Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Соглашение Правительства Республики Беларусь от 28 апреля 2005 г. "Пагадненне памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам Рэспублiкi Польшча аб прызнаннi эквiвалентнасцi ў вышэйшай адукацыi, раўназначнасцi вучоных ступеняў i ступеняў у галiне мастацтва"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 

ПАГАДНЕННЕ 
ПАМІЖ УРАДАМ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ І УРАДАМ
РЭСПУБЛІКІ ПОЛЬШЧА АБ ПРЫЗНАННІ ЭКВІВАЛЕНТНАСЦІ Ў
ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ, РАЎНАЗНАЧНАСЦІ ВУЧОНЫХ СТУПЕНЯЎ І
СТУПЕНЯЎ У ГАЛІНЕ МАСТАЦТВА*

  Уступіла ў сілу 12 снежня 2005 года
   
______________________________
   *Прынята пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 23
лістапада 2005 г. № 1315 «Аб прыняцці Пагаднення паміж Урадам
Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Польшча аб  прызнанні
эквівалентнасці ў вышэйшай адукацыі, раўназначнасці вучоных ступеняў
і ступеняў у галіне мастацтва» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 188, 5/16816).

   Урад Рэспублікі Беларусь і Урад Рэспублікі Польшча, якія ў
далейшым называюцца «Бакамі», на аснове Пагаднення паміж Урадам
Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Польшча аб супрацоўніцтве ў
галіне культуры, навукі і адукацыі, падпісанага 27 лістапада 1995
года ў г. Варшаве:
   у духу сяброўскіх адносін паміж абедзвюма дзяржавамі;
   з мэтай паглыблення супрацоўніцтва ў галіне навукі і адукацыі;
   імкнучыся  палегчыць мабільнасць студэнтаў і супрацоўнікаў
вышэйшых навучальных устаноў абедзвюх дзяржаў,
   пагадзіліся аб наступным:
                 
               Артыкул 1
                 
   1. Дадзенае Пагадненне датычыць права паступлення ў вышэйшыя
навучальныя ўстановы, працягу навучання, дадатковага навучання і
паслядыпломнай адукацыі, у выпадку Рэспублікі Беларусь - навучання ў
аспірантуры  і дактарантуры, пасля чаго прысвойваецца  ступень
кандыдата навук або доктара навук, а таксама ў выпадку Рэспублікі
Польшча - навучання ў аспірантуры і дактарантуры, пасля чаго
прысвойваецца ступень доктара або доктара габілітаванага, а таксама
выкарыстання ступеняў і званняў, прыведзеных ў пункце 4 дадзенага
артыкула.
   2.  Вышэйшай  навучальнай ўстановай для  мэтаў  дадзенага
Пагаднення з'яўляецца кожная ўстанова адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь
і ў Рэспубліцы Польшча, якая ў адпаведнасці з заканадаўствам
дадзенай дзяржавы мае статус вышэйшай навучальнай установы і права
выдачы дыпломаў дзяржаўнага ўзору Рэспублікі Беларусь і права выдачы
дыпломаў  паводле ўзору, вызначанага ў адпаведных  інструкцыях
Рэспублікі Польшча.
   Бакі перададуць адзін аднаму пералікі вышэйшых навучальных
устаноў, якіх датычыць дадзенае Пагадненне.
   3. Дадзенае Пагадненне прымяняецца таксама ў выпадку, калі
навучанне ў аспірантуры і дактарантуры ў Рэспубліцы Беларусь і ў
Рэспубліцы Польшча ажыццяўляецца не толькі ў вышэйшых навучальных
установах, але і ў навуковых і іншых арганізацыях, якія маюць права
прысвойваць ступень кандыдата навук ці доктара навук у Рэспубліцы
Беларусь і ступень доктара або доктара габілітаванага ў Рэспубліцы
Польшча.
   Бакі перададуць адзін аднаму пералікі ўстаноў, якіх датычыць
дадзенае Пагадненне.
   4.  Ступенямі  і  званнямі паводле  дадзенага  Пагаднення
з'яўляюцца:
   тытул бакалаўра, спецыяліста і магістра, які атрыманы  ў
беларускай вышэйшай навучальнай установе, а таксама прафесійны тытул
ліцэнцыята, ліцэнцыята медсястры і ліцэнцыята акушэрства, інжынера,
інжынера-архітэктара, магістра, магістра-інжынера, магістра-інжынера-
архітэктара,  магістра мастацтва, магістра адукацыі,  магістра-
медсястры і магістра-акушэра, урача, урача-стаматолага,  урача-
дантыста,  урача-ветэрынара, які атрыманы ў польскай  вышэйшай
навучальнай установе, у адпаведнасці з пунктам 2 дадзенага артыкула
пасля заканчэння курса навучання;
   вучоная ступень доктара або доктара габілітаванага, ступень
доктара мастацтва або доктара габілітаванага мастацтва, а таксама
кваліфікацыі І і II ступені ў галіне мастацтва і  мастацкіх
дысцыплін, атрыманыя ў польскіх вышэйшых навучальных установах або ў
навуковых і іншых арганізацыях у адпаведнасці з пунктамі 2, 3
дадзенага артыкула;
   вучоная  ступень  кандыдата навук,  зацверджаная  Вышэйшай
атэстацыйнай камісіяй Рэспублікі Беларусь;
   вучоная  ступень  доктара  навук,  прысуджаная  Вышэйшай
атэстацыйнай камісіяй Рэспублікі Беларусь.
                 
               Артыкул 2
                 
   1.  Атэстат  аб агульнай сярэдняй адукацыі,  дыпломы  аб
прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якія выдаюцца
ў Рэспубліцы Беларусь, атэстат сталасці, які выдаецца ў Рэспубліцы
Польшча, з'яўляюцца асновай для паступлення ў вышэйшыя навучальныя
ўстановы абодвух Бакоў.
   2. Парадак допуску абітурыентаў да паступлення ў вышэйшыя
навучальныя ўстановы вызначаецца заканадаўствам кожнага з Бакоў.
                 
               Артыкул 3
                 
   Па заяве студэнта вышэйшымі навучальнымі ўстановамі Бакоў
могуць прызнавацца адпаведныя перыяды навучання, здадзеныя экзамены,
залікі і практыка. Экзамены, якія не здаваліся студэнтам, але якія
патрабуюцца ў адпаведнасці са стандартам адукацыі  па  пэўнай
спецыяльнасці ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама патрабуюцца  ў
адпаведнасці са стандартам адукацыі па пэўнаму накірунку навучання ў
Рэспубліцы Польшча, павінны дадаткова здавацца ў працэсе далейшага
навучання.
                 
               Артыкул 4
                 
   Дыплом, які пацвярджае атрыманне вышэйшай адукацыі першай
ступені (бакалаўр), які выдаецца ў Рэспубліцы Беларусь (тэрмін
навучання не менш за 4 гады), і дыпломы, якія пацвярджаюць атрыманне
прафесійнага  тытула ліцэнцыята і інжынера, якія  выдаюцца  ў
Рэспубліцы Польшча (тэрмін навучання не менш за 3 гады), даюць права
на працяг навучання на другой ступені вышэйшай адукацыі ў Рэспубліцы
Беларусь, а таксама ў дадатковай магістратуры ў Рэспубліцы Польшча
па  такім  самым або роднасным напрамку адукацыі ў  вышэйшай
навучальнай установе другога Боку.
                 
               Артыкул 5
                 
   1. Дыпломы, якія пацвярджаюць атрыманне вышэйшай адукацыі
(спецыяліст, магістр), атрыманыя ў вышэйшых навучальных установах
Рэспублікі Беларусь пасля заканчэння 5-6-гадовага перыяду навучання,
даюць права на навучанне ў аспірантуры ў Рэспубліцы Польшча, а
дыпломы, якія пацвярджаюць атрыманне прафесійнага тытула магістра і
іншыя раўназначныя, атрыманыя ў вышэйшых навучальных установах
Рэспублікі  Польшча  пасля заканчэння 4, 5-6-гадовага  перыяду
навучання, даюць права на паступленне ў аспірантуру ў Рэспубліцы
Беларусь.
   2. Пералічаныя ў пункце 1 дадзенага артыкула дыпломы даюць
права на паслядыпломнае навучанне ў адпаведнасці з заканадаўствам
кожнага з Бакоў.
                 
               Артыкул 6
                 
   Вучоная  ступень кандыдата навук, прысвоеная ў Рэспубліцы
Беларусь, дае права на паступленне ў дактарантуру ў Рэспубліцы
Польшча, вучоныя ступені доктара, ступені доктара мастацтва або
кваліфікацыі І ступені ў галіне мастацтва і мастацкіх дысцыплін,
прысвоеныя ў Рэспубліцы Польшча, даюць права на паступленне ў
дактарантуру ў Рэспубліцы Беларусь, у адпаведнасці з заканадаўствам
кожнага з Бакоў.
                 
               Артыкул 7
                 
   Палажэнні  дадзенага  Пагаднення не выключаюць  магчымасці
заключэння пагадненняў паміж вышэйшымі навучальнымі ўстановамі,
навуковымі ўстановамі і іншымі арганізацыямі абодвух Бакоў, што
прыведзены ў пунктах 2, 3 артыкула 1 Пагаднення, якія могуць карысна
ўплываць на мабільнасць студэнтаў і навуковых супрацоўнікаў вышэйшых
навучальных устаноў, навуковых і іншых арганізацый і не супярэчаць
заканадаўству кожнага з Бакоў.
                 
               Артыкул 8
                 
   Прафесійныя тытулы і ступені, аб якіх гаворыцца ў пункце 4
артыкула 1 дадзенага Пагаднення, могуць выкарыстоўвацца ў кожным з
Бакоў у арыгінальным гучанні.
                 
               Артыкул 9
                 
   1. Мэтай абмеркавання дадатковых пытанняў, якія з'яўляюцца
вынікам  прымянення дадзенага Пагаднення, ствараецца Пастаянная
камісія экспертаў.
   Пастаянная  камісія  экспертаў аналізуе  развіццё  сістэмы
вышэйшай адукацыі і назірае за адпаведным прымяненнем дадзенага
Пагаднення.
   Спіс членаў Пастаяннай камісіі экспертаў Бакі перададуць па
дыпламатычных каналах.
   2. Пасяджэнні Пастаяннай камісіі экспертаў будуць праводзіцца
па прапанове Бакоў. Тэрмін і месца пасяджэнняў узгадняюцца кожны раз
асобна.
                 
               Артыкул 10
                 
   1.  Дадзенае  Пагадненне будзе прынята ў адпаведнасці  з
заканадаўствам кожнага з Бакоў, што будзе пацверджана шляхам абмену
нотамі. Днём уступлення ў дзеянне Пагаднення будзе прызнаны дзень
атрымання апошняй ноты.
   2. Пагадненне заключана на неабмежаваны тэрмін. Яно можа быць
спынена кожным з Бакоў шляхам пісьмовага паведамлення другому Боку.
Пагадненне страчвае сілу праз 12 месяцаў з дня атрымання другім
Бокам ноты аб спыненні дзеяння Пагаднення.
   3. Палажэнні дадзенага Пагаднення будуць распаўсюджвацца на
ўсіх асоб, якія пачнуць навучанне ва ўстановах адукацыі другога Боку
да моманту спынення яго дзеяння.

   Пагадненне здзейснена ў Варшаве 28 красавіка 2005 года ў двух
экзэмплярах, кожны на беларускай і польскай мовах, прычым абодва
тэксты маюць аднолькавую сілу.
 


Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations