Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 30 июня 1993 г. №211 "Аб зацвярджэннi "Часовага палажэння аб павышэннi квалiфiкацыi i перападрыхтоўцы кадраў сiстэмы прафесiянальнай адукацыi Рэспублiкi Беларусь", палажэнняў "Аб навукова-метадычным забеспячэннi сiстэмы прафесiянальнай адукацыi", "Аб Рэспублiканскiм каардынацыйным савеце па прафесiянальнай адукацыi"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 

    ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
            30 чэрвеня 1993 г. № 211

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI "ЧАСОВАГА ПАЛАЖЭННЯ АБ ПАВЫШЭННI
 КВАЛIФIКАЦЫI I ПЕРАПАДРЫХТОЎЦЫ КАДРАЎ СIСТЭМЫ
 ПРАФЕСIЯНАЛЬНАЙ АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", ПАЛАЖЭННЯЎ
 "АБ НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНЫМ ЗАБЕСПЯЧЭННI СIСТЭМЫ
 ПРАФЕСIЯНАЛЬНАЙ АДУКАЦЫI", "АБ РЭСПУБЛIКАНСКIМ
 КААРДЫНАЦЫЙНЫМ САВЕЦЕ ПА ПРАФЕСIЯНАЛЬНАЙ АДУКАЦЫI"
     -----------------------------------------------------------
     Утратил силу приказом Министерства образования от 29 ноября
     2006 г. № 714  

   У мэтах удасканалення iснуючай сiстэмы павышэння квалiфiкацыi,
стварэння   сiстэмы   арганiзацыйна-метадычнага   забеспячэння
прафесiянальна-тэхнiчнай i сярэдняй спецыяльнай адукацыi загадваю:
   1. Зацвердзiць "Часовае палажэнне аб павышэннi квалiфiкацыi i
перападрыхтоўцы кадраў сiстэмы прафесiянальнай адукацыi Рэспублiкi
Беларусь", "Палажэнне аб навукова-метадычным забеспячэннi сiстэмы
прафесiянальнай  адукацыi",  "Палажэнне  аб  рэспублiканскiм
каардынацыйным савете па прафесiянальнай адукацыi" (дадаткi 1, 2,
3).
   2. Давесцi дадзены загад да ведама галiновых мiнiстэрстваў i
ведамстваў, якiя  маюць у падпарадкаваннi навучальныя ўстановы,
абласных i   Мiнскага   гарадскога   ўпраўленняў   адукацыi,
прафесiянальна-тэхнiчных i сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў.
   3. Кантроль за выкананнем загада ўскласцi на намеснiка Мiнiстра
Гарнака А.М.

Мiнiстр                         В.А.ГАЙСЁНАК

                        Дадатак 1
                        да загада
                        Мiнiстэрства адукацыi
                        Рэспублiкi Беларусь
                        30.06.1993 № 211

             ЧАСОВАЕ ПАЛАЖЭННЕ
     аб павышэннi квалiфiкацыi i перападрыхтоўцы кадраў
    сiстэмы прафесiянальнай адукацыi Мiнiстэрства адукацыi
            Рэспублiкi Беларусь

             1. Мэты i задачы

   Асноўнай мэтай  павышэння  квалiфiкацыi  кадраў  з'яўляецца
забеспячэнне адпаведнасцi ўзроўню квалiфiкацыi кадраў i спецыялiстаў
сiстэмы прафесiянальнай  адукацыi  ўзрастаючым   патрабаванням
эканомiкi, навукi, нацыянальнай культуры ва ўмовах станаўлення i
развiцця дзяржаўнасцi Рэспублiкi Беларусь.
   Навучанне работнiкаў у сiстэме павышэння квалiфiкацыi носiць
бесперапынны характар i проводзiцца на працягу ўсёй iх працоўнай
дзейнасцi. Бесперапыннасць  забяспечваецца  шляхам  рацыянальнага
сумяшчэння разнастайных формаў навучання i вiдаў паслядыпломнай
падрыхтоўкi кадраў.
   Прафесiянальная тэарэтычная i практычная падрыхтоўка павiнна
праводзiцца на аснове адзiнага падыходу да планавання навучання i
вызначэння яго зместу. Пры гэтым павiнны ўлiчвацца канкрэтныя ўмовы
навучальных устаноў i катэгорый работнiкаў.
   Пастаяннае павышэнне квалiфiкацыi з'яўляецца прамым службовым
абавязкам кожнага работнiка сiстэмы прафесiанальнай адукацыi.
   Службовыя перамяшчэннi кiруючых, iнжынерна-педагагiчных кадраў
i спецыялiстаў сiстэмы прафесiянальнай адукацыi, вызначэнне  i
ўстанаўленне iм квалiфiкацыйных катэгорый i разрадаў павiнны быць
увязаны з вынiкамi павышэння квалiфiкацыi.
   Персанальная адказнасць за арганiзацыю бесперапыннага навучання
работнiкаў сiстэмы  прафесiянальнай  адукацыi  ўскладаецца  на
кiраўнiкоў органаў упраўлення адукацыяй i навучальных устаноў.
   Кiраўнiкам i работнiкам  сiстэмы  прафесiянальнай  адукацыi
Мiнадукацыi Беларусi даецца права самастойнага выбару навучальнай
установы (падраздзялення) павышэння квалiфiкацыi, форм, метадаў i
тэрмiнаў навучання.

           2. Кiраванне i структура

   Кiраванне павышэннем квалiфiкацыi i перападрыхтоўкай кадраў
ажыццяўляе Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь, абласныя i
Мiнскае гарадское ўпраўленнi адукацыi.
   Сiстэма павышэння  квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi  кадраў
прафесiянальнай  адукацыi  ўключае:  Рэспублiканскi  iнстытут
прафесiянальнай  адукацыi  (РIПА),  абласныя i Мiнскi гарадскi
iнстытуты ўдасканалення настаўнiкаў (IУН), факультэты павышэння
квалiфiкацыi пры ВНУ, базавыя навучальныя ўстановы прафесiянальнай
адукацыi i прадпрыемствы.
   Мiнiстэрства адукацыi выконвае наступныя асноўныя функцыi:
   - фармiруе  сiстэму  бесперапыннага  павышэння квалiфiкацыi
кадраў, вызначае шляхi яе развiцця i ўдасканалення;
   - зацвярджае  тыпавыя  вучэбныя  планы  i патрабаваннi да
прафесiянальнай падрыхтоўкi, арганiзуе выданне падручнiкаў, вучэбных
дапаможнiкаў i  вучэбна-метадычных  матэрыялаў  па  павышэнню
квалiфiкацыi i перападрыхтоўцы кадраў;
   - стварае, рэгiструе i лiквiдуе навучальныя ўстановы павышэння
квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi  кадраў,  якiя  падпарадкоўваюцца
Мiнiстэрству адукацыi;
   - камандзiруе  работнiкаў  сiстэмы прафесiянальнай адукацыi
прадпрыемствы, у фiрмы i навучальныя ўстановы замежных краiн для
вывучэння вопыту перападрыхтоўкi кадраў.
   Абласныя i Мiнскае гарадское ўпраўленнi адукацыi:
   - ажыццяўляюць  у  сваiм  рэгiёне  арганiзацыйна-метадычнае
кiраўнiцтва перападрыхтоўкай      кадраў,      павышэннем
квалiфiкацыi работнiкаў прафесiянальнай адукацыi;
   - распрацоўваюць бягучыя i перспектыўныя планы павышэння i
перападрыхтоўкi кадраў;
   - фармiруюць рэгiянальную сiстэму бесперапыннага  павышэння
квалiфiкацыi работнiкаў прафесiянальнай адукацыi;
   - вырашаюць  пытаннi  развiцця  вучэбна-матэрыяльнай  i
нацыянальнай базы навучальных устаноў прафесiянальнай адукацыi.
   Установы павышэння  квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi кадраў
прафесiянальнай адукацыi забяспечваюць:
   - задавальненне  патрэб  рэспублiканскiх  мiнiстэрстваў  i
ведамстваў па павышэннi квалiфiкацыi i перападрыхтоўцы кiруючых,
iнжынерна-педагагiчных кадраў  i  спецыялiстаў  прафесiянальнай
адукацыi;
   - выкананне навуковых даследаванняў па актуальных праблемах
павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў прафесiянальнай
адукацыi;
   - аператыўнае авалоданне iнжынерна-педагагiчнымi работнiкамi i
спецыялiстамi сiстэмы   прафесiянальнай   адукацыi   перадавым
педагагiчным айчынным i замежным вопытам;
   - развiццё ў слухачоў-кiраўнiкоў навыкаў i ўменняў кiравання
сiстэмай i ўстановамi прафесiянальнай адукацыi на аснове эфектыўнага
выкарыстання камп'ютэрных  тэхналогiй,  прымянення  ў  практыцы
кiраўнiцтва калектывамi    эканамiчных,    прававых    i
сацыяльна-псiхалагiчных метадаў;
   - забеспячэнне вучэбна-матэрыяльнай базы сучасным абсталяваннем
i аргтэхнiкай (сумесна з органамi кiравання адукацыяй);
   - стварэнне  слухачам  неабходных  жыллёва-бытавых  умоў,
арганiзацыя самастойнай работы i творчай праграмы адпачынку на
перыяд навучання.
   Кiраўнiкi навучальных  устаноў,  арганiзацый  i  ўстаноў
прафесiянальнай адукацыi забяспечваюць i персанальна адказваюць за:
   - паляпшэнне якасцi навучання слухачоў, удасканаленне форм i
метадаў перападрыхтоўкi i павышэння квалiфiкацыi кадраў;
   - распрацоўку i рэалiзацыю планаў бесперапыннага павышэння
квалiфiкацыi прафесарска-выкладчыцкага саставу i работнiкаў сваiх
устаноў;
   - аналiз i ацэнку этапаў навучання.
   Навукова-метадычнае кiраўнiцтва  павышэннем  квалiфiкацыi  i
перападрыхтоўкай  кадраў  сiстэмы  прафесiянальнай  адукацыi
Мiнiстэрства  адукацыi  ажыццяўляе праз Рэспублiканскi iнстытут
прафесiянальнай адукацыi (РIПА), вызначаны галоўным. У абласцях i
горадзе Мiнску вядучымi цэнтрамi з'яўляюцца абласныя i Мiнскi
гарадскi iнстытуты ўдасканалення настаўнiкаў (IУН).
   Рэспублiканскi iнстытут прафесiянальнай адукацыi ажыццяўляе:
   - перападрыхтоўку   i   павышэнне  квалiфiкацыi  кадраў
прафесiянальна-тэхнiчных вучылiшчаў i тэхнiкумаў у адпаведнасцi з
"Пералiкам  катэгорый  работнiкаў  прафесiянальнай  адукацыi  i
навучальных устаноў павышэння квалiфiкацыi";
   - каардынацыю  работы  па  распрацоўцы  i  распрацоўку
квалiфiкацыйных патрабаванняў  для  кожнай  катэгорыi работнiкаў
прафесiянальнай адукацыi;
   - аналiз i вызначэнне зместу павышэння квалiфiкацыi (праз
правядзенне экспертызы i зацвярджэнне вучэбных планаў i праграм);
   - стварэнне  экзаменацыйных камiсiй для атэстацыi работнiкаў
сiстэмы прафесiянальнай адукацыi;
   - аказанне  арганiзацыйна-метадычнай  дапамогi  навучальным
установам, установам  i  арганiзацыям  сiстэмы  прафесiянальнай
адукацыi.
   Базавыя навучальныя  ўстановы  прафесiянальнай   адукацыi
зацвярджаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь i маюць
права на прыярытэтнае фiнансавае i вучэбна-метадычнае забеспячэнне.
Яны  ўдзельнiчаюць  у  распрацоўцы  i  апрабацыi  iнавацый
навучальна-выхаваўчага працэсу. На базе iх праводзяцца стажыроўкi,
установачныя сесii работнiкаў дадзенага рэгiёна, якiя навучаюцца па
завочнай форме.

      3. Накiрункi i арганiзацыйныя формы навучання

   Навучанне можа ажыццяўляцца ў выглядзе павышэння квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi кадраў.
   Павышэнне квалiфiкацыi праводзiцца ў мэтах удасканалення ведаў,
уменняў  i  навыкаў  кiраўнiчай,  педагагiчнай  i iншых вiдаў
прафесiянальнай  дзейнасцi.  Асноўнымi  накiрункамi  павышэння
квалiфiкацыi могуць быць:
   - функцыянальны;
   - на павышэнне катэгорыi;
   - псiхолага-педагагiчны;
   - павышэнне квалiфiкацыйнага разраду (для майстроў вытворчага
навучання).
   Павышэнне квалiфiкацыi можа ажыццяўляцца ў наступных формах:
   - самаадукацыi;
   - працяглага перыядычнага навучання;
   - кароткатэрмiновага навучання;
   - стажыроўкi;
   - праблемных семiнараў, навукова-метадычных канферэнцый;
   - аспiрантуры (дактарантуры).
   Самаадукацыя ажыццяўляецца  ў  мiжкурсавы  перыяд  шляхам
самастойнага вывучэння па iндывiдуальным плане перадавога вопыту
арганiзацыi вучэбна-выхаваўчага  працэсу,  новых   дасягненняў
педагагiчнай, псiхалагiчнай навукi, сацыялогii, эканомiкi, права i
г.д. У дапамогу працуючым самастойна праводзяцца кансультацыйныя
заняткi (лекцыi, гутаркi i г.д.). Самаадукацыя не можа праводзiцца
без цеснай узаемасувязi з iншымi формамi навучання.
   Працяглае перыядычнае  навучанне  з'яўляецца  сiстэматычнай
паглыбленай формай павышэння  квалiфiкацыi  работнiкаў  сiстэмы
прафесiянальнай  адукацыi.  Праграма  гэтай  формы  навучання
рэалiзоўваецца кожным работнiкам раз у пяць гадоў у Рэспублiканскiм
iнстытуце  прафесiянальнай  адукацыi,  iнстытутах  удасканалення
настаўнiкаў на факультэтах павышэння квалiфiкацыi пры ВНУ.
   Працяглае перыядычнае  навучанне  праводзiцца  па планах i
праграмах, распрацаваных навучальнымi ўстановамi (падраздзяленнямi)
павышэння квалiфiкацыi. Аб'ём праграмы - не менш 144 гадзiн. Гэтая
форма прадугледжвае навучанне слухачоў з поўным адрывам ад работы
(стацыянарны цi вочны варыянт), частковым адрывам (вочна-завочны
варыянт) i без адрыву (завочны варыянт).
   Тэрмiн навучання слухачоў з адрывам ад работы - не менш аднаго
месяца. Пры правядзеннi практычных заняткаў, дзелавых  гульняў,
трэнiнгаў, лабараторных  работ навучальная група разбiваецца на
падгрупы, што дазваляе iндывiдуалiзаваць навучанне i кантроль.
   Агульны тэрмiн навучання слухачоў без адрыву ад работы не
павiнен перавышаць шасцi месяцаў. У гэты перыяд праводзяцца дзве
ўстановачныя i залiковая сесii працягласцю не менш пяцi дзён кожная
(з адрывам ад работы). Сесii праводзяцца па рэгiёнах у базавых
навучальных  установах.  Гэтая  форма  павышэння  квалiфiкацыi
арганiзуецца для асоб, якiя не маюць магчымасцi па ўважлiвых
прычынах  навучацца  з адрывам ад работы. Пералiк такiх асоб
разглядаецца i зацвярджаецца  органамi  непасрэднага  кiравання
адукацыяй. У гэты пералiк не ўключаюцца катэгорыi работнiкаў апарату
Мiнiстэрства адукацыi, абласных i Мiнскага гарадскога ўпраўленняў
адукацыi, дырэктары сярэднiх спецыяльных i прафесiянальна-тэхнiчных
навучальных устаноў i iх намеснiкi.
   Агульны тэрмiн навучання слухачоў з частковым адрывам ад работы
- не больш трох месяцаў. На працягу гэтага часу праводзяцца адна
ўстановачная i адна залiковая сесii, кожная аб'ёмам 36-40 гадзiн i
працягласцю ў адзiн тыдзень.
   Кароткатэрмiновае навучанне праводзiцца ў выпадку неабходнасцi
i дапускае мэтавую, тэматычную падрыхтоўку. Гэтая форма павышэння
квалiфiкацыi арганiзуецца па заяўках з месц цi па прапановах
навучальных устоноў. Тэрмiн навучання - не менш тыдня па праграме
аб'ёмам 36-40 гадзiн. Навучанне праводзiцца з адрывам ад работы.
   Стажыроўка кiруючых,  iнжынерна-педагагiчных  работнiкаў  i
спецыялiстаў сiстэмы прафесiянальнай адукацыi праводзiцца ў РIПА,
абласных i Мiнскiм гарадскiм iнстытутах удасканалення настаўнiкаў,
навуковых i навучальна-метадычных установах, навучальных установах,
на прадпрыемствах Рэспублiкi Беларусь i за мяжой. Працягласць
стажыроўкi да аднаго месяца. Стажыроўка завяршаецца справаздачай па
месцы асноўнай работы.
   Навучанне ў форме праблемных семiнараў, навукова-метадычных
канферэнцый ажыццяўляецца з мэтай аператыўнага i  комплекснага
азнаямлення з навейшымi дасягненнямi навукi i тэхнiкi, што дазваляе
педагагiчным калектывам больш эфектыўна вырашаць вучэбна-выхаваўчыя
i сацыяльна-эканамiчныя задачы. Тэматыка, працягласць навучання,
формы кантролю ведаў, атрымлiваемых слухачамi, рэжым правядзення
заняткаў устанаўлiваюцца навучальнай установай, якая арганiзуе iх.
   Навучанне ў   аспiрантуры   (дактарантуры)   работнiкаў
прафесiянальнай адукацыi ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным
дзеючым заканадаўствам Рэспублiкi  Беларусь.  Планы  прыёму  ў
аспiрантуру  (дактарантуру)  распрацоўваюцца  i  зацвярджаюцца
Мiнiстэрствам адукацыi.
   Напаўняльнасць навучальных груп для розных формаў навучання
ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з дзеючымi "Палажэннем аб бесперапынным
прафесiянальным навучаннi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў" i
"Палажэннем аб навучальных установах (падраздзяленнях) павышэння
квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў".
   Працэс павышэння квалiфiкацыi завяршаецца здачай  экзамену,
залiку  цi  абаронай  выпускной  работы  з  выдачай дакумента
ўстаноўленага ўзору.
   У тых выпадках, калi слухач накiроўваецца навучальнай установай
цi органам кiравання адукацыяй на павышэнне квалiфiкацыi з мэтай
прысваення першай i вышэйшай катэгорый, ён здае квалiфiкацыйны
экзамен.
   Квалiфiкацыйны экзамен прымае камiсiя, назначаемая РIПА. У
склад камiсii ўключаюцца прадстаўнiкi  Мiнiстэрства  гарадскога
ўпраўлення адукацыi,   iнстытутаў  удасканалення  настаўнiкаў,
навучальных устаноў прафесiянальнай адукацыi.
   Рашэнне камiсii  аб  паспяховай  здачы экзамену з'яўляецца
канчатковым для прысваення кандыдату належнай катэгорыi. Адпаведны
дакумент, выдадзены яму, сапраўдны на ўсёй тэрыторыi Рэспублiкi
Беларусь i не страчвае сiлы пры пераходзе работнiка з  адной
навучальнай установы ў другую.
   Перападрыхтоўка кадраў ажыццяўляецца Рэспублiканскiм iнстытутам
прафесiянальнай адукацыi,  факультэтамi павышэння квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi кадраў у мэтах  атрымання  адукацыi  па  новай
спецыяльнасцi. Навучанне  ажыццяўляецца  ў парадку, устаноўленым
Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

  4. Планаванне павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў

   Бесперапыннае павышэнне квалiфiкацыi плануецца  навучальнымi
ўстановамi, арганiзацыямi,  установамi i прадпрыемствамi сiстэмы
прафесiянальнай адукацыi Рэспублiкi Беларусь.
   Планаванне ажыццяўляецца на перспектыву (3-5 гадоў) i ў разрэзе
года. У планах павiнны адлюстроўвацца:
   - катэгорыi  работнiкаў  (з  улiкам  профiлю  iх  работы,
спецыяльнасцi i пасады), якiя падлягаюць перыядычнаму навучанню ў
сiстэме павышэння квалiфiкацыi;
   - месца  навучання  (навучальныя  ўстановы  прафесiянальнай
адукацыi);
   - развiццё вучэбна-матэрыяльнай базы навучальных устаноў.
   Распрацоўка перспектыўных  планаў  павышэння квалiфiкацыi i
перападрыхтоўка кадраў ажыццяўляецца Рэспублiканскiм  iнстытутам
прафесiянальнай адукацыi сумесна з абласным i Мiнскiм гарадскiм
упраўленнямi адукацыi.
   Гадавыя планы павышэння квалiфiкацыi слухачоў у Рэспублiканскiм
iнстытуце прафесiянальнай адукацыi распрацоўваюцца  ў  наступным
парадку:
   - РIПА да 1 кастрычнiка дае ў Мiнiстэрства адукацыi, галiновыя
мiнiстэрствы i ведамствы, абласныя i Мiнскае гарадское ўпраўленнi
адукацыi праект плана навучання для яго абмеркавання з навучальнымi
ўстановамi i ўстановамi прафесiянальнай адукацыi;
   - дадзены прает плана з заўвагамi i прапановамi не пазней 1
лiстапада падаецца ў РIПА, дзе да 15 лiстапада фармiруецца варыянт,
узгоднены з прадстаўнiкамi абласных, Мiнскага гарадскога ўпраўленняў
адукацыi, зацiкаўленых мiнiстэрстваў i ведамстваў;
   - канчатковы варыянт праекта плана да 1 снежня зацвярджаецца
Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.
   Падрыхтоўка гадавых планаў павышэння квалiфiкацыi  слухачоў
iншых устаноў прафесiянальнай адукацыi ажыццяўляецца ў парадку,
устаноўленым у адукацыi, зацiкаўленых мiнiстэрстваў i ведамастваў;
   - канчатковы варыянт праекта плана да 1 снежня зацвярджаецца
мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.
   Падрыхтоўка гадавых  планаў павышэння квалiфiкацыi слухачоў
вышэйшых устаноў прафесiянальнай адукацыi ажыццяўляецца ў парадку,
устаноўленым рэгiянальнымi органамi кiравання адукацыяй.
   РIПА, навучальныя ўстановы павышэння квалiфiкацыi кадраў могуць
арганiзоўваць  навучанне  слухачоў па дадатковых (пазапланавых)
заяўках упраўленняў адукацыi, навучальных устаноў, мiнiстэрстваў,
ведамстваў.
   Катэгорыi работнiкаў  сiстэмы  прафесiянальнай  адукацыi  з
указаннем месца  павышэння квалiфiкацыi прыведзены ў прыкладным
пералiку.
   Адказнасць за  распрацоўку  i  выкананне  плана  павышэння
квалiфiкацыi ўскладаецца  на  кiраўнiкоў  навучальных  устаноў
прафесiянальнай адукацыi,  а  таксама на намеснiкаў абласных i
Мiнскага гарадскога ўпраўленняў адукацыi, якiя  вядуць  пытаннi
прафесiянальнай адукацыi.
   Упраўленнi адукацыi, навучальныя ўстановы i iншыя ўстановы
прафесiянальнай адукацыi складаюць i падаюць ва ўстаноўленыя тэрмiны
i ў  пэўныя  адрасы  статыстычныя справаздачы па бесперапынным
павышэннi квалiфiкацыi i перападрыхтоўцы кадраў.

           5. Фiнансаванне выдаткаў

   Фiнансаванне выдаткаў   на   павышэнне  квалiфiкацыi  i
перападрыхтоўку кадраў (у тым лiку i на правядзенне квалiфiкацыйных
экзаменаў) ажыццяўляецца як з бюджэтных сродкаў, так i з даходаў,
якiя атрымлiваюць навучальныя ўстановы прафесiянальнай адукацыi.
   Аплата выдаткаў  на  навучанне слухачоў, камандзiраваных у
навучальныя ўстановы прафесiянальнай адукацыi Мiнiстэрства адукацыi,
iншымi мiнiстэрствамi, ведамствамi, прадпрыемствамi i ўстановамi
робiцца за кошт сродкаў камандзiруючых арганiзацый.
   Умовы аплаты  працы   прафесарска-выкладчыцкага   саставу
навучальных устаноў сiстэмы павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi
кадраў рэгламентуюцца дзеючым заканадаўствам.

Дырэктар па вучэбнай рабоце
Рэспублiканскага iнстытута
прафесiянальнай адукацыi               В.М.Казубоўскi


             Прыкладны пералiк
     катэгорый работнiкаў прафесiянальнай адукацыi i
       навучальных устаноў павышэння квалiфiкацыi

   1. Супрацоўнiкi апарату Мiнiстэрства адукацыi,
    абласных i Мiнскага гарадскога ўпраўленняў
    адукацыi, якiя вядуць пытаннi прафесiянальнай   РIПА
    адукацыi                     РIПККРА
   2. Работнiкi навучальна-метадычных устаноў, якiя
    вядуць пытаннi прафесiянальнай адукацыi      РIПА
   3. Дырэктары ўсiх тыпаў навучальных устаноў, цэнтраў
    прафесiянальнай адукацыi i iх намеснiкi      РIПА
   4. Загадчыкi аддзяленняў, фiлiялаў,
    вучэбна-вытворчых майстэрняў, вучэбных гаспадарак РIПА
   5. Метадысты навучальных устаноў прафесiянальнай
    адукацыi (ССНУ, ПТВ)               РIПА, АIУН
   6. Старэйшыя майстры                 РIПА
   7. Выкладчыкi спецыяльных i агульнатэхнiчных
    дысцыплiн:
   - прафесiянальна-тэхнiчных вучылiшчаў        РIПА
   - сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў      РIПА, БДПА
   8. Выкладчыкi агульнаадукацыйных дысцыплiн      АIУН,
                             ГIУН па
                             асобным
                             наву-
                             чальным
                             плане для
                             груп ПТВ
   9. Майстры вытворчага навучання i iнструктары ССНУ, базавыя
    ПТВ, РIПА, НКК, НВК                ўстановы,
                             прадпры-
                             емствы
                             РIПА,
                             базавыя
                             навучаль-
                             ныя
                             ўстановы
   10. Iнжынерна-педагагiчныя работнiкi ведамасных
     навучальных устаноў               РIПА
   11. Выкладчыкi iнфарматыкi i вылiчальнай тэхнiкi   АIУН,
     (аўтаматызацыi вытворчасцi)           БДПА,
                             РIПА
   12. Iнжынерна-педагагiчныя работнiкi, выхавацелi
     спецвучылiшчаў                  РIПА
   13. Выхавацелi iнтэрнатаў прафесiянальных
     навучальных устаноў               РIПА
   14. Практычныя псiхолагi ССНУ i ПТВ         РIПА,
                             РIПККРА,
                             АIУН
   15. Бiблiятэкары навучальных устаноў прафесiянальнай РIПА,
     адукацыi                     АIУН,
                             ГIУН
   16. Галоўныя бухгалтары, бухгалтары         РIПА


                   Дадатак 2
                   да загада Мiнiстэрства адукацыi
                   Рэспублiкi Беларусь
                   30.06.1993 № 211

               ПАЛАЖЭННЕ
         аб навукова-метадычным забеспячэннi
         сiстэмы прафесiянальнай адукацыi

            1. Агульныя палажэннi

   1.1. Навукова-метадычнае забеспячэнне сiстэмы прафесiянальнай
адукацыi будуецца на аснове прагнастычнага даследавання перспектыў
развiцця галiн вытворчасцi, зместу, характару i аб'ектаў працы
рабочых  i  спецыялiстаў адпаведнага профiлю i рэалiзуецца на
прынцыпах  сiстэмна-комплекснага  падыходу  да   арганiзацыi
вучэбна-выхаваўчага працэса.
   1.2. Галоўнымi  накiрункамi дзейнасцi органаў па стварыннi
комплекснага навукова-метадычнага    забеспячэння    сiстэмы
прафесiянальнай адукацыi з'яўляюцца распрацоўка сумесна з Дзяржаўным
камiтэтам па працы i сацыяльнай абароне насельнiцтва Рэспублiкi
Беларусь дзяржаўных стандартаў прафесiянальнай адукацыi, пералiкаў
вучэбных прафесiй, спецыяльнасцей, вучэбна-планiруючай дакументацыi,
вучэбнай i вучэбна-метадычнай лiтаратуры.
   1.3. У структуру органаў, якiя прымаюць удзел у распрацоўцы
комплекснага навукова-метадычнага  забеспячэння  прафесiянальнай
адукацыi, уваходзяць:
   - Рэспублiканскi iнстытут прафесiянальнай адукацыi (РIПА);
   - галiновыя  мiнiстэрствы  i  ведамствы,  якiя  маюць  у
падпарадкаваннi навучальныя ўстановы;
   - вучэбна-метадычныя падраздзяленнi прафесiянальнай падрыхтоўкi
абласных i Мiнскага гарадскога ўпраўленняў адукацыi;
   - Рэспублiканскi навукова-метадычны цэнтр вучэбнай кнiгi i
сродкаў навучання;
   - навучальныя ўстановы сiстэмы прафесiянальнай адукацыi.

            2. Арганiзацыя работы

   Галоўным органам навукова-метадычнага  забеспячэння  сiстэмы
прафесiянальнай адукацыi  з'яўляецца  Рэспублiканскi  iнстытут
прафесiянальнай адукацыi.
   2.1. Рэспублiканскi iнстытут прафесiянальнай адукацыi:
   - забяспечвае распрацоўку дзяржаўнага стандарту па ўзроўнях
прафесiянальнай адукацыi, прафесiях i спецыяльнасцях;
   - распрацоўвае метадалогiю фармiравання зместу прафесiянальнай
адукацыi;
   - арганiзуе  распрацоўку  пералiкаў  вучэбных  прафесiй,
спецыяльнасцей;
   - вызначае сумесна з Нацыянальным iнстытутам  адукацыi  i
Нацыянальным iнстытутам  гуманiтарных  навук  змест  базавай
агульнаадукацыйнай i сацыяльна-гуманiтарнай падрыхтоўкi навучэнцаў;
   - арганiзуе распрацоўку для падведамных навучальных устаноў
базавых  (тыпавых)  вучэбных  планаў, праграм агульнатэхнiчных,
агульнапрафесiянальных, спецыяльных дысцыплiн, вытворчага навучання
з  прыцягненнем  на  ўмовах  часовых творчых калектываў (ЧТК)
спецыялiстаў    рэгiянальных     метадычных     органаў,
iнжынерна-педагагiчных,  навуковых, навукова-педагагiчных кадраў,
вядучых навуковых спецыялiстаў галiновых мiнiстэрстваў i ведамстваў,
вытворчасцi;
   - складае на падставе прапаноў абласных i Мiнскага гарадскога
ўпраўленняў  адукацыi,  галiновых  мiнiстэрстваў  i ведамстваў,
навучальных устаноў Рэспублiканскi каардынацыйны план распрацоўкi
комплекснага метадычнага забеспячэння прафесiй i спецыяльнасцей i
арганiзуе яго выкананне;
   - арганiзуе  ў  2-месячны  тэрмiн  экспертызу  праектаў
вучэбна-планiруючай  дакументацыi,  распрацаванай   галiновымi
мiнiстэрствамi i ведамствамi, а таксама па iнiцыятыве рэгiянальных
метадычных органаў, навучальных устаноў;
   - арганiзуе распрацоўку па заказах мiнiстэрстваў, ведамстваў,
навучальных устаноў   эксперыментальнай   i   iндывiдуальнай
вучэбна-планiруючай дакументацыi.
   2.2. Абласныя i Мiнскi гарадскi вучэбна-метадычныя органы:
   - арганiзуюць  экспертызу  рабочых  планаў  i  праграм,
распрацаваных  прафесiянальна-тэхнiчнымi  вучылiшчамi  вобласцi
(г.Мiнска) на падставе тыпавых;
   - забяспечваюць сумесна з падведамнымi навучальнымi ўстановамi
распрацоўку зместу рэгiянальна-галiновага кампанента прафесiянальнай
падрыхтоўкi рабочых;
   - арганiзуюць згодна з Рэспублiканскiм каардынацыйным планам
работ распрацоўку i экспертызу комплекснага метадычнага забеспячэння
прафесiй, уносяць прапановы РIПА па яго выкарыстаннi ў сiстэме
прафесiянальнай адукацыi рэспублiкi;
   - праводзяць эксперыментальную работу з навучальнымi ўстановамi
па ўкараненнi ў практыку работы новых камплектаў вучэбна-планiруючай
дакументацыi i iх сiстэматычнай мадэрнiзацыi.
   2.3. Галiновыя мiнiстэрствы i  ведамствы,  якiя  маюць  у
падпарадкаваннi навучальныя ўстановы:
   - распрацоўваюць на аснове дзяржаўнага  стандарту  тыпавыя
вучэбныя планы па спецыяльнасцях сваёй галiны вытворчасцi;
   - распрацоўваюць, зацвярджаюць тыпавыя праграмы спецыяльных
дысцыплiн, вытворчага   навучання,   арганiзуюць   распрацоўку
комплекснага метадычнага забеспячэння прафесiянальнай падрыхтоўкi
навучэнцаў у падведамных навучальных установах.
   2.4. Навучальныя ўстановы:
   - сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы распрацоўваюць на
аснове тыпавых i зацвярджаюць рабочыя вучэбныя планы i праграмы,
пералiк i вучэбныя праграмы факультатыўных дакументаў; плануюць
выкарыстанне рэзерву  часу,  адведзенага  тыпавымi  планамi,  i
забяспечваюць яго праграмнай дакументацыяй;
   - прафесiянальна-тэхнiчныя вучылiшчы распрацоўваюць  рабочыя
вучэбныя планы i праграмы i прадстаўляюць iх для экспертызы i
зацвярджэння ў орган непасрэднага ўпраўлення;
   - сярэднiя спецыяльныя i прафесiянальна-тэхнiчныя навучальныя
ўстановы ўдзельнiчаюць у  распрацоўцы  комплекснага  метадычнага
забеспячэння прафесiй i спецыяльнасцей, праводзяць эксперыментальную
работу па вызначэнню эфектыўнасцi яго прымянення ў вучэбным працэсе.

     3. Экспертыза, зацвярджэнне, рэгiстрацыя i выданне
           вучэбных планаў i праграм

   3.1. Праекты  тыпавых,  эксперыментальных  i iндывiдуальных
вучэбных планаў распрацоўшчыкi прадстаўляюць у РIПА для арганiзацыi
экспертызы.
   3.2. Тыпавыя, эксперыментальныя i iндывiдуальныя вучэбныя планы
па прафесiях i спецыяльнасцях для ўсiх навучальных устаноў незалежна
ад падпарадкаванасцi зацвярджаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi
Беларусь.
   3.3. Зацверджаныя вучэбныя планы рэгiструюцца ў РIПА, дзе i
захоўваецца кантрольны экзэмпляр.
   3.4. Тыпавыя  вучэбныя  праграмы  агульнаадукацыйных  i
сацыяльна-гуманiтарных прадметаў   зацвярджаюцца   Мiнiстэрствам
адукацыi Рэспублiкi Беларусь, спецыяльных дысцыплiн - Мiнiстэрствам
адукацыi i галiновымi Мiнiстэрствамi i ведамствамi для падведамных
навучальных устаноў.
   3.5. Рабочыя вучэбныя планы i праграмы спецыяльных прадметаў па
прафесiях зацвярджаюцца абласнымi i Мiнскiм гарадскiм упраўленнямi
адукацыi, галiновымi мiнiстэрствамi i ведамствамi для падведамных
навучальных устаноў.
   3.6. Тыражыраванне i забеспячэнне тыповай вучэбна-планiруючай
дакументацыяй падведамных навучальных устаноў ажыццяўляюць РIПА i
галiновыя Мiнiстэрствы i ведамствы ў адпаведнасцi  з  заяўкамi
абласных i Мiнскага гарадскога ўпраўленняў адукацыi i навучальных
устаноў.

Загадчыца дыдактычным цэнтрам
Рэспублiканскага iнстытута
прафесiянальнай адукацыi                А.П.Канановiч

                   Дадатак 3
                   да загада Мiнiстэрства адукацыi
                   Рэспублiкi Беларусь
                   30.06.1993 № 211

               ПАЛАЖЭННЕ
         аб Рэспублiканскiм каардынацыйным
         савеце па прафесiянальнай адукацыi

            1. Агульныя палажэннi

   Рэспублiканскi каардынацыйны  савет ствараецца Мiнiстэрствам
адукацыi Рэспублiкi Беларусь  сумесна  з  Дзяржаўным  камiтэтам
Рэспублiкi Беларусь па працы i сацыяльнай абароне насельнiцтва.
   Асноўнай задачай Савета з'яўляецца аналiз i каардынацыя работы
рэспублiканскiх i абласных службаў i фармiраванняў па выпрацоўцы
метадалогii рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў галiне прафесiянальнай
адукацыi.
   У сваёй рабоце Рэспублiканскi каардынацыйны савет кiруецца
дзеючымi заканадаўчымi актамi па прафесiянальнай адукацыi, вынiкамi
навуковых даследаванняў, а таксама аналiзу практычнай работы ўстаноў
i  арганiзацый,  якiя  забяспечваюць  прафесiянальную  адукацыю
насельнiцтва.
   Савет фармiруецца  з  прадстаўнiкоў  Мiнiстэрства  адукацыi
Рэспублiкi Беларусь, Дзяржаўнага камiтэта Рэспублiкi Беларусь па
працы i сацыяльнай абароне насельнiцтва, мiнiстэрстваў i ведамстваў,
Рэспублiканскага iнстытута прафесiянальнай адукацыi, рэгiянальных
упраўленняў адукацыi, iх метадычных службаў i навуковых устаноў.
Склад савета вызначаецца яго заснавальнiкамi. Структура, парадак i
змест работы савета вызначаюцца яго членамi. Дзейнасць савета
ажыццяўляецца на грамадскiх пачатках.

        2. Асноўныя накiрункi работы савета

   2.1. Аналiз  рэалiзацыi  дзяржаўнай  палiтыкi  ў  галiне
прафесiянальнай адукацыi  i  арганiзацыя  распрацоўкi на аснове
дырэктыўных матэрыялаў iнструктыўных дакументаў i рэкамендацый па
ўдасканаленнi работы  ўстаноў  i  арганiзацый,  якiя  займаюцца
прафесiянальнай падрыхтоўкай.
   2.2. Разгляд i зацвярджэнне прыярытэтных накiрункаў далейшага
развiцця сiстэмы прафесiянальнай адукацыi, дзейнасцi навучальных
устаноў.
   2.3. Абмеркаванне   рэкамендацый   работнiкаў   сiстэмы
прафесiянальнай адукацыi на вучобу ў аспiрантуру, на стажыроўку ў
замежныя краiны, на прадстаўленнi да ўзнагарод.
   2.4. Разгляд  матэрыялаў  перадавога  вопыту  арганiзацыi
прафесiянальнай адукацыi i выпрацоўка рэкамендацый па яго ўкараненнi
ў практыку работы.
   2.5. Аказанне кансультатыўнай i метадычнай дапамогi галiновым
мiнiстэрствам i  ведамствам  па  падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i
павышэннi квалiфiкацыi кадраў.
   2.6. Каардынацыя работы па планаваннi i правядзеннi масавых
мерапрыемстваў.
   2.7. Аказанне  садзейнiчання  ў  распрацоўцы,  выпуску  i
сiстэматычным аднаўленнi сродкаў  навучання,  вучэбна-праграмных,
метадычных i дыдактычных матэрыялаў.
   2.8. Удзел у размеркаваннi цэнтралiзаваных бюджэтных сродкаў на
навуковую  працу,  удасканаленне  вучэбна-матэрыяльнай  базы  i
правядзенне масавых мерапрыемстваў.

          3. Прававыя асновы дзейнасцi

   3.1. Рэспублiканскi каардынацыйны савет па  прафесiянальнай
адукацыi ствараецца як грамадская арганiзацыя. Савет узначальвае
намеснiк Мiнiстра адукацыi Рэспублiкi Беларусь. У складзе савета
ствараюцца секцыi па найбольш актуальных праблемах прафесiянальнай
адукацыi.
   3.2. Савет мае права:
   - вывучаць i аналiзаваць дзейнасць устаноў i  арганiзацый
прафесiянальнай адукацыi;
   - знаёмiцца са зместам праектаў новых нарматыўных дакументаў i
заканадаўчых актаў па прафесiянальнай адукацыi;
   - ажыццяўляюць сувязi з органамi дзяржтэлерадыё, рэдакцыямi
газет i  часопiсаў,  цэнтрамi  навукова-тэхнiчнай  iнфармацыi,
выдавецтвамi i iншымi арганiзацыямi па пытаннях, уваходзячых  у
кампетэнцыю савета.

Прарэктар па навуковай рабоце
Рэспублiканскага iнстытута
прафесiянальнай адукацыi                Э.М.Калiцкi
     -----------------------------------------------------------Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations