Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Законы Беларуси

Закон Республики Беларусь от 16 мая 2006 г. №105-З "Аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у Закон Рэспублiкi Беларусь "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на январь 2008 года

Архив

Правовая библиотека

           ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
            16 мая 2006 г. № 105-З

АБ УНЯСЕННІ ЗМЯНЕННЯЎ І ДАПАЎНЕННЯЎ У ЗАКОН
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ «АБ КУЛЬТУРЫ Ў РЭСПУБЛІЦЫ
БЕЛАРУСЬ»


Прыняты Палатай прадстаўнікоў 3 красавіка 2006 года
Адобраны Саветам Рэспублікі 24 красавіка 2006 года

   Артыкул 1. Унесці ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 4 чэрвеня
1991 года «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь» у рэдакцыі Закона
Рэспублікі Беларусь ад 18 мая 2004 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета
Беларускай ССР, 1991 г., № 20, арт. 291; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 87, 2/1031) наступныя
змяненні і дапаўненні:
   1. У артыкуле 12:
   у абзацы дзесятым словы «і спонсарскую дзейнасць у» замяніць
словамі  «дзейнасць i прадастаўленне бязвыплатнай (спонсарскай)
дапамогі ў»;
   з  абзаца  дваццаць восьмага словы «матэрыяльных рухомых»
выключыць.
   2. У артыкуле 21:
   пункт 1 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
   «1.  Арганізацыі культуры ў Рэспубліцы Беларусь па форме
ўласнасці падзяляюцца на дзяржаўныя і прыватныя, па асноўнай мэце
дзейнасці - на камерцыйныя і некамерцыйныя.»;
   у  абзацы першым пункта 2 словы «Па характару дзейнасці
арганізацыі» замяніць словам «Арганізацыі»;
   дапоўніць артыкул пунктамі 3-1-3-3 наступнага зместу:
   «3-1. Арганізацыі  культуры, якія ажыццяўляюць  культурную
дзейнасць праз падрыхтоўку, арганізацыю, паказ i (або) правядзенне
спектакляў, канцэртаў ці іншых публічных паказаў, лічацца тэатральна-
відовішчнымі.
   Да тэатральна-відовішчных арганізацый адносяцца тэатры, цыркі,
канцэртныя арганізацыі, іншыя тыпы арганізацый культуры,  якія
ажыццяўляюць культурную дзейнасць, указаную ў частцы першай гэтага
пункта.
   3-2. Арганізацыі  культуры, якія  ажыццяўляюць  культурную
дзейнасць праз забеспячэнне доступу фізічных асоб да культурных
каштоўнасцей, што знаходзяцца ў фондах гэтых арганізацый, або праз
стварэнне  ўмоў  для заняцця народнай і мастацкай  творчасцю,
самаадукацыяй, а таксама для духоўнага і фізічнага развіцця, лічацца
культурна-асветнымі.
   Да культурна-асветных арганізацый адносяцца музеі, бібліятэкі,
клубныя ўстановы, іншыя тыпы арганізацый культуры, якія ажыццяўляюць
культурную дзейнасць, указаную ў частцы першай гэтага пункта.
   3-3. Арганізацыям культуры ў выпадках, вызначаных Прэзідэнтам
Рэспублікі Беларусь, можа быць прысвоены статус «нацыянальны».
   Парадак  прысваення, перыядычнага пацвярджэння, пазбаўлення
статусу «нацыянальны» i асаблівасці прававога становішча арганізацый
культуры  з  такім статусам вызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі
Беларусь.».
   3. Артыкул 33 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
  
  «Артыкул 33. Акадэмічныя прафесійныя калектывы
       
   1. Прафесійным калектывам, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё
беларускай  культуры і мастацтва, можа быць прысвоены  статус
«акадэмічны».
   2. Парадак прысваення, перыядычнага пацвярджэння, пазбаўлення
статусу «акадэмічны» i асаблівасці прававога становішча прафесійных
калектываў  з  такім  статусам вызначаюцца  Урадам  Рэспублікі
Беларусь.».
   4. Артыкул 35 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
  
  «Артыкул 35. Віды культурных каштоўнасцей
       
   1.  У  залежнасці ад формы ўвасаблення зместу культурныя
каштоўнасці падзяляюцца на:
   1.1. матэрыяльныя культурныя каштоўнасці;
   1.2. нематэрыяльныя культурныя каштоўнасці.
   2.  У  залежнасці ад асаблівасцей захоўвання  (аховы)  і
выкарыстання культурныя каштоўнасці падзяляюцца на:
   2.1. гісторыка-культурныя каштоўнасці;
   2.2. культурныя каштоўнасці, якія складаюць Бібліятэчны фонд
Рэспублікі Беларусь або ўключаны ў Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
за выключэннем прызнаных гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі;
   2.3. культурныя каштоўнасці, прадстаўленыя ва ўстаноўленым
парадку для надання ім статусу гісторыка-культурных каштоўнасцей;
   2.4. іншыя культурныя каштоўнасці.».
   5. Артыкул 36 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
  
  «Артыкул 36. Гісторыка-культурныя каштоўнасці
       
   Парадак  надання  матэрыяльным аб’ектам  і  нематэрыяльным
праяўленням творчасці чалавека, якія маюць адметныя  духоўныя,
мастацкія  і (або) дакументальныя вартасці, статусу гісторыка-
культурных каштоўнасцей, іншыя пытанні аховы гісторыка-культурных
каштоўнасцей рэгулююцца заканадаўствам аб ахове гісторыка-культурнай
спадчыны.».
   6. У артыкуле 37:
   з пункта 1 словы «матэрыяльных рухомых» выключыць;
   пункт 2 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
   «2. Парадак вывазу за межы Рэспублікі Беларусь гісторыка-
культурных каштоўнасцей рэгулюецца заканадаўствам аб ахове гісторыка-
культурнай спадчыны.»;
   з пунктаў 3, 5 і 7 слова «рухомыя» ў адпаведным склоне
выключыць;
   у  пункце 3 словы «бібліятэчны, музейны і архіўны фонды
Рэспублікі Беларусь» замяніць словамі «Бібліятэчны фонд Рэспублікі
Беларусь або ўключаны ў Музейны фонд Рэспублікі Беларусь»;
   пункт 4 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
   «4. Часовы вываз за межы Рэспублікі Беларусь матэрыяльных
культурных каштоўнасцей, якія складаюць Бібліятэчны фонд Рэспублікі
Беларусь або ўключаны ў Музейны фонд Рэспублікі Беларусь (за
выключэннем  прызнаных гісторыка-культурнымі  каштоўнасцямі),  а
таксама вываз за межы Рэспублікі Беларусь (часовы або на пастаяннае
захоўванне) матэрыяльных культурных каштоўнасцей, што адносяцца да
катэгорый матэрыяльных культурных каштоўнасцей, вываз  якіх  з
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь абмежаваны, дапускаюцца пры наяўнасці
пісьмовага дазволу, выдадзенага Міністэрствам культуры Рэспублікі
Беларусь. Спіс катэгорый матэрыяльных культурных каштоўнасцей, вываз
якіх з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь абмежаваны, зацвярджаецца
Урадам Рэспублікі Беларусь.»;
   у пункце 6 лічбы «2-5» замяніць лічбамі «3-5».
   Артыкул 2. Гэты Закон уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага
апублікавання.
   Артыкул 3. Савету Miністpaў Рэспублікі Беларусь у шасцімесячны
тэрмiн пасля ўступлення ў сілу гэтага Закона:
   забяспечыць прывядзенне актаў заканадаўства ў адпаведнасць з
гэтым Законам;
   прыняць  іншыя меры, неабходныя для рэалізацыі палажэнняў
гэтага Закона.
   
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь              А.ЛукашэнкаПредыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations