Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

"Пагадненне аб супрацоўнiцтве памiж Мiнiстэрствам унутраных спраў Рэспублiкi Беларусь i Мiнiстэрствам унутраных спраў Туркменiстана" (Заключено в г.Минске 22.01.1993)

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница
Зарегистрировано в НРПА РБ 15 ноября 2004 г. N 3/1625--------------------------------

<*> Вступило в силу 22 января 1993 года.Мiнiстэрства ўнутраных спраў Рэспублiкi Беларусь i Мiнiстэрства ўнутраных спраў Туркменiстана, у далейшым будуць называцца "Бакi",

- асноўваючыся на Пагадненнi аб узаемадзеяннi мiнiстэрстваў унутраных спраў незалежных дзяржаў у сферы барацьбы са злачыннасцю ад 24 красавiка 1992 года,

- надаючы важнае значэнне развiццю ўзаемадзеяння ў барацьбе са злачыннасцю i забеспячэннi абароны правоў i свабод грамадзян,

- кiруючыся ўзаемным жаданнем умацоўваць i развiваць супрацоўнiцтва памiж органамi ўнутраных спраў Рэспублiкi Беларусь i Туркменiстана,

згадзiлiся з наступным:Артыкул 1Бакi, у рамках сваей кампетэнцыi, забяспечваюць абарону правоў, свабод, законных iнтарэсаў i маемасцi грамадзян i юрыдычных асоб дзяржавы другога Боку нараўне з грамадзянамi i юрыдычнымi асобамi дзяржавы свайго Боку.

Бакi абавязваюцца забяспечыць бесперашкодны прыем i разгляд органамi ўнутраных спраў скаргаў i заяў грамадзян i юрыдычных асоб дзяржавы другога Боку па пытаннях, якiя адносяцца да кампетэнцыi гэтых органаў.Артыкул 2Бакi на падставе дзеючага заканадаўства сваiх дзяржаў ажыццяўляюць супрацоўнiцтва ў барацьбе са злачыннасцю, ахове грамадскага парадку, выкананнi крымiнальных пакаранняў, вышуку асоб, прапаўшых без вестак, i якiя ўхiляюцца ад выплаты алiментаў i iскаў, устанаўленнi неапазнаных трупаў, асоб невядомых хворых i дзяцей, паспартнай i дазваляльнай сiстэмах, забеспячэннi бяспекi дарожнага руху, супрацьпажарнай бяспекi, развiццi навуковых, iнфармацыйных i тэхнiчных сувязей, а таксама па iншых напрамках, якiя прадстаўляюць узаемны iнтарэс.Артыкул 3У далейшым, да заключэння дзяржавамi адпаведных Дагавораў аб аказаннi ўзаемнай прававой дапамогi, Бакi, на аснове нацыянальнага заканадаўства, мiжнародна-прававых норм, склаўшайся практыкi i на ўмовах узаемнасцi ажыццяўляюць супрацоўнiцтва ў барацьбе са злачыннасцю шляхам выканання даручэнняў аб аказаннi прававой дапамогi па крымiнальных справах, запытаў i просьбаў па справах аператыўнага ўлiку i матэрыялах аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях.

Супрацоўнiцтва Бакоў ажыццяўляецца таксама ў формах:

а) абмену аператыўна-вышуковай, аператыўна-даведачнай i крымiналiстычнай iнфармацыяй аб злачынствах, якiя рыхтуюцца або ўчынены, i маючых да iх дачыненне асобах, а таксама архiўнай iнфармацыяй;

б) сумеснага правядзення працэсуальных дзеянняў i аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў у адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам дзяржаў Бакоў;

в) абмену вопытам работы, заканадаўчымi i нарматыўнымi актамi, вучэбнай лiтаратурай па пытаннях дзейнасцi органаў унутраных спраў, а таксама аказання садзейнiчання ў падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i павышэннi квалiфiкацыi кадраў;

г) абмену навукова-тэхнiчнай лiтаратурай i iнфармацыяй па пытаннях дзейнасцi органаў унутраных спраў, сумеснага правядзення навуковых даследаванняў, распрацовак i праграм па актуальных праблемах, якiя прадстаўляюць узаемны iнтарэс;

д) узаемавыгадных паставак крымiналiстычнай i спецыяльнай тэхнiкi, рэчыўнай маемасцi i прадукцыi вытворча-тэхнiчнага прызначэння пры захаваннi i развiццi склаўшыхся i дзеючых гаспадарчых сувязей;

е) развiцця спартыўных i культурных сувязей, садзейнiчання ў санаторна-курортным аздараўленнi супрацоўнiкаў i членаў iх сем'яў.

Гэтае Пагадненне не перашкаджае Бакам у распрацоўцы i развiццi iншых узаемапрымальных форм супрацоўнiцтва, якiя не пярэчаць заканадаўству дзяржаў.Артыкул 43 мэтай выканання гэтага Пагаднення структурныя падраздзяленнi органаў унутраных спраў Бакоў, якiя ў далейшым будуць называцца "структурныя падраздзяленнi", у рамках сваей кампетэнцыi могуць устанаўлiваць непасрэдныя кантакты i падпiсваць дадатковыя дагаворныя дакументы аб супрацоўнiцтве па асобных напрамках сваей дзейнасцi.Артыкул 5Даручэннi аб аказаннi прававой дапамогi, запыты i просьбы, прадугледжаныя часткай 1 артыкула 3 гэтага Пагаднення, павiнны мець наступныя рэквiзiты:

а) назву структурнага падраздзялення, ад якога iдзе даручэнне, запыт або просьба, i да якога яны звернуты;

б) назву справы або матэрыялу, па якiм накiроўваецца даручэнне, запыт цi просьба;

в) прозвiшчы сведкаў, пацярпеўшых, падазраваемых, асоб, якiя абвiнавачваюцца або вышукваюцца, падсудных цi асуджаных, iх грамадзянства, занятак i пастаяннае месца жыхарства або месца прабывання, а пры неабходнасцi - прозвiшчы i адрасы iх законных прадстаўнiкоў;

г) змест даручэння, запыту або просьбы, а таксама неабходныя звесткi па iх сутнасцi, i апiсанне складу правапарушэння.

Даручэнне, запыт або просьба павiнны быць змацаваны гербавай пячаткай i подпiсам кiраўнiка структурнага падраздзялення.

У безадкладных выпадках могуць рабiцца запыты ў вуснай форме, аднак яны павiнны быць тэрмiнова пацверджаны пiсьмова, у тым лiку дапускаецца выкарыстанне тэхнiчных сродкаў перадачы тэксту.Артыкул 6У задавальненнi даручэнняў, запытаў i просьбаў можа быць адказана поўнасцю або часткова, калi Бок, якi выконвае iх, лiчыць, што такое выкананне пацягне за сабой парушэнне суверэнiтэту, бяспекi або iншых важных iнтарэсаў сваей дзяржавы. У выпадку прыняцця такога рашэння неадкладна паведамляецца Боку, якi зрабiў запыт, з указаннем прычын адказу.Артыкул 7Бакi абавязваюцца па прынятаму кампетэнтнымi органамi сваей дзяржавы рашэнню аказваць садзеянне:

а) у затрыманнi асоб, якiя хаваюцца ад следства i суда, узяццi iх у неабходных выпадках пад варту;

б) у выдачы асоб для прыцягнення iх да крымiнальнай адказнасцi або для прывядзення прыгавору ў выкананне.Артыкул 8Бакi абавязваюцца разгледзець пытанне аб пераводзе грамадзян, асуджаных на тэрыторыi сваiх дзяржаў i адбываючых пакаранне на тэрыторыi дзяржавы другога боку у адпаведныя пенiтэнцыярныя ўстановы сваiх дзяржаў.

Умовы i парадак такога пераводу будуць вызначаны адпаведным пратаколам.Артыкул 9Кожны з Бакоў прыме неабходныя меры для захавання канфiдэнцыяльнасцi звестак, пераданых другiм Бокам, калi гэтыя звесткi носяць закрыты характар або калi перадаючы Бок лiчыць непажаданым выдаваць iх змест. Ступень закрытасцi звестак, атрыманых адным з Бакоў у рамках гэтага Пагаднення, патрабуюць згоды Боку, якi перадаў гэтыя даныя i звесткi.Артыкул 10Бакi па ўзаемнай дамоўленасцi могуць накiроўваць у камандзiроўку сваiх супрацоўнiкаў у органы ўнутраных спраў другога Боку.

Супрацоўнiкам, якiя знаходзяцца ў службовых камандзiроўках, прымаючы Бок аказвае неабходную дапамогу ў выкананнi даручэнняў, запытаў i просьбаў накiроўваючага Боку, прымае меры для забеспячэння iх прававой абароны ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам сваей дзяржавы.Артыкул 11Бакi дамовiлiся не перашкаджаць пераводу работнiкаў на службу ў органы ўнутраных спраў другога Боку, а таксама ва ўстаноўленым парадку рашаць пытаннi захавання iм стажу службы для выплаты працэнтнай надбаўкi за выслугу гадоў i назначэння дзяржаўных пенсiй у памерах, устаноўленых для супрацоўнiкаў органаў унутраных спраў таго Боку, куды быў зроблены перавод.Артыкул 12Бакi аказваюць ва ўстаноўленым парадку па просьбе адзiн аднаго дапамогу ў лiквiдацыi вынiкаў стыхiйных бедстваў, буйных пажараў, аварый i катастроф.Артыкул 13Бакi самастойна нясуць затраты, якiя будуць узнiкаць у вынiку рэалiзацыi гэтага Пагаднення, калi не будзе ўзгоднены iншы парадак.Артыкул 14Бакi пры ажыццяўленнi супрацоўнiцтва карыстаюцца беларускай, туркменскай або рускай мовамi.Артыкул 15Палажэннi гэтага Пагаднення не закранаюць абавязацельстваў Бакоў па iншых мiжнародных дагаворах i пагадненнях.Артыкул 16Гэтае Пагадненне ўступае ў сiлу з моманту яго падпiсання i будзе дзейнiчаць да заканчэння трох месяцаў з дня, калi адзiн з Бакоў атрымае пiсьмовае паведамленне другога Боку аб сваiм намеры спынiць яго дзеянне.

Са згоды абодвух Бакоў у гэтае Пагадненне могуць быць унесены змяненнi i дапаўненнi.Здзейснена ў горадзе Мiнску 22 студзеня 1993 г. у двух экзэмплярах, кожны на беларускай i туркменскай мовах, прычым абодва тэксты маюць аднолькавую сiлу.Мiнiстр унутраных спраў           Мiнiстр унутраных спраў
Рэспублiкi Беларусь             Туркменiстана
        У.ЯГОРАЎ                  С.ЧАРЫЯРАЎ
Предыдущий | Следующий

<<< Содержание

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList