Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Положение Министерства культуры и печати Республики Беларусь от 25 сентября 1995 г. "Прыкладнае палажэнне аб дзяржаўнай бiблiятэцы-клубе"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 

 ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ АБ ДЗЯРЖАЎНАЙ БIБЛIЯТЭЦЫ-КЛУБЕ

 Зацверджана: першы намеснiк Мiнiстра культуры i друку Рэспублiкi
 Беларусь У.А.Гiлеп 25.09.1995
 Узгоднена: Прэзiдэнт беларускай бiблiятэчнай асацыяцыi Г.М.Алейнiк
 21.09.1995

            1. Агульныя палажэннi

   1.1. Бiблiятэка-клуб ствараецца на аснове дзяржаўных бiблiятэкi
i клуба па iнiцыятыве аддзела культуры праз рашэнне выканкама
раённага Савета дэпутатаў з зацвярджэннем Палажэння аб канкрэтнай
установе i пасля аб'яднання размяшчаецца ў адным населеным пункце.

   1.1.1. Стварэнне бiблiятэкi-клуба вызначаецца  на  падставе
асаблiвасцей населенага пункта, складу насельнiцтва, аб'ёму работы.

   1.2. Бiблiятэка-клуб   з'яўляецца   дзяржаўнай  установай
комплекснага характару, спалучае ў сабе функцыi бiблiятэкi i клуба,
выступае арганiзатарам культурнага жыцця населенага пункта, спрыяе
выхаванню лiтаратурна-мастацкага i эстэтычнага густу насельнiцтва.

   1.3. Абслугоўванне жыхароў населенага пункта арганiзуецца з
улiкам iх узроставых, прафесiйных, агульнаадукацыйных, дэмаграфiчных
i iншых асаблiвасцей, мясцовых традыцый, звычаяў i заняткаў.

   1.4. Кантроль за дзейнасцю бiблiятэкi-клуба,  аказанне  ёй
дапамогi ў  арганiзацыi  работы,  стварэннi  i  ўмацаваннi
матэрыяльна-тэхнiчнай базы, забеспячэннi кадрамi ажыццяўляюць: па
тэрытарыяльнаму прынцыпу - мясцовы Савет дэпутатаў, па ведамаснаму -
органы культуры.

           2. Задачы i змест работы

   2.1. Задачы бiблiятэкi-клуба вызначаюцца тымi  непасрэднымi
абавязкамi, што стаяць перад самастойнымi дзяржаўнымi бiблiятэкамi i
клубамi, якiя ва ўмовах аб'яднання выконваюцца ў спалучэннi.

   2.2. Бiблiятэка-клуб выконвае наступную работу:
   - вядзе  бiблiятэчнае  абслугоўванне насельнiцтва,  вывучае
чытацкiя iнтарэсы i патрэбнасцi, прымае аператыўныя меры для iх
задавальнення i развiцця, выкарыстоўвае для гэтага разнастайныя
формы i метады iндывiдуальнай, групавой i масавай работы;
   - займаецца арганiзацыяй вольнага часу насельнiцтва з улiкам
яго патрэб, забяспечвае неабходныя ўмовы для развiцця мастацкай
творчасцi, стварае аматарскiя аб'яднаннi, заснаваныя на агульнасцi
iнтарэсаў асобных груп жыхароў;
   - арганiзоўвае  адпачынак  насельнiцтва  з  улiкам  яго
асаблiвасцей, патрэб i магчымасцей;
   - вывучае, зберагае i выкарыстоўвае ў сваёй дзейнасцi мясцовыя
традыцыi, звычаi, абрады, народную творчасць зоны абслугоўвання
бiблiятэкi-клуба.

      3. Арганiзацыя работы, фiнансава-гаспадарчая
               дзейнасць

   3.1. Бiблiятэка-клуб уваходзiць у склад раённай цэнтралiзаванай
бiблiятэчнай сiстэмы (ЦБС).

   3.2. Бiблiятэка-клуб мае фонд кнiг i iншых матэрыялаў, якi
з'яўляецца састаўной часткай адзiнага фонду ЦБС i разлiчаны на
задавальненне агульнаадукацыйных, культурных i прафесiйных запытаў
чытачоў зоны абслугоўвання. Фонд  бiблiятэкi-клуба  фармiруе  i
папаўняе цэнтральная  раённая  бiблiятэка на агульных з iншымi
фiлiяламi падставах з улiкам чытацкага профiлю.

   3.3. Бiблiятэку-клуб узначальвае загадчык, якi прызначаецца i
вызваляецца ад займаемай пасады дырэктарам ЦБС.

   3.4. Арганiзацыйна-метадычнае  кiраўнiцтва бiблiятэкай-клубам
ажыццяўляе цэнтральная раённая бiблiятэка.

   3.5. Фiнансы  бiблiятэкi-клуба  складаюцца  з  бюджэтных
асiгнаванняў, спецыяльных  (уласных) i прыцягнутых (спонсарскiх)
сродкаў.

   3.6. Заработная плата загадчыка бiблiятэкi-клуба вызначаецца ў
адпаведнасцi з групай па аплаце працы работнiкаў ЦБС.

   3.7. У штаце бiблiятэкi-клуба пры наяўнасцi фiнансавых сродкаў
могуць быць акампанiятар, кiраўнiкi клубных аб'яднанняў i гурткоў,
iншыя работнiкi.

   3.8. Бiблiятэка-клуб па вынiках работы за год прадстаўляе
справаздачу  па форме 6-НК у цэнтральную раённую бiблiятэку i па
форме 7-НК у аддзел культуры райвыканкама.

   3.9. Загадчык бiблiятэкi-клуба нясе матэрыяльную адказнасць за
захаванасць бiблiятэчнага фонду i iншых каштоўнасцей, якiя належаць
гэтай установе.

   3.10. Рабочы тыдзень кожнага супрацоўнiка павiнен складаць 40
гадзiн.

   3.11. Улiк клубнай i бiблiятэчнай работы вядзецца штодзённа па
адпаведных формах (дзённiк работы бiблiятэкi, журнал улiку клубнай
работы, гуртка i г.д.).

   3.12. Бiблiятэка-клуб робiць штогод справаздачу  аб  сваёй
дзейнасцi перад насельнiцтвам.Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations