Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 07.12.1995 N 456 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя ВНУ) Рэспублiкi Беларусь i Палажэння аб квалiфiкацыйным экзамене"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница
Зарегистрировано в НРПА РБ 23 декабря 1999 г. N 8/2259З мэтай удасканалення працэдуры атэстацыi i паляпшэння ўмоў яепраходжання педагагiчнымi работнiкамi ЗАГАДВАЮ:

1. Зацвердзiць Палажэнне аб атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя ВНУ) Рэспублiкi Беларусь i Палажэння аб квалiфiкацыйным экзамене, адобраныя калегiяй Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь (пратакол N 13 ад 28.11.95 г.).

2. Палажэннi ўвесцi ў дзеянне з 1 верасня 1996 года.

3. Часовае палажэнне аб атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя ВНУ) Рэспублiкi Беларусь, Часовае палажэння аб квалiфiкацыйным экзамене, зацверджаныя калегiяй Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 26.02.1992 г. N 4-п, загады Мiнiстэрства ад 07.10.93 г. N 301 "Аб унясеннi дапаўненняў у Часовае палажэнне аб атэстацыi", ад 29.04.94 г. N 123 "Аб змяненнях у Часовым палажэннi", лiчыць страцiўшымi сiлу з дня ўвядзення ў дзеянне палажэнняў.Мiнiстр В.I.СТРАЖАЎ

УЗГОДНЕНА

з Прэзiдыумам

Рэспублiканскага камiтэта

прафсаюза работнiкаў

адукацыi i навукi Беларусi

Пратакол N 4

ад 05.12.1995 г.

Старшыня Т.I.ЧобатаваЗарегистрировано в Реестре государственной регистрации

Республики Беларусь 15 декабря 1995 г. N 1187/12

Зарегистрировано в НРПА РБ 23 декабря 1999 г. N 8/2260

                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                         загадам мiнiстра
                         адукацыi i навукi
                         Рэспублiкi Беларусь
                         07.12.1995 N 456


ПАЛАЖЭННЕ

АБ АТЭСТАЦЫI ПЕДАГАГIЧНЫХ РАБОТНIКАЎ СIСТЭМЫ АДУКАЦЫI

(АКРАМЯ ВЫШЭЙШЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ)

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬГлава 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI1. Палажэнне аб атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя вышэйшых навучальных устаноў) Рэспублiкi Беларусь (далей - Палажэнне) распаўсюджваецца на ўсе ўстановы адукацыi незалежна ад ведамаснай падпарадкаванасцi i формы ўласнасцi.

У адпаведнасцi з гэтым Палажэннем атэстуюцца педагагiчныя работнiкi санаторна-курортных i аздараўленчых арганiзацый.

(часть вторая п. 1 введена постановлением Минобразования от 26.04.2006 N 40)

2. Мэтай атэстацыi педагагiчных работнiкаў з'яўляецца стымуляванне росту iх навукова-тэарэтычнага ўзроўню, прафесiйнага майстэрства, развiцця творчай iнiцыятывы, павышэння iх прэстыжу i аўтарытэту.

3. Асноўнымi прынцыпамi атэстацыi педагагiчных работнiкаў з'яўляюцца калегiяльнасць, сiстэмнасць, цэласнасць экспертных ацэнак, якiя забяспечваюць аб'ектыўныя, карэктныя, гуманныя адносiны да педагагiчных работнiкаў.

4. Пры атэстацыi педагагiчных работнiкаў вызначаюцца ўзровень квалiфiкацыi, вынiкi працоўнай дзейнасцi, iх дзелавыя i асабiстыя якасцi, робяцца вывады аб прысваеннi, пацвярджэннi цi знiжэннi квалiфiкацыйных катэгорый.

5. Вынiкi атэстацыi педагагiчных работнiкаў з'яўляюцца асновай iх дыферэнцыраванай аплаты працы.

6. Атэстацыя педагагiчнага работнiка праводзiцца па кожнай займаемай iм пасадзе.Глава 2. АТЭСТАЦЫЙНАЯ КАМIСIЯ, ЯЕ СКЛАД7. Атэстацыя педагагiчных работнiкаў праводзiцца ва ўстанове адукацыi. Для яе правядзення на сходзе педагагiчнага калектыву, на якiм павiнна прысутнiчаць больш за палову педагагiчных работнiкаў, шляхам тайнага галасавання выбiраецца атэстацыйная камiсiя ў складзе не менш чым з пяцi членаў. Абранымi ў яе могуць быць, як правiла, педагогi вышэйшай i першай катэгорыi, якiя атрымалi большую колькасць галасоў членаў педагагiчнага калектыву, што прынялi ўдзел у галасаваннi.

8. У склад атэстацыйнай камiсii ўключаюцца дадаткова па адным прадстаўнiку адмiнiстрацыi i прафсаюзнага камiтэта ўстановы адукацыi.

9. Асобы, якiя праходзяць атэстацыю ў перыяд работы камiсii, не могуць уваходзiць у яе склад.

10. Персанальны склад камiсii афармляецца загадам кiраўнiка ўстановы адукацыi i да 1 кастрычнiка павiнен быць даведзены да ведама педагагiчных работнiкаў. У рабоце атэстацыйнай камiсii з правам рашаючага голасу могуць прымаць удзел па адным прадстаўнiку вышэйстаячых органаў кiравання адукацыяй i камiтэтаў прафсаюза.

11. Для атэстацыi педагагiчных работнiкаў устаноў адукацыi, у якiх з-за малой колькасцi педагагiчных работнiкаў немагчыма стварыць атэстацыйную камiсiю ў азначанай колькасцi, i для разгляду канфлiктных сiтуацый ствараюцца атэстацыйныя камiсii органаў непасрэднага кiравання адукацыяй. Пералiк устаноў адукацыi, работнiкi якiх атэстуюцца гэтымi камiсiямi, вызначаецца загадам кiраўнiка органа кiравання па ўзгадненню з адпаведным органам прафсаюза.

Атэстацыйная камiсiя органа кiравання адукацыяй у складзе не менш чым з 7 чалавек ствараецца яго кiраўнiцтвам з лiку прадстаўнiкоў падведамных устаноў адукацыi i метадычных службаў. У склад камiсii ўключаецца па адным прадстаўнiку органа кiравання i адпаведнага камiтэта прафсаюза. Персанальны склад камiсii афармляецца загадам органа кiравання адукацыяй i да 1 кастрычнiка даводзiцца да ведама работнiкаў усiх падначаленых устаноў адукацыi.

12. Тэрмiн паўнамоцтваў атэстацыйнай камiсii адзiн год, лiчачы ад даты афармлення загаду аб яе стварэннi.Глава 3. ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ АТЭСТАЦЫI13. Да атэстацыi дапускаюцца педагагiчныя работнiкi, якiя маюць адукацыю ў адпаведнасцi з квалiфiкацыйнымi патрабаваннямi i стаж работы на пасадзе, па якой яны атэстуюцца, 2 гады, а для першай i вышэйшай квалiфiкацыйных катэгорый - 3 гады з дня прысваення папярэдняй квалiфiкацыйнай катэгорыi.

Асобы, якiя атрымалi дыплом аб вышэйшай адукацыi з адзнакай або якiя маюць акадэмiчную ступень магiстра, дапускаюцца да атэстацыi на другую квалiфiкацыйную катэгорыю пры наяўнасцi стажу работы на адпаведнай пасадзе 1 год.

Асобы, якiм прысуджана вучоная ступень цi прысвоена вучонае званне, дапускаюцца да атэстацыi на першую квалiфiкацыйную катэгорыю пры наяўнасцi стажу работы на адпаведнай пасадзе 1 год, а на вышэйшую квалiфiкацыйную катэгорыю - 2 гады з дня прысваення папярэдняй квалiфiкацыйнай катэгорыi.

(п. 13 в ред. постановления Минобразования от 26.04.2006 N 40)

14. Работнiкi, якiя не маюць спецыяльнай падрыхтоўкi, устаноўленай квалiфiкацыйнымi патрабаваннямi, але якасна выконваюць ускладзеныя на iх службовыя абавязкi, павышаюць сваю квалiфiкацыю i ў якiх стаж работы на пасадзе, па якой яны атэстуюцца, складае не менш як 3 гады, праходзяць атэстацыю ва ўстаноўленым гэтым Палажэннем парадку.

(в ред. постановления Минобразования от 26.04.2006 N 40)

15. Асобам, якiя маюць сярэднюю агульную адукацыю, не можа быць прысвоена квалiфiкацыйная катэгорыя.

16. Кiраўнiкi ўстаноў адукацыi, работнiкi органаў кiравання адукацыяй i метадычных службаў, а таксама спецыялiсты народнай гаспадаркi, якiя маюць педагагiчную нагрузку, праходзяць атэстацыю на прысваенне квалiфiкацыйнай катэгорыi ва ўстаноўленым гэтым Палажэннем парадку.

17. Са згоды педагагiчнага савета адмiнiстрацыя ўстановы адукацыi мае права патрабаваць адзiн раз у пяць гадоў абавязковай атэстацыi педагагiчных работнiкаў, якiя знiзiлi ўзровень сваёй работы. Такая атэстацыя не можа прымяняцца да работнiкаў, якiя працавалi менш за два гады з моманту папярэдняй атэстацыi, цяжарных жанчын i жанчын, якiя маюць дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў. Калi работнiк без уважлiвых прычын адмаўляецца прайсцi атэстацыю, то яна можа быць праведзена i ў яго адсутнасць.

18. Прысваенне квалiфiкацыйных катэгорый (другой, першай, вышэйшай) ажыццяўляецца паслядоўна.

19. Для прэтэндэнтаў на вышэйшую катэгорыю атэстацыя складаецца з квалiфiкацыйнага экзамену i атэстацыйнай гутаркi.

Экзамен папярэднiчае гутарцы i праводзiцца ў адпаведнасцi з Палажэннем аб квалiфiкацыйным экзамене. Педагагiчны работнiк можа здаваць экзамен у час праходжання чарговых курсаў павышэння квалiфiкацыi, пасля спецкурсаў па паглыбленню ведаў па асобных напрамках педагагiчнай дзейнасцi цi экстэрнам.

20. Ад абавязковай здачы квалiфiкацыйнага экзамену вызваляюцца:

20.1. педагагiчныя работнiкi, якiя маюць дзяржаўныя ўзнагароды Рэспублiкi Беларусь (БССР) i былога Саюза ССР, прысвоеныя за дасягненнi ў галiне адукацыi;

20.2. настаўнiкi i выкладчыкi, якiя маюць вучонае званне, ступень цi прыйшлi працаваць ва ўстановы адукацыi з пасады старшага выкладчыка, навуковага супрацоўнiка вышэйшай навучальнай установы або навукова-даследчай установы, метадыстаў, загадчыкаў кабiнетаў, аддзелаў метадычных устаноў усiх найменняў, устаноў павышэння квалiфiкацыi, калi iх вучонае званне, ступень цi работа на асноўнай пасадзе адпавядае таму прадмету, якi яны выкладаюць ва ўстанове адукацыi;

20.3. настаўнiкi, выкладчыкi, якiя з'яўляюцца аўтарамi падручнiкаў, вучэбна-метадычных комплексаў, вучэбных дапаможнiкаў;

(в ред. постановления Минобразования от 26.04.2006 N 40)

20.4. педагагiчныя работнiкi, якiя сталi пераможцамi i лаўрэатамi рэспублiканскага або пераможцамi абласных, Мiнскага гарадскога конкурсаў прафесiйнага майстэрства;

20.5. педагагiчныя работнiкi, якiя маюць стаж работы ў першай квалiфiкацыйнай катэгорыi на адпаведнай пасадзе 10 i больш гадоў з дня яе прысваення;

(пп. 20.5 в ред. постановления Минобразования от 26.04.2006 N 40)

20.6. кiраўнiкi гурткоў з лiку педагагiчных работнiкаў, калектывы якiх атрымалi пад iх кiраўнiцтвам званне "ўзорнага" цi "народнага";

20.7. педагагiчныя работнiкi, якiя падрыхтавалi пераможцаў (дыпломы I, II, III ступенi) мiжнародных алiмпiяд, рэспублiканскай алiмпiяды па агульнаадукацыйных прадметах навучэнцаў устаноў адукацыi, якiя забяспечваюць агульную сярэднюю, прафесiянальна-тэхнiчную, сярэднюю спецыяльную адукацыю, пераможцаў мiжнародных i рэспублiканскiх конкурсаў i фестываляў тэхнiчнай i мастацкай творчасцi навучэнскай моладзi, а таксама афiцыйных спартыўных спаборнiцтваў, якiя праводзяцца ў адпаведнасцi з рэспублiканскiмi каляндарнымi планамi, i мiжнародных спартыўных спаборнiцтваў;

(пп. 20.7 в ред. постановления Минобразования от 26.04.2006 N 40)

20.8. педагагiчныя работнiкi - пераможцы конкурсу настаўнiкаў, навукова-педагагiчных работнiкаў i iншых асоб, якiя ўнеслi асабiсты ўклад у фармiраванне новай, больш эфектыўнай сiстэмы адукацыi, распрацоўку сучасных методык развiцця здольнасцей адоранай моладзi ў галiне навукi, тэхнiкi перадавых тэхналогiй, якiм уручана пасведчанне спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў i студэнтаў.

(пп. 20.8 введен постановлением Минобразования от 26.04.2006 N 40)

21. Працэдура атэстацыi не павiнна перавышаць 3 месяцаў з дня падачы заявы педагагiчным работнiкам у атэстацыйную камiсiю.

Для прэтэндэнтаў на вышэйшую катэгорыю гэты тэрмiн адлiчваецца з дня прадстаўлення дакумента аб здачы квалiфiкацыйнага экзамену.

22. Калi атэстуемы не здаў квалiфiкацыйны экзамен на вышэйшую катэгорыю, далейшая яго атэстацыя не праводзiцца. Праз год ён можа праходзiць атэстацыю ва ўстаноўленым парадку.

У выпадку, калi атэстуемы здаў квалiфiкацыйны экзамен, але ў навучальна-выхаваўчай установе не атрымаў квалiфiкацыйнай катэгорыi, ён мае права прайсцi атэстацыю на працягу трох гадоў без здачы квалiфiкацыйнага экзамену.

23. Для прэтэндэнтаў на другую i першую катэгорыi квалiфiкацыйны экзамен не праводзiцца.

24. Педагагiчныя работнiкi, якiя выказалi жаданне прайсцi атэстацыю i атрымаць вышэйшую катэгорыю, падаюць пiсьмовую заяву ў атэстацыйную камiсiю ўстановы адукацыi да 10 кастрычнiка, а прэтэндэнты на другую i першую катэгорыi - на працягу навучальнага года, але не пазней чым да 25 сакавiка бягучага года.

(в ред. постановления Минобразования от 26.04.2006 N 40)

25. Графiк праходжання атэстацыi на вучэбны год (пасля разгляду заяў атэстацыйнай камiсii, што фiксуецца пратакольным запiсам) прэтэндэнтаў на вышэйшую катэгорыю складаецца не пазней 15 кастрычнiка, а прэтэндэнтаў на другую i першую катэгорыi - не пазней 1 красавiка бягучага года.

Графiк зацвярджаецца загадам кiраўнiка i ўзгадняецца з прафсаюзным камiтэтам установы адукацыi. Атэстуемыя знаёмяцца з графiкам у дзесяцiдзённы тэрмiн пад роспiс.

26. Атэстацыйная камiсiя ў адпаведнасцi з графiкам атэстацыi праводзiць вывучэнне педагагiчнай дзейнасцi атэстуемага, кiруючыся патрабаваннямi тарыфна-квалiфiкацыйных характарыстык, метадычнымi рэкамендацыямi па ацэнцы дзейнасцi педагагiчных работнiкаў.

27. З улiкам аналiзу педагагiчнай дзейнасцi атэстуемага праводзiцца атэстацыйная гутарка. Не пазней чым за тыдзень атэстуемага трэба азнаёмiць з яго характарыстыкай за подпiсам кiраўнiка i старшынi прафкома ўстановы адукацыi. У час гутаркi супастаўляюцца ацэначныя меркаваннi адмiнiстрацыi, членаў камiсii i атэстуемага, робяцца вывады аб эфектыўнасцi, вынiках яго педагагiчнай працы, маральна-асобасных якасцях педагагiчнага работнiка, абмяркоўваюцца шляхi самаўдасканалення, паляпшэння педагагiчнай дзейнасцi, перспектывы яго прафесiянальнага росту i павышэння квалiфiкацыi.

28. Абмеркаванне атэстацыйных матэрыялаў праводзiцца ў прысутнасцi атэстуемага i падрабязна фiксуецца пратакольным запiсам.

29. Атэстацыйныя матэрыялы (асабiстая заява, характарыстыка, даведка аб здачы квалiфiкацыйнага экзамену, пратаколы пасяджэння камiсii, аналiтычныя матэрыялы вывучэння педагагiчнай дзейнасцi атэстуемага) захоўваюцца ва ўстанове адукацыi 5 гадоў.

Кнiга пратаколаў пасяджэнняў атэстацыйнай камiсii павiнна быць прашнуравана, пранумаравана i замацавана подпiсам кiраўнiка i пячаткай. Пратаколы падпiсваюцца старшынёй i ўсiмi членамi атэстацыйнай камiсii.

30. Пры праходжаннi атэстацыi ва ўстаноўленым гэтым Палажэннем парадку маюць права (незалежна ад стажу работы на пасадзе, па якой атэстуюцца) прэтэндаваць на прысваенне той жа квалiфiкацыйнай катэгорыi, якая iм была прысвоена раней, наступныя педагагiчныя работнiкi:

настаўнiкi-дэфектолагi (пры абавязковай наяўнасцi дыплома аб перападрыхтоўцы з прысваеннем квалiфiкацыi "настаўнiк-дэфектолаг"), метадысты, педагогi-арганiзатары, педагогi сацыяльныя, педагогi-псiхолагi (пры абавязковай наяўнасцi дыплома аб перападрыхтоўцы з прысваеннем квалiфiкацыi "практычны псiхолаг ва ўстановах адукацыi"), выхавальнiкi, выхавальнiкi дашкольных устаноў, канцэртмайстры, акампанiятары, трэнеры-выкладчыкi, кiраўнiкi фiзiчнага выхавання, майстры вытворчага навучання, калi яны перайшлi на гэтыя пасады з пасады настаўнiка цi выкладчыка;

настаўнiкi, калi яны перайшлi на гэтую пасаду з пасады настаўнiка-дэфектолага;

выхавальнiкi, калi яны перайшлi на гэтую пасаду з пасады майстра вытворчага навучання;

выхавальнiкi-метадысты дашкольных устаноў, метадысты, выхавальнiкi, калi яны перайшлi на гэтыя пасады з пасады настаўнiка-дэфектолага, выхавальнiка дашкольнай установы, педагога сацыяльнага;

выхавальнiкi дашкольных устаноў, калi яны перайшлi з пасады настаўнiка-дэфектолага, выхавальнiка, метадыста, педагога сацыяльнага, педагога-псiхолага;

педагогi-псiхолагi, педагогi сацыяльныя, калi яны перайшлi з пасады выхавальнiка дашкольнай установы;

музычныя кiраўнiкi, калi яны перайшлi з пасады настаўнiка цi выкладчыка, выхавальнiка дашкольнай установы, акампанiятара, канцэртмайстра;

кiраўнiкi гурткоў (клубаў па iнтарэсах, калектываў, аматарскiх аб'яднанняў, секцый, студый, турысцкiх груп i iншых), калi яны перайшлi на гэтыя пасады з пасады настаўнiка цi выкладчыка, выхавальнiка, выхавальнiка дашкольнай установы, музычнага кiраўнiка, трэнера-выкладчыка, майстра вытворчага навучання, культарганiзатара, метадыста, акампанiятара, канцэртмайстра, педагога-арганiзатара;

акампанiятары, калi яны перайшлi на гэтую пасаду з пасады настаўнiка цi выкладчыка, канцэртмайстра, музычнага кiраўнiка;

канцэртмайстры, калi яны перайшлi на гэтую пасаду з пасады настаўнiка цi выкладчыка, акампанiятара, музычнага кiраўнiка;

кiраўнiкi фiзiчнага выхавання, калi яны перайшлi на гэтую пасаду з пасады настаўнiка цi выкладчыка, трэнера-выкладчыка, iнструктара па фiзiчнай культуры, iнструктара-метадыста па фiзiчнай культуры, выхавальнiка, выхавальнiка дашкольнай установы.

Пры праходжаннi атэстацыi ў выпадках, прадугледжаных гэтым пунктам, педагагiчныя работнiкi, якiя пратэндуюць на вышэйшую катэгорыю, ад квалiфiкацыйнага экзамену вызваляюцца.

(п. 30 в ред. постановления Минобразования от 26.04.2006 N 40)

31. У выключных выпадках, якiя не прадугледжаны гэтым Палажэннем, рашэнне аб допуску да атэстацыi педагагiчных работнiкаў прымае Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь па хадайнiцтве адмiнiстрацыi i атэстацыйнай камiсii ўстановы адукацыi.Глава 4. РАШЭННI, ЯКIЯ ПРЫМАЮЦЦА ПА ВЫНIКАХ АТЭСТАЦЫI32. На падставе вынiкаў атэстацыйнай гутаркi камiсiя прымае адно з наступных рашэнняў:

32.1. прысвоiць адпаведную квалiфiкацыйную катэгорыю з назвай пасады педагагiчнага работнiка, па якой ён атэстуецца;

(в ред. постановления Минобразования от 26.04.2006 N 40)

32.2. адмовiць у прысваеннi адпаведнай квалiфiкацыйнай катэгорыi;

(пп. 32.2 в ред. постановления Минобразования от 26.04.2006 N 40)

32.3. знiзiць квалiфiкацыйную катэгорыю.

33. Рашэнне прымаецца шляхам тайнага галасавання пры наяўнасцi не менш за 2/3 членаў камiсii i з'яўляецца правамоцным, калi за яго прагаласавала не менш 50% прысутных. Пры роўнай колькасцi галасоў рашэнне лiчыцца прынятым на карысць атэстуемага.

(в ред. постановления Минобразования от 26.04.2006 N 40)

З рашэннем камiсii атэстуемы знаёмiцца непасрэдна пасля атэстацыi, пад роспiс.

34. Рашэнне атэстацыйнай камiсii афармляецца загадамi кiраўнiкоў устаноў адукацыi, а ў выпадках, якiя прадугледжаны пунктам 11 гэтага Палажэння, - органаў кiравання адукацыяй i ўступае ў сiлу з дня яго прыняцця.

35. Па вынiках атэстацыi педагагiчных работнiкаў робяцца адпаведныя запiсы ў працоўнай кнiжцы ў графе "Звесткi аб рабоце".

36. Кантроль за правiльнасцю правядзення атэстацыi ўскладаецца на органы непасрэднага кiравання.

37. Пры нязгодзе з вынiкамi атэстацыi педагагiчны работнiк у дзесяцiдзённы тэрмiн мае права звярнуцца з заявай у атэстацыйную камiсiю вышэйстаячага органа кiравання адукацыяй.

Пры выяўленнi парушэнняў атэстацыйная камiсiя вышэйстаячага органа кiравання адукацыяй мае права адмянiць рашэнне атэстацыйнай камiсii ўстановы адукацыi i ў месячны тэрмiн са дня звароту атэстуемага правесцi паўторную атэстацыю работнiка, у дачыненнi да якога былi дапушчаны парушэннi. Рашэнне гэтай камiсii лiчыцца канчатковым, аб'яўляецца загадам органа кiравання i даводзiцца да ведама ўстановы адукацыi i атэстуемага.

38. Працоўныя спрэчкi, якiя ўзнiкаюць па вынiках атэстацыi педагагiчных работнiкаў, разглядаюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации

Республики Беларусь 15 декабря 1995 г. N 1188/12

Зарегистрировано в НРПА РБ 23 декабря 1999 г. N 8/2261

                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                         загадам мiнiстра
                         адукацыi i навукi
                         Рэспублiкi Беларусь
                         07.12.1995 N 456


ПАЛАЖЭННЕ

АБ КВАЛIФIКАЦЫЙНЫМ ЭКЗАМЕНЕАгульныя палажэннiМэтай правядзення квалiфiкацыйнага экзамену з'яўляецца вызначэнне ўзроўню навукова-тэарэтычнай i метадычнай падрыхтоўкi, устанаўленне адпаведнасцi прафесiйных характарыстык педагагiчных работнiкаў патрабаванням, якiя прад'яўляюцца да спецыялiстаў вышэйшай катэгорыi, незалежная экспертная ацэнка iх здольнасцi творча i якасна ажыццяўляць навучальна-выхаваўчы працэс.Арганiзацыя экзамену1. Для правядзення квалiфiкацыйнага экзамену загадамi па Iнстытуце павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў адукацыi, Рэспублiканскiм iнстытуце прафесiйнай адукацыi, абласных (Мiнскiм гарадскiм) iнстытутах удасканалення настаўнiкаў тэрмiнам на год ствараюцца квалiфiкацыйныя камiсii з лiку выкладчыкаў кафедраў, педагогаў вышэйшай катэгорыi, выкладчыкаў ВНУ, спецыялiстаў гаспадаркi.

2. Арганiзацыйна-метадычнае i гаспадарчае забеспячэнне дзейнасцi квалiфiкацыйных камiсiй ажыццяўляюць навучальныя ўстановы павышэння квалiфiкацыi, пры якiх яны ўтвараюцца.

3. Гэтыя навучальныя ўстановы маюць права з улiкам патрабаванняў да квалiфiкацыйнага экзамену самастойна вызначаць яго формы. Абавязкова прапаноўваць педагагiчным работнiкам розныя формы экзамену на выбар адной з iх атэстуемым.

4. Тэрмiны правядзення квалiфiкацыйных экзаменаў вызначаюцца рэктарам (дырэктарам) iнстытута.

5. Да здачы квалiфiкацыйнага экзамену дапускаюцца асобы, якiя ўключаны ў графiк атэстацыi i маюць накiраванне навучальна-выхаваўчых устаноў цi органаў кiравання адукацыяй.

6. З праграмай i патрабаваннямi да экзамену педагога павiнна азнаемiць па месцы яго работы адмiнiстрацыя навучальна-выхаваўчай установы.

7. Экзаменацыйныя групы фармiруюцца, як правiла, па 10 - 15 чалавек. Магчымы iндывiдуальны прыем экзамена.

8. Пры здачы экзамену атэстуемы абавязкова робiць запiсы ў экзаменацыйным лiсце са штампам навучальнай установы, якi захоўваецца ў матэрыялах квалiфiкацыйнага экзамену i падлягае ўлiку.

9. Па вынiках экзамену на пасяджэннi квалiфiкацыйнай камiсii рашэннем большасцi яе членаў выстаўляецца ацэнка: "здаў" ("не здаў") квалiфiкацыйны экзамен на адпаведнасць вышэйшай катэгорыi.

10. Вынiкi экзамену фiксуюцца ў ведамасцi, якая падпiсваецца старшыней камiсii i яе членамi.

11. Атэстуемаму выдаецца даведка аб вынiках здачы экзамену на адпаведную квалiфiкацыйную катэгорыю.

12. Пры нязгодзе педагагiчнага работнiка з вынiкамi квалiфiкацыйнага экзамену, ен мае права звярнуцца з апеляцыяй да кiраўнiка ўстановы, дзе здаваў пэўны экзамен. Апеляцыя разглядаецца апеляцыйнай камiсiяй, якая ствараецца загадам кiраўнiка гэтай установы. У склад камiсii не могуць уваходзiць члены квалiфiкацыйных камiсiй.Фiнансаванне экзамену13. Фiнансаванне правядзення квалiфiкацыйных экзаменаў ажыццяўляецца за кошт сродкаў, якiя выдзяляюцца iнстытуту павышэння квалiфiкацыi i ўдасканалення настаўнiкаў на павышэнне квалiфiкацыi.

14. Аплата членам камiсii праводзiцца, зыходзячы з фактычна патрачанага часу на экзаменацыйнай сесii.

Предыдущий | Следующий

<<< Содержание

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList