Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Законы Беларуси

Закон Республики Беларусь от 09.11.2009 № 51-З "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам образования"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 11 ноября 2009 г. N 2/1603



Принят Палатой представителей 2 октября 2009 года
Одобрен Советом Республики 22 октября 2009 года


Статья 1. Унесцi ў Закон Рэспублiкi Беларусь ад 26 студзеня 1990 года "Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь" у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 13 лiпеня 1998 года (ЗЗ БССР, 1990 г., N 4, арт. 46; Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 28, арт. 461; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 6, 2/1173; 2007 г., N 119, 2/1321) наступныя дапаўненне i змяненнi:

1. Артыкул 10 пасля слова "пашпарт" дапоўнiць словамi "грамадзянiна Рэспублiкi Беларусь, дыпламатычны i службовы пашпарты грамадзянiна Рэспублiкi Беларусь".

2. Частку другую артыкула 16 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"Калi асоба, якая звярнулася за выкананнем натарыяльнага дзеяння, не валодае мовай, на якой вядзецца натарыяльнае справаводства, пераклад тэксту дакумента, якi афармляецца, ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь аб натарыяце.".

3. У артыкуле 20 слова ", iншых" замянiць словамi "Рэспублiкi Беларусь, iншых войсках i".

4. Другi сказ часткi першай артыкула 21 выкласцi ў наступнай рэдакцыi: "Гэта права забяспечваецца сiстэмай дашкольных, агульнаадукацыйных устаноў, устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi, спецыяльных устаноў адукацыi i сацыяльна-педагагiчных устаноў.".

5. Артыкулы 22 - 24 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"Артыкул 22. Мова навучання i выхавання ў дашкольных i сацыяльна-педагагiчных установах


У Рэспублiцы Беларусь навучанне i выхаванне ў дашкольных i сацыяльна-педагагiчных установах ажыццяўляюцца на беларускай i (або) рускай мовах.

У адпаведнасцi з пажаданнямi выхаванцаў i iх законных прадстаўнiкоў па рашэнню мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, узгодненаму з Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь, могуць стварацца групы ў дашкольных установах або дашкольныя ўстановы, у якiх навучанне i выхаванне ажыццяўляюцца на мове нацыянальнай меншасцi або вывучаецца мова нацыянальнай меншасцi.


Артыкул 23. Мова навучання i выхавання, вывучэнне моў у агульнаадукацыйных установах


У Рэспублiцы Беларусь навучанне i выхаванне ў агульнаадукацыйных установах ажыццяўляюцца на беларускай i (або) рускай мовах.

У агульнаадукацыйных установах вывучэнне дзяржаўных моў Рэспублiкi Беларусь, а таксама адной з замежных моў з'яўляецца абавязковым, за выключэннем асобных катэгорый асоб з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця. Катэгорыi асоб з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця i парадак вывучэння iмi дзяржаўных i замежнай моў устанаўлiваюцца заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь аб спецыяльнай адукацыi. Парадак вывучэння беларускай i (або) рускай моў вучнямi, якiя часова знаходзяцца на тэрыторыi рэспублiкi, устанаўлiваецца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Асноўная мова навучання (беларуская або руская) вызначаецца заснавальнiкам агульнаадукацыйнай установы з улiкам пажаданняў вучняў i iх законных прадстаўнiкоў. Абавязковая для вывучэння замежная мова вызначаецца заснавальнiкам агульнаадукацыйнай установы з улiкам патрабаванняў дзяржавы i магчымасцей установы адукацыi.

У адпаведнасцi з пажаданнямi вучняў i iх законных прадстаўнiкоў па рашэнню мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, узгодненаму з Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь, могуць стварацца класы ў агульнаадукацыйных установах або агульнаадукацыйныя ўстановы, у якiх навучанне i выхаванне ажыццяўляюцца на мове нацыянальнай меншасцi або вывучаецца мова нацыянальнай меншасцi.


Артыкул 24. Мова навучання i выхавання ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi


У Рэспублiцы Беларусь навучанне i выхаванне ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi, ажыццяўляюцца на беларускай i (або) рускай мовах. Ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыi, навучанне i выхаванне таксама могуць ажыццяўляцца на iншых мовах пры атрыманнi адукацыi замежнымi грамадзянамi.

Беларуская мова ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi, вывучаецца незалежна ад iх падпарадкаванасцi i форм уласнасцi.".

6. Артыкул 29 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"Артыкул 29. Мова аб'яў, паведамленняў i рэкламы


Тэксты афiцыйных аб'яў, паведамленняў, плакатаў, афiш i iншай iнфармацыi выконваюцца на беларускай i (або) рускай мовах.

Рэклама размяшчаецца (распаўсюджваецца) на беларускай i (або) рускай мовах. Гэта палажэнне не распаўсюджваецца на рэкламу, што размяшчаецца (распаўсюджваецца) на радыё, тэлебачаннi цi ў друкаваных выданнях, якiя ажыццяўляюць дзейнасць выключна на замежных мовах, рэкламу зарэгiстраваных таварных знакаў i (або) знакаў абслугоўвання, а таксама на рэкламу, што змяшчае агульнапрынятыя замежныя тэрмiны i абазначэннi, якiя ўвайшлi ў прымяненне ў арыгiнальным напiсаннi i не маюць абазначэння на беларускай i (або) рускай мовах, або запрашэнне на работу цi вучобу асоб, якiя свабодна валодаюць замежнымi мовамi.

У рэкламе дапускаецца выкарыстанне разам з беларускай i (або) рускай мовамi замежнай мовы пры ўмове iдэнтычнасцi па зместу i тэхнiчнаму афармленню тэксту на замежнай мове тэксту на беларускай i (або) рускай мовах.".


Статья 2. Унесцi ў Закон Рэспублiкi Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь" у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 18 мая 2004 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 20, арт. 291; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 87, 2/1031) наступныя змяненнi:

1. У абзацы трынаццатым артыкула 12 словы "устаноў адукацыi, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй," замянiць словамi "агульнаадукацыйных устаноў, устаноў, што забяспечваюць атрыманне".

2. Артыкул 45 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"Артыкул 45. Установы адукацыi ў галiне культуры


1. Да ўстаноў адукацыi ў галiне культуры адносяцца ўстановы, якiя падпарадкоўваюцца Мiнiстэрству культуры Рэспублiкi Беларусь або галоўным упраўленням, упраўленням, аддзелам культуры мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў i забяспечваюць атрыманне агульнай базавай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай i паслявузаўскай адукацыi, павышэнне квалiфiкацыi i перападрыхтоўку работнiкаў культуры, а таксама пазашкольнае выхаванне i навучанне ў сферы культуры.

2. Установы адукацыi, якiя не адносяцца да ўстаноў адукацыi ў галiне культуры, могуць вырашаць асобныя задачы ў галiне культуры.".


Статья 3. Утратила силу.

Статья 4. Утратила силу.

Статья 5. Абзац двадцать второй статьи 4 Закона Республики Беларусь от 3 ноября 1992 года "Об обороне" в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 28, ст. 493; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 84, 2/878) изложить в следующей редакции:

"допризывную и физическую подготовку в соответствии с образовательными стандартами в учреждениях образования при осуществлении ими обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования;".


Статья 6. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 года "О физической культуре и спорте" в редакции Закона Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 25, ст. 299; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 135, 2/1000; 2006 г., N 114, 2/1247) следующие изменения:

1. В статье 19:

в пунктах 2 и 6 слова "санитарно-гигиеническими требованиями" заменить словами "требованиями санитарных норм, правил и гигиенических нормативов";

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4. Физическое воспитание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального образования, на III ступени общего среднего образования в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования, осуществляется в соответствии с требованиями санитарных норм, правил и гигиенических нормативов:

4.1. на уроках по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" ("Физическая культура");

4.2. при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и туристических мероприятий.

5. Обязательные уроки по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" ("Физическая культура") проводятся в течение всего периода обучения:

5.1. не реже двух раз в учебную неделю в общеобразовательных учреждениях, на III ступени общего среднего образования в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования;

5.2. не реже трех раз в учебную неделю в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Для проведения дополнительной физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и туристической работы в общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, организуется работа кружков, групп, секций по видам спорта.".

2. Пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

"2. Физическая подготовка граждан к военной службе проводится в соответствии с образовательными стандартами в учреждениях образования при осуществлении ими обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования.".

3. Статью 25 изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса в средних школах - училищах олимпийского резерва


Подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса в средних школах - училищах олимпийского резерва осуществляется в соответствии с законодательством.".


Статья 7. В абзаце пятом части третьей статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" в редакции Закона Республики Беларусь от 7 августа 2003 года (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 2, ст. 6; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 93, 2/982) слово "школы" заменить словами "общеобразовательные учреждения".

Статья 8. Утратила силу.

Статья 9. У абзацы сёмым часткi першай артыкула 20 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 9 лiпеня 1999 года "Аб народным мастацтве, народных промыслах (рамёствах) у Рэспублiцы Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 56, 2/62) словы "ва ўстановах дашкольнай i агульнай сярэдняй адукацыi, а таксама" замянiць словамi "у дашкольных, агульнаадукацыйных установах, а таксама ва ўстановах".

Статья 10. Внести в Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 80, 2/70; 2007 г., N 183, 2/1369) следующие изменения:

1. Из пункта 1 части первой статьи 26 и статьи 344 слова "паспорт или иной" исключить.

2. В пункте 4 части второй статьи 120, пункте 9 части второй статьи 166, пункте 1 абзаца третьего части четвертой статьи 168, статье 206, названии и части первой статьи 207, названии и части первой статьи 208 слова "(сменных) общеобразовательных учреждениях" заменить словом "школах".


Статья 11. Утратила силу.

Статья 12. Утратила силу.

Статья 13. Из статьи 31 Закона Республики Беларусь от 18 мая 2004 года "О государственных наградах Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 88, 2/1037) слова "всех видов" исключить.

Статья 14. У частцы другой пункта 2 артыкула 5 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 12 снежня 2005 года "Аб музеях i Музейным фондзе Рэспублiкi Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 197, 2/1167) словы "устаноў адукацыi, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй," замянiць словамi "агульнаадукацыйных устаноў, устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне".

Статья 15. Утратила силу.

Статья 16. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:

привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.


Статья 17. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.



Президент Республики Беларусь А.Лукашенко






Архив документов
Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList