмпляр   ¦
¦заказу iх уладальнiкаў):              ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- вiзуальная кансультацыя;             ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- навуковая кансультацыя:             ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦а) друкаваных выданняў;              ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦б) рукапiсаў i архiўных матэрыялаў         ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.6. Вусныя кансультацыi-пераклады замежнай    ¦гадзiна    ¦
¦лiтаратуры (пераклад назваў замежных часопiсаў i  ¦       ¦
¦iнш.)                       ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.7. Пiсьмовыя пераклады з замежных моў:      ¦-"-      ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- поўныя;                     ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- скарочаныя (да 60%);               ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦- складанне рэферата, анатацыi, рэзюмэ       ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.8. Пераплётныя работы              ¦экзэмпляр /  ¦
¦                          ¦камплект   ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.9. Машынапiсныя работы              ¦ул.-выд.арк. ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.10. Продаж спiсаных з фондаў бiблiятэк выданняў ¦экзэмпляр   ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.11. Продаж уласнай друкаванай прадукцыi i    ¦-"-      ¦
¦выданняў,                     ¦       ¦
¦CD-ROM, БД                     ¦дыск     ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.12. Пакупка лiтаратуры для заказчыка згодна з  ¦-"-      ¦
¦яго заяўкай                    ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.13. Ламiнiраванне                ¦кв.см     ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.14. Друкаванне бланкаў, вiзiтак, аўтарэфератаў, ¦ул.-выд.арк. ¦
¦дысертацый, кнiг                  ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.15. Рэгiянальнае прадстаўнiцтва iнтарэсаў    ¦працэнт ад  ¦
¦кнiгавыдавецкiх i кнiгагандлёвых фiрм       ¦здзелкi па  ¦
¦                          ¦дамоўленасцi ¦
¦                          ¦бакоў     ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.16. Арганiзацыя (сумесна з выдавецтвамi) кнiжных ¦экз. / газдiна¦
¦выставак-кiрмашоў                 ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.17. Распаўсюджванне праграмна-iнфармацыйных   ¦       ¦
¦прадуктаў (дылерскiя паслугi)           ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.18. Лекцыi, семiнары (разавыя, цыклы) па     ¦акад. гадзiна ¦
¦пытаннях культуры, мастацтва, гiсторыi i г.д.   ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.19. Школы, кружкi, курсы, студыi: дэкаратыўна-  ¦акад. гадзiна ¦
¦прыкладного мастацтва, краязнаўства, кройкi i   ¦       ¦
¦шыцця, вывучэння замежных моў, для паступаючых у  ¦       ¦
¦навучальныя ўстановы, хуткага чытання,       ¦       ¦
¦пераплётнай справы, работы на ПЭВМ i г.д.     ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.20. Аматарскiя аб'яднаннi: мастацкiя,      ¦акад. гадзiна ¦
¦прыродазнаўчыя, тэхнiчныя, сямейнага адпачынку i  ¦       ¦
¦г.д.                        ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.21. Тэматычныя вечарыны, вечарыны адпачынку,   ¦мерапр. /   ¦
¦сустрэчы з дзеячамi культуры i мастацтва,     ¦гадзiна    ¦
¦тэатралiзаваныя святы, лiтаратурна-музычныя    ¦       ¦
¦гасцёўнi                      ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.22. Выставы-продажы вырабаў самадзейных     ¦мерапрыемства ¦
¦мастакоў i кiрмашы народнай творчасцi       ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.23. Распрацоўка сцэнарыяў i правядзенне     ¦сцэнарый,   ¦
¦мерапрыемстваў па запытах арганiзацый i ўстаноў  ¦мерапр. /   ¦
¦                          ¦гадзiна    ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.24. Карыстанне настольнымi гульнямi, пракат   ¦гадзiна    ¦
¦рознага iнвентару, абсталявання          ¦       ¦
+---------------------------------------------------+--------------+
¦4.25. Арэнда памяшканняў              ¦кв.м     ¦
¦---------------------------------------------------+---------------


------------------------------

<*> Плата за даны вiд паслуг бярэцца ў выпадку перавышэння нарматыву бясплатнага карыстання электроннымi сродкамi.Дадатак 2

да Палажэння

аб платных

паслугах бiблiятэк

Рэспублiкi Беларусь            ПРЫКЛАДНАЯ ФОРМА НАРАДА-ЗАКАЗА
             НА ВЫКАНАННЕ ПЛАТНАЙ ПАСЛУГI


                  "____" ________________ 200___ г.


------+------------+-----------+---------+----------+--------------¬
¦ N ¦ Паслуга  ¦ Адзiнка ¦Цана за ¦ Аб'ём  ¦ Поўны кошт ¦
¦ п/п ¦      ¦ вымярэння ¦ адзiнку ¦     ¦       ¦
+-----+------------+-----------+---------+----------+--------------+
¦   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦
¦-----+------------+-----------+---------+----------+---------------


Заказчык ___________________ (Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, подпiс)


Выканаўца __________ (Пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, подпiс)


Дадатак 3

да Палажэння

аб платных

паслугах бiблiятэк

Рэспублiкi Беларусь            ПРЫКЛАДНЫ ДАГАВОР
     НА БЯГУЧАЕ БIБЛIЯТЭЧНА-IНФАРМАЦЫЙНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ


Горад _____________________    "____" ________________ 200___ г.


___________________________________________________________________,
           (поўная назва бiблiятэкi)
якая называецца далей "Выканаўца", у асобе _________________________
                          (пасада,
_____________________________________, якi(ая) дзейнiчае на падставе
  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
_________________________, з аднаго боку, i ________________________
    (дакумент)               (прозвiшча, iмя,
___________________________________________________________________;
   iмя па бацьку; месца працы / вучобы, пасада карыстальнiка)
пашпарт ________________________, з другога боку, якi(ая) называецца
далей "Заказчык", заключылi даны Дагавор аб наступным:


             1. Прадмет Дагавора


   1.1.  Заказчык даручае, а Выканаўца прымае на сябе выкананне
работ па бiблiятэчна-iнфармацыйным абслугоўваннi ў адпаведнасцi з
патрабаваннямi:
тэма _______________________________________________________________
вiд iнфармацыi _____________________________________________________
форма прадастаўлення _______________________________________________
перыядычнасць прадастаўлення _______________________________________


             2. Абавязкi бакоў


   2.1. Выканаўца абавязуецца:
   2.1.1. Якасна i ў тэрмiны, якiя ўзгоднены памiж бакамi,
выконваць бiблiятэчна-iнфармацыйнае абслугоўванне Заказчыка.
   2.1.2. Ажыццявiць здачу выкананых работ (паслуг) Заказчыку па
двухбаковаму Акту ва ўстаноўленым парадку.
   2.2. Заказычк абавязуецца:
   2.2.1.  Аператыўна  iнфармаваць  Выканаўцу  аб  змяненнях
запатрабаванняў да бiблiятэчна-iнфармацыйнага абслугоўвання.
   2.2.2. Прадастаўляць Выканаўцу сведкi аб выкарыстаннi атрыманай
iнфармацыi.
   2.2.3. Не перадаваць без дазволу Выканаўцы атрыманую iнфармацыю
iншым карыстальнiкам.
   2.2.4. Забяспечваць поўную захаванасць дакументаў, атрыманых у
часовае карыстанне i вяртаць iх у фонд Выканаўцы ва ўстаноўленыя
тэрмiны.
   2.2.5. Аплачваць работу Выканаўцы ў памеры i ў тэрмiны, якiя
прадугледжаны раздзелам 4 данага Дагавора.
   2.2.6. У выпадку страты або пашкоджання атрыманых выданняў
замянiць iх раўнацэннымi выданнямi цi копiямi, а пры немагчымасцi
замены кампенсаваць iх кошт на падставе дакументальна пацверджанага
разлiку Выканаўцы.


           3. Памер i парадак аплаты


   3.1. Цана паслугi згодна з ____________________________________
                    (прэйскурантам /
____________________________ складае ______________________________.
пiсьмовым пагадненнем бакоў)          (бел.руб.)
   3.2. Аплата ажыццяўляецца _____________________________________
                 (аднаразова за закончаную работу,
____________________________________________________________________
   паэтапна з авансавым плацяжом, на аснове iншых прынцыпаў
____________________________________________________________________
    згодна з дамоўленасцю памiж Заказчыкам i Выканаўцам)
   3.3.  Грошы,  атрыманыя за абанементнае абслугоўванне, не
вяртаюцца.


            4. Адказнасць бакоў


   4.1. Выканаўца i Заказчык нясуць адказнасць за выкананне
абавязацельстваў па даным Дагаворы.
   4.2. Спрэчныя пытаннi, якiя ўзнiкаюць па даным Дагаворы,
вырашаюцца ў гаспадарчых судах Рэспублiкi Беларусь.


              5. Iншыя ўмовы


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


           6. Тэрмiн дзеяння дагавора


   6.1.  Дагавор уступае ў сiлу з моманту яго падпiсання i
дзейнiчае на працягу _______________________________________________
____________________________________________________________________
           (тэрмiн выканання работ)


             7. Подпiсы бакоў


ВЫКАНАЎЦА             ЗАКАЗЧЫК
Разлiковы рахунак         Дамашнi адрас:
________________________      _______________________________
________________________      _______________________________


Дырэктар              _______________________________
                  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
М.П. ___________________      _______________________________
     (подпiс)               (подпiс)


Дадатак 4

да Палажэння

аб платных

паслугах бiблiятэк

Рэспублiкi Беларусь          ПРЫКЛАДНЫ ДАГАВОР НА СТВАРЭННЕ
      БIБЛIЯТЭЧНА-IНФАРМАЦЫЙНАЙ ПРАДУКЦЫI I ПАСЛУГ


Горад _____________________    "____" ________________ 200___ г.
___________________________________________________________________,
           (поўная назва бiблiятэкi)
якая называецца далей "Выканаўца", у асобе _________________________
                          (пасада,
_____________________________________, якi(ая) дзейнiчае на падставе
  прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
_________________________, з аднаго боку, i ________________________
    (дакумент)               (поўная назва
________________________________________________ якi(ая) называецца
      прадпрыемства, установы)
далей "Заказчык", у асобе _________________________________________,
              (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
якi(ая) дзейнiчае на падставе _____________________, з другога боку,
                  (дакумент)
заключылi даны Дагавор аб наступным:


             1. Прадмет Дагавора


   1.1.  Заказчык даручае, а Выканаўца прымае на сябе выкананне
____________________________________________________________________
          (назва паслугi цi прадукцыi)


            2. Абавязкi Выканаўцы


   2.1. Якасна i ў тэрмiн, якi ўзгоднены памiж бакамi, выканаць
работу па заяўцы Заказчыка.
   2.1. Ажыццявiць здачу выкананай работы (паслугi) Заказчыку па
двухбаковаму Акту ва ўстаноўленым парадку.


            3. Абавязкi Заказчыка


   3.1. Аплацiць работу Выканаўцы ў памеры i ў тэрмiн, якiя
прадугледжаны раздзелам 4 данага Дагавора.
   3.2. Своечасова забяспечыць Выканаўцу неабходнымi для выканання
Дагавора дакументамi i iнфармацыяй.
   3.3. Не перадаваць без дазволу Выканаўцы атрыманую iнфармацыю
iншым карыстальнiкам.
   3.4. У выпадку страты або пашкоджання атрыманых выданняў
замянiць iх раўнацэннымi выданнямi цi копiямi, а пры немагчымасцi
замены кампенсаваць iх кошт на падставе дакументальна пацверджанага
разлiку Выканаўцы.


           4. Памер i парадак аплаты


   4.1. Цана паслугi згодна з ____________________________________
                    (прэйскурантам /
____________________________ складае ______________________________.
пiсьмовым пагадненнем бакоў)          (бел.руб.)
   4.2. Аплата ажыццяўляецца _____________________________________
                 (аднаразова за закончаную работу,
____________________________________________________________________
   паэтапна з авансавым плацяжом, на аснове iншых прынцыпаў
____________________________________________________________________
    згодна з дамоўленасцю памiж Заказчыкам i Выканаўцам)


            5. Адказнасць бакоў


   5.1. Выканаўца i Заказчык нясуць адказнасць за выкананне
абавязацельстваў па даным Дагаворы.
   5.2. У выпадку невыканання абавязацельстваў бок, якi пацярпеў,
мае права скасаваць Дагавор праз пiсьмовае паведамленне другому боку
аб гэтым за _______ дзён да скасавання. Да моманту скасавання
Дагавора ўсе разлiкi памiж бакамi павiнны быць урэгуляваны.
   5.3. Спрэчныя пытаннi, якiя ўзнiкаюць па даным Дагаворы,
вырашаюцца ў гаспадарчых судах Рэспублiкi Беларусь.


              6. Iншыя ўмовы


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


           7. Тэрмiн дзеяння Дагавора


   7.1.  Дагавор уступае ў сiлу з моманту яго падпiсання i
дзейнiчае на працягу _______________________________________________
____________________________________________________________________
           (тэрмiн выканання работ)


            8. Юрыдычныя адрасы бакоў


ВЫКАНАЎЦА             ЗАКАЗЧЫК
Паштовы адрас:           Паштовы адрас:
________________________      _______________________________
________________________      _______________________________
Тэл./факс ______________      Тэл./факс _____________________
Эл. пошта ______________      Эл. пошта _____________________
Разлiковы рахунак         Разлiковы рахунак
________________________      _______________________________
________________________      _______________________________
Дырэктар              Дырэктар
М.П. ___________________      М.П. __________________________
     (подпiс)                (подпiс)


Дадатак 5

да Палажэння

аб платных

паслугах бiблiятэк

Рэспублiкi Беларусь            ПРЫКЛАДНЫ ДАГАВОР
      НА IНФАРМАЦЫЙНА-БIБЛIЯТЭЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ


Горад _____________________    "____" ________________ 200___ г.
___________________________________________________________________,
           (поўная назва бiблiятэкi)
якая называецца далей "Выканаўца", у асобе _________________________
                          (пасада,
_____________________________________, якi(ая) дзейнiчае на падставе
  прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
_________________________, з аднаго боку, i ________________________
    (дакумент)               (поўная назва
________________________________________________, якi(ая) называецца
      прадпрыемства, установы)
далей "Заказчык", у асобе _________________________________________,
              (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
якi(ая) дзейнiчае на падставе _____________________, з другога боку,
                  (дакумент)
заключылi даны Дагавор аб наступным:


             1. Прадмет Дагавора


   1.1. Заказчык даручае, а Выканаўца прымае на сябе выкананне
бiблiятэчна-iнфармацыйнага  абслугоўвання  ў  адпаведнасцi  з
патрабаваннямi:
тэма _______________________________________________________________
вiд iнфармацыi _____________________________________________________
форма прадастаўлення _______________________________________________
перыядычнасць прадастаўлення _______________________________________


            2. Абавязкi Выканаўцы


   2.1.  Якасна i ў тэрмiны,  якiя ўзгоднены  памiж бакамi,
выконваць прынятыя на сябе абавязкi.
   2.2. Ажыццявiць здачу выкананых работ (паслуг) Заказчыку па
двухбаковаму Акту ва ўстаноўленым парадку.


            3. Абавязкi Заказчыка


   3.1.  Аператыўна  iнфармаваць  Выканаўцу  аб  змяненнях
запатрабаванняў да бiблiятэчна-iнфармацыйнага абслугоўвання.
   3.2. Прадастаўляць Выканаўцу звесткi аб выкарыстаннi атрыманай
iнфармацыi.
   3.3. Не перадаваць без дазволу Выканаўцы атрыманую iнфармацыю
iншым карыстальнiкам.
   3.4. Забяспечыць поўную захаванасць дакументаў, атрыманых у
часовае карыстанне, i вяртаць iх у фонд Выканаўцы ва ўстаноўленыя
тэрмiны.
   3.5. Аплачваць работу Выканаўцы ў памеры i ў тэрмiн, якiя
прадугледжаны раздзелам 4 данага Дагавора.
   3.6. У выпадку страты або пашкоджання атрыманых выданняў
замянiць iх раўнацэннымi выданнямi цi копiямi, а пры немагчымасцi
замены кампенсаваць iх кошт на падставе дакументальна пацверджанага
разлiку Выканаўцы.


           4. Памер i парадак аплаты


   4.1. Цана паслуг згодна з _____________________________________
                    (прэйскурантам /
____________________________ складае ______________________________.
пiсьмовым пагадненнем бакоў)          (бел.руб.)
   4.2. Аплата ажыццяўляецца _____________________________________
                 (аднаразова за закончаную работу,
____________________________________________________________________
   паэтапна з авансавым плацяжом, на аснове iншых прынцыпаў
____________________________________________________________________
    згодна з дамоўленасцю памiж Заказчыкам i Выканаўцам)
   4.3.  Грошы,  атрыманыя за абанементнае абслугоўванне, не
вяртаюцца.


            5. Адказнасць бакоў


   5.1. Выканаўца i Заказчык нясуць адказнасць за выкананне
абавязацельстваў па даным Дагаворы.
   5.2. У выпадку невыканання абавязацельстваў бок, якi пацярпеў,
мае права скасаваць Дагавор праз пiсьмовае паведамленне другому боку
аб гэтым за _______ дзён да скасавання. Да моманту скасавання
Дагавора ўсе разлiкi памiж бакамi павiнны быць урэгуляваны.
   5.3. Спрэчныя пытаннi, якiя ўзнiкаюць па даным Дагаворы,
вырашаюцца ў гаспадарчых судах Рэспублiкi Беларусь.


              6. Iншыя ўмовы


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


           7. Тэрмiн дзеяння Дагавора


   7.1.  Дагавор уступае ў сiлу з моманту яго падпiсання i
дзейнiчае на працягу _______________________________________________
____________________________________________________________________
           (тэрмiн выканання работ)


           8. Юрыдычныя адрасы бакоў


ВЫКАНАЎЦА             ЗАКАЗЧЫК
Паштовы адрас:           Паштовы адрас:
________________________      _______________________________
________________________      _______________________________
Тэл./факс ______________      Тэл./факс _____________________
Эл. пошта ______________      Эл. пошта _____________________
Разлiковы рахунак         Разлiковы рахунак
________________________      _______________________________
________________________      _______________________________
Дырэктар              Дырэктар
М.П. ___________________      М.П. __________________________
     (подпiс)               (подпiс)


Дадатак 6

да Палажэння

аб платных

паслугах бiблiятэк

Рэспублiкi Беларусь         ПРЫКЛАДНАЯ ФОРМА СПРАВАЗДАЧЫ
         АБ ВЫКАНАННI ПЛАТНЫХ ПАСЛУГ


                  _____________________ (за перыяд)


------+----------------------+-------------+-----------+-----------¬
¦ N ¦    Паслуга    ¦ Выканаўца ¦ Адзiнка ¦  Аб'ём  ¦
¦ п/п ¦           ¦       ¦ вымярэння ¦ выкананай ¦
¦   ¦           ¦       ¦      ¦  работы ¦
+-----+----------------------+-------------+-----------+-----------+
¦   ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦-----+----------------------+-------------+-----------+------------


Дадатак 7

да Палажэння

аб платных

паслугах бiблiятэк

Рэспублiкi БеларусьПРЫКЛАДНАЯ КАЛЬКУЛЯЦЫЯ КОШТУ ПАСЛУГ-----+----------------------------------------+-----------+--------¬
¦ N ¦      Артыкул затрат <*>      ¦ Адзiнка ¦ Сума ¦
¦п/п ¦                    ¦ вымярэння ¦    ¦
+----+----------------------------------------+-----------+--------+
¦1. ¦Сыравiна i асноўныя матэрыялы      ¦      ¦    ¦
+----+----------------------------------------+-----------+--------+
¦2. ¦Дапаможныя матэрыялы          ¦      ¦    ¦
+----+----------------------------------------+-----------+--------+
¦3. ¦Асноўная заработная плата        ¦      ¦    ¦
+----+----------------------------------------+-----------+--------+
¦4. ¦Дадатковая заработная плата       ¦      ¦    ¦
+----+----------------------------------------+-----------+--------+
¦5. ¦Падаткi <**> i адлiчэннi на заработную ¦      ¦    ¦
¦  ¦плату:                 ¦      ¦    ¦
¦  ¦- адлiчэннi ў фонд сацыяльнай падтрымкi;¦      ¦    ¦
¦  ¦- адлiчэннi ў дзяржаўны фонд занятасцi; ¦      ¦    ¦
¦  ¦- надзвычайны падатак          ¦      ¦    ¦
+----+----------------------------------------+-----------+--------+
¦6. ¦Агульнагаспадарчыя расходы       ¦      ¦    ¦
+----+----------------------------------------+-----------+--------+
¦7. ¦Дарожны налог              ¦      ¦    ¦
+----+----------------------------------------+-----------+--------+
¦8. ¦Разам поўны сабекошт          ¦      ¦    ¦
+----+----------------------------------------+-----------+--------+
¦9. ¦Прыбытак да сабекошту - да 20%     ¦      ¦    ¦
+----+----------------------------------------+-----------+--------+
¦10. ¦Адлiчэннi ў фонд вытворцаў       ¦      ¦    ¦
¦  ¦сельскагаспадарчай прадукцыi      ¦      ¦    ¦
+----+----------------------------------------+-----------+--------+
¦11. ¦Разам разлiковая цана          ¦      ¦    ¦
+----+----------------------------------------+-----------+--------+
¦12. ¦НДС <***>                ¦      ¦    ¦
¦----+----------------------------------------+-----------+---------


------------------------------

<*> Артыкулы затрат могуць змяняцца ў залежнасцi ад спецыфiкi выконваемых работ.

<**> Падаткi змяняюцца ў адпаведнасцi з падатковым заканадаўствам.

<***> НДС на паслугi для насельнiцтва не налiчваюцца.

Предыдущий | Следующий

<<< Содержание

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList