Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Законы Беларуси

Закон Республики Беларусь от 16.05.2006 № 105-З "Аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у Закон Рэспублiкi Беларусь "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 18 мая 2006 г. N 2/1202Прыняты Палатай прадстаўнiкоў 3 красавiка 2006 года
Адобраны Саветам Рэспублiкi 24 красавiка 2006 года


Артыкул 1. Унесцi ў Закон Рэспублiкi Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь" у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 18 мая 2004 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 20, арт. 291; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 87, 2/1031) наступныя змяненнi i дапаўненнi:

1. У артыкуле 12:

у абзацы дзесятым словы "i спонсарскую дзейнасць у" замянiць словамi "дзейнасць i прадастаўленне бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогi ў";

з абзаца дваццаць восьмага словы "матэрыяльных рухомых" выключыць.

2. У артыкуле 21:

пункт 1 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"1. Арганiзацыi культуры ў Рэспублiцы Беларусь па форме ўласнасцi падзяляюцца на дзяржаўныя i прыватныя, па асноўнай мэце дзейнасцi - на камерцыйныя i некамерцыйныя.";

у абзацы першым пункта 2 словы "Па характару дзейнасцi арганiзацыi" замянiць словам "Арганiзацыi";

дапоўнiць артыкул пунктамi 3-1 - 3-3 наступнага зместу:

"3-1. Арганiзацыi культуры, якiя ажыццяўляюць культурную дзейнасць праз падрыхтоўку, арганiзацыю, паказ i (або) правядзенне спектакляў, канцэртаў цi iншых публiчных паказаў, лiчацца тэатральна-вiдовiшчнымi.

Да тэатральна-вiдовiшчных арганiзацый адносяцца тэатры, цыркi, канцэртныя арганiзацыi, iншыя тыпы арганiзацый культуры, якiя ажыццяўляюць культурную дзейнасць, указаную ў частцы першай гэтага пункта.

3-2. Арганiзацыi культуры, якiя ажыццяўляюць культурную дзейнасць праз забеспячэнне доступу фiзiчных асоб да культурных каштоўнасцей, што знаходзяцца ў фондах гэтых арганiзацый, або праз стварэнне ўмоў для заняцця народнай i мастацкай творчасцю, самаадукацыяй, а таксама для духоўнага i фiзiчнага развiцця, лiчацца культурна-асветнымi.

Да культурна-асветных арганiзацый адносяцца музеi, бiблiятэкi, клубныя ўстановы, iншыя тыпы арганiзацый культуры, якiя ажыццяўляюць культурную дзейнасць, указаную ў частцы першай гэтага пункта.

3-3. Арганiзацыям культуры ў выпадках, вызначаных Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь, можа быць прысвоены статус "нацыянальны".

Парадак прысваення, перыядычнага пацвярджэння, пазбаўлення статусу "нацыянальны" i асаблiвасцi прававога становiшча арганiзацый культуры з такiм статусам вызначаюцца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь.".

3. Артыкул 33 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"Артыкул 33. Акадэмiчныя прафесiйныя калектывы

1. Прафесiйным калектывам, якiя ўнеслi значны ўклад у развiццё беларускай культуры i мастацтва, можа быць прысвоены статус "акадэмiчны".

2. Парадак прысваення, перыядычнага пацвярджэння, пазбаўлення статусу "акадэмiчны" i асаблiвасцi прававога становiшча прафесiйных калектываў з такiм статусам вызначаюцца Урадам Рэспублiкi Беларусь.".

4. Артыкул 35 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"Артыкул 35. Вiды культурных каштоўнасцей

1. У залежнасцi ад формы ўвасаблення зместу культурныя каштоўнасцi падзяляюцца на:

1.1. матэрыяльныя культурныя каштоўнасцi;

1.2. нематэрыяльныя культурныя каштоўнасцi.

2. У залежнасцi ад асаблiвасцей захоўвання (аховы) i выкарыстання культурныя каштоўнасцi падзяляюцца на:

2.1. гiсторыка-культурныя каштоўнасцi;

2.2. культурныя каштоўнасцi, якiя складаюць Бiблiятэчны фонд Рэспублiкi Беларусь або ўключаны ў Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь, за выключэннем прызнаных гiсторыка-культурнымi каштоўнасцямi;

2.3. культурныя каштоўнасцi, прадстаўленыя ва ўстаноўленым парадку для надання iм статусу гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

2.4. iншыя культурныя каштоўнасцi.".

5. Артыкул 36 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"Артыкул 36. Гiсторыка-культурныя каштоўнасцi

Парадак надання матэрыяльным аб'ектам i нематэрыяльным праяўленням творчасцi чалавека, якiя маюць адметныя духоўныя, мастацкiя i (або) дакументальныя вартасцi, статусу гiсторыка-культурных каштоўнасцей, iншыя пытаннi аховы гiсторыка-культурных каштоўнасцей рэгулююцца заканадаўствам аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны.".

6. У артыкуле 37:

з пункта 1 словы "матэрыяльных рухомых" выключыць;

пункт 2 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"2. Парадак вывазу за межы Рэспублiкi Беларусь гiсторыка-культурных каштоўнасцей рэгулюецца заканадаўствам аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны.";

з пунктаў 3, 5 i 7 слова "рухомыя" ў адпаведным склоне выключыць;

у пункце 3 словы "бiблiятэчны, музейны i архiўны фонды Рэспублiкi Беларусь" замянiць словамi "Бiблiятэчны фонд Рэспублiкi Беларусь або ўключаны ў Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь";

пункт 4 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"4. Часовы вываз за межы Рэспублiкi Беларусь матэрыяльных культурных каштоўнасцей, якiя складаюць Бiблiятэчны фонд Рэспублiкi Беларусь або ўключаны ў Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь (за выключэннем прызнаных гiсторыка-культурнымi каштоўнасцямi), а таксама вываз за межы Рэспублiкi Беларусь (часовы або на пастаяннае захоўванне) матэрыяльных культурных каштоўнасцей, што адносяцца да катэгорый матэрыяльных культурных каштоўнасцей, вываз якiх з тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь абмежаваны, дапускаюцца пры наяўнасцi пiсьмовага дазволу, выдадзенага Мiнiстэрствам культуры Рэспублiкi Беларусь. Спiс катэгорый матэрыяльных культурных каштоўнасцей, вываз якiх з тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь абмежаваны, зацвярджаецца Урадам Рэспублiкi Беларусь.";

у пункце 6 лiчбы "2 - 5" замянiць лiчбамi "3 - 5".


Артыкул 2. Гэты Закон уступае ў сiлу з дня яго афiцыйнага апублiкавання.


Артыкул 3. Савету Miнiстpaў Рэспублiкi Беларусь у шасцiмесячны тэрмiн пасля ўступлення ў сiлу гэтага Закона:

забяспечыць прывядзенне актаў заканадаўства ў адпаведнасць з гэтым Законам;

прыняць iншыя меры, неабходныя для рэалiзацыi палажэнняў гэтага Закона.Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.Лукашэнка


Архіў дакументаў
Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList