Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Министерство культуры и печати Республики Беларусь от 22 декабря 1995 г. "Тыпавыя штаты"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 

 ТЫПАВЫЯ ШТАТЫ ЎСТАНОЎ КЛУБНАГА ТЫПУ, НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНЫХ
 ЦЭНТРАЎ I IНШЫХ КУЛЬТУРНА-АСВЕТНЫХ УСТАНОЎ

 Зацверджана: першы намеснiк Мiнiстра культуры i друку Рэспублiкi
 Беларусь У.А.Гiлеп 22.12.1995
 Узгоднена: намеснiк Мiнiстра фiнансаў Рэспублiкi Беларусь А.I.Сверж
 22.12.1995

   Абласных метадычных  цэнтраў  народнай  творчасцi;  раённых
метадычных цэнтраў народнай творчасцi i культурна-асветнай работы;
гарадскiх метадычных цэнтраў народнай творчасцi i культасветработы;
раённых i гарадскiх дамоў, палацаў культуры; раённых, гарадскiх
цэнтраў рамёстваў, народнага мастацтва; цэнтральных дамоў культуры,
цэнтраў нацыянальных культур, сельскiх дамоў культуры; цэнтраў,
дамоў, клубаў фальклору, народнай творчасцi, народнага мастацтва;
сельскага клуба; клубаў-бiблiятэк, бiблiятэк-клубаў, клубаў-музеяў,
дамоў сацыяльных паслуг, дамоў вольнага часу i iнш.; раённых музеяў;
груп цэнтралiзаванага гаспадарчага абслугоўвання ўстаноў культуры
пры аддзеле культуры райвыканкама; цэнтралiзаваных бiблiятэчных
сiстэм.

              АГУЛЬНЫЯ ЎМОВЫ
     ўвядзення пасад спецыялiстаў i iншага персаналу
   ва ўстановах клубнага тыпу, навукова-метадычных цэнтрах i
         iншых культурна-асветных установах

   1. Пасада кiраўнiка гуртка, студыi, аб'яднання,  калектыву
ўводзiцца з разлiку 1 адзiнка на кожны гурток, студыю, аб'яднанне,
калектыў.

   2. Пасада аператара ўводзiцца ў  штат  навукова-метадычных
цэнтраў пры наяўнасцi капiравальна-множальнай тэхнiкi.

   3. Пасада прыбiральшчыка ўстанавлiваецца з разлiку 1 адзiнка на
кожныя 500 кв.м плошчы, якая падлягае ўборцы. Пры агульнай плошчы
ўборкi да 500 кв.м уводзiцца 0,5 адзiнкi прыбiральшчыцы.
   Пры наяўнасцi  пячнога  ацяплення  ўводзiцца  1  адзiнка
прыбiральшчыцы на кожныя 250 кв.м плошчы ўборкi i 0,5 адзiнкi - пры
плошчы ўборкi менш 250 кв.м.

   4. Пасада гардэробшчыка ўстанавлiваецца з разлiку 0,5 адзiнкi
на кожныя 100 кручкоў у гардэробе.

   5. Пры наяўнасцi абагравальных катлоў на ацяпляльны сезон
устанавлiваюцца пасады качагараў з разлiку 1 адзiнка ў змену. З
агульнай колькасцi качагараў 1 пасада ўстанаўлiваецца на круглы год.

   6. Пасада дворнiка ўводзiцца па нормах прыбiраемай плошчы, якiя
ўстанаўлiваюцца выканкамамi мясцовых Саветаў дэпутатаў.

   7. Пасады рабочых па  абслугоўванню  i  бягучаму  рамонту
памяшканняў, збудаванняў  i абсталявання ўводзiцца з разлiку 1
адзiнка на кожныя 1500 кв.м плошчы, абсталяванай вадаправодам i
каналiзацыяй, пры плошчы менш вызначнай нормы - 0,5 адзiнкi, 1
адзiнка на кожныя 350 асвятляльных кропак, а  пры  наяўнасцi
электракропак менш вызначнай нормы - 0,5 адзiнкi. Пасада вадзiцеля
ўводзiцца пры наяўнасцi аўтатранспартнага  сродку  (аўтамабiля,
аўтобуса).

   8. Зыходзячы з канкрэтных умоў i аб'ёмаў работы ў штаты ўстаноў
з дазволу органаў кiравання, якiя непасрэдна выдаткоўваюць сродкi на
iх утрыманне, могуць быць уведзены iншыя пасады спецыялiстаў i
рабочых.

              ТЫПАВЫЯ ШТАТЫ
   цэнтральных дамоў культуры, цэнтраў нацыянальных культур,
           сельскiх дамоў культуры

 ---T-----------------T----------T----------------------------------
 № ¦  Назва пасад ¦Колькасць ¦Дадатковыя ўмовы ўвядзення адзiнак
 п/п¦         ¦адзiнак  ¦
 ---+-----------------+----------+----------------------------------

 1. Дырэктар       1

 2. Мастацкi кiраўнiк   1

 3. Хармайстар,      1   Пры наяўнасцi не меней 3 гурткоў,
   балетмайстар         калектываў адпаведнага жанру

 4. Акампанiятар     1   Пры наяўнасцi калектыву мастацкай
                 самадзейнасцi

              ТЫПАВЫЯ ШТАТЫ
        раённых метадычных цэнтраў народнай
        творчасцi i культурна-асветнай работы

 ---T---------------------------T---------T-------------------------
 № ¦    Назва пасад     ¦Колькасць¦  Дадатковыя ўмовы
 п/п¦              ¦адзiнак ¦  ўвядзення адзiнак
 ---+---------------------------+---------+-------------------------

 1. Дырэктар            1

 2. Вядучыя             4   Пры наяўнасцi не менш 12
   спецыялiсты па            калектываў адпаведнага
   этнаграфii i             жанру
   фальклору,
   вакальна-харавому,
   харэаграфiчнаму,
   тэатральнаму,
   музычна-iнструментальнаму
   мастацтву

 3. Рэжысёр па арганiзацыi     1
   масавых свят i
   тэатралiзаваных
   прадстаўленняў

 4. Метадысты па аматарскiх     2
   аб'яднаннях,
   культурна-досугавай
   дзейнасцi

 5. Сакратар-машынiстка       1

              ТЫПАВЫЯ ШТАТЫ
      раённых i гарадскiх дамоў, палацаў культуры

 ---T---------------------------T---------T-------------------------
 № ¦    Назва пасад     ¦Колькасць¦  Дадатковыя ўмовы
 п/п¦              ¦адзiнак ¦  ўвядзення адзiнак
 ---+---------------------------+---------+-------------------------

 1. Дырэктар            1

 2. Намеснiк дырэктара       1

 3. Мастацкi кiраўнiк        1

 4. Загадчык дзiцячага аддзела   1

 5. Рэжысёр, балетмайстар,     3   Пры наяўнасцi не менш 3
   хармайстар              гурткоў, калектываў
                      адпаведнага жанру

 6. Метадыст I катэгорыi      1*

 7. Метадыст I i II катэгорыi    2*  *Уводзяцца пры
                      адсутнасцi ў раёне
                      навукова-матадычнага
                      цэнтра

 8. Рэдактар            1*

 9. Мастак-афармiцель        1

 10. Iнжынер             1

 11. Кладаўшчык           1

 12. Акампанiятар          1  Пры наяўнасцi калектываў
                     мастацкай самадзейнасцi

 13. Касцюмер            1

   Заўвага. Намеснiк дырэктара i загадчык аддзела, кладаўшчык
уводзяцца ў клубных установах, якiя аднесены да I i II групы па
аплаце працы.

              ТЫПАВЫЯ ШТАТЫ
              раённых музеяў

 --------------------------------------T----------------------------
        Назва пасад       ¦   Колькасць адзiнак
 --------------------------------------+----------------------------

 1. Дырэктар                     1

 2. Галоўны захавальнiк                1

 3. Старшы навуковы супрацоўнiк            1

 4. Навуковы супрацоўнiк               1

 5. Мастак                      1

 6. Загадчык гаспадаркi                1

   Заўвагi:

   1. Пасада музейнага наглядчыка ўводзiцца з разлiку 1 адзiнкi на
2 залы, пры наяўнасцi асобнага ўваходу ў залу - 1 адзiнка на залу.

   2. Пасада загадчыка фiлiяла ўводзiцца толькi пры яго наяўнасцi.

   3. Пасада прыбiральшчыцы ўстанаўлiваецца з разлiку 1 адзiнка на
кожныя 500 кв.м плошчы, якая падлягае ўборцы. Пры агульнай плошчы
ўборкi да 500 кв.м уводзiцца 0,5 адзiнкi прыбiральшчыцы.
   Пры наяўнасцi  пячнога  ацяплення  ўводзiцца  1  адзiнка
прыбiральшчыцы на кожныя 250 кв.м плошчы ўборкi i 0,5 адзiнкi - пры
плошчы ўборкi менш 250 кв.м.

   4. Пасада гардэробшчыка ўстанаўлiваецца з разлiку 0,5 адзiнкi
на кожныя 100 кручкоў у гардэробе.

   5. Пры наяўнасцi абагравальных катлоў на ацяпляльны сезон
устанаўлiваюцца пасады качагараў з разлiку 1 адзiнка ў змену. З
агульнай колькасцi качагараў 1 пасада ўстанаўлiваецца на круглы год.

   6. Пасада дворнiка ўводзiцца па нормах прыбiраемай плошчы, якiя
ўстанаўлiваюцца выканкамамi мясцовых Саветаў дэпутатаў.

   7. Пасады  рабочых  па  абслугоўванню  i бягучаму рамонту
памяшканняў, збудаванняў i абсталявання ўводзяцца з разлiку  1
адзiнка на кожныя 1500 кв.м плошчы, абсталяванай вадаправодам i
каналiзацыяй, пры плошчы менш вызначанай нормы - 0,5 адзiнкi i
адзiнка на  кожныя  350  асвятляльных кропак, а пры наяўнасцi
электракропак менш вызначанай нормы - 0,5 адзiнкi.

   8. Зыходзячы з канкрэтных умоў i аб'ёмаў работы ў штаты музеяў
з дазволу органаў кiравання, якiя непасрэдна выдаткоўваюць сродкi на
iх утрыманнi, могуць быць уведзены iншыя пасады спецыялiстаў i
рабочых.

            ТЫПАВЫ ШТАТНЫ РАСКЛАД
     абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасцi

 ---T---------------------------T---------T-------------------------
 № ¦    Назва пасад     ¦Колькасць¦  Дадатковыя ўмовы
 п/п¦              ¦адзiнак ¦  ўвядзення адзiнак
 ---+---------------------------+---------+-------------------------
 1 ¦      2        ¦  3  ¦      4
 ---+---------------------------+---------+-------------------------

 1. Дырэктар            1

 2. Намеснiк дырэктара -      1
   загадчык аддзела
   (лабараторыi) традыцыйнай
   культуры

 3. Намеснiк дырэктара       1
   (мастацкi кiраўнiк) -
   загадчык аддзела аматарскай
   творчасцi i
   культурна-досугавай
   дзейнасцi

 4. Галоўны бухгалтар        1

 5. Бухгалтар            1

 6. Загадчык гаспадаркай      1

 7. Сакратар-машынiстка       1

       Аддзел (лабараторыя) традыцыйнай культуры

 1. Галоўныя спецыялiсты па     2
   этнаграфii i фальклору,
   выяўленчаму i
   дэкаратыўна-прыкладному
   мастацтву

 2. Вядучыя спецыялiсты па     3
   народных традыцыях i
   абрадах, народных
   промыслах,
   народна-сцэнiчнаму касцюму

 3. Загадчык (метадыст) музея,   1   Пры наяўнасцi музея,
   выставачнай залы           выставачнай залы

     Аддзел аматарскай творчасцi i культурна-досугавай
               дзейнасцi

 1. Галоўныя спецыялiсты па     5
   вакальна-харавому,
   харэграфiчнаму,
   тэатральнаму,
   музычна-iнструментальнаму
   мастацтву,
   культурна-досугавай
   дзейнасцi

 2. Галоўны рэжысёр па       1
   арганiзацыi тэатралiзаваных
   масавых свят i
   прадстаўленняў

 3. Вядучыя спецыялiсты па     2
   музычнаму мастацтву,
   аматарскiх аб'яднаннях

 4. Метадыст па рабоце з      1
   дзецьмi i падлеткамi

    Iнфармацыйна-аналiтычны i рэпертуарна-выдавецкi аддзел

 1. Загадчык аддзела        1

 2. Галоўны спецыялiст па      1
   рэпертуарна-выдавецкай
   дзейнасцi

 3. Вядучыя спецыялiсты па     2
   iнфармацыйна-аналiтычнай
   дзейнасцi, тэхнiчных
   сродках

 4. Рэдактар            1

 5. Лабарант            1

   Заўвагi:

   1. Пры наяўнасцi дзеючых пры метадычных цэнтрах мастацкiх
калектываў, якiя  з'яўляюцца  базавымi  творчымi  лабараторыямi,
уводзiцца адпаведная адзiнка кiраўнiка калектыву.

   2. Пасады абслугоўваючага персаналу ўводзяцца ў адпаведнасцi з
агульнымi ўмовамi для ўстаноў клубнага тыпу i навукова-метадычных
цэнтраў.

              ТЫПАВЫЯ ШТАТЫ
        раённых, гарадскiх цэнтраў рамёстваў,
            народнага мастацтва

 ---T---------------------------T---------T-------------------------
 № ¦    Назва пасад     ¦Колькасць¦  Дадатковыя ўмовы
 п/п¦              ¦адзiнак ¦  ўвядзення адзiнак
 ---+---------------------------+---------+-------------------------

 1. Дырэктар            1

 2. Метадыст-майстар        1-2  Пры эксперыментальным
                      аднаўленнi рэдкiх
                      традыцыйных рамёстваў,
                      патрабуючых глыбокага
                      вывучэння, збору
                      матэрыялаў i iнш.

 3. Малодшы навуковы        1   Пры наяўнасцi выставачнай
   супрацоўнiк              залы, музейнай экспазiцыi

 4. Загадчык гаспадаркай      1

              ТЫПАВЫЯ ШТАТЫ
         центраў, дамоў, клубаў фальклору,
       народнай творчасцi, народнага мастацтва

 ---T---------------------------T---------T-------------------------
 № ¦    Назва пасад     ¦Колькасць¦  Дадатковыя ўмовы
 п/п¦              ¦адзiнак ¦  ўвядзення адзiнак
 ---+---------------------------+---------+-------------------------

 1. Дырэктар            1

 2. Акампанiятар          1   Пры наяўнасцi калектыву
                      мастацкай самадзейнасцi

              ТЫПАВЫЯ ШТАТЫ
          гарадскiх метадычных цэнтраў
        народнай творчасцi i культасветработы

 ---T---------------------------T---------T-------------------------
 № ¦    Назва пасад     ¦Колькасць¦    Заўвагi
 п/п¦              ¦адзiнак ¦
 ---+---------------------------+---------+-------------------------

 1. Дырэктар            1

 2. Вядучыя спецыялiсты па     2   Пры наяўнасцi не менш 12
   асноўных жанрах народнай       калектываў адпаведнага
   творчасцi               жанру

 3. Метадысты аматарскiх      3
   аб'яднаннях,
   культурна-досугавай
   дзейнасцi

 4. Рэжысёр па арганiзацыi     1
   масавых свят i
   тэатралiзаваных
   прадстаўленняў

              ТЫПАВЫЯ ШТАТЫ
             сельскага клуба

 ---T---------------------------T---------T-------------------------
 № ¦    Назва пасад     ¦Колькасць¦  Дадатковыя ўмовы
 п/п¦              ¦адзiнак ¦  ўвядзення адзiнак
 ---+---------------------------+---------+-------------------------

 1. Загадчык            1

 2. Акампанiятар          1   Пры наяўнасцi калектыву
                      мастацкай самадзейнасцi

              ТЫПАВЫЯ ШТАТЫ
     клубаў-бiблiятэк, бiблiятэк-клубаў, клубаў-музеяў,
    дамоў сацыяльных паслуг, дамоў вольнага часу i iнш.

 ---T---------------------------T---------T-------------------------
 № ¦    Назва пасад     ¦Колькасць¦  Дадатковыя ўмовы
 п/п¦              ¦адзiнак ¦  ўвядзення адзiнак
 ---+---------------------------+---------+-------------------------

 1. Загадчык            1

 2. Акампанiятар          1   Пры наяўнасцi калектыву
                      мастацкай самадзейнасцi

   Заўвага. Назва клуб-бiблiятэка  або бiблiятэка-клуб i iнш.
зацвярджаюцца ў залежнасцi ад наяўнасцi адпаведных памяшканняў,
аб'ёму i профiлю работы, кнiжных фондаў i г.д.

              ТЫПАВЫЯ ШТАТЫ
         груп цэнтралiзаванага гаспадарчага
         абслугоўвання ўстаноў культуры пры
            райаддзеле культуры *)

 ___________________________
   *) Создается по решению местных Советов.

 ---------------------------------T---------------------------------
        Назва пасад    ¦    Колькасць адзiнак
 ---------------------------------+---------------------------------

 1. Начальнiк групы                 1

 2. Iнжынер I катэгорыi               1

 3. Кладаўшчык                   1

 4. Рабочы па абслугоўванню i            3
  бягучаму рамонту памяшканняў,
  збудаванняў i абсталявання
  (столяр, слесар-сантэхнiк,
  электрык)

 5. Дапаможны рабочы                2

 6. Вадзiцель                    1

     ТЫПАВЫЯ ШТАТЫ ЦЭНТРАЛIЗАВАНЫХ БIБЛIЯТЭЧНЫХ СIСТЭМ
     МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ I ДРУКУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

 -----------------------------T---------------------T---------------
               ¦Колькасць адзiнак  ¦
     Назва пасад     +---------------------+  Заўвагi
               ¦група па аплаце працы¦
               +---T----T------T-----+
               ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
 -----------------------------+---+----+------+-----+---------------

       Цэнтральная гарадская, раённая бiблiятэка

   Адмiнiстрацыя

 Дырэктар            1  1   1   1

 Намеснiк дырэктара       2  2   1   1

 Сакратар-машынiстка      1  1   -   -

         Аддзел абслугоўвання i iнфармацыi
    (чытальная зала, абанемент, даведачная служба, МБА)

 Загадчык аддзела        1  1   1   1

 Галоўны бiблiятэкар      1  1   1   -

 Вядучы бiблiятэкар       2  -   -   -

 Бiблiятэкар (пры        4  4   4   4
 2 зменным рэжыме работы)

 Загадчык iнфармацыйна-     1  1   -   -
 бiблiяграфiчнага сектара

 Галоўны бiблiёграф       1  1   1   -

 Бiблiёграф           1  1   1   1

      Аддзел камплектавання, апрацоўкi i арганiзацыi
              адзiнага фонду

 Загадчык аддзела        1  1   1   1

 Галоўны бiблiятэкар      1  1   1   -

 Вядучы бiблiятэкар       1  -   -   -

 Бiблiятэкар          3  3   2   2

       Аддзел бiблiятэчнай рэкламы i маркетынгу

 Загадчык аддзела        1  1   1   1

 Галоўны бiблiятэкар      1  1   1   -

 Вядучы бiблiятэкар       1  -   -   -

 Метадыст            2  2   1   1

 Бiблiятэкар          1  1   1   1

 Мастак-афармiцель       1  1   1   1

       Аддзел матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння
          i гаспадарчага абслугоўвання

 Загадчык аддзела        1  1   1   1

 Падсобны рабочы        1  1   1   1

 Вадзiцель           1  1   1   1  (пры наяўнасцi
                           аўтатранспарту)

 Аператар размнажальнай     1  1   1   1  (пры наяўнасцi
 тэхнiкi                       размнажальна-
                           капiравальных
                           апаратаў)

 Iнжынер            1  1   1   1  (пры наяўнасцi
                           ЭВМ)

 Пераплётчык          3  2   1   1

   Заўвагi:

   1) Дырэктар цэнтралiзаванай бiблiятэчнай сiстэмы з'яўляецца
адначасова кiраўнiком цэнтральнай бiблiятэкi.

   2) Пасада iнспектара па кадрах уводзiцца пры наяўнасцi не менш
за 80 адзiнак па штатнаму раскладу.

   3) У аддзеле абслугоўвання i iнфармацыi цэнтральнай бiблiятэкi
пры колькасцi чытачоў звыш 4200 i 60 тыс. кнiгавыдач у год апрача
адзiнак, якiя прадугледжаны тыпавым  штатамi, дадаткова ўводзяцца
адзiнкi бiблiятэчных   работнiкаў:   галоўныя   бiблiятэкары
(бiблiёграфы), вядучыя бiблiятэкары, бiблiятэкары (бiблiёграфы) з
разлiку адна адзiнка на кожныя 700 чытачоў i 10 тыс. кнiгавыдач; 0,5
адзiнкi на кожныя наступныя 350 чытачоў i 5 тыс. кнiгавыдач. У
iнфармацыйна-бiблiяграфiчным сектары  цэнтральнай  бiблiятэкi пры
колькасцi чытачоў у сiстэме звыш 45 тыс. i 800 тыс. кнiгавыдач у год
апрача адзiнак,  якiя прадугледжаны тыпавымi штатамi, дадаткова
ўводзiцца адна адзiнка бiблiёграфа на кожныя 20 тыс.  чытачоў
сiстэмы.

   4) У цэнтральных бiблiятэках i бiблiятэках-фiлiялах могуць
стварацца спецыялiзаваныя аддзелы (сектары): абслугоўвання вучняў
старэйшых, малодшых  класаў, мастацтва, нотна-музычныя, юнацкiя;
абанементы, чытальныя залы або сектары кнiг па замежных мовах;
фанатэкi i г.д. Аддзелы (сектары) ствараюцца ў межах колькасцi
адзiнак бiблiятэчных работнiкаў, якiя вызначаны ў адпаведнасцi з
п.3.

   5) У аддзеле камплектавання, апрацоўкi i арганiзацыi адзiнага
фонду цэнтральнай бiблiятэкi, апрача адзiнак, якiя прадугледжаны
тыпавымi штатамi, дадаткова ўводзяцца штатныя адзiнкi бiблiятэчных
работнiкаў: галоўныя   бiблiятэкары,   вядучыя   бiблiятэкары,
бiблiятэкары. Пры  гэтым  агульная  колькасць  штатных  адзiнак
устанавлiваецца з разлiку 1 адзiнка на 6 тыс. экз. паступленняў i
выбыцця бiблiятэчнага фонду (кнiг, часопiсаў, газет, аўдыёвiзуальных
матэрыялаў).

   6) У гарадскiх i гарпасялковых фiлiялах агульная колькасць
бiблiятэчных работнiкаў (акрамя загадчыка фiлiяла) вызначаецца з
разлiку адна штатная адзiнка на кожныя 700 чытачоў i 10 тыс.
кнiгавыдач у  год, дзiцячых фiлiялах - 600 чытачоў i 9 тыс.
кнiгавыдач у год, у сельскiх фiлiялах - на кожныя 450 чытачоў i 6
тыс. кнiгавыдач у год.

   7) У аддзеле бiблiятэчнай рэкламы i маркетынгу апрача адзiнак,
якiя прадугледжаны тыпавымi штатамi, дадаткова ўводзiцца пасада
метадыста з разлiку адна адзiнка на кожныя 15 бiблiятэк у раённай
ЦБС i 10 бiблiятэк у гарадской ЦБС.

   8) Пасада   загадчыка   гарпасялковай   i   сельскай
бiблiятэкi-фiлiяла ўводзiцца пры колькасцi чытачоў звыш 700 i 10
тыс. кнiгавыдач.

   9) Пасада загадчыка гарадской бiблiятэкi-фiлiяла ўводзiцца пры
колькасцi чытачоў звыш 2 тыс. i 30 тыс. кнiгавыдач.

   10) Нарматывы нагрузкi па колькасцi чытачоў i кнiгавыдач для
загадчыкаў аддзелаў абслугоўвання i iнфармацыi,  камплектавання,
апрацоўкi i арганiзацыi адзiнага фонду ўстанавлiваюцца ў памеры 50%
ад норм, якiя прадугледжаны для бiблiятэчных работнiкаў адпаведных
аддзелаў. На  iншыя  кiруючыя  пасады  ўказаныя  нарматывы  не
распаўсюджваюцца.

   11) Для цэнтралiзаваных бiблiятэчных сiстэм  з  колькасцю
чытачоў звыш 95 тыс. у год i 1,520 тыс. кнiгавыдач структура i штаты
вызначаюцца ў iндывiдуальным парадку па ўзгадненню з адпаведнымi
органамi кiравання.

   12) Пасада прыбiральшчыка ўводзiцца з разлiку 1 адзiнка на
кожныя 300 кв.м плошчы, якая падлягае ўборцы. Пры агульнай плошчы
ўборкi да 300 кв.м колькасць прыбiральшчыкаў вызначаецца з разлiку
0,5 адзiнкi на кожныя 150 кв.м, менш за 150 кв.м - уводзiцца 0,25
адзiнкi прыбiральшчыцы.
   Пры наяўнасцi пячнога  ацяплення  ўводзiцца  адна  адзiнка
прыбiральшчыцы на кожныя 150 кв.м плошчы ўборкi i 0,5 адзiнкi пры
плошчы ўборкi менш за 150 кв.м.

   13) Пасада гардэробшчыка ўстанаўлiваецца з разлiку 0,5 адзiнкi
на кожныя 80 нумароў у гардэробе.

   14) Пасада дворнiка ўводзiцца ў адпаведнасцi з нормамi плошчы,
што прыбiраецца. Нормы ўстанаўлiваюцца выканкамамi органаў мясцовай
улады.

   15) Пры наяўнасцi абагравальных катлоў на ацяпляльны сезон
устанаўлiваюцца пасады качагараў з разлiку адна адзiнка ў змену. З
агульнай колькасцi качагараў 1 пасада ўстанаўлiваецца на круглы год.

   16) Пасады  рабочых  па абслугоўванню i бягучаму рамонту
памяшканняў, збудаванняў i абсталявання ўводзяцца з разлiку  1
адзiнка на кожныя 1500 кв.м плошчы, абсталяванай вадаправодам i
каналiзацыяй, пры плошчы менш за вызначную норму - 0,5 адзiнкi, адна
адзiнка на  кожныя  350  асвятляльных кропак, а пры наяўнасцi
электракропак менш за вызначную норму - 0,5 адзiнкi.

   17) Зыходзячы з канкрэтных умоў i аб'ёмаў работы ў штаты
ўстаноў з дазволу органоў кiравання, якiя выдаткоўваюць сродкi на iх
утрыманне, могуць быць уведзены iншыя пасады спецыялiстаў i рабочых.
 Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations