Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановления СМ РБ

Постановления других органов Республики Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2010 № 1905 "Аб зацвярджэннi Дзяржаўнай праграмы "Культура Беларусi" на 2011 - 2015 гады"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 31 декабря 2010 г. N 5/33091У адпаведнасцi з абзацам трэцiм артыкула 12 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь" Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Зацвердзiць прыкладзеную Дзяржаўную праграму "Культура Беларусi" на 2011 - 2015 гады (далей - Дзяржаўная праграма).

2. Вызначыць:

заказчыкамi Дзяржаўнай праграмы Мiнiстэрства культуры, аблвыканкамы i Мiнскi гарвыканкам;

заказчыкам - каардынатарам Дзяржаўнай праграмы Мiнiстэрства культуры.

3. Заказчыкi Дзяржаўнай праграмы ў межах сваёй кампетэнцыi:

ажыццяўляюць манiторынг i кантроль за выкананнем Дзяржаўнай праграмы, мэтавым выкарыстаннем сродкаў, якiя выдзяляюцца на яе рэалiзацыю;

штогод да 10 лютага прадстаўляюць у Мiнiстэрства культуры справаздачы аб ходзе выканання Дзяржаўнай праграмы.

4. Мiнiстэрства культуры штогод на аснове справаздач, прадстаўленых заказчыкамi Дзяржаўнай праграмы, падрыхтоўвае зводную iнфармацыю аб ходзе рэалiзацыi Дзяржаўнай праграмы i да 25 лютага прадстаўляе яе ў Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

5. Устанавiць, што фiнансаванне Дзяржаўнай праграмы ажыццяўляецца ў межах сродкаў, прадугледжаных на гэтыя мэты ў рэспублiканскiм i мясцовых бюджэтах, а таксама за кошт уласных сродкаў арганiзацый - выканаўцаў Дзяржаўнай праграмы i iншых крынiц.

Мiнiстэрству фiнансаў, аблвыканкамам i Мiнскаму гарвыканкаму пры фармiраваннi рэспублiканскага i мясцовых бюджэтаў на чарговы фiнансавы год прадугледжваць ва ўстаноўленым парадку сродкi для фiнансавання мерапрыемстваў Дзяржаўнай праграмы з улiкам магчымасцей бюджэтаў.

6. Кантроль за выкананнем дадзенай пастановы ўскласцi на Намеснiка Прэм'ер-мiнiстра Рэспублiкi Беларусь, якi курыруе пытаннi сацыяльнай сферы i аховы здароўя.

7. Дадзеная пастанова ўступае ў сiлу пасля яе афiцыйнага апублiкавання.Прэм'ер-мiнiстр Рэспублiкi Беларусь С.Сiдорскi                            ЗАЦВЕРДЖАНА
                            Пастанова
                            Савета Мiнiстраў
                            Рэспублiкi Беларусь
                            26.12.2010 N 1905


ДЗЯРЖАЎНАЯ ПРАГРАМА "КУЛЬТУРА БЕЛАРУСI" НА 2011 - 2015 ГАДЫ

ГЛАВА 1 АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

Дзяржаўная праграма "Культура Беларусi" на 2011 - 2015 гады (далей - Дзяржаўная праграма) уяўляе сабой дзяржаўную стратэгiю па развiццю i эфектыўнаму выкарыстанню культурнага патэнцыялу краiны, падтрымцы iнавацый у сферы культуры.

Дзяржаўная праграма накiравана на вырашэнне актуальных праблем культурнага развiцця Рэспублiкi Беларусь.

Стратэгiчным кiрункам дзейнасцi ў сферы культуры з'яўляецца ўмацаванне пазiтыўнага культурнага iмiджу краiны.

Разам з бюджэтным фiнансаваннем сферы культуры на аснове мэтавых паказчыкаў i сацыяльных стандартаў прадугледжваецца ўкараненне i паступовае пашырэнне праектнага фiнансавання.

Дзяржаўная праграма распрацавана ў адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 20, арт. 291; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 87, 2/1031).

Заказчыкамi Дзяржаўнай праграмы з'яўляюцца Мiнiстэрства культуры, аблвыканкамы, Мiнскi гарвыканкам, заказчыкам-каардынатарам - Мiнiстэрства культуры.

Мерапрыемствы па рэалiзацыi Дзяржаўнай праграмы накiраваны на дасягненне паказчыкаў, якiя адпавядаюць яе задачам.

Манiторынг Дзяржаўнай праграмы плануецца ажыццяўляць шляхам аналiзу дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi.ГЛАВА 2 ТЭХНIКА-ЭКАНАМIЧНАЕ АБГРУНТАВАННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ

Дзякуючы падтрымцы дзяржавы ўдалося захаваць i развiць асноўныя дасягненнi ў сферы культуры. У краiне функцыянуе разгалiнаваная сетка арганiзацый культуры, якiя ў значнай ступенi забяспечваюць даступнасць паслуг культуры для грамадзян, што пражываюць на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь. Сёння налiчваецца каля 9 тысяч арганiзацый культуры, у тым лiку амаль 4 тысячы бiблiятэк, больш за 3,5 тысячы клубных устаноў, 27 тэатраў, каля 140 кiнатэатраў, звыш 2 тысяч кiнавiдэаўстановак, 18 канцэртных арганiзацый, падпарадкаваных Мiнiстэрству культуры i структурным падраздзяленням мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, якiя ажыццяўляюць дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы культуры. Атрыманне адукацыi ў сферы культуры забяспечваюць 3 вышэйшыя навучальныя ўстановы, 21 установа, якая забяспечвае атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацыi, каля 600 дзiцячых школ мастацтваў i iх фiлiялаў.

Больш за 280 тысяч грамадзян займаюцца народнай творчасцю.

Дзяржава актыўна падтрымлiвае прафесiйнае мастацтва, садзейнiчае пошуку i станаўленню маладых талентаў.

Практычна кожны другi жыхар Беларусi - карыстальнiк публiчнай бiблiятэкi. Пачалi функцыянаваць больш за 900 бiблiятэк аграгарадкоў, якiя з'яўляюцца якасна новымi сацыяльна-культурнымi ўстановамi ў сельскай мясцовасцi.

Назiраецца ўстойлiвая дынамiка росту колькасцi музеяў (у 2005 годзе - 133, у 2008 годзе - 145, у 2009 годзе - 147), прадстаўленых рознымi профiлямi музейных устаноў: краязнаўчыя, гiстарычныя, этнаграфiчныя, лiтаратурныя, мастацкiя, музеi-запаведнiкi. Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь уключае звыш 2,8 млн. музейных прадметаў. З кожным годам павялiчваецца колькасць наведвальнiкаў музеяў (2000 год - 2,9 млн., 2009 год - 4 млн. наведвальнiкаў).

У краiне ўдалося захаваць матэрыяльна-тэхнiчную, тэхналагiчную базу i кадравы патэнцыял кiнематаграфii. За апошнiя гады адзначаецца рост колькасцi створаных Нацыянальнай кiнастудыяй "Беларусьфiльм" поўнаметражных мастацкiх фiльмаў (у 2007 годзе - 8, у 2008 годзе - 10, у 2009 годзе - 12 такiх фiльмаў).

Праводзiцца работа па комплекснай iнфарматызацыi сферы культуры. У арганiзацыях культуры ўсталяваны больш за 10 тысяч камп'ютараў. Iмi аснашчаны ўсе вышэйшыя навучальныя ўстановы i ўстановы, якiя забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацыi, канцэртныя арганiзацыi, цыркi, пераважная большасць тэатраў i музеяў, палавiна ўсiх дзеючых дзiцячых школ мастацтваў i трэцяя частка ўсiх бiблiятэк. Больш за тысячу арганiзацый культуры маюць пастаянны выхад у Iнтэрнэт, каля 250 - сайты. Значным дасягненнем у iнфарматызацыi сферы культуры стала стварэнне iнфармацыйнай сiстэмы "Iнтэграваны банк даных устаноў культуры".

У асноўным сфармiравана нарматыўная прававая база, якая рэгулюе дзейнасць у сферы культуры.

Сярод дасягненняў апошнiх гадоў у сферы культуры неабходна адзначыць фармiраванне i публiкацыю Дзяржаўнага спiса гiсторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублiкi Беларусь, якi ўключае каля 5 тысяч аб'ектаў, стварэнне Банка звестак аб гiсторыка-культурнай спадчыне Рэспублiкi Беларусь, 187 клубных устаноў новага тыпу, завяршэнне рэканструкцыi будынка Нацыянальнага акадэмiчнага Вялiкага тэатра оперы i балета Рэспублiкi Беларусь, падрыхтоўку да ўводу ў эксплуатацыю першага пускавога комплексу першай чаргi будаўнiцтва замкавага комплексу XVI - XX стагоддзяў у г.п. Мiр i першага этапу другога пускавога комплексу будаўнiцтва палацава-паркавага ансамбля XVI - XVIII стагоддзяў у г. Нясвiжы, распрацоўку i зацвярджэнне схемы фестывальнага руху ў Рэспублiцы Беларусь.

Разам з тым варта прызнаць, што ўзровень развiцця культуры пакуль не адпавядае патрабаванням, якiя дыктуюцца нарастаючай мiжнароднай канкурэнцыяй у эканамiчнай, сацыяльна-палiтычнай i духоўнай сферах.

Патэнцыял беларускай культуры неабходна выкарыстоўваць для фармiравання i ўмацавання станоўчага мiжнароднага iмiджу Рэспублiкi Беларусь. У iмiджавых камунiкацыях дзяржавы культура з'яўляецца найбольш эфектыўным рэсурсам пазiцыянавання краiны на замежныя аўдыторыi. Рэпутацыя Рэспублiкi Беларусь у свеце як краiны з вялiкiм духоўна-маральным патэнцыялам грамадства, высокiм узроўнем развiцця ўсiх форм традыцыйнай i сучаснай культуры будзе садзейнiчаць умацаванню аўтарытэту дзяржавы i даверу да яе як да надзейнага партнёра i ў iншых сферах жыцця (такiх, як палiтыка, эканомiка, права), станоўча паўплывае на iнвестыцыйны клiмат, развiццё мiжнароднага турызму, мiграцыйныя працэсы i iншае.

Асаблiвасцю сённяшняга дня стала камерцыялiзацыя арганiзацый культуры. Большасць з iх актыўна шукае дадатковыя крынiцы фiнансавання, найперш за кошт развiцця платных паслуг. Укараненне рыначных механiзмаў у дзейнасць арганiзацый культуры патрабуе навукова абгрунтаванага планавання з улiкам рэальных матэрыяльна-тэхнiчных, фiнансавых i кадравых магчымасцей арганiзацый культуры.ГЛАВА 3 МЭТА, ЗАДАЧЫ I ПАКАЗЧЫКI ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ

Стратэгiчнай мэтай дзяржаўнай палiтыкi ў сферы культуры з'яўляецца развiццё i эфектыўнае выкарыстанне культурнага патэнцыялу краiны, падтрымка культурных iнавацый. У сувязi з гэтым патрабуецца правесцi структурныя пераўтварэннi арганiзацыйна-гаспадарчага механiзма ў сферы культуры, распрацаваць эфектыўны механiзм фiнансавання культуры, новыя формы яе эканамiчнай падтрымкi, прадоўжыць працу па стварэнню цывiлiзаванага рынку паслуг, актыўна ўключыцца ў сусветныя працэсы развiцця культуры.

Мэта Дзяржаўнай праграмы - павышэнне сацыяльнай i эканамiчнай эфектыўнасцi функцыянавання сферы культуры.

Для рэалiзацыi мэты Дзяржаўнай праграмы патрабуецца вырашэнне наступных задач:

ахова гiсторыка-культурнай спадчыны;

забеспячэнне захаванасцi Музейнага фонду Рэспублiкi Беларусь i агульнадаступнасцi музейных прадметаў;

забеспячэнне свабоднага i роўнага доступу да iнфармацыйных рэсурсаў i бiблiятэчных фондаў для розных груп насельнiцтва;

развiццё прафесiйнага мастацтва;

падтрымка айчынных вытворцаў фiльмаў (прадзюсараў) i развiццё кiнематаграфii;

падтрымка i развiццё народнай творчасцi;

развiццё сiстэмы эстэтычнага выхавання, прафесiйнай мастацкай адукацыi, падтрымка таленавiтай моладзi;

удасканальванне навуковага забеспячэння сферы культуры;

умацаванне iмiджу нацыянальнай культуры ў краiне i за мяжой;

удасканальванне нарматыўнай прававой базы i эканамiчнае стымуляванне развiцця сферы культуры.

Эфектыўнасць рэалiзацыi задач Дзяржаўнай праграмы вызначаецца дасягненнем паказчыкаў згодна з дадаткам 1, якiя прадстаўлены па гадах на працягу ўсяго тэрмiну яе рэалiзацыi.ГЛАВА 4 РЭСУРСНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ

У 2011 - 2015 гадах на рэалiзацыю Дзяржаўнай праграмы спатрэбяцца сродкi ў суме 1355698,7 млн. рублёў, у тым лiку з рэспублiканскага бюджэту - 673898,8 млн. рублёў, мясцовых бюджэтаў - 676318,9 млн. рублёў, iншых крынiц - 5481 млн. рублёў.

Рэсурснае забеспячэнне Дзяржаўнай праграмы ажыццяўляецца згодна з дадаткам 2.ГЛАВА 5 МЕРАПРЫЕМСТВЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ I ПЛАНУЕМЫЯ ВЫНIКI

У вынiку выканання Дзяржаўнай праграмы ўзрасце сацыяльная i эканамiчная эфектыўнасць функцыянавання сферы культуры за кошт укаранення i ўдасканальвання механiзмаў рацыянальнага i эфектыўнага выкарыстання дзяржаўных рэсурсаў, рэфармавання сiстэмы менеджменту, укаранення iнавацыйных тэхналогiй у практыку кiравання ў сферы культуры, развiцця дзяржаўна-прыватнага партнёрства, падтрымкi культурных iнiцыятыў i праектнай дзейнасцi, прыцягнення дадатковых пазабюджэтных сродкаў у сферу культуры, развiцця пазабюджэтнай камерцыйнай дзейнасцi.

Рэалiзацыя мерапрыемстваў Дзяржаўнай праграмы згодна з дадаткам 3:

дазволiць:

стварыць перадумовы, умовы i дзяржаўныя гарантыi для духоўнага ўдасканальвання грамадства ў адпаведнасцi з агульначалавечымi каштоўнасцямi i традыцыйнымi каштоўнасцямi народаў Рэспублiкi Беларусь;

забяспечыць максiмальную даступнасць культурных даброт i адукацыi ў сферы культуры, пераадолець дыспрапорцыi, выклiканыя рознай ступенню забяспечанасцi насельнiцтва паслугамi сферы культуры ў гарадской i сельскай мясцовасцi;

будзе садзейнiчаць:

фармiраванню адзiнай культурна-iнфармацыйнай прасторы;

iнтэграцыi беларускай культуры ў сусветны культурны працэс;

фармiраванню i замацаванню пазiтыўнага культурнага iмiджу Рэспублiкi Беларусь у краiне i за яе межамi.ГЛАВА 6 АБГРУНТАВАННЕ НЕАБХОДНАСЦI ВЫКАРЫСТАННЯ IМПАРТНЫХ ТАВАРАЎ ПРЫ РЭАЛIЗАЦЫI МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ

Дзяржаўная праграма распрацавана з улiкам мiнiмiзацыi закупак iмпартных тавараў, у тым лiку абсталявання.

Усяго па мерапрыемствах Дзяржаўнай праграмы на ажыццяўленне закупак па iмпарту згодна з дадаткам 4 прадугледжваюцца сродкi ў памеры 209799,6 млн. рублёў, што складае 15,5 працэнта агульнага аб'ёму яе фiнансавання, у тым лiку па гадах (працэнтаў): 2011 - 5,7, 2012 - 12,7, 2013 - 18,5, 2014 - 14,5, 2015 - 17,5. Па iмпарту плануецца закупiць кiнатэхналагiчнае i праекцыйнае абсталяванне, гукаўзмацняльную апаратуру, асвятляльнае абсталяванне сцэны, аўтатранспарт i музычныя iнструменты, якiя ў цяперашнi час у Рэспублiцы Беларусь не вырабляюцца i не маюць аналагаў у айчыннай вытворчасцi.

Пры арганiзацыi ў Рэспублiцы Беларусь вытворчасцi новых вiдаў iмпартазамяшчальных тавараў у ходзе рэалiзацыi Дзяржаўнай праграмы прадугледжваецца паступовы пераход на закупку тавараў айчыннай вытворчасцi ў мэтах знiжэння iмпартаёмiстасцi Дзяржаўнай праграмы. Закупкi будуць праведзены ў адпаведнасцi з заканадаўствам аб дзяржаўных закупках.

Дзяржаўная праграма не ўключае iнвестыцыйныя праекты.Дадатак 1
да Дзяржаўнай праграмы
"Культура Беларусi"
на 2011 - 2015 гадыПАКАЗЧЫКI ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ "КУЛЬТУРА БЕЛАРУСI" НА 2011 - 2015 ГАДЫ

-------------------+----------------------+----------------+---------------------------------------------
          ¦ Паказчыкi рэалiзацыi ¦  Адзiнка   ¦    Значэнне паказчыка па гадах
   Задачы    ¦    задачы    ¦  вымярэння  +--------+--------+--------+--------+---------
          ¦           ¦  паказчыка  ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015
-------------------+----------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+---------
1. Ахова      павелiчэнне колькасцi    штук     175   175   200   200    250
гiсторыка-     матэрыяльных аб'ектаў
культурнай     i нематэрыяльных
спадчыны      праяўленняў творчасцi
          чалавека, якiм
          нададзены статус
          гiсторыка-культурнай
          каштоўнасцi (на 1000
          аб'ектаў да
          2015 года, у
          2010 годзе такiх
          аб'ектаў - 4911)

          колькасць аб'ектаў      -"-      6    5    15    12    9
          гiсторыка-культурнай
          спадчыны, на якiх
          праводзяцца
          рэстаўрацыйна-
          аднаўленчыя работы
          (у 2010 годзе такiх
          аб'ектаў - 4)

2. Забеспячэнне   павелiчэнне аб'ёму    працэнтаў    1    1    1    1     1
захаванасцi     Музейнага фонду
Музейнага фонду   Рэспублiкi Беларусь
Рэспублiкi     (на 5 працэнтаў да
Беларусь i     2015 года, у
агульнадаступнасцi 2010 годзе гэты аб'ём
музейных прадметаў складаў 2,8 млн.
          адзiнак)

          павелiчэнне колькасцi    -"-      2    2    2    2     2
          музейных прадметаў,
          якiя выкарыстоўваюцца
          для паказу шырокай
          публiцы (на
          10 працэнтаў да
          2015 года, у
          2010 годзе такiх
          прадметаў - 220 тыс.
          адзiнак)

          павелiчэнне колькасцi    -"-      2    2    2    2     2
          наведванняў музеяў
          (на 10 працэнтаў да
          2015 года, у
          2010 годзе -
          4 млн. наведванняў)

3. Забеспячэнне   павелiчэнне паказчыка    -"-      5    5    5    5    5
свабоднага i    абнаўлення фондаў (да
роўнага доступу   5 працэнтаў у год; у
да iнфармацыйных  2010 годзе - 4,2
рэсурсаў i     працэнта, агульны
бiблiятэчных    аб'ём фонду - 58184
фондаў для розных  тыс. экзэмпляраў)
груп насельнiцтва
          павелiчэнне колькасцi тыс. наведванняў 253,0  255,4  258,0  260,6  263,2
          наведванняў
          бiблiятэк, у тым лiку
          аддаленых
          карыстальнiкаў (на 5
          працэнтаў да 2015
          года, у 2010 годзе -
          25300
          тыс. наведванняў)

          поўная          колькасць   2000   1760   1740   1880   2100
          камп'ютарызацыя     камп'ютараў
          бiблiятэк з
          падключэннем да сеткi
          Iнтэрнэт i        колькасць    520   500   490   510   530
          арганiзацыяй       бiблiятэк,
          электроннай пошты з  падключаных да
          улiкам абнаўлення   сеткi Iнтэрнэт
          камп'ютарнага парку
          (20 працэнтаў у год,
          у 2010 годзе - 3584    колькасць    540   515   514   530   550
          камп'ютары, 1100    бiблiятэк, якiя
          бiблiятэк падключаны    маюць
          да сеткi Iнтэрнэт,    электронную
          1011 бiблiятэк маюць    пошту
          электронную пошту)

          колькасць          штук      32    25    25    30    35
          рэканструяваных i
          адрамантаваных
          будынкаў цэнтральных
          гарадскiх i раённых
          бiблiятэк (147 - да
          2015 года)

4. Развiццё     павелiчэнне колькасцi   працэнтаў    3    3    3    3    3
прафесiйнага    канцэртаў, спектакляў
мастацтва      (на 15 працэнтаў да
          2015 года, у
          2010 годзе -
          17070 мерапрыемстваў)

          павелiчэнне колькасцi    -"-      4    4    4    4    4
          наведванняў канцэртаў,
          спектакляў (на 20
          працэнтаў да
          2015 года, у 2010
          годзе -
          3,6 млн. наведванняў)

5. Падтрымка    павелiчэнне колькасцi    -"-      4    4    4    4    4
айчынных      наведванняў кiна-,
вытворцаў      вiдэасеансаў (на
фiльмаў       20 працэнтаў да 2015
(прадзюсараў) i   года, у 2010 годзе -
развiццё      14,8 млн. наведванняў)
кiнематаграфii

          вяртанне сродкаў       -"-      30    30    30    30    30
          рэспублiканскага
          бюджэту, накiраваных
          на вытворчасць
          кожнага мастацкага
          фiльма, на працягу
          2 гадоў з моманту
          яго стварэння

          павелiчэнне колькасцi    штук      4    10    10    10    10
          глядзельных залаў,
          абсталяваных гукавымi
          сiстэмамi "Долбi-
          стэрэа" цi ўстаноўкамi
          лiчбавага кiнапаказу
          (не менш за 10 у год,
          пачынаючы з 2012 года)

6. Падтрымка i   павелiчэнне колькасцi   працэнтаў  1, у тым 1, у тым 1, у тым 1, у тым 1, у тым
развiццё народнай  клубных фармiраванняў         лiку для лiку для лiку для лiку для лiку для
творчасцi      (на 5 працэнтаў да           дзяцей - дзяцей - дзяцей - дзяцей - дзяцей -
          2015 года, у тым лiку          0,5   0,5   0,5   0,5   0,5
          для дзяцей (на 2,5
          працэнта да 2015 года)
          у 2010 годзе - 24698,
          для дзяцей -
          13452 клубныя
          фармiраваннi)

          павелiчэнне колькасцi    -"-      1    1    1    1    1
          аматарскiх калектываў
          мастацкай творчасцi з
          найменнямi "народны" i
          "ўзорны" (на
          5 працэнтаў да 2015
          года, у 2010 годзе -
          1473 такiя калектывы)

7. Развiццё     рост колькасцi      колькасць    550   780   800   1100   1150
сiстэмы       навучэнцаў ва      навучэнцаў
эстэтычнага     ўстановах
выхавання,     пазашкольнага
прафесiйнай     выхавання i навучання
мастацкай      ў сферы культуры (не
адукацыi,      менш
падтрымка      4,3 тыс. навучэнцаў
таленавiтай     да 2015 года, у
моладзi       2010 годзе -
          102880 навучэнцаў)

          павелiчэнне колькасцi    штук      5    3    4    4    6
          мнагапрофiльных
          устаноў пазашкольнага
          выхавання i навучання
          ў сферы культуры (на
          22 да 2015 года, у
          2010 годзе -
          280 устаноў)

          колькасць          -"-      10    6    8    10    16
          адрамантаваных
          будынкаў i збудаванняў
          устаноў адукацыi
          (50 - да 2015 года)

8. Удасканальванне колькасць канкурэнта-    -"-      2    1    2    1    3
навуковага     i аховаздольных
забеспячэння сферы аб'ектаў
культуры      iнтэлектуальнай
          уласнасцi, створаных
          па розных напрамках
          культуры i мастацтва
          (у 2010 годзе такiх
          аб'ектаў не было)

          павелiчэнне расходаў   млн. рублёў   1502,0  2653,9  1642,3  1190,4  1165,6
          на выкананне навукова-
          даследчых работ

          павелiчэнне колькасцi   колькасць    1110   1120   1130   1140   1150
          публiкацый, у якiх    дакладаў
          адлюстраваны вынiкi
          навукова-даследчых
          работ (у тым лiку
          дысертацыйных работ),
          i навуковых дакладаў
          на мiжнародных i
          айчынных форумах,
          канферэнцыях,
          сiмпозiумах (у
          2010 годзе -
          1100 такiх публiкацый,
          у тым лiку
          13 манаграфiй,
          800 дакладаў)

9. Умацаванне    правядзенне абменных  колькасць Дзён   5    5    5    5    5
iмiджу       Дзён культуры (не     культуры
нацыянальнай    менш 5 у год)
культуры ў краiне
i за мяжой     адкрыццё культурных    колькасць    -    1    1    1    1
          цэнтраў Беларусi за    цэнтраў
          мяжой (4 такiя цэнтры
          да 2015 года)

10. Удасканальванне павелiчэнне        працэнтаў    5    5    5    5    5
нарматыўнай     пазабюджэтных
прававой базы i   (уласных) даходаў
эканамiчнае     дзяржаўных арганiзацый
стымуляванне    культуры
развiцця сферы
культуры
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Дадатак 2
да Дзяржаўнай праграмы
"Культура Беларусi"
на 2011 - 2015 гады
(у рэдакцыi пастановы
Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
14.05.2012 N 439)РЭСУРСНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ "КУЛЬТУРА БЕЛАРУСI" НА 2011 - 2015 ГАДЫ

--------------------+------------+------------------------------------------------
 Задачы Дзяржаўнай ¦      ¦Плануемыя аб'ёмы расходаў па гадах, тыс. рублёў
 праграмы i крынiцы ¦ Заказчык ¦           <*>
  фiнансавання  ¦      +--------+---------+---------+---------+---------
          ¦      ¦ 2011 ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015
--------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------
1. Ахова гiсторыка-        3205200 15580000 21421800 13650000 13380000
культурнай
спадчыны - усяго

 у тым лiку:

 рэспублiканскi   Мiнкультуры 1494400  4335000  7315600  4880000  5130000
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 610800 10125000 12765200  7660000  7440000

            у тым
            лiку:

            Брэсцкi   66000   50000  265000  210000  200000

            Вiцебскi  500000  500000  500000  500000  500000

            Гомельскi   -   3715000  2710000  1900000  3075000

            Гродзенскi  -   5160000  4860000  2800000  1490000

            Магiлёўскi  -     -   4075000  2250000  2175000

            Мiнскi   44800  700000  355200    -     -

 iншыя крынiцы          1100000  1120000  1341000  1110000  810000

2. Забеспячэнне          12008200 62485500 60903700 37515000 35046000
захаванасцi
Музейнага фонду
Рэспублiкi Беларусь
i
агульнадаступнасцi
музейных
прадметаў - усяго

 у тым лiку:

 рэспублiканскi   Мiнкультуры 7703100 33214400 32700000 20185000 18158000
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 4305100 29271100 28203700 17330000 16888000

            у тым
            лiку:

            Брэсцкi  1201500  4129500  2487800  3300000  2112000

            Вiцебскi  1655000  1930000  2138500  1698500  1768500

            Гомельскi  118100  1071000  1320000  1449000  2227000

            Гродзенскi 243000  378000  266000  366000  566000

            Магiлёўскi 575300 16750000 19712700  9823000  9448000

            Мiнскi   449800  864800  913700  278500  351500

           Мiнскi    62400  4147800  1365000  415000  415000
           гарвыканкам

3. Забеспячэнне          2065600 38664500 136832500 91303100 98881300
свабоднага i
роўнага доступу да
iнфармацыйных
рэсурсаў i
бiблiятэчных фондаў
для розных груп
насельнiцтва -
усяго

 у тым лiку:

 рэспублiканскi   Мiнкультуры  366000 17159000 103662000 66189000 73691000
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 1699600 21505500 33170500 25114100 25190300

            у тым
            лiку:

            Брэсцкi   541200  1676900  1187800  961900  792800

            Вiцебскi  120000  408000  243000  274000  279000

            Гомельскi  182600  6980000  7345000  7707000  7079000

            Гродзенскi 117000  132000   69000   75000   50000

            Магiлёўскi 110600 11024000 22036400 13339000 14671000

            Мiнскi   109000  618600  1153300  591200  498500

           Мiнскi    519200  666000  1136000  2166000  1820000
           гарвыканкам

4. Развiццё            3657400 15425000  9686400  9039000 10090000
прафесiйнага
мастацтва - усяго

 у тым лiку:

 рэспублiканскi   Мiнкультуры 1942500  9635000  6300000  6700000  7850000
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 1714900  5790000  3386400  2339000  2240000

            у тым
            лiку:

            Брэсцкi  1147600  3630000  1960400  370000  380000

            Вiцебскi  200000  400000  100000  100000  100000

            Гомельскi   -   540000  594000  653000  718000

            Гродзенскi  -   600000    -   600000  400000

            Магiлёўскi 207300  220000  242000  266000  292000

            Мiнскi   160000  400000  390000  250000  250000

           Мiнскi     -     -   100000  100000  100000
           гарвыканкам

5. Падтрымка           18908700 74461800 95143100 59137000 57955000
айчынных вытворцаў
фiльмаў
(прадзюсараў) i
развiццё
кiнематаграфii -
усяго

 у тым лiку:

 рэспублiканскi   Мiнкультуры  747800 16797800 16702000 16800000 17084000
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 18160900 57664000 78441100 42337000 40871000

            у тым
            лiку:

            Брэсцкi  7305600  3409000  3703400  1754000  1424000

            Вiцебскi  400000  2410000 18300000  620000  100000

            Гомельскi 2369000 10335000  8075000 13185000 13385000

            Гродзенскi 3303000  5076000  7534000  2299000  400000

            Магiлёўскi 416300 13594000 32389700 15883000 16733000

            Мiнскi   4367000  7840000  7519000  7646000  7829000

           Мiнскi     -   15000000  920000  950000  1000000
           гарвыканкам

6. Падтрымка i    аблвыканкамы 1780600  3258000  5127700  5297000  5523000
развiццё народнай
творчасцi -
мясцовыя бюджэты

            у тым
            лiку:

            Брэсцкi   180000  468000  782000  507000  528000

            Вiцебскi   -     -   650000  675000  700000

            Гомельскi  206300  630000  660000  680000  700000

            Гродзенскi  -   200000  300000  1000000  1000000

            Магiлёўскi 844300  1120000  1405700  1360000  1500000

            Мiнскi   550000  840000  1130000  865000  875000

           Мiнскi     -     -   200000  210000  220000
           гарвыканкам

7. Развiццё сiстэмы        13307600 37055500 43254900 41891000 47505000
эстэтычнага
выхавання,
прафесiйнай
мастацкай адукацыi,
падтрымка
таленавiтай
моладзi - усяго

 у тым лiку:

 рэспублiканскi   Мiнкультуры 11989400 26609500 19400000 21050000 24600000
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 1318200 10446000 23854900 20841000 22905000

            у тым
            лiку:

            Брэсцкi    -     -   5200000  6300000  7300000

            Вiцебскi   -     -   350000  378000  408000

            Гомельскi  255100  3840000  4176000  4646000  5304000

            Гродзенскi  -     -   1000000  1500000  1500000

            Магiлёўскi 205100  3996000  9456900  3832000  4083000

            Мiнскi   858000  1010000  972000  1185000  1110000

           Мiнскi     -   1600000  2700000  3000000  3200000
           гарвыканкам

8. Удасканальванне  Мiнкультуры 1502000  2653900  1642300  1190400  1165600
навуковага
забеспячэння сферы
культуры -
рэспублiканскi
бюджэт

9. Умацаванне           19217600 42388800 27601000 28226000 29665000
iмiджу нацыянальнай
культуры ў краiне i
за мяжой - усяго

 у тым лiку:

 рэспублiканскi   Мiнкультуры 9770600 20673500 11007000 11712000 12191000
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 9447000 21715300 16594000 16514000 17474000

            у тым
            лiку:

            Брэсцкi   870000  1925000  1408000  1206000  1252000

            Вiцебскi  1094000  1177000  1215000  1339000  1542000

            Гомельскi  25000  785000  825000  867000  769000

            Гродзенскi 350000  2200000  187000  291000  108000

            Магiлёўскi 2337200  9156300  7756000  8500000  9288000

            Мiнскi   45000  972000  1885000  960000  1112000

           Мiнскi    4725800  5500000  3318000  3351000  3403000
           гарвыканкам

10. Удасканальванне Мiнкультуры   -     -     -     -     -
нарматыўнай
прававой базы i
эканамiчнае
стымуляванне
развiцця сферы
культуры -
рэспублiканскi
бюджэт
----------------------------------------------------------------------------------
Усяго па Дзяржаўнай        75652900 291973000 401613400 287248500 299210900
праграме

 у тым лiку:

 рэспублiканскi   Мiнкультуры 35515800 131078100 198728900 148706400 159869600
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 39037100 159774900 201543500 137432100 138531300

            у тым
            лiку:

            Брэсцкi  11311900 15288400 16994400 14608900 13988800

            Вiцебскi  3969000  6825000 23496500  5584500  5397500

            Гомельскi 3156100 27896000 25705000 31087000 33257000

            Гродзенскi 4013000 13746000 14216000  8931000  5514000

            Магiлёўскi 4696100 55860300 97074400 55253000 58190000

            Мiнскi   6583600 13245400 14318200 11775700 12026000

           Мiнскi    5307400 26913800  9739000 10192000 10158000
           гарвыканкам

 iншыя крынiцы          1100000  1120000  1341000  1110000  810000


--------------------------------

<*> Аб'ёмы фiнансавання з рэспублiканскага i мясцовых бюджэтаў будуць удакладняцца пры планаваннi бюджэту на чарговы фiнансавы год.Дадатак 3
да Дзяржаўнай праграмы
"Культура Беларусi"
на 2011 - 2015 гады
(у рэдакцыi пастановы
Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
14.05.2012 N 439)МЕРАПРЫЕМСТВЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ "КУЛЬТУРА БЕЛАРУСI" НА 2011 - 2015 ГАДЫ

---------------------+----------+--------------------+--------------+-----------------------------------------------------
           ¦     ¦          ¦       ¦    Плануемыя аб'ёмы расходаў, млн. рублёў
           ¦ Тэрмiн ¦          ¦  Крынiцы  +---------+-------------------------------------------
 Назва мерапрыемства ¦выканання,¦ Заказчык-выканаўца ¦ фiнансавання ¦     ¦      у тым лiку па гадах
           ¦  гады  ¦          ¦       ¦ усяго +-------+--------+--------+--------+--------
           ¦     ¦          ¦       ¦     ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015
---------------------+----------+--------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------
                      Ахова гiсторыка-культурнай спадчыны

1. Складанне пералiку  2012 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi   у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне
(пералiкаў)       2014             бюджэт               Мiнкультуры
нематэрыяльных
праяўленняў творчасцi
чалавека ў Рэспублiцы
Беларусь у
адпаведнасцi з
артыкулам 12
Канвенцыi ЮНЕСКА аб
ахове нематэрыяльнай
культурнай спадчыны
(набыццё
абсталявання,
распрацоўка
праграмнага
забеспячэння,
стварэнне iнтэрнэт-
версii)

2. Удасканальванне   2012 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi   у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне
сiстэмы i структуры   2014  аблвыканкамы, Мiнскi бюджэт,     Мiнкультуры, аблвыканкамаў, Мiнскага гарвыканкама
дзяржаўных органаў,       гарвыканкам     мясцовыя
якiя займаюцца аховай                 бюджэты
гiсторыка-культурнай
спадчыны ў Рэспублiцы
Беларусь (пры
неабходнасцi
распрацоўка
нарматыўных прававых
актаў, стварэнне
рэгiянальных органаў,
якiя займаюцца аховай
гiсторыка-культурнай
спадчыны, i
забеспячэнне iх
дзейнасцi, набыццё
абсталявання,
камп'ютарнай тэхнiкi
i iншае)

3. Арганiзацыя i    2011 -  Мiнкультуры,        -"-     у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
правядзенне Дзён     2015  аблвыканкамы, Мiнскi           цэнтралiзаваных мерапрыемстваў i ўтрыманне
еўрапейскай спадчыны       гарвыканкам              Мiнкультуры, аблвыканкамаў, Мiнскага гарвыканкама
i iншых
мерапрыемстваў, якiя
папулярызуюць
гiсторыка-культурныя
каштоўнасцi, удзел у
мiжнародных,
рэспублiканскiх,
рэгiянальных
канферэнцыях,
семiнарах па пытаннях
аховы гiсторыка-
культурнай спадчыны

4. Мадэрнiзацыя Банка  2012 -  Мiнкультуры, ААТ   рэспублiканскi  90,0    -   35,0   55,0   -    -
звестак аб гiсторыка-  2013  "Праектрэстаўрацыя" бюджэт
культурнай спадчыне
Рэспублiкi Беларусь,
у тым лiку:

 закупка                                        20,0   20,0
 абсталявання

 распрацоўка                                      15,0   35,0
 праграмнага
 забеспячэння i
 абслугоўванне

5. Правядзенне     2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 23065,0 1494,4  4300,0  7260,6  4880,0  5130,0
рэстаўрацыйна-      2015             бюджэт
аднаўленчых работ на
34 гiсторыка-
культурных
каштоўнасцях у мэтах
iх захавання i
прыстасавання, у тым
лiку:

                 аблвыканкамы     мясцовыя    38601,0  610,8 10125,0 12765,2  7660,0  7440,0
                           бюджэты

                           iншыя крынiцы  5481,0  1100,0  1120,0  1341,0  1110,0  810,0

5.1. у Брэсцкай     2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi  278,0   -    -   118,0   80,0   80,0
вобласцi на       2015             бюджэт
10 аб'ектах:

                 Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт  791,0  66,0   50,0  265,0  210,0  200,0

                           iншыя крынiцы  3181,0  1100,0  1120,0  341,0  210,0  410,0

 рэстаўрацыя      2012 -            iншыя крынiцы  140,0   -   70,0   70,0   -    -
 Крыжаўзвiжанскай    2013
 царквы ў
 в. Вiстычы
 Брэсцкага раёна

 кансервацыя      2013             мясцовы бюджэт  80,0    -    -    80,0   -    -
 будынка былога
 палаца ў                      iншыя крынiцы  80,0    -    -    80,0   -    -
 в. Паланэчка
 Баранавiцкага
 раёна

 кансервацыя      2012             мясцовы бюджэт  50,0    -   50,0   -    -    -
 сядзiбнага дома ў
 в. Ястрэмбель                    iншыя крынiцы  50,0    -   50,0   -    -    -
 Баранавiцкага
 раёна

 частковая       2011,             рэспублiканскi  278,0   -    -   118,0   80,0   80,0
 рэстаўрацыя i     2013 -            бюджэт
 кансервацыя брамы   2015
 i будынка ў                     мясцовы бюджэт  236,0  66,0   -   110,0   60,0   -
 складзе былога
 кляштара                      iншыя крынiцы  236,0   -    -   116,0   60,0   60,0
 картэзiянцаў у
 г. Бярозе

 кансервацыя      2015             мясцовы бюджэт  50,0    -    -    -    -    50,0
 каплiцы ў
 в. Моладава                     iншыя крынiцы  50,0    -    -    -    -    50,0
 Iванаўскага раёна

 рэстаўрацыя      2011 -            iншыя крынiцы  2100,0  1100,0  1000,0   -    -    -
 Троiцкага касцёла   2012
 ў в. Воўчын
 Камянецкага раёна

 кансервацыя      2014             мясцовы бюджэт  150,0   -    -    -   150,0   -
 фрагментаў
 палацава-паркавага                 iншыя крынiцы  150,0   -    -    -   150,0   -
 ансамбля ў
 г. Высокае
 Камянецкага раёна

 кансервацыя      2013             мясцовы бюджэт  75,0    -    -    75,0   -    -
 каплiцы ў в. Дубай
 Пiнскага раёна                   iншыя крынiцы  75,0    -    -    75,0   -    -

 рэстаўрацыя      2015             iншыя крынiцы  150,0   -    -    -    -   150,0
 Мiкалаеўскай
 царквы ў в. Вяжное
 Пружанскага раёна

 кансервацыя      2015             мясцовы бюджэт  150,0   -    -    -    -   150,0
 будынка былой
 сiнагогi ў                     iншыя крынiцы  150,0   -    -    -    -   150,0
 г. Столiне

5.2. у Вiцебскай    2011 -  Вiцебскi аблвыканкам рэспублiканскi 2500,0  500,0  500,0  500,0  500,0  500,0
вобласцi -        2015             бюджэт
рэстаўрацыя
фрэскавага роспiсу                  мясцовы бюджэт 2500,0  500,0  500,0  500,0  500,0  500,0
Спаса-Праабражэнскай
царквы ў г. Полацку

5.3. у Гомельскай    2012 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 2500,0   -    -   900,0  700,0  900,0
вобласцi на        2015             бюджэт
4 аб'ектах:
                 Гомельскi      мясцовы бюджэт 11400,0   -   3715,0  2710,0  1900,0  3075,0
                 аблвыканкам

 рэстаўрацыйна-    2012 -  Гомельскi      мясцовы бюджэт 8093,0   -   3030,0  1655,0  1400,0  2008,0
 аднаўленчыя работы   2015  аблвыканкам
 на аб'ектах
 палацава-паркавага
 ансамбля ў
 г. Гомелi

 стварэнне музея    2012               -"-     685,0   -   685,0   -    -    -
 пад адкрытым небам
 на месцы стаянкi-1
 перыяду верхняга
 палеалiту ў
 в. Юравiчы
 Калiнкавiцкага
 раёна

 рэстаўрацыя      2013 -            рэспублiканскi  400,0   -    -   200,0  200,0   -
 Пакроўскай царквы   2014             бюджэт
 ў г. Петрыкаве
                           мясцовы бюджэт  305,0   -    -   305,0   -    -

 рэстаўрацыя i     2013 -            рэспублiканскi 2100,0   -    -   700,0  500,0  900,0
 прыстасаванне     2015             бюджэт
 комплексу былога
 палаца графаў                    мясцовы бюджэт 2317,0   -    -   750,0  500,0  1067,0
 Чарнышовых-
 Круглiкавых у
 г. Чачэрску

5.4. у Гродзенскай   2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 10615,0  867,4  3800,0  2972,6  1500,0  1475,0
вобласцi на       2015             бюджэт
5 аб'ектах:
                 Гродзенскi      мясцовы бюджэт 14310,0   -   5160,0  4860,0  2800,0  1490,0
                 аблвыканкам

 рэстаўрацыя i     2011 -            рэспублiканскi 1500,0  104,4  1000,0  395,6   -    -
 капiтальны рамонт   2013             бюджэт
 царквы абарончага
 тыпу ў
 в. Сынкавiчы
 Зэльвенскага раёна

 рэстаўрацыя замка   2011 -            рэспублiканскi 2415,0  238,0  800,0  1377,0   -    -
 ў г. Лiдзе       2014             бюджэт

                           мясцовы бюджэт 7120,0   -   3160,0  3160,0  800,0   -

 навукова-даследчыя  2011 -            рэспублiканскi 2500,0  500,0  1500,0  500,0   -    -
 i праектныя      2014             бюджэт
 работы,
 кансервацыя замка                  мясцовы бюджэт 2500,0   -   1500,0  500,0  500,0   -
 ў г. Навагрудку

 кансервацыя i     2011 -            рэспублiканскi 2850,0  25,0  500,0  500,0  1000,0  825,0
 добраўпарадкаванне   2015             бюджэт
 руiн былога замка
 Сапегаў з                      мясцовы бюджэт 3340,0   -   500,0  1000,0  1000,0  840,0
 фрагментамi
 абарончых
 збудаванняў у
 в. Гальшаны
 Ашмянскага раёна

 навукова-даследчыя  2013 -            рэспублiканскi 1350,0   -    -   200,0  500,0  650,0
 i праектныя      2015             бюджэт
 работы,
 рэстаўрацыя Свята-                 мясцовы бюджэт 1350,0   -    -   200,0  500,0  650,0
 Раства-
 Багародзiцкай
 царквы (крэпасць
 абарончага тыпу) у
 в. Мураванка
 Шчучынскага раёна

5.5. у Магiлёўскай   2013 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 6795,0   -    -   2520,0  2100,0  2175,0
вобласцi на       2015             бюджэт
8 аб'ектах:
                 Магiлёўскi      мясцовы бюджэт 8500,0   -    -   4075,0  2250,0  2175,0
                 аблвыканкам

 першачарговыя     2013 -            рэспублiканскi 1900,0   -    -   900,0  900,0  100,0
 супрацьаварыйныя    2015             бюджэт
 работы i
 кансервацыя                     мясцовы бюджэт 2000,0   -    -   1000,0  900,0  100,0
 фрагментаў замка ў
 г. Быхаве

 першачарговыя     2013 -            рэспублiканскi  450,0   -    -   150,0  150,0  150,0
 супрацьаварыйныя    2015             бюджэт
 работы i
 кансервацыя                     мясцовы бюджэт  500,0   -    -   200,0  150,0  150,0
 будынка былой
 сiнагогi ў
 г. Быхаве

 першачарговыя     2013 -            рэспублiканскi 1395,0   -    -   220,0  250,0  925,0
 супрацьаварыйныя    2015             бюджэт
 работы i
 кансервацыя                     мясцовы бюджэт 1500,0   -    -   325,0  250,0  925,0
 рэшткаў касцёла ў
 в. Расна
 Дрыбiнскага раёна

 работы па       2013 -            рэспублiканскi 1950,0   -    -   350,0  600,0  1000,0
 рэканструкцыi     2015             бюджэт
 будынка сядзiбы,
 кансервацыя                     мясцовы бюджэт 2500,0   -    -   750,0  750,0  1000,0
 рэшткаў
 гаспадарчых
 пабудоў у складзе
 комплексу былой
 сядзiбы ў в. Расна
 Дрыбiнскага раёна

 першачарговыя     2013 -            рэспублiканскi 1100,0   -    -   900,0  200,0   -
 супрацьаварыйныя    2014             бюджэт
 работы i
 кансервацыя                     мясцовы бюджэт 2000,0   -    -   1800,0  200,0   -
 касцёла Святога
 Мiкалая ў
 в. Княжыцы
 Магiлёўскага раёна

 рэканструкцыя з    2011 -                      у межах сродкаў, прадугледжаных Дзяржаўнай
 рэстаўрацыяй      2015                            iнвестыцыйнай праграмай
 комплексу
 Успенскага
 манастыра ў
 в. Пустынкi
 Мсцiслаўскага
 раёна (у тым лiку
 праектна-
 вышукальныя
 работы)

 рэканструкцыя з    2011 -                                -"-
 рэстаўрацыяй      2015
 Успенскага касцёла
 ў г. Мсцiславе (у
 тым лiку праектна-
 вышукальныя
 работы)

 рэканструкцыя     2011 -                                -"-
 былога калегiума    2015
 езуiтаў у
 г. Мсцiславе (у
 тым лiку праектна-
 вышукальныя
 работы)

5.6. у Мiнскай     2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi  377,0  127,0   -   250,0   -    -
вобласцi на       2015             бюджэт
6 аб'ектах:

                 Мiнскi аблвыканкам  мясцовы бюджэт 1100,0  44,8  700,0  355,2   -    -

                           iншыя крынiцы  2300,0   -    -   1000,0  900,0  400,0

 першачарговыя     2013 -            iншыя крынiцы  2000,0   -    -   800,0  800,0  400,0
 супрацьаварыйныя    2015
 работы i
 рэканструкцыя
 фрагментаў былой
 сядзiбы вялiкiх
 князёў Раманавых у
 в. Старабарысаў
 Барысаўскага раёна

 рамонт Спаса-     2013 -               -"-     200,0   -    -   100,0  100,0   -
 Праабражэнскай     2014
 царквы (былы
 кальвiнскi збор) у
 г. Заслаўе

 добраўпарадкаванне   2013             мясцовы бюджэт  100,0   -    -   100,0   -    -
 тэрыторыi парку
 палацава-паркавага                 iншыя крынiцы  100,0   -    -   100,0   -    -
 комплексу ў
 в. Прылукi
 Мiнскага раёна

 рэстаўрацыйныя    2011 -            мясцовы бюджэт  500,0  44,8  200,0  255,2   -    -
 работы на аб'екце   2013
 "Скарбнiца" ў
 складзе ансамбля
 былой сядзiбы ў
 в. Станькава
 Дзяржынскага раёна

 рамонт Свята-     2011             рэспублiканскi  127,0  127,0   -    -    -    -
 Васкрасенскай                    бюджэт
 царквы (будынак
 былога касцёла пры
 кляштары
 дамiнiканцаў) у
 г. Клецку

 першапачатковыя    2012 -            рэспублiканскi  250,0   -    -   250,0   -    -
 супрацьаварыйныя,   2013             бюджэт
 рамонтныя работы
 на будынку былога                  мясцовы бюджэт  500,0   -   500,0   -    -    -
 дома дваранскага
 сходу ў г. Слуцку
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                           67237,0 3205,2 15580,0 21421,8 13650,0 13380,0

 у тым лiку:

 рэспублiканскi         Мiнкультуры             23155,0 1494,4  4335,0  7315,6  4880,0  5130,0
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты        аблвыканкамы             38601,0  610,8 10125,0 12765,2  7660,0  7440,0

                  у тым лiку:

                  Брэсцкi               791,0  66,0   50,0  265,0  210,0  200,0

                  Вiцебскi              2500,0  500,0  500,0  500,0  500,0  500,0

                  Гомельскi             11400,0   -   3715,0  2710,0  1900,0  3075,0

                  Гродзенскi             14310,0   -   5160,0  4860,0  2800,0  1490,0

                  Магiлёўскi             8500,0   -    -   4075,0  2250,0  2175,0

                  Мiнскi               1100,0  44,8  700,0  355,2   -    -

 iншыя крынiцы                            5481,0  1100,0  1120,0  1341,0  1110,0  810,0

      Забеспячэнне захаванасцi Музейнага фонду Рэспублiкi Беларусь i агульнадаступнасцi музейных прадметаў

6. Набыццё рарытэтных  2012 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi 4000,0   -   1000,0  1000,0  1000,0  1000,0
культурных        2015  дзяржаўная ўстанова бюджэт
каштоўнасцей на         "Нацыянальны
мiжнародных           гiсторыка-культурны
аўкцыёнах, у           музей-запаведнiк
юрыдычных i фiзiчных       "Нясвiж" (далей -
асоб для фармiравання      НГКМЗН), установа
Музейнага фонду         "Музей "Замкавы
Рэспублiкi Беларусь       комплекс "Мiр"
                 (далей - МЗКМ)

7. Стварэнне       2012  Мiнкультуры,        -"-     у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
Нацыянальнага          дзяржаўная ўстанова              цэнтралiзаваных мерапрыемстваў
iнтэрнэт-партала         адукацыi "Iнстытут
"Музеi Беларусi"         культуры Беларусi"
                 (далей - Iнбелкульт)

8. Арганiзацыя i   2012, 2014 Мiнкультуры,     рэспублiканскi             -"-
правядзенне           аблвыканкамы, Мiнскi бюджэт,
Нацыянальнага форуму       гарвыканкам     мясцовыя
"Музеi Беларусi"                   бюджэты

9. Адкрыццё новых        аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    9481,2   -   4288,2  2635,0  928,0  1630,0
дзяржаўных устаноў        гарвыканкам     бюджэты
(прыстасаванне
будынкаў пад музейныя
ўстановы, набыццё
абсталявання,
капiтальны рамонт), у
тым лiку:

9.1. у г. Мiнску    2012 -  Мiнскi гарвыканкам  мясцовы бюджэт 4358,2   -   3408,2  950,0   -    -
(мастацкая галерэя    2013
М.А.Савiцкага, музей
сядзiбнага побыту ў
Лошыцкiм сядзiбна-
паркавым комплексе,
музейны комплекс
"Мiнскае замчышча")

9.2. у Вiцебскай    2012 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-    1000,0   -   130,0  870,0   -    -
вобласцi         2013
(Верхнядзвiнскi
гiсторыка-краязнаўчы
музей, Дубровенскi
гiсторыка-краязнаўчы
музей)

9.3. у Гомельскай    2012 -  Гомельскi               875,0   -   250,0  275,0   -   350,0
вобласцi (Гомельскi  2013, 2015 аблвыканкам
гiсторыка-краязнаўчы
музей, Буда-                        -"-
Кашалёўскi краязнаўчы
музей, музей-сядзiба
ў н. п. Чырвоны Бераг
Жлобiнскага раёна)

9.4. у Гродзенскай   2011 -  Гродзенскi        -"-     900,0   -   100,0  200,0  200,0  400,0
вобласцi (Астравецкi   2015  аблвыканкам
гiсторыка-
этнаграфiчны музей)

9.5. у Магiлёўскай   2012 -  Магiлёўскi        -"-    2348,0   -   400,0  340,0  728,0  880,0
вобласцi (Мсцiслаўскi  2015  аблвыканкам
гiсторыка-
археалагiчны музей-
запаведнiк,
гiсторыка-культурны
музейны комплекс
"Бабруйская
крэпасць", фiлiял
Дрыбiнскага
гiсторыка-
этнаграфiчнага музея)

10. Стварэнне новых   2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 38265,4 2765,4 20000,0 15500,0   -    -
экспазiцый, у тым    2013             бюджэт
лiку:
                 аблвыканкамы     мясцовыя    28273,8  887,6  5533,3  8506,9  5658,0  7688,0
                           бюджэты

10.1. у Беларускiм   2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi  747,4  47,4  700,0   -    -    -
дзяржаўным музеi     2012  установа "Беларускi бюджэт
народнай архiтэктуры       дзяржаўны музей
i побыту             народнай архiтэктуры
                 i побыту" (далей -
                 БДМНАiП)

10.2. у Беларускiм   2011 -  Мiнкультуры,       -"-    35258,0 1458,0 18800,0 15000,0   -    -
дзяржаўным музеi     2013  установа "Беларускi
гiсторыi Вялiкай         дзяржаўны музей
Айчыннай вайны          гiсторыi Вялiкай
                 Айчыннай вайны"
                 (далей - БДМГВАВ)

10.3. у другiм     2011 -  Мiнкультуры        -"-    2260,0  1260,0  500,0  500,0   -    -
пускавым комплексе    2013
Нясвiжскага палацава-
паркавага ансамбля
XVI - XVIII
cтагоддзяў

10.4. у 3 музеях    2011 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт 3031,0  550,0  643,0  603,0  555,0  680,0
Брэсцкай вобласцi    2015

10.5. у 2 музеях    2011 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-     790,0  40,0   50,0  150,0  350,0  200,0
Вiцебскай вобласцi    2015

10.6. у 2 музеях    2011 -  Гродзенскi        -"-     686,0  126,0  210,0   50,0  150,0  150,0
Гродзенскай вобласцi   2015  аблвыканкам

10.7. у 19 музеях    2011 -  Магiлёўскi        -"-    21681,0  71,6  4155,0  7029,4  4225,0  6200,0
Магiлёўскай вобласцi   2015  аблвыканкам

10.8. у 11 музеях    2011 -  Мiнскi аблвыканкам    -"-    1371,8  100,0  321,3  505,5  192,0  253,0
Мiнскай вобласцi     2015

10.9. у 7 музеях    2012 -  Гомельскi         -"-     714,0   -   154,0  169,0  186,0  205,0
Гомельскай вобласцi   2015  аблвыканкам

11. Абсталяванне     2012  Мiнкультуры,     рэспублiканскi  40,0    -   40,0   -    -    -
Цэнтра Дзяржаўнага        установа       бюджэт
каталога Музейнага        "Нацыянальны
фонду Рэспублiкi         гiстарычны музей
Беларусь             Рэспублiкi Беларусь"
(далей - Цэнтр)         (далей - НГМ РБ)
Нацыянальнага
гiстарычнага музея
Рэспублiкi Беларусь
серверам рэзервовага
капiравання i
вэб-серверам

12. Забеспячэнне    2012 -      -"-        -"-     35,0    -   5,0   10,0   10,0   10,0
пракладкi оптыка-    2015
валаконнай лiнii
Iнтэрнэт да Цэнтра
НГМ РБ

13. Закупка       2012 -      -"-        -"-     89,0    -   16,0   20,0   25,0   28,0
лiцэнзiйнага       2015
праграмнага
забеспячэння (сiстэма
кiравання базамi
даных "ORACLE",
аперацыйныя сiстэмы,
тэкставыя i графiчныя
рэдактары,
антывiрусная ахова i
iншае) для Цэнтра
НГМ РБ

14. Закупка       2012 -  Мiнкультуры, НГМ РБ,   -"-     163,0   -   106,0   19,0   19,0   19,0
лiцэнзiйнага       2015  установа
праграмнага           "Нацыянальны
забеспячэння           мастацкi музей
(аперацыйныя сiстэмы,      Рэспублiкi Беларусь"
тэкставыя i графiчныя      (далей - НММ РБ),
рэдактары,            БДМГВАВ, БДМНАiП,
антывiрусная ахова,       мемарыяльны комплекс
аўтаматызаваныя         "Брэсцкая крэпасць-
сiстэмы ўлiку фондаў       герой" (далей -
i iншае), у тым лiку       МКБКГ)
для:

            2011 -  аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя     904,7  137,9  231,5  219,3  159,5  156,5
             2015  гарвыканкам     бюджэты

 6 музеяў,       2012 -  Мiнкультуры, НГМ РБ, рэспублiканскi  163,0   -   106,0   19,0   19,0   19,0
 падпарадкаваных    2015  НММ РБ, БДМГВАВ,   бюджэт
 Мiнкультуры          БДМНАiП, НГКМЗН,
                 МКБКГ

 17 музеяў Брэсцкай  2011 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт  52,1   27,8   4,5   17,8   1,0   1,0
 вобласцi        2015

 27 музеяў       2012 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-     140,5   -   100,0   13,5   13,5   13,5
 Вiцебскай вобласцi   2015

 30 музеяў       2011 -  Гомельскi         -"-     404,3  45,3   77,0   85,0   94,0  103,0
 Гомельскай       2015  аблвыканкам
 вобласцi

 25 музеяў       2011 -  Магiлёўскi        -"-     205,0   5,0   40,0   92,0   40,0   28,0
 Магiлёўскай      2015  аблвыканкам
 вобласцi

 23 музеяў Мiнскай   2011 -  Мiнскi аблвыканкам    -"-     94,8   54,8   10,0   10,0   10,0   10,0
 вобласцi        2015

 3 музеяў г. Мiнска  2011,  Мiнскi гарвыканкам    -"-     8,0   5,0   -    1,0   1,0   1,0
            2013 -
             2015

15. Абсталяванне    2011 -  Мiнкультуры, музеi, рэспублiканскi  376,3  27,3   69,0   80,0  100,0  100,0
музеяў рэспублiкi    2015  падпарадкаваныя   бюджэт
камп'ютарнай тэхнiкай      Мiнкультуры
i ажыццяўленне яе
мадэрнiзацыi           аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    1215,8  394,5  387,6  233,7   89,0  111,0
(аўтаматызацыя          гарвыканкам     бюджэты
рабочых месцаў для
супрацоўнiкаў i
месцаў для
карыстальнiкаў з
разлiку - адно
аўтаматызаванае месца
на тысячу чалавек), у
тым лiку:

 13 музеяў,      2011 -  Мiнкультуры, музеi, рэспублiканскi  376,3  27,3   69,0   80,0  100,0  100,0
 падпарадкаваных    2015  падпарадкаваныя   бюджэт
 Мiнкультуры          Мiнкультуры

 17 музеяў Брэсцкай  2011 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт  269,3  111,3  39,0   89,0   5,0   25,0
 вобласцi        2015

 27 музеяў       2012 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-     145,0   -   70,0   25,0   25,0   25,0
 Вiцебскай вобласцi   2015

 21 музея       2011 -  Гомельскi         -"-     164,8  72,8   20,0   22,0   24,0   26,0
 Гомельскай       2015  аблвыканкам
 вобласцi

 6 музеяў       2011 -  Гродзенскi        -"-     98,0   42,0   38,0   6,0   6,0   6,0
 Гродзенскай      2015  аблвыканкам
 вобласцi

 25 музеяў       2011 -  Магiлёўскi        -"-     300,0  101,0  150,0   49,0   -    -
 Магiлёўскай      2013  аблвыканкам
 вобласцi

 23 музеяў Мiнскай   2011 -  Мiнскi аблвыканкам    -"-     173,7  60,0   25,0   38,7   25,0   25,0
 вобласцi        2015

 3 музеяў г. Мiнска  2011 -  Мiнскi гарвыканкам    -"-     65,0   7,4   45,6   4,0   4,0   4,0
             2015

16. Закупка прадметаў  2011 -  Мiнкультуры, НГМ РБ, рэспублiканскi 11680,6 1115,6  4952,0  1741,0  1901,0  1971,0
музейнага значэння    2015  НММ РБ, БДМГВАВ,   бюджэт
для музейных фондаў,       БДМНАiП, НГКМЗН,
у тым лiку:           МКБКГ

                 аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    13337,4  264,2  2760,5  4306,7  2880,5  3125,5
                 гарвыканкам     бюджэты

 6 музеяў,       2011 -  Мiнкультуры, НГМ РБ, рэспублiканскi 11680,6 1115,6  4952,0  1741,0  1901,0  1971,0
 падпарадкаваных    2015  НММ РБ, БДМГВАВ,   бюджэт
 Мiнкультуры          БДМНАiП, НГКМЗН,
                 МКБКГ

 17 музеяў Брэсцкай  2011 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт  443,4  96,4   73,0  113,0   79,0   82,0
 вобласцi        2015

 27 музеяў       2012 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-     40,0    -   10,0   10,0   10,0   10,0
 Вiцебскай вобласцi   2015

 30 музеяў       2012 -  Гомельскi         -"-     767,0   -   165,0  182,0  200,0  220,0
 Гомельскай       2015  аблвыканкам
 вобласцi

 15 музеяў       2011 -  Гродзенскi        -"-     135,0  75,0   30,0   10,0   10,0   10,0
 Гродзенскай      2015  аблвыканкам
 вобласцi

 25 музеяў       2012 -  Магiлёўскi        -"-    9770,0  42,8  1760,0  3497,2  2130,0  2340,0
 Магiлёўскай      2015  аблвыканкам
 вобласцi

 23 музеяў Мiнскай   2012 -  Мiнскi аблвыканкам    -"-     268,0   -   58,5   94,5   51,5   63,5
 вобласцi        2015

 3 музеяў г. Мiнска  2011 -  Мiнскi гарвыканкам    -"-    1914,0  50,0  664,0  400,0  400,0  400,0
             2015

17. Набыццё       2012 -  Мiнкультуры, НГМ РБ, рэспублiканскi  371,0   -   71,0  100,0  100,0  100,0
аўдыягiдаў,       2015  БДМГВАВ, БДМНАiП   бюджэт
iнфакiёскаў i
мультымедыйных     2011 -  аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя     961,0  10,0  316,0  390,0  130,0  115,0
праектараў, у тым    2015  гарвыканкам     бюджэты
лiку для:

 4 музеяў,       2012 -  Мiнкультуры, НГМ РБ, рэспублiканскi  371,0   -   71,0  100,0  100,0  100,0
 падпарадкаваных    2015  БДМГВАВ, БДМНАiП   бюджэт
 Мiнкультуры

 музеяў Брэсцкай    2011 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт  391,0  10,0  106,0  150,0   70,0   55,0
 вобласцi        2015

 музеяў Вiцебскай   2013 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-     150,0   -    -    50,0   50,0   50,0
 вобласцi        2015

 музеяў Магiлёўскай  2012 -  Магiлёўскi        -"-     360,0   -   180,0  180,0   -    -
 вобласцi        2013  аблвыканкам

 музеяў г. Мiнска   2012 -  Мiнскi гарвыканкам    -"-     60,0    -   30,0   10,0   10,0   10,0
             2015

18. Рэканструкцыя i   2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 56940,2 3794,8  6955,4 14230,0 17030,0 14930,0
капiтальны рамонт    2015             бюджэт
музейных будынкаў i
фондасховiшчаў, у тым  2011 -  аблвыканкамы     мясцовыя    41824,0 2610,9 15754,0 11912,1  7485,0  4062,0
лiку:          2015             бюджэты

18.1. 6 музеяў,     2011 -  Мiнкультуры, НММ РБ,
падпарадкаваных     2015  БДМНАiП, дзяржаўныя
Мiнкультуры           ўстановы "Дзяржаўны
                 лiтаратурны музей
                 Янкi Купалы",
                 "Дзяржаўны
                 лiтаратурна-
                 мемарыяльны музей
                 Якуба Коласа",
                 установа "Дзяржаўны
                 музей гiсторыi
                 беларускай
                 лiтаратуры", МКБКГ

18.2. у Брэсцкай    2011 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт 9044,0  406,0  3264,0  1515,0  2590,0  1269,0
вобласцi:        2015

 Брэсцкi абласны    2011 -                    8674,0  406,0  3169,0  1240,0  2590,0  1269,0
 краязнаўчы музей    2015

 Музей-сядзiба     2013  Брэсцкi аблвыканкам          130,0   -    -   130,0   -    -
 "Пружанскi
 палацык"

 Музей гiсторыi    2012 -                     240,0   -   95,0  145,0   -    -
 горада Брэста     2013

18.3. у Вiцебскай    2011 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-    6925,0  1615,0  1570,0  1020,0  1250,0  1470,0
вобласцi:        2015

 Бягомльскi музей    2015                     100,0   -    -    -    -   100,0
 народнай славы

 Сафiйскi сабор у   2011 -                    2290,0  1290,0  1000,0   -    -    -
 г. Полацку       2012

 Лiтаратурны музей   2011 -                     525,0  125,0  400,0   -    -    -
 у г. Вiцебску     2012

 Браслаўскае      2014 -                     470,0   -    -    -   200,0  270,0
 аб'яднанне музеяў   2015

 Сенненскi       2012 -                     290,0   -   170,0  120,0   -    -
 гiсторыка-       2013
 краязнаўчы музей

 Лепельскi       2011,                     3100,0  200,0   -   900,0  1000,0  1000,0
 краязнаўчы музей   2013 -
             2015

 Пастаўскi раённы   2014 -                     150,0   -    -    -    50,0  100,0
 краязнаўчы музей    2015

18.4. у Гомельскай   2012 -  Гомельскi         -"-    3260,0   -   405,0  587,0  945,0  1323,0
вобласцi:        2015  аблвыканкам

 Веткаўскi музей    2013 -                     810,0   -    -    87,0  500,0  223,0
 народнай творчасцi   2015

 Чачэрскi       2014 -                     825,0   -    -    -    75,0  750,0
 гiсторыка-       2015
 этнаграфiчны музей

 Брагiнскi       2012 -                     500,0   -   200,0  300,0   -    -
 гiстарычны музей    2013

 Гомельскi       2012 -                    1125,0   -   205,0  200,0  370,0  350,0
 палацава-паркавы    2015
 ансамбль

18.5. у Магiлёўскай   2011 -  Магiлёўскi        -"-    21645,0  354,9 10065,0  8525,1  2700,0   -
вобласцi:        2014  аблвыканкам

 Быхаўскi        2013                     1500,0   -    -   1500,0   -    -
 гiсторыка-
 краязнаўчы музей

 Бабруйскi гарадскi  2012 -                    1550,0   -   800,0  750,0   -    -
 мастацкi музей iмя   2013
 Г.Г.Паплаўскага

 Горацкi гiсторыка-  2011 -                    3375,0  275,0  3100,0   -    -    -
 этнаграфiчны музей   2012

 Слаўгарадскi      2012                     1765,0   -   1765,0   -    -    -
 краязнаўчы музей

 Дрыбiнскi       2012 -                    1700,0   -   1200,0  500,0   -    -
 гiсторыка-       2013
 этнаграфiчны музей

 Клiмавiцкi      2012 -                    1900,0   -   400,0  150,0  1350,0   -
 краязнаўчы музей    2014

 Краснапольскi     2012 -                    2500,0   -   500,0  2000,0   -    -
 гiсторыка-       2013
 этнаграфiчны музей

 Хоцiмскi       2012 -                     905,0   -   200,0  705,0   -    -
 гiсторыка-       2013
 краязнаўчы музей

 Музей гiсторыi    2011 -                     650,0   2,6   -   647,4   -    -
 горада Магiлёва    2013

 Чавускi гiсторыка-   2012                     1600,0   -   1600,0   -    -    -
 краязнаўчы музей

 Чэрыкаўскi      2012 -                    1100,0   -   500,0  600,0   -    -
 гiсторыка-       2013
 краязнаўчы музей

 Магiлёўскi абласны 2011, 2013                    400,0  77,3   -   322,7   -    -
 краязнаўчы музей
 iмя Е.Р.Раманава

 Бялынiцкi мастацкi  2013 -                    1500,0   -    -   150,0  1350,0   -
 музей iмя       2014
 В.К.Бялынiцкага-
 Бiрулi

 фiлiял         2013                     1200,0   -    -   1200,0   -    -
 "Мемарыяльны
 комплекс
 "Буйнiцкае поле"
 Музея гiсторыi
 горада Магiлёва
 (будаўнiцтва
 музейнага модуля)

18.6. у Мiнскай     2011 -  Мiнскi аблвыканкам  мясцовы бюджэт  950,0  235,0  450,0  265,0   -    -
вобласцi (завяршэнне   2013
капiтальнага рамонту
з мадэрнiзацыяй):

 Жодзiнскi       2011 -                     750,0  235,0  350,0  165,0   -    -
 краязнаўчы музей    2013

 Iвянецкi музей    2012 -                     200,0   -   100,0  100,0   -    -
 традыцыйнай      2013
 культуры
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                          207958,4 12008,2 62485,5 60903,7 37515,0 35046,0

 у тым лiку:

 рэспублiканскi         Мiнкультуры             111960,5 7703,1 33214,4 32700,0 20185,0 18158,0
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты        аблвыканкамы             95997,9 4305,1 29271,1 28203,7 17330,0 16888,0

                  у тым лiку:

                  Брэсцкi              13230,8 1201,5  4129,5  2487,8  3300,0  2112,0

                  Вiцебскi              9190,5  1655,0  1930,0  2138,5  1698,5  1768,5

                  Гомельскi             6185,1  118,1  1071,0  1320,0  1449,0  2227,0

                  Гродзенскi             1819,0  243,0  378,0  266,0  366,0  566,0

                  Магiлёўскi             56309,0  575,3 16750,0 19712,7  9823,0  9448,0

                  Мiнскi               2858,3  449,8  864,8  913,7  278,5  351,5

                 Мiнскi гарвыканкам          6405,2  62,4  4147,8  1365,0  415,0  415,0

 Забеспячэнне свабоднага i роўнага доступу да iнфармацыйных рэсурсаў i бiблiятэчных фондаў для розных груп насельнiцтва

19. Правядзенне     2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi  у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
цэнтралiзаваных     2015             бюджэт          цэнтралiзаваных мерапрыемстваў
мерапрыемстваў
(конкурсы, семiнары,
канферэнцыi,
выстаўкi, у тым лiку
мiжнародныя)

20. Падрыхтоўка новай  2013  Мiнкультуры,       -"-     у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне НББ
рэдакцыi стандарта        дзяржаўная ўстанова
Беларусi 7.20-2000        "Нацыянальная
"Бiблiятэчная          бiблiятэка Беларусi"
статыстыка. Асноўныя       (далей - НББ)
палажэннi"

21. Стварэнне      2012 -  Мiнкультуры, НББ     -"-    4647,0   -   1767,0  960,0  960,0  960,0
зводнага электроннага  2015
iнфармацыйнага
рэсурсу нацыянальнай
бiблiяграфii
Беларусi, уключаючы
распрацоўку
праграмнага
забеспячэння i
iнфармацыйнае
напаўненне

22. Распрацоўка i    2012 -      -"-        -"-    3000,0   -   608,0  1176,0  608,0  608,0
ўкараненне        2015
цэнтралiзаванай
сiстэмы
размеркаванага
доступу
карыстальнiкаў да
электронных
iнфармацыйных
рэсурсаў айчынных i
сусветных вытворцаў
(вiртуальная
чытальная зала НББ),
у тым лiку:

22.1. распрацоўка                           568,0   -    -   568,0   -    -
праграмнага
забеспячэння

22.2. закупка баз                           2432,0   -   608,0  608,0  608,0  608,0
даных

23. Стварэнне      2011 -      -"-        -"-    13345,0  50,0  1695,0 10000,0  800,0  800,0
зводнага электроннага  2015
каталога перыядычных
выданняў, спецыяльных
вiдаў дакументаў
бiблiятэк Беларусi,
уключаючы закупку
праграмнага
забеспячэння

24. Распрацоўка     2013 -      -"-        -"-    2164,0   -    -   1204,0  480,0  480,0
праграмнага       2015
забеспячэння для
стварэння iнтэрнэт-
сайтаў бiблiятэк
рэспублiкi i
iнтэграцыя з
iнтэрнэт-парталам НББ

25. Стварэнне      2012 -      -"-        -"-    16119,0   -   70,0  9936,0  284,0  5829,0
электроннай       2015
бiблiятэкi "Францыск
Скарына - беларускi i
ўсходнеславянскi
першадрукар",
уключаючы:

25.1. выяўленне,                            258,0   -   70,0  108,0   80,0   -
вывучэнне,
правядзенне навуковай
экспертызы i
стварэнне навуковага
апiсання дакументаў
для размяшчэння ў
электроннай
бiблiятэцы

25.2. набыццё                             4800,0   -    -   4800,0   -    -
выданняў Ф.Скарыны

25.3. распрацоўку                           680,0   -    -   360,0  160,0  160,0
праграмнага
забеспячэння
электроннай
бiблiятэкi

25.4. выкананне работ                         180,0   -    -    92,0   44,0   44,0
па напаўненню
электроннай
бiблiятэкi

25.5. стварэнне                            5625,0   -    -    -    -   5625,0
арыгiнал-макетаў
факсiмiльных выданняў
Ф.Скарыны

25.6. закупку                             4256,0   -    -   4256,0   -    -
сервера, кнiжнага
сканера, рабочай
станцыi да сканера,
лiчбавага фотаапарата
з аксесуарамi

25.7. закупку                             320,0   -    -   320,0   -    -
праграмнага
забеспячэння
апрацоўкi выяў

26. Стварэнне      2012 -      -"-        -"-    24500,0   -   20,0  9755,0  7795,0  6930,0
электроннай       2015
бiблiятэкi
"Radziviliana",
уключаючы:

26.1. выяўленне,                            68,0    -   20,0   24,0   24,0   -
вывучэнне i навуковае
апiсанне дакументаў
для размяшчэння ў
электроннай
бiблiятэцы (у час
камандзiровак
спецыялiстаў у Расiю,
Лiтву, Фiнляндыю)

26.2. распрацоўку                           2000,0   -    -   1180,0  800,0   20,0
праграмнага
забеспячэння
электроннай
бiблiятэкi

26.3. выкананне работ                         22310,0   -    -   8490,0  6910,0  6910,0
па напаўненню
электроннай
бiблiятэкi

26.4. стварэнне                            122,0   -    -    61,0   61,0   -
муляжоў выданняў

27. Стварэнне на базе  2013 -      -"-        -"-     140,0   -    -    70,0   70,0   -
НББ карпаратыўнай    2014
службы электроннай
дастаўкi дакументаў,
у тым лiку:

27.1. распрацоўка                           70,0    -    -    70,0   -    -
праграмнага
забеспячэння

27.2. набыццё                             70,0    -    -    -    70,0   -
абсталявання для
алiчбоўкi

28. Абнаўленне i    2011 -      -"-        -"-    193511,0  263,0 12119,0 69681,0 54312,0 57136,0
мадэрнiзацыя ў НББ:   2015

28.1. iнтэрнэт-                            9988,0   -   5707,0  2925,0  1356,0   -
партала

28.2. комплексу                           141447,0   -   1747,0 50316,0 47276,0 42108,0
iнфармацыйна-
тэхналагiчнай сiстэмы

28.3. абсталявання                          20800,0   -    -   11200,0   -   9600,0
для алiчбоўкi
дакументаў (закупка
абсталявання)

28.4. абсталявання                          5040,0   -    -   1440,0  1880,0  1720,0
выдавецкага комплексу

28.5. праграмнага                           40,0   40,0   -    -    -    -
забеспячэння
выдавецкага комплексу

28.6. аўтаматызаванай                         16196,0  223,0  4665,0  3800,0  3800,0  3708,0
бiблiятэчна-
iнфармацыйнай сiстэмы

29. Забеспячэнне    2011 -      -"-        -"-    3641,0  53,0  880,0  880,0  880,0  948,0
работы падсiстэмы    2015
iнфармацыйнай бяспекi
i ўлiку выкарыстання
рэсурсаў комплексу
iнфармацыйна-
тэхналагiчнай сiстэмы
НББ, уключаючы
распрацоўку праграмы

30. Забеспячэнне    2011 -  аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    7627,0  69,6  973,9  2489,5  2001,5  2092,5
доступу да        2015  гарвыканкам     бюджэты
электронных
iнфармацыйных                     у тым лiку:
рэсурсаў, уключаючы
закупку электронных                  па абласцях:
выданняў i баз даных

            2011 -             Брэсцкая    461,0  57,8   94,9  142,2   94,9   71,2
             2015

            2013 -             Вiцебская   65,0    -    -    15,0   25,0   25,0
             2015

            2011 -             Гомельская   318,8  11,8   66,0   73,0   80,0   88,0
             2015

            2012 -             Магiлёўская  4512,0   -   813,0  1633,0  984,0  1082,0
             2015

            2013 -             Мiнская    70,2    -    -    26,3   17,6   26,3
             2015

            2013 -            г. Мiнск    2200,0   -    -   600,0  800,0  800,0
             2015

31. Абсталяванне    2011 -  аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    66907,9  680,7 14218,0 21253,8 14995,0 15760,4
бiблiятэк рэспублiкi   2015  гарвыканкам     бюджэты
камп'ютарнай тэхнiкай
i ажыццяўленне яе                   у тым лiку:
мадэрнiзацыi
(аўтаматызацыя                    па абласцях:
рабочых месцаў для
супрацоўнiкаў i                     Брэсцкая   2763,0  263,4  987,4  664,6  422,4  425,2
месцаў для
карыстальнiкаў з                    Вiцебская   510,0   -   60,0  150,0  150,0  150,0
разлiку - адно
аўтаматызаванае месца                  Гомельская  21217,5  117,5  5275,0  5275,0  5275,0  5275,0
на тысячу чалавек,
усяго 17600 адзiнак                   Гродзенская  329,0  83,0  100,0   57,0   63,0   26,0
камп'ютарнага
абсталявання)                      Магiлёўская  39245,0  16,8  7071,0 14190,2  8556,0  9411,0

                            Мiнская    2200,4  100,0  458,6  816,0  422,6  403,2

                           г. Мiнск     643,0  100,0  266,0  101,0  106,0   70,0

32. Аснашчэнне     2011 -  аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    1401,6  43,0  272,6  407,0  320,6  358,4
публiчных бiблiятэк   2015  гарвыканкам     бюджэты
рэспублiкi новым
серверным                       у тым лiку:
абсталяваннем i
ажыццяўленне                     па абласцях:
мадэрнiзацыi сервераў
(закупка
абсталявання)

            2012 -             Брэсцкая    106,6   -   24,6   41,0   24,6   16,4
             2015

            2012 -             Вiцебская   160,0   -   40,0   40,0   40,0   40,0
             2015

            2012 -             Гомельская   203,0   -   44,0   48,0   53,0   58,0
             2015

            2011 -             Гродзенская  114,0  34,0   32,0   12,0   12,0   24,0
             2015

            2012 -             Магiлёўская  483,0   -   87,0  175,0  105,0  116,0
             2015

            2011 -             Мiнская    225,0   9,0   45,0   81,0   36,0   54,0
             2015

            2013 -            г. Мiнск     110,0   -    -    10,0   50,0   50,0
             2015

33. Рэканструкцыя i   2011 -  аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    28560,5  876,3  5639,0  8353,2  7265,0  6427,0
капiтальны рамонт    2015  гарвыканкам     бюджэты
бiблiятэчных
будынкаў, у тым лiку:                 у тым лiку:

                           па абласцях:

 у Брэсцкай      2011 -             Брэсцкая   1230,0  190,0  450,0  130,0  300,0  160,0
 вобласцi - 5      2015

 у Вiцебскай      2011 -             Вiцебская   525,0  120,0  300,0   30,0   35,0   40,0
 вобласцi - 5      2015

 у Гомельскай     2011 -             Гомельская  7044,3  53,3  1485,0  1828,0  2166,0  1512,0
 вобласцi - 7      2015

 у Магiлёўскай     2011 -             Магiлёўская  16117,0  93,8  2904,0  5740,2  3514,0  3865,0
 вобласцi - 9      2015

 у Мiнскай       2012 -             Мiнская    400,0   -   100,0  200,0  100,0   -
 вобласцi - 1      2014

 у г. Мiнску - 8    2011 -            г. Мiнск    3244,2  419,2  400,0  425,0  1150,0  850,0
             2015

34. Аснашчэнне     2012 -  аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    2183,0  30,0  402,0  667,0  532,0  552,0
публiчных бiблiятэк   2015  гарвыканкам     бюджэты
тыфлаабсталяваннем
для карыстальнiкаў з                 у тым лiку:
парушэннем зроку, у
тым лiку (штук):                   па абласцях:

 у Брэсцкай      2012 -             Брэсцкая    600,0  30,0  120,0  210,0  120,0  120,0
 вобласцi - 35     2015

 у Вiцебскай      2012 -             Вiцебская   64,0    -   8,0   8,0   24,0   24,0
 вобласцi - 18     2015

 у Гомельскай     2012 -             Гомельская   510,0   -   110,0  121,0  133,0  146,0
 вобласцi - 23     2015

 у Магiлёўскай     2012 -             Магiлёўская  824,0   -   149,0  298,0  180,0  197,0
 вобласцi - 40     2015

 у Мiнскай       2012 -             Мiнская    75,0    -   15,0   30,0   15,0   15,0
 вобласцi - 1      2015

 у г. Мiнску - 1    2014 -            г. Мiнск     110,0   -    -    -    60,0   50,0
             2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                          367747,0 2065,6 38664,5 136832,5 91303,1 98881,3

 у тым лiку:

 рэспублiканскi         Мiнкультуры             261067,0  366,0 17159,0 103662,0 66189,0 73691,0
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты        аблвыканкамы            106680,0 1699,6 21505,5 33170,5 25114,1 25190,3

                  у тым лiку:

                  Брэсцкi              5160,6  541,2  1676,9  1187,8  961,9  792,8

                  Вiцебскi              1324,0  120,0  408,0  243,0  274,0  279,0

                  Гомельскi             29293,6  182,6  6980,0  7345,0  7707,0  7079,0

                  Гродзенскi             443,0  117,0  132,0   69,0   75,0   50,0

                  Магiлёўскi             61181,0  110,6 11024,0 22036,4 13339,0 14671,0

                  Мiнскi               2970,6  109,0  618,6  1153,3  591,2  498,5

                 Мiнскi гарвыканкам          6307,2  519,2  666,0  1136,0  2166,0  1820,0

                       Развiццё прафесiйнага мастацтва

35. Арганiзацыя i    2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi  у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
правядзенне       2015             бюджэт          цэнтралiзаваных мерапрыемстваў
рэспублiканскага    (штогод)
конкурсу
"Нацыянальная
тэатральная прэмiя"

36. Удзел у               -"-        -"-                -"-
мiжнародных форумах
выяўленчага
мастацтва, у тым
лiку:

 у бiенале      2011, 2013
 сучаснага
 выяўленчага
 мастацтва ў
 г. Венецыя
 (адкрыццё
 нацыянальнага
 павiльёна)

 у Пражскай     2011, 2015
 квадрыенале

37. Правядзенне     2011 -      -"-        -"-                -"-
рэспублiканскага     2015
конкурсу        (штогод)
"Нацыянальная
музычная прэмiя ў
галiне эстраднага
мастацтва"

38. Арганiзацыя i    2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi             -"-
правядзенне акцыi    2015  аблвыканкамы     i мясцовыя
"Культурная сталiца  (штогод)            бюджэты
года"

39. Гастролi тэатраў,  2011 -  Мiнкультуры,       -"-                -"-
канцэртных        2015  аблвыканкамы, Мiнскi
арганiзацый, творчых       гарвыканкам
калектываў i
выканаўцаў

40. Правядзенне свят,  2011 -      -"-        -"-                -"-
фестываляў, выставак,  2015
форумаў, конкурсаў,
канферэнцый; набыццё
твораў мастацтва;
удзел дзеячаў
культуры i мастацтва
ў культурных акцыях;
стварэнне помнiкаў i
iншае

41. Пастаноўка,     2011 -  Мiнкультуры,       -"-                -"-
абнаўленне        2015  аблвыканкамы
спектакляў, стварэнне
новых канцэртных
праграм

42. Капiтальны рамонт  2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 13024,0 1437,0  6037,0  2000,0  1700,0  1850,0
будынкаў тэатральна-   2015             бюджэт
вiдовiшчных устаноў,
у тым лiку:       2011 -  аблвыканкамы     мясцовыя    6058,0  1347,6  3470,0  1240,4   -    -
             2013             бюджэты

42.1. 5 такiх          Мiнкультуры,
устаноў,             установа культуры
падпарадкаваных         "Заслужаны калектыў
Мiнкультуры           Рэспублiкi Беларусь
                 "Вiдовiшчна-
                 культурны комплекс
                 "Гомельскi дзяржаўны
                 цырк", дзяржаўныя
                 ўстановы
                 "Нацыянальны
                 акадэмiчны
                 драматычны тэатр iмя
                 М.Горкага",
                 "Нацыянальны
                 акадэмiчны
                 драматычны тэатр iмя
                 Якуба Коласа",
                 установа "Беларуская
                 дзяржаўная ордэна
                 Працоўнага Чырвонага
                 Сцяга фiлармонiя"
                 (далей -
                 Белдзяржфiлармонiя),
                 дзяржаўная
                 тэатральна-
                 вiдовiшчная ўстанова
                 "Маладзёжны тэатр
                 эстрады"

42.2. Брэсцкага     2011 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт 2990,0  479,6  1270,0  1240,4   -    -
акадэмiчнага тэатра   2013
драмы (рамонт даху,
цеплавая рэабiлiтацыя
будынка)

42.3. Брэсцкай      2012      -"-        -"-    2668,0  668,0  2000,0   -    -    -
абласной фiлармонii

42.4. Вiцебскай     2011 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-     400,0  200,0  200,0   -    -    -
абласной фiлармонii   2012
(цеплавая
рэабiлiтацыя будынка,
мадэрнiзацыя
вентыляцыйных сiстэм)

43. Закупка музычных  2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 18035,5  35,5  3000,0  4000,0  5000,0  6000,0
iнструментаў i      2015             бюджэт
сцэнiчнага
абсталявання, рамонт  2011 -  аблвыканкамы     мясцовыя    9412,3  367,3  2320,0  2146,0  2339,0  2240,0
музычных iнструментаў  2015             бюджэты
тэатральна-
вiдовiшчных устаноў,
у тым лiку:

43.1. 13 такiх     2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi
устаноў,         2015  дзяржаўная      бюджэт
падпарадкаваных         тэатральна-
Мiнкультуры           вiдовiшчная ўстанова
                 "Нацыянальны
                 акадэмiчны Вялiкi
                 тэатр оперы i балета
                 Рэспублiкi
                 Беларусь",
                 Белдзяржфiлармонiя,
                 Нацыянальны цэнтр
                 музычнага мастацтва
                 iмя У.Г.Мулявiна
                 дзяржаўнай установы
                 "Беларускi дзяржаўны
                 ансамбль "Песняры",
                 дзяржаўныя ўстановы
                 "Беларускi дзяржаўны
                 ансамбль "Песняры",
                 "Заслужаны калектыў
                 Рэспублiкi Беларусь
                 "Нацыянальны аркестр
                 сiмфанiчнай i
                 эстраднай музыкi
                 Рэспублiкi
                 Беларусь",
                 "Беларускi дзяржаўны
                 заслужаны
                 харэаграфiчны
                 ансамбль "Харошкi",
                 "Рэспублiканскi
                 тэатр беларускай
                 драматургii",
                 "Заслужаны калектыў
                 Рэспублiкi Беларусь
                 Дзяржаўны ансамбль
                 танца Беларусi",
                 "Нацыянальны
                 акадэмiчны народны
                 хор Рэспублiкi
                 Беларусь iмя
                 Г.I.Цiтовiча",
                 "Нацыянальны
                 акадэмiчны
                 драматычны тэатр iмя
                 М.Горкага",
                 "Нацыянальны
                 акадэмiчны тэатр iмя
                 Янкi Купалы" i
                 "Нацыянальны
                 акадэмiчны
                 драматычны тэатр iмя
                 Якуба Коласа",
                 установа культуры
                 "Заслужаны калектыў
                 Рэспублiкi Беларусь
                 "Вiдовiшчна-
                 культурны комплекс
                 "Гомельскi дзяржаўны
                 цырк", дзяржаўная
                 тэатральна-
                 вiдовiшчная ўстанова
                 "Маладзёжны тэатр
                 эстрады"

43.2. Брэсцкага     2012 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт 1830,0   -   360,0  720,0  370,0  380,0
акадэмiчнага тэатра   2015
драмы, Брэсцкага
тэатра лялек,
Брэсцкай абласной
фiлармонii

43.3. Вiцебскай     2012 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-     500,0   -   200,0  100,0  100,0  100,0
абласной фiлармонii,   2015
Беларускага тэатра
"Лялька"

43.4. Гомельскай    2012 -  Гомельскi         -"-    2505,0   -   540,0  594,0  653,0  718,0
абласной фiлармонii,   2015  аблвыканкам
Гомельскага абласнога
драматычнага тэатра,
Гомельскага
гарадскога
маладзёжнага тэатра,
Гомельскага
дзяржаўнага тэатра
лялек, Мазырскага
драматычнага тэатра
iмя I.Мележа

43.5. Гродзенскай    2012,  Гродзенскi        -"-    1600,0   -   600,0   -   600,0  400,0
абласной фiлармонii,  2014 -  аблвыканкам
Гродзенскага       2015
абласнога
драматычнага тэатра,
Гродзенскага
абласнога тэатра
лялек

43.6. Магiлёўскай    2011 -  Магiлёўскi        -"-    1227,3  207,3  220,0  242,0  266,0  292,0
абласной фiлармонii,   2015  аблвыканкам
Магiлёўскага
абласнога
драматычнага тэатра,
Магiлёўскага
абласнога тэатра
драмы i камедыi iмя
В.I.Дунiна-
Марцiнкевiча

43.7. Мiнскага     2011 -  Мiнскi аблвыканкам  мясцовы бюджэт 1450,0  160,0  400,0  390,0  250,0  250,0
абласнога        2015
драматычнага тэатра,
Мiнскага абласнога
тэатра лялек
"Батлейка", музычнай
капэлы "Санорус"
Мiнскай вобласцi

43.8. Беларускага    2013 -  Мiнскi гарвыканкам    -"-     300,0   -    -   100,0  100,0  100,0
рэспублiканскага     2015
тэатра юнага гледача,
Дзяржаўнага
маладзёжнага тэатра,
Беларускага
дзяржаўнага
акадэмiчнага
музычнага тэатра

44. Стварэнне студый  2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi 1368,0  470,0  598,0  300,0   -    -
гуказапiсу (закупка   2013  дзяржаўная      бюджэт
абсталявання) у         тэатральна-
2 тэатральна-          вiдовiшчная ўстанова
вiдовiшчных           "Маладзёжны тэатр
установах,            эстрады",
падпарадкаваных         Белдзяржфiлармонiя
Мiнкультуры
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                           47897,8 3657,4 15425,0  9686,4  9039,0 10090,0

 у тым лiку:

 рэспублiканскi         Мiнкультуры             32427,5 1942,5  9635,0  6300,0  6700,0  7850,0
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты        аблвыканкамы             15470,3 1714,9  5790,0  3386,4  2339,0  2240,0

                  у тым лiку:

                  Брэсцкi              7488,0  1147,6  3630,0  1960,4  370,0  380,0

                  Вiцебскi              900,0  200,0  400,0  100,0  100,0  100,0

                  Гомельскi             2505,0   -   540,0  594,0  653,0  718,0

                  Гродзенскi             1600,0   -   600,0   -   600,0  400,0

                  Магiлёўскi             1227,3  207,3  220,0  242,0  266,0  292,0

                  Мiнскi               1450,0  160,0  400,0  390,0  250,0  250,0

                 Мiнскi гарвыканкам          300,0   -    -   100,0  100,0  100,0

            Падтрымка айчынных вытворцаў фiльмаў (прадзюсараў) i развiццё кiнематаграфii

45. Стварэнне i     2013 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi  у межах сродкаў, прадугледжаных на дадзеныя мэты
ўтрыманне        2015             бюджэт
Нацыянальнага
iнстытута (цэнтра)
кiно

46. Прасоўванне     2012 -      -"-        -"-                -"-
беларускiх фiльмаў за  2015
мяжу (правядзенне
кiнамерапрыемстваў i
ўдзел у iх, частковае
тыражаванне
фiльмакопiй)

47. Арганiзацыя     2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi             -"-
фестываляў, iншых    2015  аблвыканкамы, Мiнскi i мясцовыя
кiнамерапрыемстваў        гарвыканкам     бюджэты

48. Мадэрнiзацыя    2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi 27131,6  747,8  6797,8  6702,0  6800,0  6084,0
матэрыяльна-тэхнiчнай  2015  рэспублiканскiя   бюджэт
базы дзяржаўных         ўнiтарныя
арганiзацый           прадпрыемствы
кiнематаграфii, якiя       "Нацыянальная
ажыццяўляюць           кiнастудыя
вытворчасць фiльмаў,       "Беларусьфiльм",
у тым лiку:           "Беларускi
                 вiдэацэнтр"

РУП "Нацыянальная    2011 -                    23631,8  747,8  5900,0  5900,0  5900,0  5184,0
кiнастудыя        2015
"Беларусьфiльм"

РУП "Беларускi     2012 -                    3499,8   -   897,8  802,0  900,0  900,0
вiдэацэнтр"       2015

49. Вытворчасць     2012 -  Мiнкультуры        -"-    41000,0   -  10000,0 10000,0 10000,0 11000,0
фiльмаў са статусам   2015
"нацыянальны"

50. Правядзенне     2011 -  аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    143653,2 16596,5 27424,0 41043,7 29689,0 28900,0
капiтальнага рамонту   2015  гарвыканкам,     бюджэты
кiнатэатраў, iншых        гаррайвыканкамы
месцаў кiнапаказу i
фiльмабаз, у тым лiку
работ па стварэнню на
базе iснуючых
кiнатэатраў у
г. Мiнску, абласных
цэнтрах i гарадах
абласнога
падпарадкавання
шматзальных
кiнатэатраў, у тым
лiку:

50.1. у Брэсцкай    2011 -  Брэсцкi аблвыканкам,   -"-    9419,2  7269,2  1350,0  250,0   50,0  500,0
вобласцi -        2015  гаррайвыканкамы
13 аб'ектаў

50.2. у Вiцебскай    2011 -  Вiцебскi         -"-    7000,0  400,0  2000,0  4300,0  200,0  100,0
вобласцi -        2015  аблвыканкам,
22 аб'екты            гаррайвыканкамы

50.3. у Гомельскай   2011 -  Гомельскi         -"-    37845,0 1785,0  6160,0  6550,0 11650,0 11700,0
вобласцi -        2015  аблвыканкам,
19 аб'ектаў           гаррайвыканкамы

50.4. у Гродзенскай   2011 -  Гродзенскi        -"-    15510,0 2710,0  4450,0  6150,0  2200,0   -
вобласцi - 9 аб'ектаў  2014  аблвыканкам,
                 гаррайвыканкамы

50.5. у Магiлёўскай   2011 -  Магiлёўскi        -"-    46493,0  416,3  7964,0 17873,7  9639,0 10600,0
вобласцi -        2015  аблвыканкам,
19 аб'ектаў           гаррайвыканкамы

50.6. у Мiнскай     2011 -  Мiнскi аблвыканкам    -"-    24516,0 4016,0  5500,0  5000,0  5000,0  5000,0
вобласцi -        2015
29 аб'ектаў

50.7. у г. Мiнску -   2013 -  Мiнскi гарвыканкам    -"-    2870,0   -    -   920,0  950,0  1000,0
3 аб'екты        2015

51. Закупка i      2011 -  аблвыканкамы, Мiнскi   -"-    73684,0  525,0 25945,0 29377,0  8974,0  8863,0
ўстаноўка лiчбавых    2015  гарвыканкам,
кiнапраектараў,         гаррайвыканкамы
кiнапраекцыйнага,
гукавога i iншага
абсталявання
кiнатэатраў (месцаў
кiнапаказу), у тым
лiку:

51.1. у Брэсцкай    2012 -  Брэсцкi аблвыканкам,   -"-    5400,0   -   1560,0  2240,0  1200,0  400,0
вобласцi - 5 аб'ектаў  2015  гаррайвыканкамы

51.2. у Вiцебскай    2012 -  Вiцебскi         -"-    11400,0   -   200,0  11200,0   -    -
вобласцi -        2013  аблвыканкам,
16 аб'ектаў           гаррайвыканкамы

51.3. у Гомельскай   2011 -  Гомельскi         -"-    5490,0  125,0  2565,0  900,0  900,0  1000,0
вобласцi -        2015  аблвыканкам,
25 аб'ектаў           гаррайвыканкамы

51.4. у Гродзенскай   2011 -  Гродзенскi      мясцовыя    2000,0  400,0  400,0  900,0   -   300,0
вобласцi -      2013, 2015 аблвыканкам,     бюджэты
4 аб'екты            гаррайвыканкамы

51.5. у Магiлёўскай   2012 -  Магiлёўскi        -"-    27404,0   -   4650,0 12447,0  5074,0  5233,0
вобласцi -        2015  аблвыканкам,
26 аб'ектаў           гаррайвыканкамы

51.6. у Мiнскай     2012 -  Мiнскi аблвыканкам    -"-    6990,0   -   1570,0  1690,0  1800,0  1930,0
вобласцi -        2015
19 аб'ектаў

51.7. у г. Мiнску -   2012  Мiнскi гарвыканкам    -"-    15000,0   -  15000,0   -    -    -
3 аб'екты

52. Закупка       2011 -  аблвыканкамы,       -"-    11076,8  618,4  2863,0  3213,4  2131,0  2251,0
вiдэапраекцыйных     2015  гаррайвыканкамы
сiстэм i аўтамабiляў
для абслугоўвання
насельнiцтва ў
сельскай мясцовасцi,
у тым лiку па
абласцях:

52.1. Брэсцкая     2011 -  Брэсцкi аблвыканкам,   -"-    2186,8  36,4  384,0  938,4  404,0  424,0
             2015  гаррайвыканкамы

52.2. Вiцебская     2012  Вiцебскi         -"-     160,0   -   160,0   -    -    -
                 аблвыканкам,
                 гаррайвыканкамы

52.3. Гомельская    2011 -  Гомельскi         -"-    2723,0  459,0  1064,0  380,0  400,0  420,0
             2015  аблвыканкам,
                 гаррайвыканкамы

52.4. Гродзенская    2011 -  Гродзенскi      мясцовыя     566,0  123,0  146,0  281,0   16,0   -
             2014  аблвыканкам,     бюджэты
                 гаррайвыканкамы

52.5. Мiнская      2012 -  Мiнскi аблвыканкам    -"-    2952,0   -   669,0  715,0  761,0  807,0
             2015

52.6. Магiлёўская    2012 -  Магiлёўскi        -"-    2489,0   -   440,0  899,0  550,0  600,0
             2015  аблвыканкам,
                 гаррайвыканкамы

53. Набыццё       2011 -  аблвыканкамы,       -"-    6191,0  351,0  524,0  3621,0  1043,0  652,0
абсталявання ў мэтах   2015  гаррайвыканкамы
развiцця кiнатэатраў
як сучасных
забаўляльных
комплексаў (у
адпаведнасцi з планам
мерапрыемстваў па
рэалiзацыi Канцэпцыi
развiцця
кiнематаграфii
Рэспублiкi Беларусь
на 2009 - 2014 гады,
зацверджаным Саветам
Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь), у тым лiку
па абласцях:

53.1. Брэсцкая -    2012 -  Брэсцкi аблвыканкам,   -"-     470,0   -   90,0  180,0  100,0  100,0
для 5 аб'ектаў      2015  гаррайвыканкамы

53.2. Вiцебская -    2013 -  Вiцебскi         -"-    3220,0   -    -   2800,0  420,0   -
для 14 аб'ектаў     2014  аблвыканкам,
                 гаррайвыканкамы

53.3. Гомельская -   2012 -  Гомельскi         -"-     558,0   -   228,0  100,0  110,0  120,0
для 18 аб'ектаў     2015  аблвыканкам,
                 гаррайвыканкамы

53.4. Гродзенская -   2013 -  Гродзенскi      мясцовыя     286,0   -    -   103,0   83,0  100,0
для 4 аб'ектаў      2015  аблвыканкам,     бюджэты
                 гаррайвыканкамы

53.5. Магiлёўская -   2012 -  Магiлёўскi        -"-    1190,0   -   180,0  410,0  300,0  300,0
для 16 аб'ектаў     2015  аблвыканкам,
                 гаррайвыканкамы

53.6. Мiнская -     2011 -  Мiнскi аблвыканкам    -"-     467,0  351,0  26,0   28,0   30,0   32,0
для 6 аб'ектаў      2015

54. Абсталяванне    2012 -  аблвыканкамы,       -"-    1936,0   -   545,0  971,0  320,0  100,0
кiнатэатраў, iншых    2015  гаррайвыканкамы
месцаў кiнапаказу
сiстэмамi пажарнай
сiгналiзацыi, у тым
лiку па абласцях:

54.1. Брэсцкая -    2012 -  Брэсцкi аблвыканкам,   -"-     120,0   -   25,0   95,0   -    -
5 аб'ектаў        2013  гаррайвыканкамы

54.2. Гомельская -   2012 -  Гомельскi         -"-     470,0   -   190,0  100,0   80,0  100,0
10 аб'ектаў       2015  аблвыканкам,
                 гаррайвыканкамы

54.3. Гродзенская -   2013  Гродзенскi        -"-     100,0   -    -   100,0   -    -
кiнатэатраў г. Гродна      аблвыканкам

54.4. Магiлёўская -   2012 -  Магiлёўскi        -"-    1180,0   -   300,0  640,0  240,0   -
13 аб'ектаў       2014  аблвыканкам,
                 гаррайвыканкамы

54.5. Мiнская -     2012 -  Мiнскi аблвыканкам  мясцовыя     66,0    -   30,0   36,0   -    -
2 аб'ектаў        2013             бюджэты

55. Набыццё       2011 -  аблвыканкамы,       -"-     883,0  70,0  313,0  215,0  180,0  105,0
абсталявання i      2015  гаррайвыканкамы
праграмнага
забеспячэння для
аўтаматызацыi
бiлетнай гаспадаркi,
у тым лiку па
абласцях:

55.1. Гомельская -   2012 -  Гомельскi         -"-     263,0   -   128,0   45,0   45,0   45,0
для 9 аб'ектаў      2015  аблвыканкам,
                 гаррайвыканкамы

55.2. Гродзенская -   2011 -  Гродзенскi        -"-     150,0  70,0   80,0   -    -    -
для кiнатэатраў     2012  аблвыканкам
г. Гродна

55.3. Магiлёўская -   2012 -  Магiлёўскi        -"-     260,0   -   60,0  120,0   80,0   -
для 16 аб'ектаў     2014  аблвыканкам,
                 гаррайвыканкамы

55.4. Мiнская -     2012 -  Мiнскi аблвыканкам    -"-     210,0   -   45,0   50,0   55,0   60,0
для 8 аб'ектаў      2015

56. Будаўнiцтва новых  2011 -  аблвыканкамы, Мiнскi   -"-     у межах сродкаў, прадугледжаных на фiнансаванне
кiнатэатраў, у тым    2015  гарвыканкам,                 Дзяржаўнай iнвестыцыйнай праграмы
лiку:              гаррайвыканкамы

56.1. у Вiцебскай    2014 -  Вiцебскi         -"-
вобласцi -        2015  аблвыканкам,
12 аб'ектаў           гаррайвыканкамы

56.2. у Магiлёўскай   2014 -  Магiлёўскi        -"-
вобласцi - 1 аб'ект   2015  аблвыканкам,
                 гаррайвыканкамы

56.3. у Мiнскай     2014 -  Мiнскi аблвыканкам  мясцовыя
вобласцi - 2 аб'екты   2015             бюджэты

56.4. у г. Мiнску -   2011 -  Мiнскi гарвыканкам    -"-
1 аб'ект         2014

57. Устаноўка      2012  Вiцебскi аблвыканкам   -"-     50,0    -   50,0   -    -    -
памятнага знака на
месцы першага ў
Беларусi кiнапаказу
(г. Вiцебск)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                          305605,6 18908,7 74461,8 95143,1 59137,0 57955,0

 у тым лiку:

 рэспублiканскi         Мiнкультуры             68131,6  747,8 16797,8 16702,0 16800,0 17084,0
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты        аблвыканкамы, Мiнскi        237474,0 18160,9 57664,0 78441,1 42337,0 40871,0
                 гарвыканкам,
                 гаррайвыканкамы

                 у тым лiку:

                 аблвыканкамы:

                  Брэсцкi              17596,0 7305,6  3409,0  3703,4  1754,0  1424,0

                  Вiцебскi              21830,0  400,0  2410,0 18300,0  620,0  100,0

                  Гомельскi             47349,0 2369,0 10335,0  8075,0 13185,0 13385,0

                  Гродзенскi             18612,0 3303,0  5076,0  7534,0  2299,0  400,0

                  Магiлёўскi             79016,0  416,3 13594,0 32389,7 15883,0 16733,0

                  Мiнскi               35201,0 4367,0  7840,0  7519,0  7646,0  7829,0

                 Мiнскi гарвыканкам          17870,0   -  15000,0  920,0  950,0  1000,0

                     Падтрымка i развiццё народнай творчасцi

58. Падрыхтоўка,    2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi  у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
выданне i набыццё    2015  аблвыканкамы, Мiнскi i мясцовыя        цэнтралiзаваных мерапрыемстваў
метадычнай i           гарвыканкам     бюджэты
рэпертуарнай
лiтаратуры на
папяровых i
электронных
носьбiтах.
Арганiзацыя i
правядзенне
семiнараў,
майстар-класаў па
розных кiрунках
дзейнасцi клубных
фармiраванняў

59. Арганiзацыя i    2011 -      -"-        -"-                -"-
правядзенне       2015
конкурсаў, канцэртаў,
выставак, фестываляў,
iншых культурна-
масавых
мерапрыемстваў,
накiраваных на
развiццё i
папулярызацыю
народнага мастацтва

60. Стварэнне      2011 -      -"-        -"-                -"-
электроннай базы     2015
даных клубных
фармiраванняў па
розных кiрунках
творчай дзейнасцi.
Выданне даведнiкаў
аматарскiх калектываў
мастацкай творчасцi

61. Закупка музычных  2011 -  аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    20986,3 1780,6  3258,0  5127,7  5297,0  5523,0
iнструментаў,      2015  гарвыканкам     бюджэты
тэхнiкi,
абсталявання,                     у тым лiку:
сцэнiчных касцюмаў,
рамонт музычных                    па абласцях:
iнструментаў для
непрафесiйных                      Брэсцкая   2465,0  180,0  468,0  782,0  507,0  528,0
(аматарскiх) i
аўтэнтычных                       Вiцебская   2025,0   -    -   650,0  675,0  700,0
фальклорных
калектываў мастацкай                  Гомельская  2876,3  206,3  630,0  660,0  680,0  700,0
творчасцi, студый,
гурткоў, аматарскiх                   Гродзенская  2500,0   -   200,0  300,0  1000,0  1000,0
аб'яднанняў
                            Магiлёўская  6230,0  844,3  1120,0  1405,7  1360,0  1500,0

                            Мiнская    4260,0  550,0  840,0  1130,0  865,0  875,0

                           г. Мiнск     630,0   -    -   200,0  210,0  220,0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                           20986,3 1780,6  3258,0  5127,7  5297,0  5523,0

 у тым лiку:

 рэспублiканскi         Мiнкультуры             сродкi, прадугледжаныя на правядзенне цэнтралiзаваных
 бюджэт                                        мерапрыемстваў

 мясцовыя бюджэты        аблвыканкамы             20986,3 1780,6  3258,0  5127,7  5297,0  5523,0

                  у тым лiку:

                  Брэсцкi              2465,0  180,0  468,0  782,0  507,0  528,0

                  Вiцебскi              2025,0   -    -   650,0  675,0  700,0

                  Гомельскi             2876,3  206,3  630,0  660,0  680,0  700,0

                  Гродзенскi             2500,0   -   200,0  300,0  1000,0  1000,0

                  Магiлёўскi             6230,0  844,3  1120,0  1405,7  1360,0  1500,0

                  Мiнскi               4260,0  550,0  840,0  1130,0  865,0  875,0

                 Мiнскi гарвыканкам          630,0   -    -   200,0  210,0  220,0

     Развiццё сiстэмы эстэтычнага выхавання, прафесiйнай мастацкай адукацыi, падтрымка таленавiтай моладзi

62. Правядзенне     2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi  у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
сустрэч прадстаўнiкоў  2015  установы вышэйшай  бюджэт          цэнтралiзаваных мерапрыемстваў
таленавiтай моладзi з      адукацыi, Iнбелкульт
Прэзiдэнтам
Рэспублiкi Беларусь,
кiраўнiцтвам краiны,
майстар-класаў,
конкурсаў,
фестываляў,
справаздачных
канцэртаў i выставак
маладых талентаў,
рэспублiканскiх
метадычных семiнараў
i канферэнцый па
пытаннях адукацыi ў
сферы культуры

63. Правядзенне     2011 -      -"-     сродкi
штогадовых        2015             спецыяльнага
справаздачных                     фонду
мастацкiх выставак                  Прэзiдэнта
стыпендыятаў,                     Рэспублiкi
дыпламантаў i                     Беларусь па
лаўрэатаў                       падтрымцы
спецыяльнага фонду                  таленавiтай
Прэзiдэнта Рэспублiкi                 моладзi
Беларусь па падтрымцы
таленавiтай моладзi,
выпуск каталогаў i
кампакт-дыскаў
"Таленты Беларусi" з
запiсамi выступленняў
стыпендыятаў,
дыпламантаў i
лаўрэатаў гэтага
спецыяльнага фонду

64. Фармiраванне i   2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi   у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне
выкарыстанне на     2015  Iнбелкульт      бюджэт               Iнбелкульта
практыцы банка даных
таленавiтай моладзi

65. Умацаванне     2012 -  Мiнкультуры,       -"-    1520,0   -   170,0  400,0  450,0  500,0
матэрыяльна-тэхнiчнай  2015  установы адукацыi
базы ўстаноў агульнай      "Рэспублiканская
сярэдняй адукацыi,        гiмназiя-каледж пры
падпарадкаваных         Беларускай
Мiнкультуры           дзяржаўнай акадэмii
(абсталяванне          музыкi" (далей -
сучаснай аргтэхнiкай,      Рэспублiканскi
закупка сцэнiчных        музычны каледж) i
касцюмаў, музычных        "Беларуская
iнструментаў,          дзяржаўная
экспазiцыйнага,         харэаграфiчная
святло-,             гiмназiя-каледж"
гукатэхнiчнага i         (далей - БДХГК)
iншага абсталявання,
рамонт музычных
iнструментаў)

66. Умацаванне     2011 -  аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    46584,1  480,8  6869,0 14819,3 11953,0 12462,0
матэрыяльна-тэхнiчнай  2015  гарвыканкам     бюджэты
базы дзiцячых школ
мастацтваў (закупка i                 у тым лiку:
рамонт музычных
iнструментаў i iншага                 па абласцях:
абсталявання)

            2013 -             Брэсцкая   7500,0   -    -   2000,0  2500,0  3000,0
             2015

            2013 -             Вiцебская   1136,0   -    -   350,0  378,0  408,0
             2015

            2011 -             Гомельская  12039,1  39,1  3000,0  3000,0  3000,0  3000,0
             2015

            2013 -             Гродзенская  4000,0   -    -   1000,0  1500,0  1500,0
             2015

            2011 -             Магiлёўская  8894,0  33,7  1809,0  5217,3  990,0  844,0
             2015

            2011 -             Мiнская    2515,0  408,0  460,0  552,0  585,0  510,0
             2015

            2012 -            г. Мiнск    10500,0   -   1600,0  2700,0  3000,0  3200,0
             2015

67. Капiтальны рамонт  2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi 41428,0 5364,0 11364,0  8000,0  8000,0  8700,0
будынкаў устаноў     2015  Рэспублiканскi    бюджэт
агульнай сярэдняй        музычны каледж,
адукацыi,            БДХГК
падпарадкаваных
Мiнкультуры

68. Рамонт будынкаў i  2011 -  аблвыканкамы     мясцовыя    32781,0  837,4  3577,0  9035,6  8888,0 10443,0
мадэрнiзацыя дзiцячых  2015             бюджэты
школ мастацтваў

                           у тым лiку па
                           абласцях:

            2013 -             Брэсцкая   11300,0   -    -   3200,0  3800,0  4300,0
             2015

            2011 -             Гомельская  6182,0  216,0  840,0  1176,0  1646,0  2304,0
             2015

            2011 -             Магiлёўская  12679,0  171,4  2187,0  4239,6  2842,0  3239,0
             2015

            2011 -             Мiнская    2620,0  450,0  550,0  420,0  600,0  600,0
             2015

69. Умацаванне     2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi 9750,9  125,4  125,5  2500,0  3000,0  4000,0
матэрыяльна-тэхнiчнай  2015  установы адукацыi  бюджэт
базы (абсталяванне        "Беларускi дзяржаўны
сучаснай аргтэхнiкай,      ўнiверсiтэт культуры
закупка машын,          i мастацтваў"
сцэнiчных касцюмаў,       (далей - БДУКМ),
праграмнага           "Беларуская
забеспячэння,          дзяржаўная акадэмiя
музычных             мастацтваў" (далей -
iнструментаў,          БДАМ), "Беларуская
экспазiцыйнага,         дзяржаўная акадэмiя
святло-,             музыкi" (далей -
гукатэхнiчнага          Беларуская
абсталявання, рамонт       дзяржаўная акадэмiя
музычных             музыкi)
iнструментаў),
стварэнне i развiццё
банка адукацыйных
рэсурсаў i сiстэмы
iнфармацыйных сетак
устаноў вышэйшай
адукацыi

70. Капiтальны рамонт  2011 -  Мiнкультуры        -"-    50950,0 6500,0 14950,0  8500,0  9600,0 11400,0
будынкаў устаноў     2015
вышэйшай адукацыi i
павышэння
квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi
кадраў, у тым лiку:

70.1. 3 устаноў         Мiнкультуры, БДУКМ,         47600,0 6500,0 13000,0  8000,0  9200,0 10900,0
вышэйшай адукацыi,        БДАМ, Беларуская
падпарадкаваных         дзяржаўная акадэмiя
Мiнкультуры           музыкi

70.2. установы          Iнбелкульт              3350,0   -   1950,0  500,0  400,0  500,0
павышэння
квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi
кадраў
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                          183014,0 13307,6 37055,5 43254,9 41891,0 47505,0

 у тым лiку:

 рэспублiканскi         Мiнкультуры             103648,9 11989,4 26609,5 19400,0 21050,0 24600,0
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты        аблвыканкамы             79365,1 1318,2 10446,0 23854,9 20841,0 22905,0

                  у тым лiку:

                  Брэсцкi              18800,0   -    -   5200,0  6300,0  7300,0

                  Вiцебскi              1136,0   -    -   350,0  378,0  408,0

                  Гомельскi             18221,1  255,1  3840,0  4176,0  4646,0  5304,0

                  Гродзенскi             4000,0   -    -   1000,0  1500,0  1500,0

                  Магiлёўскi             21573,0  205,1  3996,0  9456,9  3832,0  4083,0

                  Мiнскi               5135,0  858,0  1010,0  972,0  1185,0  1110,0

                 Мiнскi гарвыканкам          10500,0   -   1600,0  2700,0  3000,0  3200,0

                 Удасканальванне навуковага забеспячэння сферы культуры <*>

71. Навуковае      2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi 8154,2  1502,0  2653,9  1642,3  1190,4  1165,6
забеспячэнне развiцця  2015  адказная       бюджэт (з
сферы культуры i         арганiзацыя-     крынiц на
мастацтва, у тым лiку      выканаўца - БДУКМ  навуковую
выкананне заданняў па      (выканаўцы -     дзейнасць)
распрацоўцы:           установы вышэйшай
                 адукацыi, НББ)

71.1. метадычных    2012 -  адказная         -"-     468,0   -   168,0  100,0   97,0  103,0
рэкамендацый па     2015  арганiзацыя-
эфектыўнаму           выканаўца - БДУКМ
навуковаму            (выканаўца - БДАМ)
суправаджэнню
арганiзацыйна-
кiраўнiцкiх рашэнняў
у галiне культуры
(заданне К-01)

71.2. метадалогii    2011 -      -"-        -"-     478,0  81,8  143,2   84,3   84,3   84,4
фiксацыi i        2015
рэпрэзентацыi з'яў
нематэрыяльнай
культурнай спадчыны
(на матэрыяле
асноўных вiдаў i
жанраў традыцыйнай
культуры). Стварэнне
iнфармацыйнага
рэсурсу "Традыцыйная
культурная спадчына
Беларусi" для ўстаноў
культуры i адукацыi,
карыстальнiкаў у
краiнах СНД, блiзкага
i далёкага замежжа
(заданне К-02)

71.3. асноўных     2011 -      -"-        -"-     576,4  99,2  164,1   99,5   99,4  114,2
прынцыпаў iмiджавага   2015
пазiцыянавання
культуры Беларусi
сродкамi
мультымедыйных
тэхналогiй. Стварэнне
iнфармацыйнага
рэсурсу, якi ўключае
анталогiю "Гарадская
мастацкая культура
ХХI стагоддзя (на
матэрыяле асноўных
вiдаў i жанраў
нацыянальнай
прафесiйнай i
аматарскай
творчасцi)"
(заданне К-03)

71.4. навукова-     2011 -      -"-        -"-     408,8  72,0  120,5   76,1   72,5   67,7
метадычных        2015
рэкамендацый па
ўкараненню сучасных
музеязнаўчых
тэхналогiй у
дзейнасць
рэгiянальных музеяў
Беларусi
(заданне К-04)

71.5. iнфармацыйнага  2011 -  адказная         -"-     504,4  80,0  134,4   95,0   90,0  105,0
рэсурсу "Эвалюцыя    2015  арганiзацыя-
бiблiятэк у кнiжнай       выканаўца - БДУКМ
культуры на тэрыторыi      (выканаўца - НББ)
Беларусi
(ХI - ХХI стст.)".
Стварэнне
аптымiзаванай мадэлi
функцыянавання
сукупнай бiблiятэчнай
сеткi Рэспублiкi
Беларусь на сучасным
этапе (заданне К-05)

71.6. тыпалагiчных   2011 -  адказная         -"-     246,8  90,1   53,8   33,0   33,0   36,9
мадэлей рэпрэзентацыi  2015  арганiзацыя-
каштоўнасцей           выканаўца - БДУКМ
нацыянальнай           (выканаўца - БДУКМ)
мастацкай культуры ў
айчынных i замежных
сродках масавай
iнфармацыi
(заданне К-06)

71.7. тэхналогii    2011 -      -"-        -"-     348,0  80,0  168,0  100,0   -    -
сацыякультурнай     2013
дзейнасцi ўстаноў
культуры ў
аграгарадках
Рэспублiкi Беларусь.
Стварэнне
iнфармацыйнага
рэсурсу
"Сацыякультурная
дзейнасць:
культуратворчыя,
этнакультурныя,
iнфармацыйна-
пазнавальныя,
рэкрэацыйныя i
анiмацыйныя
тэхналогii"
(заданне К-07)

71.8. на аснове     2011 -  адказная       рэспублiканскi  294,4  79,9  134,4   80,1   -    -
народных традыцый    2013  арганiзацыя-     бюджэт (з
прынцыпаў i           выканаўца - БДУКМ  крынiц на
тэхналагiчных умоў        (выканаўца - БДУКМ) навуковую
арганiзацыi                      дзейнасць)
беларускай капэлы
смыкавай i дударскай
музыкi. Стварэнне
iнфармацыйнага
рэсурсу "Капэла
беларускай смыкавай i
дударскай музыкi"
(заданне К-08)

71.9. навукова-     2011 -      -"-        -"-     580,3  102,0  172,3  102,0  102,0  102,0
метадычных        2015
рэкамендацый
устойлiвага развiцця
сучаснага беларускага
прафесiйнага
мастацтва i
нацыянальнай
мастацкай школы (у
галiне тэатральнага,
кiна- i
тэлемастацтва,
выяўленчага,
дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва
i дызайну)
(заданне К-09)

71.10. навуковага    2011 -      -"-        -"-     579,7  105,5  172,3  102,3  102,2   97,4
абгрунтавання      2015
канцэпцыi
ўзаемадзеяння
мастацтваў. Стварэнне
iнфармацыйнага
рэсурсу "Мастацкi
сiнтэз i мiжвiдавая
iнтэграцыя мастацтваў
у канцы ХХ - пачатку
XXI ст.: тыпы, формы,
структуры" для
ўстаноў у галiне
культуры i мастацтва
(заданне К-10)

71.11. тэарэтыка-    2011 -      -"-        -"-     629,0  195,0  294,0  140,0   -    -
метадалагiчных      2013
прынцыпаў
фармiравання
экраннага тэматычнага
iнфармацыйнага
рэсурсу. Стварэнне
мультымедыйных цыклаў
"Творчыя кiнапартрэты
дзеячаў культуры i
мастацтваў" i
"Хронiка культурнага
жыцця Беларусi (на
матэрыяле айчыннай
кiнадакументалiстыкi,
кiнаперыёдыкi
1925 - 2010 гадоў i
вiдэафiльмаў
1994 - 2010 гадоў)"
(заданне К-11)

71.12. метадалогii i  2011 -  адказная       рэспублiканскi  518,0  90,0  168,0  110,0   80,0   70,0
методыкi вывучэння,   2015  арганiзацыя-     бюджэт (з
захавання i развiцця       выканаўца - БДУКМ  крынiц на
нацыянальных           (выканаўца -     навуковую
выканальнiцкiх школ       Беларуская      дзейнасць)
музычнага мастацтва       дзяржаўная акадэмiя
(заданне К-12)          музыкi)

71.13. навукова-    2011 -      -"-        -"-     504,4  70,0  134,4   90,0  100,0  110,0
тэарэтычных асноў i   2015
практычных
рэкамендацый па
вывучэнню i
прапагандзе
нацыянальнай
кампазiтарскай школы
(класiчныя жанры
музычнага мастацтва)
(заданне К-13)

71.14. метадалогii   2011 -  адказная         -"-     294,4  80,0  134,4   80,0   -    -
вызначэння i       2013  арганiзацыя-
гiстарычнай           выканаўца - БДУКМ
рэпрэзентацыi          (выканаўца - БДУКМ)
беларускага музычнага
эстраднага мастацтва
ў мастацкай культуры.
Стварэнне
мультымедыйнага фонду
iнфармацыйных
рэсурсаў па тэме
"Музычнае мастацтва
эстрады Беларусi.
ХХ стагоддзе"
(заданне К-14)

71.15. методык i    2011 -      -"-        -"-     514,4  70,0  134,4  120,0  120,0   70,0
навукова-практычных   2015
рэкамендацый па
захаванню, развiццю i
рэпрэзентацыi
нацыянальных традыцый
ансамблевага
выканальнiцтва на
беларускiх народных
музычных
iнструментах.
Стварэнне
iнфармацыйнага
рэсурсу "Сучасная
беларуская народна-
iнструментальная
ансамблевая
выканальнiцкая
практыка"
(заданне К-15)

71.16. метадалогii i  2011 -      -"-     рэспублiканскi  270,4  46,5   88,9   60,0   40,0   35,0
методыкi вывучэння,   2015             бюджэт (з
захавання i                      крынiц на
рэпрэзентацыi                     навуковую
нацыянальных                     дзейнасць)
мастацкiх школ
традыцыйнага
дэкаратыўна-
прыкладнога
мастацтва. Стварэнне
iнфармацыйнага
рэсурсу "Дэкаратыўна-
прыкладное мастацтва
Беларусi"
(заданне К-16)

71.17. навукова-    2011 -  адказная         -"-     938,8  160,0  268,8  170,0  170,0  170,0
метадычных        2015  арганiзацыя-
рэкамендацый па         выканаўца - БДУКМ
аптымiзацыi           (выканаўца -
дзейнасцi,            Беларуская
накiраванай на          дзяржаўная акадэмiя
захаванне спадчыны        музыкi)
выдатных дзеячаў
беларускай музычнай
культуры
(заданне К-17)

72. Арганiзацыя i    2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi  у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
правядзенне навуковых  2015  установы вышэйшай  бюджэт          цэнтралiзаваных мерапрыемстваў
i навукова-практычных      адукацыi, НББ
канферэнцый,
чытанняў, у тым лiку:

72.1. Мiжнароднай    2011 -      -"-
навукова-практычнай   2015
канферэнцыi      (штогод)
"Культура. Навука.
Творчасць" (2011 i
2014 гады -
Беларуская дзяржаўная
акадэмiя музыкi, 2012
i 2015 гады - БДУКМ,
2013 год - БДАМ)

72.2. навуковай     2011 -  Мiнкультуры, БДУКМ
канферэнцыi       2015
"Аўтэнтычны фальклор: (штогод)
праблемы захавання,
вывучэння,
успрымання"

72.3. Кiрыла-      2011 -      -"-
Мяфодзiеўскiх      2015
навуковых чытанняў   (штогод)

72.4. мiжнародных    2011 -  Мiнкультуры,
навуковых чытанняў i   2015  Беларуская
фестывалю памяцi    (штогод) дзяржаўная акадэмiя
Л.С.Мухарынскай         музыкi

72.5. рэспублiканскай  2011 -  Мiнкультуры, БДАМ
канферэнцыi       2015
"Няфёдаўскiя чытаннi" (штогод)

72.6. Мiжнароднай    2011 -  Мiнкультуры,
навукова-практычнай   2015  Iнбелкульт
канферэнцыi "Культура (штогод)
Беларусi: рэалii
сучаснасцi"

72.7. студэнцкiх    2011 -  Мiнкультуры, БДУКМ,
навукова-практычных   2015  БДАМ
канферэнцый      (штогод)

72.8. Мiжнароднай    2011  Мiнкультуры,
навукова-практычнай       Беларуская
канферэнцыi           дзяржаўная акадэмiя
"Беларуская           музыкi
кампазiтарская
творчасць у сучасным
свеце"

72.9. Мiжнароднай    2012      -"-
навуковай канферэнцыi
"Беларуская
дзяржаўная
кансерваторыя: учора,
сёння, заўтра
(да 80-годдзя з дня
заснавання)"

72.10. Мiжнароднай    2013      -"-
навуковай канферэнцыi
"Музычны тэатр:
гiсторыя i
сучаснасць"

72.11. Мiжнароднай    2014      -"-
навуковай канферэнцыi
"Беларускае музычнае
выканальнiцкае
мастацтва ў кантэксце
мастацкай культуры"

72.12. Мiжнароднай    2015      -"-
навукова-практычнай
канферэнцыi "Музычная
адукацыя
XXI стагоддзя: рубяжы
i перспектывы"

72.13. мiжнародных   2011 -  Мiнкультуры, НББ
кнiгазнаўчых чытанняў  2015

72.14.         2011 -  Мiнкультуры, БДАМ
Рэспублiканскай     2015
навукова-практычнай
канферэнцыi "Дзяржава
i творчая асоба"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу -       Мiнкультуры             8154,2  1502,0  2653,9  1642,3  1190,4  1165,6
рэспублiканскi бюджэт

                Умацаванне iмiджу нацыянальнай культуры ў краiне i за мяжой

73. Арганiзацыя i    2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 65354,1 9770,6 20673,5 11007,0 11712,0 12191,0
правядзенне дзён     2015             бюджэт
культуры ў замежных
краiнах i замежных        аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    79638,7 9326,4 21295,3 16092,0 15997,0 16928,0
краiн у Рэспублiцы        гарвыканкам     бюджэты
Беларусь, фестываляў,
конкурсаў, выставак,                 у тым лiку:
канферэнцый i iншых
мерапрыемстваў у                   па абласцях:
Рэспублiцы Беларусь i
за мяжой                        Брэсцкая   6273,0  830,0  1850,0  1300,0  1125,0  1168,0

                            Вiцебская   6235,0  1074,0  1154,0  1189,0  1309,0  1509,0

                            Гомельская  3099,0  25,0  749,0  784,0  822,0  719,0

                            Гродзенская  3136,0  350,0  2200,0  187,0  291,0  108,0

                            Магiлёўская  35951,9 2321,6  8920,3  7499,0  8217,0  8994,0

                            Мiнская    4699,0   -   922,0  1830,0  900,0  1047,0

                           г. Мiнск    20244,8 4725,8  5500,0  3303,0  3333,0  3383,0

74. Заключэнне     2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi   у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне
дагавораў аб       2015             бюджэт       Мiнкультуры i цэнтралiзаваныя мерапрыемствы
культурным
супрацоўнiцтве з
замежнымi краiнамi з
улiкам
знешнепалiтычных
прыярытэтаў дзяржавы

75. Распрацоўка     2011 -  Мiнкультуры, МЗС     -"-      у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне
канцэпцыi стварэння i  2012                               Мiнкультуры
функцыянавання
культурных цэнтраў
Беларусi за мяжой

76. Адкрыццё i     2012 -      -"-              у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
забеспячэнне       2015                     цэнтралiзаваных мерапрыемстваў, а таксама за кошт
функцыянавання новых                          сродкаў, прадугледжаных на падтрымку дзейнасцi
культурных цэнтраў                                  суайчыннiкаў за мяжой
Беларусi за мяжой
(правядзенне
культурных
мерапрыемстваў), у
тым лiку:

 у Расiйскай      2012 -
 Федэрацыi       2015

 у Лiтоўскай      2013 -
 Рэспублiцы       2015

 ва Украiне      2014 -
             2015

 у Федэратыўнай     2015
 Рэспублiцы
 Германiя

77. Садзейнiчанне ў   2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi  у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
арганiзацыi дзейнасцi  2015             бюджэт      цэнтралiзаваных мерапрыемстваў, а таксама за кошт
створаных культурных                          сродкаў, прадугледжаных на падтрымку дзейнасцi
цэнтраў Беларусi за                                 суайчыннiкаў за мяжой
мяжой, падтрымка
культурна-асветнiцкай
дзейнасцi беларускай
дыяспары ў замежных
краiнах (выраб i
перадача сцэнiчных
касцюмаў i музычных
iнструментаў,
вучэбнай,
рэпертуарна-
метадычнай i
мастацкай лiтаратуры,
сiмволiкi Рэспублiкi
Беларусь, кiна-,
вiдэа- i музычных
запiсаў, накiраванне
мастацкiх калектываў
i выканаўцаў для
ўдзелу ў беларускiх
мерапрыемствах i
iншае)

78. Стажыроўкi за    2011 -      -"-        -"-      у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне
мяжой рэжысёраў     2015                            арганiзацый культуры
тэатраў, рэжысёраў
масавых
мерапрыемстваў,
дырыжораў, оперных
спевакоў, мастакоў i
iншых прадстаўнiкоў
творчых прафесiй
(майстар-класы,
буйныя мiжнародныя
фестывалi, стажыроўка
пры ўстанове
адукацыi, iншыя
формы)

79. Распрацоўка i    2012 -  Мiнкультуры, МЗС     -"-            мэтавае фiнансаванне
рэалiзацыя праграмы   2015
"Беларусы ў свеце"

80. Рэалiзацыя     2012 -  Мiнкультуры        -"-     у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
праекта "Беларусь    2015                          цэнтралiзаваных мерапрыемстваў
сёння" (стварэнне
калекцый беларускiх
выданняў у
нацыянальных
бiблiятэках свету)

81. Забеспячэнне    2012 -      -"-        -"-     у межах сродкаў, прадугледжаных на дадзеныя мэты
функцыянавання сайта   2015
з iнфармацыяй аб
беларускай культуры
(звесткi аб
арганiзацыi
мерапрыемстваў
Рэспублiкi Беларусь
за мяжой, рэкламна-
iнфармацыйныя
матэрыялы i iншае)

82. Забеспячэнне    2013 -  Мiнкультуры,       -"-      у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне
функцыянавання вэб-   2014  дзяржаўная ўстанова           Рэспублiканскага цэнтра нацыянальных культур
партала для падтрымкi      "Рэспублiканскi
культурнай дзейнасцi       цэнтр нацыянальных
беларускай дыяспары       культур"
за мяжой

83. Выданне рэкламна-  2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi  у межах сродкаў, прадугледжаных на дадзеныя мэты
iнфармацыйных      2015             бюджэт
матэрыялаў аб
Рэспублiцы Беларусь,       аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    2105,6  120,6  420,0  502,0  517,0  546,0
вучэбных             гарвыканкам     бюджэты
дапаможнiкаў,
вучэбна-праграмных i                 у тым лiку:
нотных матэрыялаў,
аналiтычных,                     па абласцях:
iнфармацыйных
зборнiкаў i iншай                    Брэсцкая    388,0  40,0   75,0  108,0   81,0   84,0
друкаванай прадукцыi,
у тым лiку i для                    Вiцебская   132,0  20,0   23,0   26,0   30,0   33,0
забеспячэння
дзейнасцi культурных                  Гомельская   172,0   -   36,0   41,0   45,0   50,0
цэнтраў Беларусi,
беларускай дыяспары ў                  Гродзенская   -    -    -    -    -    -
замежных краiнах
                            Магiлёўская  1085,6  15,6  236,0  257,0  283,0  294,0

                            Мiнская    275,0  45,0   50,0   55,0   60,0   65,0

                           г. Мiнск     53,0    -    -    15,0   18,0   20,0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                          147098,4 19217,6 42388,8 27601,0 28226,0 29665,0

 у тым лiку:

 рэспублiканскi         Мiнкультуры             65354,1 9770,6 20673,5 11007,0 11712,0 12191,0
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты        аблвыканкамы             81744,3 9447,0 21715,3 16594,0 16514,0 17474,0

                  у тым лiку:

                  Брэсцкi              6661,0  870,0  1925,0  1408,0  1206,0  1252,0

                  Вiцебскi              6367,0  1094,0  1177,0  1215,0  1339,0  1542,0

                  Гомельскi             3271,0  25,0  785,0  825,0  867,0  769,0

                  Гродзенскi             3136,0  350,0  2200,0  187,0  291,0  108,0

                  Магiлёўскi             37037,5 2337,2  9156,3  7756,0  8500,0  9288,0

                  Мiнскi               4974,0  45,0  972,0  1885,0  960,0  1112,0

                 Мiнскi гарвыканкам          20297,8 4725,8  5500,0  3318,0  3351,0  3403,0

        Удасканальванне нарматыўнай прававой базы i эканамiчнае стымуляванне развiцця сферы культуры

84. Прыняцце мер па       Мiнкультуры, НЦЗПД  рэспублiканскi   у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне
ўдасканальванню                    бюджэт               Мiнкультуры
заканадаўства, у тым
лiку распрацоўка:

84.1. праекта Закона   2013  Мiнкультуры
Рэспублiкi Беларусь
"Аб ахове
археалагiчнай
спадчыны"

84.2. праекта Закона  2011 -      -"-
Рэспублiкi Беларусь   2012
"Аб унясеннi
змяненняў i
дапаўненняў у Закон
Рэспублiкi Беларусь
"Аб ахове гiсторыка-
культурнай спадчыны
Рэспублiкi Беларусь"

84.3. праекта Закона  2013 -      -"-
Рэспублiкi Беларусь   2014
"Аб унясеннi
змяненняў i
дапаўненняў у Закон
Рэспублiкi Беларусь
"Аб бiблiятэчнай
справе ў Рэспублiцы
Беларусь"

84.4. канцэпцыi     2012  Мiнкультуры, НЦЗПД
Кодэкса Рэспублiкi
Беларусь аб культуры

84.5. Кодэкса      2013 -      -"-
Рэспублiкi Беларусь   2014
аб культуры

85. Прыняцце мер па       Мiнкультуры,
стварэнню сiстэмы        аблвыканкамы, Мiнскi
стымулявання           гарвыканкам
паступленняў
пазабюджэтных сродкаў
у сферу культуры:

85.1. правядзенне    2012 -  Мiнкультуры       -"-      у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
рэспублiканскай акцыi  2015                          цэнтралiзаваных мерапрыемстваў
"Мецэнат культуры   (штогод)
Беларусi"

85.2. стварэнне     2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi   у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне
апякунскiх саветаў    2015             бюджэт               Мiнкультуры
пры нацыянальных i
найбольш значных
установах культуры

85.3. ажыццяўленне   2011 -      -"-        -"-                -"-
iнфармацыйнай      2015
падтрымкi мецэнацкай
дзейнасцi ў сродках
масавай iнфармацыi

86. Падтрымка      2011 -      -"-        -"-      у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне
культурных iнiцыятыў,  2015                       Мiнкультуры i правядзенне цэнтралiзаваных
праектнай i                                       мерапрыемстваў
прадзюсарскай
дзейнасцi:

86.1. у сферы
эстраднага музычнага
мастацтва:

 зацвярджэнне
 Канцэпцыi развiцця
 ў Рэспублiцы
 Беларусь сiстэмы
 прадзюсарства ў
 сферы эстраднага
 музычнага
 мастацтва

 падрыхтоўка
 праектаў
 нарматыўных
 дакументаў аб
 унясеннi
 дапаўненняў у
 Падатковы кодэкс
 Рэспублiкi
 Беларусь - аб
 дадатковых
 iльготах пры
 аказаннi
 спонсарскай
 (бязвыплатнай)
 дапамогi

 дыферэнцаваны
 падыход пры
 ўстанаўленнi
 разлiкаў на
 рэкламу канцэртаў
 беларускiх i
 замежных
 выканаўцаў на
 беларускiх
 тэлеканалах

 садзейнiчанне
 забеспячэнню на
 радыёстанцыях
 трансляцый
 музычных твораў
 беларускiх аўтараў
 i выканаўцаў з
 абавязковым
 прадстаўленнем
 iнфармацыi аб iх
 iмёнах

 ажыццяўленне па
 форме дзяржаўнага
 заказу набыцця
 песенных эстрадных
 твораў беларускiх
 кампазiтараў на
 беларускай мове

 актывiзацыя
 прадзюсарскай
 дзейнасцi ў
 рэгiёнах i
 г. Мiнску

 удасканальванне
 прадзюсарскай
 дзейнасцi
 дзяржаўнай
 тэатральна-
 вiдовiшчнай
 установы
 "Маладзёжны тэатр
 эстрады"

86.2. у сферы
кiнематаграфii:

 стварэнне пры
 Мiнкультуры савета
 па пытаннях
 развiцця
 кiнематаграфii

 прыцягненне
 замежных
 iнвестыцый на
 развiццё сеткi
 кiнатэатраў
 краiны, у тым лiку
 лiчбавых
 кiнатэатраў

87. Распрацоўка i    2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi  у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
ўкараненне        2015  Iнбелкульт      бюджэт          цэнтралiзаваных мерапрыемстваў
iнфармацыйных
тэхналогiй развiцця
дзяржаўнай
iнфармацыйнай сiстэмы
"Iнтэграваны банк
даных устаноў
культуры"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго на рэалiзацыю                         1355698,7 75652,9 291973,0 401613,4 287248,5 299210,9
Дзяржаўнай праграмы

 у тым лiку:

 рэспублiканскi         Мiнкультуры             673898,8 35515,8 131078,1 198728,9 148706,4 159869,6
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты        аблвыканкамы            676318,9 39037,1 159774,9 201543,5 137432,1 138531,3

                  у тым лiку:

                  Брэсцкi              72192,4 11311,9 15288,4 16994,4 14608,9 13988,8

                  Вiцебскi              45272,5 3969,0  6825,0 23496,5  5584,5  5397,5

                  Гомельскi             121101,1 3156,1 27896,0 25705,0 31087,0 33257,0

                  Гродзенскi             46420,0 4013,0 13746,0 14216,0  8931,0  5514,0

                  Магiлёўскi            271073,8 4696,1 55860,3 97074,4 55253,0 58190,0

                  Мiнскi               57948,9 6583,6 13245,4 14318,2 11775,7 12026,0

                 Мiнскi гарвыканкам          62310,2 5307,4 26913,8  9739,0 10192,0 10158,0

 iншыя крынiцы                            5481,0  1100,0  1120,0  1341,0  1110,0  810,0


--------------------------------

<*> Аб'ёмы фiнансавання з рэспублiканскага бюджэту могуць удакладняцца па вынiках дзяржаўнай навукова-тэхнiчнай экспертызы.Дадатак 4
да Дзяржаўнай праграмы
"Культура Беларусi"
на 2011 - 2015 гады
(у рэдакцыi пастановы
Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
14.05.2012 N 439)ПЕРАЛIК МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ "КУЛЬТУРА БЕЛАРУСI" НА 2011 - 2015 ГАДЫ, ПРЫ РЭАЛIЗАЦЫI ЯКIХ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЦА ЗАКУПКI ПА IМПАРТУ

----------------------+----------+----------------+--------------+-----------------------------------------------
           ¦     ¦        ¦       ¦Плануемыя аб'ёмы расходаў на iмпартныя закупкi,
           ¦ Тэрмiн ¦        ¦       ¦         млн. рублёў
 Назва мерапрыемства ¦выканання,¦  Заказчык-  ¦  Крынiцы  +--------+--------------------------------------
           ¦  гады  ¦  выканаўца  ¦ фiнансавання ¦ 2011 - ¦     у тым лiку па гадах
           ¦     ¦        ¦       ¦ 2015 +------+-------+-------+-------+-------
           ¦     ¦        ¦       ¦    ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015
----------------------+----------+----------------+--------------+--------+------+-------+-------+-------+-------
   Забеспячэнне захаванасцi Музейнага фонду Рэспублiкi Беларусь i агульнадаступнасцi музейных прадметаў

1. Набыццё аўдыягiдаў,  2012 -  Мiнкультуры   рэспублiканскi 371,0   -   71,0  100,0  100,0  100,0
iнфакiёскаў i       2015           бюджэт
мультымедыйных
праектараў

                 Магiлёўскi    мясцовы бюджэт 360,0   -   180,0  180,0   -    -
                 аблвыканкам

                 Мiнскi        -"-     60,0   -   30,0  10,0  10,0  10,0
                 гарвыканкам
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                         791,0   -   281,0  290,0  110,0  110,0

  Забеспячэнне свабоднага i роўнага доступу да iнфармацыйных рэсурсаў i бiблiятэчных фондаў для розных груп
                         насельнiцтва

2. Стварэнне       2011 -  Мiнкультуры,   рэспублiканскi 1221,0  8,0  613,0  600,0   -    -
электроннай бiблiятэкi  2013  дзяржаўная    бюджэт
"Францыск Скарына -        ўстанова
беларускi i            "Нацыянальная
ўсходнеславянскi         бiблiятэка
першадрукар" - усяго       Беларусi"

 у тым лiку на:

 набыццё выданняў                         1200,0  -   600,0  600,0   -    -
 Ф.Скарыны

 закупку сервера,                         21,0  8,0  13,0   -    -    -
 кнiжнага сканера,
 рабочай станцыi да
 сканера, лiчбавага
 фотаапарата з
 аксесуарамi

3. Абнаўленне i     2013 -  Мiнкультуры     -"-    25840,0  -    -  12640,0 1880,0 11320,0
мадэрнiзацыя       2015
абсталявання
Нацыянальнай
бiблiятэкi Беларусi -
усяго

 у тым лiку на
 закупку
 абсталявання для:

 алiчбоўкi                            20800,0  -    -  11200,0  -  9600,0
 дакументаў

 выдавецкага                           5040,0  -    -  1440,0 1880,0 1720,0
 комплексу

4. Аснашчэнне      2011 -  аблвыканкамы,  мясцовыя    817,6  9,0  126,0  267,4  190,6  224,6
публiчных бiблiятэк    2015  Мiнскi      бюджэты
рэспублiкi новым         гарвыканкам
серверным
абсталяваннем i
ажыццяўленне
мадэрнiзацыi
сервераў - на закупку
абсталявання

                          у тым лiку:

                          па абласцях:

                           Вiцебская   80,0   -   20,0  20,0  20,0  20,0

                           Гомельская  123,0   -   24,0  28,0  33,0  38,0

                           Магiлёўская  453,0   -   57,0  175,0  105,0  116,0

                           Мiнская    125,0  9,0  25,0  41,0  16,0  34,0

                          г. Мiнск     36,6   -    -   3,4  16,6  16,6

5. Аснашчэнне      2012 -  аблвыканкамы,  мясцовыя    1883,0  -   342,0  627,0  452,0  462,0
публiчных бiблiятэк    2015  Мiнскi      бюджэты
тыфлаабсталяваннем для      гарвыканкам
карыстальнiкаў з
парушэннем зроку - на
закупку абсталявання

                          у тым лiку:

                          па абласцях:

                           Брэсцкая   600,0   -   120,0  240,0  120,0  120,0

                           Вiцебская   64,0   -   8,0   8,0  24,0  24,0

                           Гомельская  210,0   -   50,0  51,0  53,0  56,0

                           Магiлёўская  824,0   -   149,0  298,0  180,0  197,0

                           Мiнская    75,0   -   15,0  30,0  15,0  15,0

                          г. Мiнск    110,0   -    -    -   60,0  50,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                         29761,6  17,0 1081,0 14134,4 2522,6 12006,6

 з iх:

 рэспублiканскi                         27061,0  8,0  613,0 13240,0 1880,0 11320,0
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты                         2700,6  9,0  468,0  894,4  642,6  686,6

  у тым лiку:

  па абласцях:

    Брэсцкая                          600,0   -   120,0  240,0  120,0  120,0

    Вiцебская                          144,0   -   28,0  28,0  44,0  44,0

    Гомельская                         333,0   -   74,0  79,0  86,0  94,0

    Магiлёўская                         1277,0  -   206,0  473,0  285,0  313,0

    Мiнская                           200,0  9,0  40,0  71,0  31,0  49,0

  г. Мiнск                            146,6   -    -   3,4  76,6  66,6

                     Развiццё прафесiйнага мастацтва

6. Закупка музычных   2011 -  Мiнкультуры   рэспублiканскi 18033,5  33,5 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0
iнструментаў i      2015           бюджэт
сцэнiчнага
абсталявання для
тэатральна-вiдовiшчных
устаноў

                 аблвыканкамы,  мясцовыя    7769,0 160,0 1970,0 1900,0 1919,0 1820,0
                 Мiнскi      бюджэты
                 гарвыканкам

                          у тым лiку:

                          па абласцях:

                           Брэсцкая   1830,0  -   360,0  720,0  370,0  380,0

                           Вiцебская   240,0   -    -   80,0  80,0  80,0

                           Гомельская  1529,0  -   540,0  318,0  303,0  368,0

                           Гродзенская  1600,0  -   600,0   -   600,0  400,0

                           Магiлёўская  1120,0  -   220,0  342,0  266,0  292,0

                           Мiнская    1150,0 160,0  250,0  340,0  200,0  200,0

                          г. Мiнск    300,0   -    -   100,0  100,0  100,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                         25802,5 193,5 4970,0 5900,0 6919,0 7820,0

       Падтрымка айчынных вытворцаў прадукцыi кiна- i вiдэамастацтва i развiццё кiнематаграфii

7. Мадэрнiзацыя     2011 -  Мiнкультуры   рэспублiканскi 27131,6 747,8 6797,8 6702,0 6800,0 6084,0
матэрыяльна-тэхнiчнай   2015           бюджэт
базы прадпрыемстваў
кiнавiдэавытворчасцi -
усяго на закупку
абсталявання

 у тым лiку для:

 РУП "Нацыянальная                        23631,8 747,8 5900,0 5900,0 5900,0 5184,0
 кiнастудыя
 "Беларусьфiльм"

 РУП "Беларускi                          3499,8  -   897,8  802,0  900,0  900,0
 вiдэацэнтр"

8. Закупка i ўстаноўка  2011 -  аблвыканкамы,  мясцовыя    60579,0 2560,0 12945,0 27237,0 8974,0 8863,0
лiчбавых         2015  Мiнскi      бюджэты
кiнапраектараў,          гарвыканкам,
кiнапраекцыйнага i        гаррайвыканкамы
гукавога абсталявання
кiнатэатраў - усяго

у тым лiку для:

абласцей:

 Брэсцкай                             5400,0 1040,0 1560,0 1200,0 1200,0  400,0

 Вiцебскай                            10300,0  -   200,0 10100,0  -    -

 Гомельскай                            5365,0  -  2565,0  900,0  900,0 1000,0

 Гродзенскай                           2000,0 400,0  400,0  900,0   -   300,0

 Магiлёўскай                           27404,0  -  4650,0 12447,0 5074,0 5233,0

 Мiнскай                             6990,0  -  1570,0 1690,0 1800,0 1930,0

г. Мiнска                             3120,0 1120,0 2000,0   -    -    -

9. Закупка        2011 -  аблвыканкамы,    -"-     5757,0 123,0 1560,0 1580,0 1247,0 1247,0
вiдэапраекцыйных     2015  гаррайвыканкамы
сiстэм i аўтамабiляў
для абслугоўвання
насельнiцтва ў
сельскай мясцовасцi -
усяго

у тым лiку для
абласцей:

 Вiцебскай                            160,0   -   160,0   -    -    -

 Гомельскай                            1110,0  -   450,0  200,0  220,0  240,0

 Гродзенскай                           246,0  123,0  41,0  66,0  16,0   -

 Магiлёўскай                           2489,0  -   440,0  899,0  550,0  600,0

 Мiнскай                             1752,0  -   469,0  415,0  461,0  407,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                         93467,6 3430,8 21302,8 35519,0 17021,0 16194,0

 з iх:

 рэспублiканскi                         27131,6 747,8 6797,8 6702,0 6800,0 6084,0
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты                        66336,0 2683,0 14505,0 28817,0 10221,0 10110,0

  у тым лiку:

  па абласцях:

    Брэсцкая                          5400,0 1040,0 1560,0 1200,0 1200,0  400,0

    Вiцебская                         10460,0  -   360,0 10100,0  -    -

    Гомельская                         6475,0  -  3015,0 1100,0 1120,0 1240,0

    Гродзенская                         2246,0 523,0  441,0  966,0  16,0  300,0

    Магiлёўская                        29893,0  -  5090,0 13346,0 5624,0 5833,0

    Мiнская                           8742,0  -  2039,0 2105,0 2261,0 2337,0

  г. Мiнск                            3120,0 1120,0 2000,0   -    -    -

                   Падтрымка i развiццё народнай творчасцi

10. Закупка музычных   2011 -  аблвыканкамы,  мясцовыя    13166,4 215,0 2330,0 3880,9 3252,5 3488,0
iнструментаў, тэхнiкi,  2015  Мiнскi      бюджэты
абсталявання для         гарвыканкам
непрафесiйных
(аматарскiх) i
аўтэнтычных
фальклорных калектываў
мастацкай творчасцi,
студый, гурткоў,
аматарскiх
аб'яднанняў - усяго

                          у тым лiку:

                          па абласцях:

                           Брэсцкая   1830,0  -   360,0  720,0  370,0  380,0

                           Вiцебская   1250,0  -    -   400,0  400,0  450,0

                           Гомельская  1870,0  -   430,0  460,0  480,0  500,0

                           Магiлёўская  5455,9  -  1120,0 1475,9 1360,0 1500,0

                           Мiнская    2130,0 215,0  420,0  625,0  432,5  437,5

                          г. Мiнск    630,5   -    -   200,0  210,0  220,5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                         13166,4 215,0 2330,0 3880,9 3252,5 3488,0

   Развiццё сiстэмы эстэтычнага выхавання, прафесiйнай мастацкай адукацыi, падтрымка таленавiтай моладзi

11. Умацаванне      2012 -  Мiнкультуры,   рэспублiканскi 1100,0  -   100,0  250,0  350,0  400,0
матэрыяльна-тэхнiчнай   2015  установы     бюджэт
базы ўстаноў агульнай       адукацыi
сярэдняй адукацыi         "Рэспублiканская
(абсталяванне сучаснай      гiмназiя-каледж
аргтэхнiкай, закупка       пры Беларускай
сцэнiчных касцюмаў,        дзяржаўнай
музычных iнструментаў,      акадэмii
экспазiцыйнага,          музыкi",
святло-,             "Беларуская
гукатэхнiчнага i         дзяржаўная
iншага абсталявання),       харэаграфiчная
у тым лiку 2 такiх        гiмназiя-каледж"
устаноў,
падпарадкаваных
Мiнкультуры

12. Умацаванне      2011 -  аблвыканкамы,  мясцовыя    39045,0 408,0 6869,0 12853,0 9453,0 9462,0
матэрыяльна-тэхнiчнай   2015  Мiнскi      бюджэты
базы гарадскiх i         гарвыканкам
раённых дзiцячых школ
мастацтваў - на
закупку музычных
iнструментаў i iншага
абсталявання

                          у тым лiку:

                          па абласцях:

                           Вiцебская   1136,0  -    -   350,0  378,0  408,0

                           Гомельская  12000,0  -  3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

                           Гродзенская  4000,0  -    -  1000,0 1500,0 1500,0

                           Магiлёўская  8894,0  -  1809,0 5251,0  990,0  844,0

                           Мiнская    2515,0 408,0  460,0  552,0  585,0  510,0

                          г. Мiнск    10500,0  -  1600,0 2700,0 3000,0 3200,0

13. Умацаванне      2011 -  Мiнкультуры,   рэспублiканскi 6665,5  40,0  125,5 1500,0 2000,0 3000,0
матэрыяльна-тэхнiчнай   2015  установы     бюджэт
базы (абсталяванне        адукацыi
сучаснай аргтэхнiкай,       "Беларускi
закупка машын,          дзяржаўны
сцэнiчных касцюмаў,        ўнiверсiтэт
праграмнага            культуры i
забеспячэння, музычных      мастацтваў",
iнструментаў,           "Беларуская
экспазiцыйнага,          дзяржаўная
святло-,             акадэмiя
гукатэхнiчнага          мастацтваў",
абсталявання),          "Беларуская
стварэнне i развiццё       дзяржаўная
банка адукацыйных         акадэмiя музыкi"
рэсурсаў i сiстэмы
iнфармацыйных сетак
устаноў вышэйшай
адукацыi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па раздзелу                         46810,5 448,0 7094,5 14603,0 11803,0 12862,0

 з iх:

 рэспублiканскi                          7765,5  40,0  225,5 1750,0 2350,0 3400,0
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты                        39045,0 408,0 6869,0 12853,0 9453,0 9462,0

  у тым лiку:

  па абласцях:

    Вiцебская                          1136,0  -    -   350,0  378,0  408,0

    Гомельская                         12000,0  -  3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

    Гродзенская                         4000,0  -    -  1000,0 1500,0 1500,0

    Магiлёўская                         8894,0  -  1809,0 5251,0  990,0  844,0

    Мiнская                           2515,0 408,0  460,0  552,0  585,0  510,0

  г. Мiнск                           10500,0  -  1600,0 2700,0 3000,0 3200,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усяго па Дзяржаўнай                        209799,6 4304,3 37059,3 74327,3 41628,1 52480,6
праграме на закупкi па
iмпарту

 з iх:

 рэспублiканскi                         80362,6 829,3 10707,3 25792,0 16130,0 26904,0
 бюджэт

 мясцовыя бюджэты                        129437,0 3475,0 26352,0 48535,3 25498,1 25576,6

  у тым лiку:

  па абласцях:

    Брэсцкая                          9660,0 1040,0 2400,0 2880,0 2060,0 1280,0

    Вiцебская                         13230,0  -   388,0 10958,0 902,0  982,0

    Гомельская                         22207,0  -  7059,0 4957,0 4989,0 5202,0

    Гродзенская                         7846,0 523,0 1041,0 1966,0 2116,0 2200,0

    Магiлёўская                        46999,9  -  8625,0 21067,9 8525,0 8782,0

    Мiнская                          14737,0 792,0 3209,0 3693,0 3509,5 3533,5

  г. Мiнск                           14757,1 1120,0 3630,0 3013,4 3396,6 3597,1

Archiv Dokumente
Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList