Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 1994 г. №243 "Аб стаўках аўтарскага ўзнагароджання за стварэнне твораў выяўленчага i дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 


       АБ СТАЎКАХ АЎТАРСКАГА ЎЗНАГАРОДЖАННЯ
        ЗА СТВАРЭННЕ ТВОРАЎ ВЫЯЎЛЕНЧАГА I
        ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОГА МАСТАЦТВА

               ПАСТАНОВА
       Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
          ад 12 снежня 1994 г. N 243
    (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета
    Министров Республики Беларусь, 1994 г., N 14, ст.367)

===
     -----------------------------------------------------------
     Постановление утратило силу постановлением Совета Министров
     Республики  Беларусь  от 25 сентября 2002 г. № 1319
     (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
     2002 г., № 111, 5/11204) 


    [Приостановление действия:
      Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от
     6 июля 1995 г. N 362 (Собрание указов Президента и
     постановлений  Кабинета Министров  Республики Беларусь,
     1995 г., N 20, ст.471);
      Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от
     12 февраля 1996 г. N 95 (Собрание указов Президента и
     постановлений  Кабинета Министров  Республики Беларусь,
     1996 г., N 5, ст.123);

     Изменения и дополнения:
      Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15
     июля 2002 г. № 949 (Национальный реестр правовых актов
     Республики Беларусь, 2002 г., № 82, 5/10802)]

     -----------------------------------------------------------
     Действие постановления приостановлено до 1 июля 1996 г. -
     постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 12
     февраля 1996 г. N 95

     Действие постановления приостановлено до 1 января 1996 г. -
     постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 6
     июля 1995 г. N 362
     -----------------------------------------------------------


   Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

   1. Устанавiць стаўкi аўтарскага ўзнагароджання за стварэнне
твораў выяўленчага i дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва згодна з
дадаткам.

   2. Парадак стварэння i  выкарыстання твора выяўленчага i
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва прадугледжваецца дагаворам памiж
аўтарам i арганiзацыяй - заказчыкам гэтага твора з вызначэннем
памеру аўтарскага ўзнагароджання за твор у адпаведнасцi са стаўкамi,
устаноўленымi дадзенай пастановай, на момант заключэння дагавора.

   3. Дазволiць Мiнiстэрству культуры i друку ў асобных выпадках
павялiчваць да 100 працэнтаў памеры ставак аўтарскага ўзнагароджання
за выкананыя работы павышанай складанасцi i высокай мастацкай
каштоўнасцi ў адпаведнасцi з рашэннем мастацка-экспертнай камiсii
названага Мiнiстэрства.
   Выплата  аўтарскага  ўзнагароджання  па  павышаных стаўках
праводзiцца  ў  межах  40  працэнтаў  асiгнаванняў, выдзеленых
Мiнiстэрству культуры i друку на набыццё твораў выяўленчага i
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.

   4.  Стаўкi i  парадак выплаты  аўтарскага ўзнагароджання,
прадугледжаныя дадзенай пастановай, прымяняюцца да плацяжоў, права
на атрыманне якiх узнiкла з 15 снежня 1994 г.

                 Дадатак
                 да пастановы Кабiнета Мiнiстраў
                 Рэспублiкi Беларусь ад 12 снежня
                 1994 г. N 243

 Стаўкi аўтарскага ўзнагароджання за
 стварэнне твораў выяўленчага i
 дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва

 _________________________________________________________________
                      ¦ Стаўкi аўтарскага
                      ¦  ўзнагароджання
    Вiды твораў             ¦   (базавых
                      ¦   велiчынь)
 ___________________________________________¦_____________________

     -----------------------------------------------------------
     Наименование графы  -  с  изменениями,   внесенными
     постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15
     июля 2002 г. № 949

     -----------------------------------------------------------
                         ¦ Стаўкi аўтарскага
                         ¦ ўзнагароджання
      Вiды твораў             ¦ (мiнiмальных
                         ¦ заработных плат)
     ________________________________________¦__________________

       I. Творы станковага жывапiсу i станковай графiкi

   1. Твор станковага жывапiсу            10 - 50
   2. Твор станковай графiкi             2 - 20

Заўвага. Аплата графiчных твораў, выкананых у тэхнiцы гравюры на
дрэве, метале, лiнолеуме, каменi, шкле, павышаецца на 20 - 50
працэнтаў.

   3. Эцюд, эскiз, накiд твора:
   у тэхнiцы жывапiсу                 4 - 15

   у тэхнiцы графiкi (аловак, туш,
   пяро, вугаль)                   2 - 15

      II. Скульптурныя творы ў мяккiм матэрыяле

   1. Станковая скульптура:
   круглая скульптура, фiгурная кампазiцыя,
   бюст, галава i iншыя кампазiцыi вышыней
   0,25 м i вышэй                  15 - 25
   рэльеф-пано памерам да 4 кв. метраў        15 - 25

   2. Мiнiяцюрная скульптура:
   статуэтка вышыней да 0,25 м            10 - 20
   медалi, плакеткi                  3 - 15

     III. Скульптурныя творы ў цвердым матэрыяле

   1. Аўтарскае ўзнагароджанне за стварэнне скульптурных твораў у
цвердым матэрыяле ўстанаўлiваецца ў залежнасцi ад апрацоўваемых
матэрыялаў у працэнтах ад аўтарскага ўзнагароджання за скульптуру ў
мяккiм матэрыяле:
   у гранiце,  базальце i iншых роўных  iм па цвердасцi i
складанасцi апрацоўкi матэрыялах, у лiтым метале (па выплаўляемай
васковай мадэлi) - да 250 працэнтаў;
   у лiставой сталi i лiставой медзi, у тэхнiцы кавальства, лiтым
шкле, мармуры, дрэве, вапняку,  лiставым алюмiнii, у змешаных
тэхнiках i ў спалучэннi з рознымi матэрыяламi, у керамiцы, бетоне,
пластмасе, дутым i лiставым шкле i iншых роўных iм па складанасцi
апрацоўкi матэрыялах - да 200 працэнтаў.

   Пры апрацоўцы твора аўтарскае ўзнагароджанне павялiчваецца на 5
- 20 працэнтаў ад узнагароджання за мадэль у мяккiм матэрыяле.

   2. Пры стварэннi аўтарскiх паўтораў скульптурных твораў да
дзесяцi экземпляраў аўтарскае ўзнагароджанне за другi, трэцi i
наступны экземпляр твора ўстанаўлiваецца ў памеры да 100 працэнтаў
ад аўтарскага ўзнагароджання за стварэнне арыгiнала твора ў цвердым
матэрыяле ў залежнасцi ад тэхнiкi выканання.

   3. Аўтарскае кiраўнiцтва выкананнем скульптурнага твора ў
цвердым матэрыяле аплачваецца ў памеры  ад 5 да 20 працэнтаў ад
аўтарскага ўзнагароджання за стварэнне твора ў мяккiм матэрыяле.

 _________________________________________________________________
                      ¦ Стаўкi аўтарскага
                      ¦  ўзнагароджання
    Вiды твораў             ¦   (базавых
                      ¦   велiчынь)
 ___________________________________________¦_____________________

     -----------------------------------------------------------
     Наименование графы  -  с  изменениями,   внесенными
     постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15
     июля 2002 г. № 949

     -----------------------------------------------------------
                         ¦ Стаўкi аўтарскага
                         ¦ ўзнагароджання
      Вiды твораў             ¦ (мiнiмальных
                         ¦ заработных плат)
     ________________________________________¦__________________


   IV. Манументальная i манументальна-дэкаратыўная скульптура

   1. Эскiзны праект помнiка (скульптурныя
    групы, аднафiгурная кампазiцыя, бюст,
    архiтэктурная кампазiцыя тыпу абелiска,
    стэлы, аркi, мемарыяльнай дошкi i iншыя)   10 - 25

   Заўвагi:

   1.   Да   эскiзнага   праекта   манументальнай   i
манументальна-дэкаратыўнай скульптуры адносяцца: эскiзная мадэль у
зададзеным маштабе, фрагмент скульптурнай кампазiцыi, архiтэктурнае
рашэнне, планы i перспектывы.

   2. Выкананне  канструкцыйных чарцяжоў, шаблонаў  i iншых
праектаў аплачваецца дадаткова.

   3. Работы па фармоўцы i адлiўцы ў гiпсе скульптурнай часткi,
архiтэктурных элементаў, а таксама па выкананню макетаў аплачваюцца
дадаткова.

   2. Рабочая мадэль:
   круглай скульптуры вышыней да 2 м         10 - 40

   рэльефнай камлазiцыi памерам да
   3 кв. метраў                    20 - 40

   3. Мадэль у велiчыню твора:
   круглай скульптуры:
     фiгурная кампазiцыя вышыней да 6 м       15 - 40
     бюст, галава вышыней да 1 м           15 - 35

   рэльефу:
   фiгурная кампазiцыя (за 1 кв. метр)         5 - 15
   бюст, галава памерам да 1 кв. метра         10 - 15
   геральдычная, арнаментная i iншыя
   вiды кампазiцыi (за 1 кв. метр)           2 - 10
   скульптуры архiтэктурна-дэкаратыўных
   форм:
   памерам да 2 м па найбольшаму
   вымярэнню (вышынi, шырынi, глыбiнi)         10 - 15

   памерам звыш 2 м па найбольшаму
   вымярэнню                    не менш 20

        V. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва

   1. Заслона (свабодны роспiс, бацiк,
   аплiкацыя i iншая тэхнiка выканання)
   - за 1 кв. метр                   2 - 5

   Заўвагi:

   1. Выплата ўзнагароджання ажыццяўляецца паэтапна ў наступных
памерах:
   форэскiз - не менш 15 працэнтаў;
   эскiз - 25 працэнтаў;
   кардон - 25 працэнтаў;
   выкананне ў матэрыяле - астатак сумы па дагавору.

   2. Узнагароджанне за варыянты эскiза, выкананыя па пiсьмовай
просьбе заказчыка, вызначаецца ў памеры не менш 20 працэнтаў ад сумы
дагавора.

   2. Творы (прадметы) рознага
   функцыянальнага прызначэння (ваза, блюда,
   шкатулка, камiнныя прылады, плакетка,
   рама, падсвечнiк, пано, абажур,
   твор ювелiрнага мастацтва, нагрудны
   знак i iншыя)                    4 - 15

   3. Творы, выкананыя ў тэхнiцы ручнога
   ткацтва (габелен, дыван, шпалера
   i iншыя), - за 1 кв. метр              2 - 5

     -----------------------------------------------------------

Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations