Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 28 июня 1993 г. №203 "Прыкладнае палажэнне аб дзiцячай дашкольнай установе"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 


       МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                      Зацверджана
                      Мiнiстэрствам адукацыi
                      Рэспублiкi Беларусь
                      28 чэрвеня 1993 г., N 203


 Узгоднена
 Мiнiстэрства фiнансаў
 Рэспублiкi Беларусь

 Мiнiстр  С.П.Янчук


 Дзяржкампрацы
 Рэспублiкi Беларусь

 Старшыня  Г.П.Бадзей


           ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ
        АБ ДЗIЦЯЧАЙ ДАШКОЛЬНАЙ УСТАНОВЕ

===
     -----------------------------------------------------------
     Утратило силу постановлением Министерства образования от 9
     ноября 2004 г. № 66 (зарегистрировано в Национальном
     реестре - № 8/11845 от 15.12.2004 г.)  

           I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

   1. Дашкольная ўстанова з'яўляецца асноўным звяном дашкольнай
адукацыi, якая ажыццяўляе сваю  дзейнасць  у  адпаведнасцi  з
заканадаўствам i гэтым Палажэннем.
   Вядучымi прынцыпамi яе дзейнасцi з'яўляюцца даступнасць для
насельнiцтва, дэмакратычнасць, гуманнасць, адзiнства нацыянальнага i
агульначалавечага, варыянтнасць тыпаў i вiдаў дашкольных устаноў з
улiкам  мясцовых  сацыяльна-эканамiчных  умоў  i  рэгiянальных
асаблiвасцей.

   2. Галоўная задача дашкольнай установы - забеспячэнне фiзiчнага
i псiхiчнага здароўя, фармiраванне асобы дзiцяцi, развiццё яго
iндывiдуальнасцi.

   3. Дашкольная ўстанова нясе поўную адказнасць за захоўванне
правоў дзяцей i бацькоў, адпаведнасць выбраных форм арганiзацыi i
метадаў   выхаваўчага-адукацыйнага   працэсу    ўзроставым,
псiхафiзiялагiчным  i iндывiдуальным асаблiвасцям, патрабаванням
аховы здароўя дзяцей.

   4. Улiчваючы вядучую ролю сям'i ў выхаваннi дзяцей, дашкольная
ўстанова  будуе свае адносiны з ёю на прынцыпах пераемнасцi,
супрацоўнiцтва, адкрытасцi. Дашкольная ўстанова i сям'я нясуць
адказнасць перад грамадскасцю i дзяржавай за выхаванне дзяцей у
адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.

   5. У правядзеннi выхаваўча-адукацыйнай работы, забеспячэннi
аховы  здароўя  дзяцей,  умацаваннi  матэрыяльна-тэхнiчнай базы
дашкольная  ўстанова  ўзаемадзейнiчае  са  школай,  працоўнымi
калектывамi прадпрыемстваў, арганiзацый розных форм уласнасцi, а
таксама з установамi аховы здароўя, культуры, спорту, добраахвотнымi
таварыствамi, творчымi саюзамi, сродкамi масавай iнфармацыi.

   6. Дашкольная ўстанова ажыццяўляе выхаванне i навучанне дзяцей
на роднай мове або мовах iншых народаў, якiя жывуць на тэрыторыi
Беларусi ў адпаведнасцi з Законам "Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь".

   7. На аснове гэтага прыкладнага Палажэння кожная дашкольная
ўстанова ў залежнасцi ад яе тыпу i вiду распрацоўвае свой статут, у
якiм вызначаюцца нормы i правiлы жыцця калектыву з улiкам яго
асаблiвасцей i перспектыў развiцця, правы i  абавязкi  членаў
калектыву, а таксама бацькоўскi дагавор, якi рэгулюе прававыя
адносiны памiж дашкольнай установай i бацькамi, што ўзнiкаюць ў
працэсе выхавання,  навучання, догляду, назiрання i аздараўлення
дзiцяцi.

     II. АРГАНIЗАЦЫЯ, СТРУКТУРА I АСНОВЫ ДЗЕЙНАСЦI
            ДАШКОЛЬНАЙ УСТАНОВЫ

   8. Дашкольная ўстанова ствараецца мясцовымi Саветамi народных
дэпутатаў у адпаведнасцi з артыкулам 26 Закона "Аб адукацыi ў
Рэспублiцы Беларусь" i прадпрыемствам, арганiзацыяй у адпаведнасцi з
артыкулам 16 Закона "Аб прадпрыемствах у Рэспублiцы Беларусь" i
артыкулам 16 Закона "Аб мясцовым самакiраваннi i мясцовай гаспадарцы
ў Рэспублiцы Беларусь".
   Незалежна ад падпарадкавання дашкольная ўстанова рэгiструецца ў
выканкаме мясцовага Савета народных дэпутатаў. Пасля рэгiстрацыi ёй
прысвойваецца парадкавы нумар, i яна набывае правы юрыдычнай асобы.

   9. Дашкольныя ўстановы могуць быць наступных тыпаў:
   па ўзроставаму ахопу дзяцей:
   - яслi-сад (асноўны тып),
   - дзiцячыя яслi,
   - дзiцячы сад.
   па прызначэнню:
   - агульнага развiцця,
   - з паглыбленым напрамкам у рабоце (эстэтычнага, фiзiчнага
развiцця i iнш.),
   - па догляду, назiранню i аздараўленню,
   - кампенсуючыя (для дзяцей, якiя маюць патрэбу ў карэкцыi iх
фiзiчнага i псiхiчнага развiцця),
   - камбiнаваныя.
   Дашкольная ўстанова   можа   быць   састаўной   часткай
навучальна-выхаваўчай установы "Школа-дзiцячы сад", якая працуе ў
адпаведнасцi з Палажэннем аб гэтай установе i iншымi заканадаўчымi
актамi.
   Дашкольныя ўстановы любога прызначэння кiруюцца ў сваёй рабоце
гэтым прыкладным Палажэннем, Палажэннем аб дашкольных установах
адпаведнага профiлю.

   10. Па прыналежнасцi i формах арганiзацыi дашкольныя ўстановы
могуць быць наступных вiдаў уласнасцi:
   - дзяржаўныя;
   - калектыўныя   (арэндных  прадпрыемстваў,  кааператываў,
акцыянерных таварыстваў i iншыя);
   - прыватныя;
   - змешаныя (дзяржаўна-кааператыўныя, дзяржаўна-грамадскiя  i
iншыя).

   11. Дашкольная ўстанова размяшчаецца ў будынку, якi пабудаваны
па спецыяльнаму (iндывiдуальнаму) праекту, або прыстасаваны  i
адпавядае  СНIП,  санiтарна-гiгiенiчным  патрабаванням, правiлам
пажарнай  бяспекi  i  псiхолага-педагагiчным  патрабаванням  да
ўпарадкаванасцi дашкольных устаноў.

   12. Рэжым работы дашкольнай установы ўстанаўлiваецца рашэннем
мясцовага Савета народных дэпутатаў па прадстаўленню ўпраўлення
(аддзела) адукацыi або прадпрыемства, установы, арганiзацыi, асоб, у
распараджэннi якiх яна знаходзiцца.
   Дашкольныя ўстановы або асобныя iх групы могуць працаваць 5 i 6
дзён у тыдзень па рэжыму дзённага i кругласутачнага знаходжання ў iх
дзяцей, з адным або двума выхаднымi, якiя прадстаўляюцца персаналу
па зменнаму графiку.
   Рэжым работы дашкольнай  установы спецыяльнага прызначэння
ўстанаўлiваецца   з    улiкам   правядзення   неабходнай
карэкцыйна-выхаваўчай работы.
   Па жаданню бацькоў у дашкольнай установе могуць стварацца
дзяржаўныя вячэрнiя групы, якiя працуюць па рэжыму падоўжанага дня,
а таксама ў суботнiя, нядзельныя i святочныя днi.
   Бацькi маюць права прыводзiць i забiраць дзяцей з дашкольнай
установы ў любы, зручны для iх час, папярэдзiўшы  аб  гэтым
выхавацеля.
   З улiкам пажаданняў бацькоў  у  дашкольнай  установе,  на
гасразлiковых пачатках або на аснове самаакупнасцi, могуць стварацца
групы кароткачасовага знаходжання дзяцей з працягласцю работы ад 1-2
да 6 гадзiн; прагулачныя групы; групы па падрыхтоўцы дзяцей да школы
i фiзкультурна-аздараўленчыя групы; групы музычна-эстэтычнага i
мастацкага выхавання; групы з вывучэннем замежнай мовы i iншыя.

   13. Дашкольная ўстанова забяспечвае збалансаванае харчаванне
дзяцей, неабходнае для iх развiцця i здароўя. Харчаванне дзяцей у
дашкольнай установе арганiзуецца з улiкам працягласцi яе працы i ў
адпаведнасцi з устаноўленымi фiнансавымi i натуральнымi нормамi.
Грашовыя нормы харчавання ў групах, дзе дзецi знаходзяцца 6 i менш
гадзiн, устанаўлiваюцца Саветам народных дэпутатаў i прадпрыемствам,
установай, арганiзацыяй, асобай, у падпарадкаваннi якiх знаходзiцца
дашкольная ўстанова; у групах, арганiзаваных на  гасразлiковых
пачатках або на асновах самаакупнасцi - бацькамi.

   14. Медыцынскае абслугоўванне дзяцей ажыццяўляецца штатным цi
спецыяльна  замацаваным  за  дашкольнай  установай  медыцынскiм
персаналам, якi разам з адмiнiстрацыяй нясе адказнасць за здароўе i
фiзiчнае  развiццё  дзяцей,  правядзенне  лячэбна-прафiлактычных
мерапрыемстваў,  сiстэматычнае  абследаванне  дзяцей,  захаванне
санiтарна-гiгiенiчных нормаў, рэжым i якасць харчавання дзяцей,
дазiроўку iх фiзiчных i разумовых нагрузак.

   15. Дашкольная ўстанова камплектуецца дзецьмi яе заснавальнiкаў
(упраўленнем, аддзелам адукацыi або прадпрыемствам,  установай,
арганiзацыяй, асобамi, у падпарадкаваннi якiх яна знаходзiцца).
Парадак камплектавання дашкольных устаноў i груп  спецыяльнага
прызначэння  вызначаецца  палажэннямi аб гэтых установах, якiя
зацверджаны Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.
   Парадак улiку заяў, афармлення i выдачы пуцёвак вызначаецца
заснавальнiкамi дашкольных устаноў. Памiж дашкольнымi ўстановамi
можа арганiзоўвацца абмен месцамi.

   16. У дзяржаўную дашкольную ўстанову ў першую чаргу прымаюцца
дзецi працуючых адзiнокiх бацькоў, мацi-навучэнак, бацькоў-iнвалiдаў
I i II групы; дзецi з мнагадзетных сем'яў; дзецi, якiя знаходзяцца
пад апекай, дзецi сляпых, глухiх бацькоў; дзецi  пяцiгадовага
ўзросту,  дзецi-блiзняты,  дзецi,  бацькi  якiх знаходзяцца на
абавязковай службе ва Узброеных Сiлах Рэспублiкi Беларусь; дзецi
грамадзян, якiя праходзiлi ваенную службу цi працавалi ў складзе
савецкiх войск на тэрыторыi дзяржаў, у якiх вялiся баявыя дзеяннi, а
таксама дзецi асоб, на якiх распаўсюджваецца Закон Рэспублiкi
Беларусь "Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы
на Чарнобыльскай АЭС".

   17. Залiчэнне дзяцей у дашкольную ўстанову вядзецца загадчыкам
гэтай установы па прад'яўленню наступных дакументаў:  пуцёўкi,
выдадзенай адпаведным заснавальнiкам дашкольнай установы; заявы
бацькоў або асоб, якiя iх замяняюць; выпiскi з гiсторыi развiцця
дзiцяцi з заключэннем аб стане яго здароўя; даведкi аб адсутнасцi
кантактаў з iнфiцыраванымi хворымi i пасведчання аб нараджэннi
дзiцяцi. У дашкольную ўстанову (групу) спецыяльнага прызначэння
дадаткова  падаецца  заключэнне  псiхолага-медыка-педагагiчнай
кансультацыi.
   Выключэнне дзяцей з дашкольнай установы вядзецца загадчыкам пры
згодзе з яе заснавальнiкам у наступных выпадках: па медыцынскаму
залючэнню, якое забараняе знаходжанне дзiцяцi ў гэтай дашкольнай
установе па стану здароўя; ненаведванне дзецьмi дашкольнай установы
звыш аднаго месяца без заявы бацькоў; у выпадку неаплаты за яго
ўтрыманне на працягу двух тыдняў пасля ўстаноўленага тэрмiну, а
таксама невыканання бацькамi iншых дагаворных абавязацельстваў; па
заяве бацькоў або асоб, якiя iх замяняюць. Бацькам паведамляюць аб
выключэннi дзiцяцi за 7 дзён.
   Забараняецца выключаць дзяцей з дашкольнай установы ў сувязi са
змяненнем месца работы бацькоў.
   За дзiцём захоўваецца месца ў дашкольнай установе ў выпадку яго
хваробы, праходжання  санаторна-курортнага  лячэння,  каранцiну,
хваробы або водпуску мацi, чарговага водпуску бацькi (або асоб, якiя
замяняюць бацькоў), па заяве бацькоў, на перыяд аздараўлення дзiцяцi
тэрмiнам да 90 дзён у летнi перыяд.

   18. У дзiцячыя яслi прымаюцца дзецi ва ўзросце ад 2 месяцаў да
3 гадоў; у дзiцячы сад - ад 3 да 7 гадоў; у яслi-сад - ад 1 да 7
гадоў (незалежна ад пачатковых тэрмiнаў школьнага навучання па
жаданню бацькоў або медыцынскаму заключэнню дзецi могуць знаходзiцца
ў дашкольнай установе да 7 гадоў). Групы могуць камплектавацца па
аднаўзроставаму  прынцыпу  або  дзецьмi  рознага  ўзросту.  У
навучальна-выхаваўчай установе "Школа-дзiцячы сад" узроставы склад
дзяцей у дашкольных групах вызначаецца саветам гэтай установы ў
залежнасцi ад колькасцi груп i мясцовых умоў.

   19. Пры  наяўнасцi  неабходных  матэрыяльных,  працоўных i
фiнансавых рэсурсаў устанаўлiваюцца наступныя нормы напаўняльнасцi
груп у дзяржаўнай дашкольнай установе агульнага прызначэння:
   да 2 гадоў - 10 дзяцей,
   ад 2 да 3 гадоў - 15 дзяцей,
   ад 3 да 6 (7) гадоў - 20 дзяцей,
   у рознаўзроставай групе - 12 дзяцей.
   Колькасць дзяцей у групах дашкольных устаноў  спецыяльнага
прызначэння i санаторных вызначаецца адпаведнымi Палажэннямi аб
гэтых установах, якiя зацверджаны Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi
Беларусь.
   Зыходзячы з мясцовых умоў i наяўнасцi сродкаў, мясцовыя Саветы
народных дэпутатаў, прадпрыемствы, ведамствы i iншыя арганiзацыi,
якiя маюць дашкольныя ўстановы, могуць памяншаць напаўняльнасць
груп.

   20. Камплектаванне груп i перавод дзяцей з групы ў групу
ажыццяўляецца ў летнi перыяд i заканчваецца да 1 верасня. Прыём
дзяцей у дашкольную ўстанову вядзецца на працягу года пры наяўнасцi
ў ёй месцаў.

       III. АРГАНIЗАЦЫЯ ПЕДАГАГIЧНАГА ПРАЦЭСУ

   21. Дашкольная  ўстанова  з'яўляецца  выхаваўчай i вырашае
канкрэтныя задачы па догляду, выхаванню i навучанню дзяцей.

   22. Выхаваўчы працэс у дашкольнай установе праводзiцца  ў
адпаведнасцi з праграмамi, зацверджанымi Мiнiстэрствам адукацыi
Рэспублiкi Беларусь.

   23. З мэтай стварэння  аптымальных  умоў  для  фiзiчнага,
псiхiчнага   i   асобаснага  развiцця  дзяцей  арганiзацыя
выхаваўча-адукацыйнага працэсу будуецца на педагагiчна абгрунтаваным
выбары выхавацелямi праграмы, сродкаў, форм i метадаў выхавання i
навучання. Уся выхаваўчая работа ў дашкольнай установе вядзецца з
улiкам здароўя, iнтарэсаў i схiльнасцей дзяцей.
   Асаблiвасцю выхаваўча-адукацыйнага  працэсу  ў  дашкольнай
установе з'яўляецца яго бесперапыннасць на працягу каляндарнага
года. У летнi перыяд пераважае аздараўленчая работа з дзецьмi.

   24. Выхаваўча-адукацыйнымi  задачамi  дашкольнай  установы
з'яўляюцца:
   - фармiраванне  асобы  дзiцяцi  з  улiкам  узроставых  i
iндывiдуальных  асаблiвасцей  (яго  фiзiчнае,  духоўнае  i
iнтэлектуальнае развiццё);
   - ахова жыцця i ўмацаванне здароўя дзяцей на аснове вынiкаў
дыягностыкi iх фiзiчнага i псiхiчнага развiцця ў адпаведнасцi з
экалагiчнымi ўмовамi;
   - клопат аб эмацыянальным камфорце кожнага дзiцяцi;
   - узаемадзеянне з сям'ёй у мэтах забеспячэння паўнацэннага
развiцця дзяцей;
   - непарыўнасць i ўзаемадапаўненне навучання i выхавання дзяцей
на аснове адзiнства ўсiх сфер iх жыццядзейнасцi; ажыццяўленне
пераемнасцi ў рабоце са школай;
   - далучэнне дзяцей да беларускай мовы, культуры, традыцый
беларускага народа, культуры iншых народаў, якiя пражываюць ў
рэспублiцы.

   25. Дашкольная ўстанова ў сваёй педагагiчнай дзейнасцi кiруецца
наступнымi прынцыпамi:
   - гуманiстычная i дэмакратычная накiраванасць педагагiчнага
працэсу, уважлiвыя адносiны да асобы дзiцяцi;
   - нацыянальна-культурная аснова педагагiчнага працэсу;
   - выкарыстанне сучасных дасягненняў псiхолага-педагагiчнай i
медыцынскай навукi i практыкi;
   - самастойнасць ў арганiзацыi выхаваўча-адукацыйнай работы з
дзецьмi, у выбары яе форм i метадаў.

   26. Дашкольныя ўстановы могуць мець паглыбленую накiраванасць у
выхаваўча-адукацыйнай  рабоце.  Ажыццяўляючы ўсебаковае развiццё
дзяцей, педагагiчны калектыў можа самастойна вызначыць напрамак, па
якiм будзе весцi паглыбленую работу (фiзiчная культура, эстэтычнае
выхаванне, навучанне замежнай мове i iнш.)
   Паглыбленая накiраванасць  дашкольнай установы ажыццяўляецца
праз усе формы выхаваўча-адукацыйнай работы ва ўсiх узроставых
групах, з'яўляецца састаўной часткай работы з педагагiчнымi кадрамi
i бацькамi. Могуць выкарыстоўвацца дадатковыя формы работы  з
дзецьмi, нетрадыцыйныя спосабы iх арганiзацыi: рознаўзроставыя групы
з вызначаным напрамкам у рабоце, студыi, секцыi, гурткi па iнтарэсах
i iншыя дзiцячыя аб'яднаннi. Работа гурткоў (студый, секцый) у
дашкольнай установе арганiзуецца на ўмовах самаакупнасцi.

   27. Дашкольная ўстанова ажыццяўляе пераемнасць у рабоце са
школай, што больш эфектыўна садзейнiчае фармiраванню фiзiчнай i
псiхалагiчнай падрыхтаванасцi дзяцей да навучання.
   У дашкольнай  установе  могуць  стварацца  першыя  класы,
шасцiгадовыя вучнi якiх па сваiх псiхалагiчных якасцях застаюцца
дзецьмi-дашкольнiкамi. Таму ўмовы выхавання i навучання дзяцей у
першым класе павiнны быць максiмальна наблiжаны да дзiцячага сада.

   28. У дашкольнай установе ствараецца педагагiчны савет  -
калегiяльны  орган,  якi  аб'ядноўвае  педагагiчных работнiкаў.
Асноўнымi задачамi яго з'яўляюцца абмеркаванне i выбар розных
варыянтаў праграм, зместу, форм i метадаў выхаваўчай работы з
дзецьмi, павышэнне навукова-педагагiчнага i метадычнага ўзроўню
выхавацеляў.  Педагагiчны  савет арганiзуе работу па вывучэнню
сучасных  навучальна-выхаваўчых  тэхналогiй,  развiццю  творчых
iнiцыятыў педагогаў, распаўсюджванню педагагiчнага вопыту, вызначае
напрамкi  сувязей  дашкольнай  установы  з  навукова-даследчымi
арганiзацыямi,  добраахвотнымi таварыствамi, творчымi саюзамi i
iншымi грамадскiмi i дзяржаўнымi арганiзацыямi, прымае рашэннi па
iншых пытаннях прафесiйнай дзейнасцi педагогаў.
   Парадак работы педагагiчнага  савета  вызначаецца  Статутам
дашкольнай установы.

   29. Дашкольная ўстанова для рашэння сваiх педагагiчных задач
можа добраахвотна ўваходзiць у састаў розных аб'яднанняў навучальных
комплексаў.  У гэтым выпадку педагагiчная дзейнасць дашкольнай
установы вызначаецца Палажэннем аб адпаведным  аб'яднаннi  або
комплексе,  якое  заверджана  Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi
Беларусь.

        IV. КIРАВАННЕ ДАШКОЛЬНАЙ УСТАНОВАЙ

   30. Кiраванне дашкольнай установай ажыццяўляецца ў  цесным
узаемадзеяннi яе працоўнага калектыву, бацькоў цi асоб, якiя iх
замяняюць, i грамадскасцi.

   31. Вышэйшым органам упраўлення дашкольнай установай з'яўляецца
агульны сход яе работнiкаў i бацькоў, якi праводзiцца не радзей
аднаго разу ў год.
   Агульны сход:
   - прымае Статут дашкольнай установы i ўносiць у яго неабходныя
змяненнi;
   - зацвярджае асноўныя напрамкi развiцця дашкольнай установы,
вызначае шляхi павышэння эфектыўнасцi педагагiчнай i абслуговай
працы;
   - вырашае  пытаннi, звязаныя з удасканаленнем кiравання i
арганiзацыйнай структуры дашкольнай установы, рэжыму яе работы;
   - прымае ўдзел у абмеркаваннi пытанняў аб выкарыстаннi наяўных
сродкаў для ўмацавання i развiцця  матэрыяльна-тэхнiчнай  базы
дашкольнай  установы, а таксама iншых пытанняў яе сацыяльнага
развiцця;
   - выбiрае адкрытым або тайным галасаваннем савет дашкольнай
установы, старшыню i  яго  намеснiкаў,  вызначае  тэрмiны  iх
паўнамоцтваў.

   32. У  перыяд  памiж агульнымi сходамi органам ўпраўлення
выступае савет дашкольнай установы, у састаў якога ўваходзяць
работнiкi   дашкольнай  установы,  прадстаўнiкi  бацькоўскай
грамадскасцi, прадпрыемстваў-шэфаў i iншых зацiкаўленых арганiзацый.
Савет будуе сваю дзейнасць у адпаведнасцi з Палажэннем аб савеце
дашкольнай установы, якое прымаецца на агульным сходзе калектыву.

   33. Кiраўнiцтва дзейнасцю дашкольнай установы ажыццяўляе яе
загадчык.
   Загадчык прызначаецца заснавальнiкам дашкольнай установы па
узгадненню з раённым(гарадскiм) аддзелам адукацыi. Савет дашкольнай
установы мае права ставiць пытанне  перад  заснавальнiкам  аб
вызваленнi загадчыка ад пасады цi рэкамендаваць на яе таго або
iншага педагагiчнага работнiка.

   34. Адносiны дашкольнай установы з органамi дзяржаўнай улады,
вышэйстаячымi органамi адукацыi i ведамствамi будуюцца на аснове
кiраўнiцтва  i  самакiраўнiцтва  ў  адпаведнасцi  з  дзеючым
заканадаўствам.

            V. ПРАВАВЫ СТАТУС

   35. Спецыяльная  дашкольная  ўстанова  з'яўляецца юрыдычнай
асобай, мае пячатку з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь
са сваiм найменнем, разлiковы i iншыя рахункi ў банках, якiя
адкрываюцца ва ўстаноўленым парадку.

   36. Дашкольная ўстанова ў сваёй дзейнасцi кiруецца дзеючым
заканадаўствам, гэтым прыкладным Палажэннем, Статутам.

   37. Парадак  адкрыцця, рэарганiзацыi i закрыцця дашкольных
устаноў вызначаецца заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

   38. Дакументацыя дашкольнай установы вядзецца ў адпаведнасцi з
тыпавой iнструкцыяй, зацверджанай Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi
Беларусь.

   39. Статыстычная справаздачнасць ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з
патрабаваннямi органаў дзяржаўнай статыстыкi Рэспублiкi Беларусь.

   40. Дашкольная  ўстанова мае права прымяняць розныя формы
брыгаднага, арэнднага i сямейнага падрадаў, дагаворныя i iншыя
прагрэсiўныя  вiды  арганiзацыi  i стымулявання педагагiчнай i
абслуговай працы.

   41. Дашкольная ўстанова  як  юрыдычная  асоба  мае  права
ўдзельнiчаць  у  мiжрэспублiканскай  i мiжнароднай дзейнасцi ў
адпаведнасцi з iснуючым заканадаўствам.

   42. Правы дзiцяцi абараняюцца дзеючым заканадаўствам, а таксама
бацькоўскiм дагаворам.

   Кожнаму дзiцяцi ў дашкольнай установе гарантуецца:
   - абарона яго годнасцi;
   - абарона ад фiзiчнага i псiхiчнага насiлля;
   - задавальненне патрэбы ў эмацыянальна-асобасных зносiнах;
   - атрыманне квалiфiкаванай дапамогi ў карэкцыi недахопаў
развiцця.

   43. Персанальную адказнасць за якасць i эфектыўнасць работы
дашкольнай установы, забеспячэнне аховы жыцця i здароўя дзяцей, умоў
працы ўсiх работнiкаў нясе загадчык.
   Загадчык мае права:
   - ажыццяўляць   кантроль   за   ходам   i   вынiкамi
выхаваўча-адукацыйнага працэсу;
   - вызначаць штатны расклад дашкольнай установы, устанаўлiваць
надбаўкi i ажыццяўляць прэмiраванне за творчыя дасягненнi ў працы па
ўзгадненню з прафсаюзным камiтэтам;
   - прымаць  на  работу  ва ўстаноўленым парадку работнiкаў
дашкольнай установы;
   - вызначаць педагагiчную нагрузку па ўзгадненню з прафкомам;
   - быць распарадчыкам крэдытаў, дзейнiчаць ад iмя дашкольнай
установы, прадстаўляць яе ва ўсiх установах i арганiзацыях розных
форм уласнасцi; набываць, арэндаваць, заказваць у iх i ў прыватных
асоб, рознiчнай сетцы i камiсiйных магазiнах неабходнае дашкольнай
установе абсталяванне i iншыя матэрыяльныя рэсурсы па безнаяўнаму
або  наяўнаму  разлiку;  заключаць  дагаворы  з арганiзацыямi,
прадпрыемствамi i прыватнымi асобамi на выкананне розных вiдаў
будаўнiча-мантажных работ, работ па бягучаму рамонту, афармленню
дашкольнай установы, гаспадарчаму ўтрыманню яе памяшканняў, пляцовак
i iнш;
   - заключаць дагаворы на аказанне дашкольнай установай паслуг
дзецям, iх бацькам, iншым грамадзянам, а таксама прадпрыемствам,
арганiзацыям i ўстановам;
   - выдаваць загады i ўказаннi, абавязковыя да выканання ўсiмi
работнiкамi дашкольнай установы;
   - прыпыняць  рашэннi савета дашкольнай установы, калi яны
супярэчаць заканадаўству Рэспублiкi Беларусь, гэтаму Палажэнню,
Статуту дашкольнай установы.

   44. Загадчык абавязаны:
   - накiроўваць дзейнасць калектыву дашкольнай установы i работу
з бацькамi на дасягненне высокай эфектыўнасцi выхавання дзяцей,
ствараць неабходныя ўмовы для ўмацавання iх здароўя;
   - несцi адказнасць за падбор i правiльную расстаноўку кадраў,
станоўчыя ўзаемаадносiны ў калектыве, стварэнне умоў для творчага
росту  педагагiчных работнiкаў, прымяненне iмi перадавых форм i
метадаў  выхавання  i  навучання,  правядзенне  педагагiчных
эксперыментаў;
   - ва ўстаноўленым парадку арганiзоўваць правядзенне атэстацыi;
   - несцi адказнасць за рацыянальнае i эфектыўнае расходаванне
матэрыяльных i фiнансавых рэсурсаў;
   - уносiць найбольш важныя пытаннi жыццядзейнасцi дашкольнай
установы на абмеркаванне агульнага сходу цi савета дашкольнай
установы, педагагiчнага савета; перыядычна рабiць справаздачу аб
сваёй дзейнасцi перад калектывам, бацькоўскай  грамадскасцю  i
вышэйстаячымi органамi.

   45. Выхавацель-метадыст мае права:

   - ажыццяўляць кантроль за якасцю выхавання i навучання дзяцей,
праводзiць псiхолага-педагагiчныя зрэзы iх развiцця i аналiзаваць
вынiкi;
   - аналiзаваць прафесiйную дзейнасць  выхавацеляў  i  iншых
педагагiчных работнiкаў;
   - уносiць на абмеркаванне педагагiчнага савета  актуальныя
пытаннi выхавання дзяцей, прапановы па формах i тэрмiнах павышэння
квалiфiкацыi педагогаў.

   46. Выхавацель-метадыст абавязаны:
   - арганiзоўваць педагагiчны працэс у дашкольнай установе ў
адпаведнасцi з выбранымi праграмамi i методыкамi;
   - праводзiць  псiхолага-педагагiчныя назiраннi за развiццём
дзяцей, даваць адпаведныя рэкамендацыi выхавацелям i бацькам;
   - арганiзоўваць  работу  метадычнага  кабiнета, ажыццяўляць
метадычную работу з педагагiчнымi кадрамi, вывучаць, абагульняць
перадавы вопыт выхавання дзяцей;
   - забяспечваць  педагагiчны  працэс  неабходнымi  сродкамi
навучання i выхавання;
   - арганiзоўваць работу па прапагандзе педагагiчных ведаў сярод
бацькоў, забяспечваць пераемнасць у рабоце памiж выхавацелямi розных
узроставых груп, дашкольнай установы i школы.

   47. Вядучая роля ў выхаваннi дзяцей у дашкольнай установе
належыць выхавацелю.

   Выхавацель мае права:
   - мець поўную педагагiчную нагрузку;
   - атрымлiваць гарантаваны дзяржавай узровень заработнай платы ў
адпаведнасцi са сваёй адукацыяй, квалiфiкацыяй i  педагагiчнай
нагрузкай;
   - на забеспячэнне адпаведных умоў працы;
   - на атэстацыю ў адпаведнасцi з iснуючым палажэннем;
   - на выбар праграм, форм i метадаў арганiзацыi выхавання
дзяцей;
   - на правядзенне ва ўстаноўленым парадку эксперыменту  па
прымяненню новых методык, праграм, дапаможнiкаў i iншых сродкаў
выхавання;
   - на  дапамогу  кiраўнiцтва дашкольнай установы i ўстаноў
адукацыi ў павышэннi свайго навукова-педагагiчнага ўзроўню;
   - на выбар форм, тэрмiнаў i месца павышэння квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi;
   - выбiраць i быць выбраным у састаў савета дашкольнай установы
i iншыя органы самакiравання.

   48. Выхавацель абавязаны:
   - якасна праводзiць работу па выхаванню i развiццю асобы
дзiцяцi, несцi асабiстую адказнасць за ахову жыцця i ўмацаванне
здароўя дзяцей;
   - выбiраць  прагрэсiўныя  методыкi  i  формы  арганiзацыi
выхаваўча-навучальнага працэсу з улiкам псiхолага-фiзiялагiчных,
узроставых i iндывiдуальных асаблiвасцей дзяцей;
   - валодаць беларускай мовай i карыстацца ёю ў рабоце з дзецьмi
i бацькамi;
   - вывучаць iндывiдуальныя асаблiвасцi i схiльнасцi дзяцей, iх
сямейныя абставiны i жыллёва-бытавыя ўмовы; развiваць пазнавальныя
iнтарэсы i здольнасцi дзяцей;
   - планаваць i ўдасканальваць выхаваўча-адукацыйную работу з
дзецьмi;
   - абмяркоўваць з бацькамi пытаннi выхавання дзяцей у сям'i,
прапагандаваць педагагiчныя веды сярод насельнiцтва;
   - уважлiва адносiцца да калег, дзяцей i бацькоў цi асоб, якiя
iх замяняюць;
   - выконваць рашэннi  агульнага  сходу,  савета  дашкольнай
установы, педагагiчнага савета.

   49. Адказнасць за выхаванне дзяцей нясуць бацькi i асобы, якiя
iх замяняюць. Яны маюць права:
   - выбiраць  дашкольную  ўстанову  з  улiкам iндывiдуальных
схiльнасцей, асаблiвасцей i здароўя дзяцей;
   - патрабаваць  ад  кiраўнiцтва  i  педагагiчных работнiкаў
дашкольнай установы ўважлiвых адносiн да асобы дзiцяцi, стварэння
неабходных умоў для ўтрымання, харчавання i выхавання дзяцей у
адпаведнасцi з iх iндывiдуальнымi асаблiвасцямi;
   - прымаць удзел у абмеркаваннi пытанняў выхавання, навучання i
ўмацавання здароўя дзяцей;
   - выбiраць  i быць выбраным у савет дашкольнай установы,
ствараць розныя бацькоўскiя аб'яднаннi (клубы, асацыяцыi i iнш.).

   50. Бацькi i асобы, якiя iх замяняюць, абавязаны:
   - забяспечваць паўнацэннае развiццё i выхаванне дзяцей;
   - ствараць неабходныя ўмовы для жыцця i ўмацавання здароўя
дзяцей;
   - паважаць годнасць дзiцяцi;
   - уважлiва  адносiцца  да  работнiкаў дашкольнай установы,
ажыццяўляць пераемнасць у выхаваннi дзяцей у сям'i i дашкольнай
установе.

   51. Канкрэтныя правы i абавязкi ўсiх удзельнiкаў педагагiчнага
працэсу i iншых работнiкаў вызначаюцца Статутам дашкольнай установы,
правiламi ўнутранага працоўнага распарадку, Палажэннем аб савеце
дашкольнай установы, бацькоўскiм дагаворам.

     VI. МАТЭРЫЯЛЬНАЯ БАЗА I ФIНАНСАВА-ГАСПАДАРЧАЯ
         ДЗЕЙНАСЦЬ ДАШКОЛЬНАЙ УСТАНОВЫ

   52. Мясцовыя  Саветы  народных  дэпутатаў,  прадпрыемствы,
арганiзацыi, установы, гаспадаркi выдзяляюць дашкольнай установе
неабходныя ёй збудаваннi i памяшканнi, iнжынерныя камунiкацыi,
зямельныя надзелы.
   Памяшканнi дашкольнай  установы  абсталёўваюцца  па дзеючых
нарматывах i эксплуатуюцца ў адпаведнасцi з правiламi тэхнiкi
бяспекi i санiтарна-гiгiенiчнымi нормамi. Умацаванне i развiццё
матэрыяльнай базы ажыццяўляецца за кошт мясцовых Саветаў народных
дэпутатаў, прадпрыемстваў, устаноў, гаспадарак i iншых арганiзацый i
прыватных асоб, у падпарадкаваннi якiх знаходзiцца  дашкольная
ўстанова, а таксама за кошт сродкаў, якiя паступаюць ад выканання
платных паслуг.

   53. Абавязковым  структурным  падраздзяленнем  дзяржаўнай
дашкольнай установы павiнен быць метадычны кабiнет, прызначаны
садзейнiчаць працэсу выхавання i навучання  дзяцей,  павышэнню
квалiфiкацыi педагагiчных работнiкаў.

   54. Фiнансава-гаспадарчая  дзейнасць  дашкольнай  установы
будуецца ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.


 -----------------------
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 97/12
 Дата: 17.11.93 г. Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations