Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерство образования и науки Республики Беларусь от 16 декабря 1994 г. №413 "Аб зацвярджэннi Тыпавога палажэння аб вучэбным цэнтры па падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi кадраў"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 


   ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           16 снежня 1994 г. N 413

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ТЫПАВОГА ПАЛАЖЭННЯ АБ ВУЧЭБНЫМ ЦЭНТРЫ ПА
 ПАДРЫХТОЎЦЫ, ПЕРАПАДРЫХТОЎЦЫ I ПАВЫШЭННЮ КВАЛIФIКАЦЫI
 КАДРАЎ
     -----------------------------------------------------------
     Утратил силу постановлением Министерства образования от 30
     января 2003 г. № 3 (зарегистрировано в Национальном реестре
     - № 8/9106 от 10.02.2003 г.) 

   У мэтах стварэння нацыянальнай нарматыўнай базы для сiстэмы
павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi  кадраў,  удасканалення
работы ў гэтым накiрунку i ў адпаведнасцi з пастановай Савета
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 10 мая 1993 г. N  304  "Аб
зацвярджэннi прыкладных  палажэнняў  аб  агульнаадукацыйных  i
выхаваўчых установах i арганiзацыях  сiстэмы  адукацыi,  узораў
дакументаў аб адукацыi", загадваю:

   1. Зацвердзiць  Тыпавое  палажэнне  аб вучэбным цэнтры па
падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi кадраў, якое
ўзгоднена з Мiнiстэрствам фiнансаў i Мiнiстэрствам працы Рэспублiкi
Беларусь, iншымi  зацiкаўленымi  мiнiстэрствамi  i  ведамствамi
(дадаецца).

   2. Упраўленню  павышэння  квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi
спецыялiстаў (Абрамаў А.I.):

   2.1. Зарэгiстраваць адзначанае Тыпавое палажэнне ў Мiнiстэрстве
адукацыi i ў месячны тэрмiн давесцi яго да ведама ўсiх мiнiстэрстваў
i ведамстваў, якiя маюць у сваiм  падпарадкаваннi навучальныя
ўстановы (падраздзяленнi) павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi
кадраў,   адпаведных   падначаленых   навучальных   устаноў
(падрадзяленняў).

   2.2. Забяспечыць да 01.04.1995 г. прывядзенне ў адпаведнасць з
дадзеным Тыпавым палажэннем дзеючых статутаў вучэбных цэнтраў па
падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi кадраў сiстэмы
Мiнадукацыi i навукi, аказаць арганiзацыйна-метадычную дапамогу ў
рабоце ў гэтым накiрунку галiновым навучальным цэнтрам.

   3. Кантроль  за  выкананнем загаду ўскласцi на ўпраўленне
павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi спецыялiстаў  (Абрамаў
А.I.).

 Мiнiстр                         В.I.СТРАЖАЎ


                    ЗАЦВЕРДЖАНА
                    загадам мiнiстра адукацыi i
                    навукi Рэспублiкi Беларусь
                    ад 16.12.94 г.
                    N 413


                УЗГОДНЕНА

 Мiнiстэрства фiнансаў             Мiнiстэрства працы
 Рэспублiкi Беларусь              Рэспублiкi Беларусь

 Намеснiк мiнiстра

      М.I.Сверж

 29 кастрычнiка 1994 г.            31 кастрычнiка 1994 г.


             ТЫПАВОЕ ПАЛАЖЭННЕ

         аб вучэбным цэнтры па падрыхтоўцы,
      перападрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi кадраў

===
    ![Изменения и дополнения:
      Приказ Министерства образования от 23 июля 1999 г. N 475
     (зарегистрирован в Национальном реестре - N 8/1254 от
     28.10.99 г.)].

             1. Агульныя палажэннi

   1.1.  Вучэбны  цэнтр  з'яўляецца  мiжгалiновай /галiновай/
навучальнай установай, якая ажыццяўляе на дагаворных узаемаадносiнах
прафесiянальнае  навучанне  кадраў  аб'яднанняў, прадпрыемстваў,
арганiзацый, прыватных асоб.

   1.2.  Вучэбныя цэнтры  па падрыхтоўцы,  перападрыхтоўцы i
павышэнню  квалiфiкацыi кадраў  пры мiнiстэрствах,  ведамствах,
дзяржаўных навучальных установах, арганiзацыях i прадпрыемствах
дзяржаўнай формы ўласнасцi, а таксама пры навучальных установах,
арганiзацыях i прадпрыемствах iншых форм уласнасцi, арганiзуюцца
згодна  Прыкладнаму  палажэнню  аб  навучальных  установах
/падраздзяленнях/ павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых
работнiкаў  i спецыялiстаў  i на  падставе дадзенага Тыпавога
палажэння.

   1.3. Стварэнне вучэбных цэнтраў, маёмасць якiх знаходзiцца ў
рэспублiканскай уласнасцi, ажыццяўляецца у адпаведнасцi з пастановай
Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 7 снежня 1993 г. N 824 (ЗП,
1993, N 34,  арт.62),  iншых формаў уласнасцi  - у парадку,
прадугледжаным  Прыкладным палажэннем  аб навучальных установах
(падраздзяленнях) павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых
работнiкаў i спецыялiстаў. Мiнiстэрствы (ведамствы), а таксама
суб'екты гаспадарання розных  формаў уласнасцi, за выключэннем
дзяржаўных навучальных устаноў, падведамных Мiнадукацыi i навукi,
абавязаны ва  ўстаноўленым парадку атрымаць  лiцэнзiю (дазвол)
Мiнiстэрства адукацыi i навукi на стварэнне вучэбнага цэнтра па
падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi кадраў.

   1.4. Лiквiдацыя i рэарганiзацыя вучэбных цэнтраў ажыццяўляецца
ў парадку, устаноўленым для iх стварэння.

   1.5. Аб стварэннi,  рэарганiзацыi або лiквiдацыi вучэбных
цэнтраў своечасова паведамляецца органам дзяржаўнай статыстыкi.

   1.6. Асноўнымi задачамi вучэбнага цэнтра з'яўляюцца: павышэнне
квалiфiкацыi i перападрыхтоўка рабочых i спецыялiстаў, падрыхтоўка
новых рабочых, а таксама  павышэнне квалiфiкацыi i стажыроўка
выкладчыкаў  i майстроў  вытворчага навучання  вучэбна-курсавых
камбiнатаў i другiх адпаведных навучальных устаноў.

   1.7. Вучэбныя цэнтры ствараюцца пры перадавых аб'яднаннях,
прадпрыемствах, арганiзацыях, навучальных установах, якiя маюць
сучасную  матэрыяльна-тэхнiчную  базу  i  высокаквалiфiкаваных
спецыялiстаў.

   1.8.  Вучэбныя цэнтры  па падрыхтоўцы,  перападрыхтоўцы i
павышэнню квалiфiкацыi  кадраў на падставе  дадзенага Тыпавога
палажэння  распрацоўваюць свае  Статуты, якiя  зацвярджаюцца ў
адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.
   Вучэбныя цэнтры па падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i павышэнню
квалiфiкацыi кадраў, якiя створаны органамi дзяржаўнага кiравання як
самастойныя, маюць правы юрыдычнай асобы, а вучэбныя цэнтры па
падрыхтоўцы,  перападрыхтоўцы i  павышэнню квалiфiкацыi кадраў,
створаныя  ў  структуры  навучальных  устаноў прадпрыемстваў i
арганiзацый - без правоў юрыдычнай асобы.
     -----------------------------------------------------------
     Абзац второй пункта 1.8 - в редакции приказа Министерства
     образования от 23 июля 1999 г. N 475 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/1254 от 28.10.99 г.)

      Вучэбныя  цэнтры  рэспублiканскага  падпарадкавання
     набываюць правы юрыдычнай асобы пасля зацвярджэння iх
     статутаў  мiнiстэрствамi, iншымi  цэнтральнымi органамi
     кiравання, якiя iх стварылi, i рэгiстрацыi ў Мiнiстэрстве
     адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь.
     -----------------------------------------------------------

   1.9.  Вучэбныя цэнтры  па падрыхтоўцы,  перападрыхтоўцы i
павышэнню  квалiфiкацыi кадраў  ажыццяўляюць сваю  дзейнасць у
адпаведнасцi  са  Статутам  на  падставе  прамых  дагавораў з
мiнiстэрствамi,  ведамствамi,  аб'яднаннямi,  прадпрыемствамi,
арганiзацыямi, установамi, службамi занятасцi, прыватнымi асобамi.

   Вучэбныя цэнтры, якiя ажыццяўляюць сваю дзейнасць за кошт
дзяржбюджэту,  таксама маюць  права весцi гаспадарча-разлiковую
дзейнасць па аказанню адукацыйных i iншых вiдаў паслуг згодна
профiлю дзейнасцi цэнтра, якiя не супярэчаць дзеючаму заканадаўству
Рэспублiкi Беларусь.

   1.10. Вучэбныя  цэнтры па падрыхтоўцы,  перападрыхтоўцы i
павышэнню квалiфiкацыi кадраў ва ўстаноўленым парадку праходзяць
акрэдытацыю ў адпаведнасцi з Палажэннем аб парадку акрэдытацыi
навучальных устаноў /падраздзяленняў/  павышэння квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi кадраў, зацверджаным Пастановай Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь ад 6 лiстапада 1992 года N 673 "Аб акрэдытацыi
навучальных устаноў /падраздзяленняў/  павышэння квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi кадраў /ЗП, 1992, N 32, арт.573/.

   1.11. Вучэбны цэнтр па падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i павышэнню
квалiфiкацыi кадраў,  якi карыстаецца правам  юрыдычнай асобы,
самастойна  рашае  пытаннi  арганiзацыi  вучэбнага  працэсу,
фiнансава-гаспадарчай  i iншых  вiдаў дзейнасцi  пры захаваннi
дзяржаўных iнтарэсаў i патрабаванняў да паслядыпломнай адукацыi з
улiкам  правоў слухачоў,  педагагiчных i  iншых работнiкаў  у
адпаведнасцi з iснуючым заканадаўствам.

   1.12. На вучэбны цэнтр па падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i
павышэнню квалiфiкацыi кадраў ускладаецца:

   -  аператыўнае  задавальненне  патрэбнасцей  мiнiстэрстваў,
ведамстваў, аб'яднанняў, прадпрыемстваў, арганiзацый i устаноў, а
таксама iндывiдуальных патрабаванняў грамадзян у павышэннi сваёй
прафесiйнай падрыхтоўкi;

   - арганiзацыйна-метадычнае забеспячэнне дзейнасцi галiновых
навучальных  устаноў  (падраздзяленняў)  павышэння  квалiфiкацыi
(вучэбна-курсавыя камбiнаты, курсы павышэння квалiфiкацыi i iнш.),
забеспячэнне авалодання слухачамi навейшымi метадамi гаспадарання i
кiравання ва ўмовах пераходу да рыначнай эканомiкi;

   - садзейнiчанне гарманiчнаму развiццю асобы, найбольш поўнай
рэалiзацыi яе творчых здольнасцей;

   - на базе перадавога айчыннага i замежнага вопыту авалоданне
навейшымi дасягненнямi ў галiне  навукi i тэхнiкi, тэхналогii
вытворчасцi i арганiзацыi працы;

   -  развiццё  ў  слухачоў  навыкаў  выкарастання ў рабоце
электронна-вылiчальнай  тэхнiкi, умення  арыентавацца ў  патоку
сучаснай навукова-тэхнiчнай iнфармацыi, эфектыўна яе выкарыстоўваць
для рашэння практычных задач;

   -  паляпшэнне якасцi  навучання слухачоў,  узмацненне яго
практычнай накiраванасцi на рашэнне канкрэтных задач удасканалення
работы галiн, аб'яднанняў, прадпрыемстваў i арганiзацый, працоўных
калектываў ва ўмовах суверэнiтэту рэспублiкi, пераходу да рыначнай
эканомiкi;

   - удасканаленне формаў i метадаў правядзення вучэбных заняткаў,
развiццё практыкi iндывiдуалiзацыi навучання на падставе канкрэтных
заданняў, якiя зацвярджаюцца кiраўнiкамi мiнiстэрстваў, ведамстваў,
аб'яднанняў, прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў;

   - захаванне зваротнай сувязi з прадпрыемствам, арганiзацыяй,
установай, якiя накiравалi слухачоў на навучанне, кансультацыйная
дапамога ва ўкараненнi ведаў, атрыманых у ходзе навучання;

   -  сумесна з  мiнiстэрствамi i ведамствамi, аб'яднаннямi,
прадпрыемствамi, арганiзацыямi i  ўстановамi стварэнне сучаснай
вучэбна-матэрыяльнай базы, аснашчэнне яе навейшым абсталяваннем,
палiграфiчнай, арганiзацыйнай i вылiчальнай тэхнiкай, забеспячэнне
слухачоў  неабходнымi жыллёва-бытавымi  ўмовамi, арганiзацыя iх
самастойнай работы i вольнага часу, забеспячэнне якаснага складу
педагагiчных кадраў, павышэнне  iх квалiфiкацыi, педагагiчнага,
спецыяльнага i агульнакультурнага ўзроўню;

   -  наладжванне ўзаемакарыснага  супрацоўнiцтва з замежнымi
партнёрамi з мэтай абмену  вопытам па пытаннях паслядыпломной
адукацыi;

   - прадстаўленне ва ўстаноўленым парадку справаздачнасцi i
другiх звестак вышэйстаячай арганiзацыi.


         2. Слухачы вучэбных цэнтраў па падрыхтоўцы,
       перападрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi кадраў

   2.1.  На  навучанне  ў  вучэбны  цэнтр  па  падрыхтоўцы,
перападрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi накiроўваюцца спецыялiсты i
рабочыя аб'яднанняў,  прадпрыемстваў, арганiзацый i  ўстаноў з
вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай i агульна-сярэдняй адукацыяй, а
таксама прымаюцца прыватныя асобы па асабiстых заяўках.

   2.2. Слухачы  пры прыбыццi ў  вучэбны цэнтр прад'яўляюць
накiраванне аб'яднання, прадпрыемства, арганiзацыi, установы /акрамя
прыватных асоб/.

   2.3. Залiчэнне слухачоў  вучэбнага цэнтра па падрыхтоўцы,
перападрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi на вучобу праводзiцца
загадам  дырэктара  вучэбнага  цэнтра  згодна  дагаворам  з
мiнiстэрствамi,  ведамствамi,  аб'яднаннямi,  прадпрыемствамi,
арганiзацыямi, установамi, прыватнымi асобамi.

   2.4. Камплектаванне груп слухачоў у вучэбным цэнтры праводзiцца
з улiкам спецыяльнасцi, адукацыi i займаемай пасады.

   2.5. Слухачы вучэбнага цэнтра па падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i
павышэнню квалiфiкацыi кадраў маюць права:

   - выбару профiлю i формаў навучання, якiя ўключаюць i навучанне
па iндывiдуальных планах;

   - карыстання падручнiкамi, дапаможнiкамi i iншай лiтаратурай,
неабходнай для навучання, а таксама вучэбна-вытворчай i навуковай
базай;

   - на бяспечныя ўмовы i ахову здароўя ў працэсе навучання;

   - на ўдзел у дзейнасцi органаў самакiравання вучэбнага цэнтра i
абскарджанне учынкаў выкладчыкаў i адмiнiстрацыi.

   2.6. Слухачы, якiя выканалi ўсе патрабаваннi вучэбнага плану,
атрымлiваюць  пасведчанне /пры падрыхтоўцы i перападрыхтоўцы -
дыплом/ устаноўленых узораў. Пры невыкананнi вучэбнага плана, а
таксама ў выпадку грубага парушэння правiлаў унутранага распарадку
слухач выключаецца загадам па вучэбнаму цэнтру з выдачай адпаведнай
даведкi аб знаходжаннi ў вучэбным цэнтры. Паспяховае праходжанне
павышэння квалiфiкацыi, а таксама стажыроўкi ў вучэбным цэнтры
залiчваецца пры  атэстацыi  спецыялiстаў  галiны, выкладчыкаў i
майстроў вытворчага навучання вучэбна-курсавых камбiнатаў i пунктаў.

   2.7. Матэрыяльнае забеспячэнне слухачоў у перыяд навучання
ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам Рэспублiкi
Беларусь.

     3. Вучэбная, арганiзацыйна-метадычная i выхаваўчая
   работа ў вучэбным цэнтры па падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы
         i павышэнню квалiфiкацыi кадраў

   3.1. Навучанне ў вучэбным цэнтры праводзiцца з адрывам, без
адрыву i з частковым адрывам ад работы, у спалучэннi гэтых форм.

   3.2. Навучанне спецыялiстаў праводзiцца па вучэбных планах i
праграмах, распрацаваных на падставе адпаведных Тыпавых, узгодненых
з зацiкаўленымi   мiнiстэрствамi,  ведамствамi,  аб'яднаннямi,
прадпрыемствамi, арганiзацыямi, установамi i прыватнымi асобамi i
зацверджаных кiраўнiком вучэбнага цэнтра.
   Прафесiйнае навучанне рабочых праводзiцца па вучэбных планах i
праграмах, распрацаваных i зацверджаных у адпаведнасцi з дзеючым
заканадаўствам.

   3.3. Парадак арганiзацыi навучальнага  працэсу  вызначаецца
вучэбным цэнтрам самастойна.

   3.4. Для вызначэння ўзроўню ведаў, уменняў i навыкаў слухачоў
праводзiцца кантроль ведаў з выкарыстаннем сучасных метадаў, у тым
лiку тэстыравання.  На  падставе вынiкаў кантролю ажыццяўляецца
карэкцiроўка вучэбна-тэматычных планаў i праграм, вызначаюцца формы
iндывiдуальнай работы са слухачамi.

   3.5. Устанаўлiваюцца наступныя асноўныя вiды вучэбных заняткаў:
лекцыi, практычныя, семiнарскiя i  выязныя  заняткi,  дзелавыя,
арганiзацыйна-дзейнасныя i iнавацыйныя гульнi, разбор канкрэтных
вытворчых сiтуацый, семiнары  па  абмену  вопытам,  стажыроўка,
кантрольныя, курсавыя i выпускныя работы, рэфераты, самастойная
работа слухачоў па iндывiдуальных планах i iнш.
   Тэарэтычнае i вытворчае навучанне ажыццяўляецца ў вучэбных
групах колькасцю 25-30 чал. Па прафесiям i спецыяльнасцям, якiя
звязаны з абслугоўваннем  складанага абсталявання i выкананнем
асаблiва складаных работ, вытворчае навучанне можа праводзiцца ў
групах колькасцю 12-15 чал.

   Вучэбныя  заняткi  ў  вучэбным  цэнтры  па  падрыхтоўцы,
перападрыхтоўцы i павышэнню  квалiфiкацыi кадраў праводзяцца ў
адпаведнасцi з раскладам.

   Паспяховасць слухачоў пры навучаннi вызначаецца адзнакамi:
"выдатна", "добра", "здавальняюча", "нездавальняюча", "залiчана".

   3.6. Пры падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i павышэннi квалiфiкацыi
рабочых кадраў у вучэбны цэнтр прыцягваюцца выкладчыкi,  майстры
вытворчага навучання, спецыялiсты адпаведных галiн гаспадаркi.

   Для работы з кантынгентам слухачоў вучэбнага цэнтра з лiку
кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў, якiя маюць вышэйшую або сярэднюю
спецыяльную адукацыю, можа прыцягвацца ва ўстаноўленым парадку
прафесарска-выкладчыцкi састаў, вядучыя спецыялiсты адпаведных галiн
гаспадаркi i навукова-даследчых iнстытутаў, у тым лiку на ўмовах
пагадзiннай аплаты працы.

   3.7. Пры колькасцi слухачоў  вучэбнага цэнтра з вышэйшай
адукацыяй  звыш  50%  ад  iх  агульнага кантынгенту колькасць
прафесарска-выкладчыцкага саставу вызначаецца зыходзячы з таго, што
сярэднегадавы кантынгент слухачоў, якi прыходзiцца на выкладчыка,
павiнен быць на 25% нiжэй нормаў, устаноўленых для ВНУ, якiя
рыхтуюць спецыялiстаў дадзенага профiлю.

   3.8. Вучэбны цэнтр па падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i павышэнню
квалiфiкацыi кадраў выконвае арганiзацыйна-метадычную работу для
паляпшэння якасцi навучання, удасканалення педагагiчнага майстэрства
выкладчыкаў, а таксама праводзiць выхаваўчую работу са слухачамi.

   Пры  правядзеннi навучальнага  працэсу ў  вучэбным цэнтры
выкарастоўваюцца метады актыўнага навучання, вылiчальная тэхнiка i
сучасныя тэхнiчныя сродкi.

   3.9.  Аплата працы  выкладчыцкага саставу, адмiнiстрацыйна
гаспадарчага, вучэбна-дапаможнага i абслугоўваючага персаналу ў
вучэбным цэнтры па падрыхтоўцы,  перападрыхтоўцы  i  павышэнню
квалiфiкацыi кадраў ажыццяўляецца адпаведна заканадаўству.


     4. Вучэбна-матэрыяльная база вучэбнага цэнтра па
        падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i павышэнню
             квалiфiкацыi кадраў

   4.1. Для забеспячэння высокай якасцi навучання ў структуру
вучэбнага цэнтра павiнны ўваходзiць:

   - вучэбныя кабiнеты  i лабараторыi, аснашчаныя неабходным
вучэбна-лабараторным   абсталяваннем,   тэхнiчнымi   сродкамi,
вучэбна-нагляднымi дапаможнiкамi;

   - вучэбна-метадычны кабiнет, бiблiятэка, чытальны i актавы
залы, памяшканнi для педагагiчных работнiкаў, адмiнiстрацыйнага i
абслугоўваючага персаналу, медыцынскi пункт, сталовая, iнтэрнат для
навучэнцаў, камунальна-бытавыя i другiя памяшканнi, абсталяваныя ў
адпаведнасцi з дзеючымi нарматывамi i санiтарнымi правiламi.

   4.2. Вучэбныя  цэнтры  па  падрыхтоўцы,  перападрыхтоўцы i
павышэнню квалiфiкацыi кадраў для асваення новай тэхнiкi i перадавой
тэхналогii  ў  галiнах  народнай  гаспадаркi  павiнны  мець
вучэбна-вытворчыя ўчасткi i цэхi,  палiгон,  аснашчаныя  новай
тэхнiкай,  абсталяваннем  i  трэнажорамi,  якiя  адпавядаюць
патрабаванням бяспекi працы. Дзейнасць адзначаных падраздзяленняў
ажыццяўляецца  ў  адпаведнасцi  са  Статутам  цэнтра,  у якiм
прадугледжваецца парадак iх стварэння i функцыянавання.

   4.3. Вучэбна-матэрыяльная база вучэбнага цэнтра па падрыхтоўцы,
перападрыхтоўцы  i  павышэнню  квалiфiкацыi  кадраў  ствараецца
мiнiстэрствам  /ведамствам/  i  прадпрыемствам  /арганiзацыяй,
установай/, пры якiм ён арганiзуецца.
     -----------------------------------------------------------
     Абзац второй пункта 4.3 исключен приказом Министерства
     образования от 23 июля 1999 г. N 475 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/1254 от 28.10.99 г.)

      У  выпадку  iншых  /недзяржаўных/  форм  уласнасцi
     вучэбна-матэрыяльная  база  цэнтра  па  падрыхтоўцы,
     перападрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi кадраў ствараюцца
     юрыдычнай або прыватнай асобай.
     -----------------------------------------------------------

   4.4. Сума выдаткаў, звязаных з падрыхтоўкай, перападрыхтоўкай,
павышэннем квалiфiкацыi i  стажыроўкай кадраў, якiя падлягаюць
уключэнню ў дагавор, вызначаецца вучэбным цэнтрам, зыходзячы з
канкрэтных умоў /тэрмiн навучання, кантынгент навучэнцаў i г.д./.
Пры  гэтым  улiчваюцца  ўсе  расходы, у  тым лiку заработная
плата  выкладчыкаў i iншых  работнiкаў   вучэбнага  цэнтра,
налiчэннi на заработную плату, гаспадарчыя i  вучэбныя расходы,
расходы па ўтрыманню iнтэрната.

   4.5. Сродкi для расходаў па навучанню i стажыроўцы кадраў
пералiчваюцца   адпаведнымi   мiнiстэрствамi   /ведамствамi/,
аб'яднаннямi, прадпрыемствамi, арганiзацыямi, установамi, юрыдычнымi
i прыватнымi асобамi за месяц да пачатку заняткаў на рахунак
вучэбнага цэнтра.

   У выпадку няявак цi адлiчэння  навучэнцаў /стажораў/ без
уважлiвых прычын паступiўшыя сродкi не вяртаюцца.

        5. Работнiкi вучэбнага цэнтра.
          Кiраванне вучэбным цэнтрам

   5.1.  Абавязкi  работнiкаў  вучэбнага  цэнтра  вызначаюцца
квалiфiкацыйнымi характарыстыкамi пасад кiраўнiкоў, спецыялiстаў i
служачых, палажэннямi i iнструкцыямi, зацвярджаемымi ва ўстаноўленым
парадку.

   5.2. Кiраўнiцтва работай вучэбнага цэнтра пры мiнiстэрствах,
ведамствах, прадпрыемствах, арганiзацыях i ўстановах ажыццяўляе
дырэктар, якi назначаецца ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.

   Дырэктар   вучэбнага   цэнтра   ажыццяўляе  кiраўнiцтва
iнжынерна-педагагiчным калектыввам, падбор i расстаноўку кадраў,
забяспечвае выкананне вучэбным цэнтрам планаў навучання i стажыроўкi
кадраў, ахову працы, стан гаспадарча-фiнансавай дзейнасцi.

   Дырэктар вучэбнага  цэнтра  дзейнiчае  ад  iмя навучальнай
установы, прадстаўляе яе, у адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам
прымае на работу i звальняе работнiкаў, распараджаецца маёмасцю i
сродкамi вучэбнага цэнтра, заключае дагаворы, выдае даверанасцi,
адкрывае ў банку рахункi навучальнай установы.

   Для  калегiяльнага  разгляду  асноўных  пытанняў вучэбнай,
метадычнай i выхаваўчай работы ў вучэбным цэнтры арганiзуецца
педагагiчны савет. Склад i дзейнасць яго вызначаюцца палажэннем аб
педагагiчным савеце.

   5.3. Намеснiк дырэктара па вучэбна-вытворчай рабоце з'яўляецца
непасрэдным кiраўнiком вучэбнага працэсу  ў вучэбным цэнтры i
адказвае за выкананне вучэбных планаў i праграм, якасць падрыхтоўкi,
перападрыхтоўкi,  павышэння квалiфiкацыi  i стажыроўкi  кадраў;
праводзiць работу  па павышэнню эфектыўнасцi формаў, метадаў i
сродкаў вучэбнага працэсу i ўдасканаленню вучэбна-матэрыяльнай базы,
яе эфектыўнаму выкарастанню; ажыццяўляе кантроль за работай майстраў
вытворчага навучання i выкладчыкаў; вызначае склад i арганiзуе
работу экзаменацыйных камiсiй, удзельнiчае ў iх рабоце; ажыццяўляе
падрыхтоўчую работу да правядзення педагагiчных саветаў вучэбнага
цэнтра, кантралюе выкананне яго рашэнняў.

   Намеснiк дырэктара па вучэбна-вытворчай рабоце назначаецца
дырэктарам вучэбнага цэнтра з лiку асоб, якiя маюць вышэйшую
адукацыю, адпаведную профiлю цэнтра, i стаж вытворча-педагагiчнай
работы не менш 3 гадоў.

   Выкладчыкамi назначаюцца асобы, якiя маюць вышэйшую адукацыю.

   Выкладчыкi i майстры назначаюцца дырэктарам вучэбнага цэнтра па
падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi кадраў.

      6. Маёмасць i сродкi вучэбнага цэнтра па падрыхтоўцы,
       перападрыхтоўцы i павышэнню квалiфiкацыi кадраў

   6.1. Фiнансаванне мерапрыемстваў па навучанню слухачоў, iншых
вiдаў  работ  i  паслуг,  якiя  выконваюцца вучэбным цэнтрам,
ажыццяўляецца ва ўстаноўленым парадку за кошт бюджэту, сродкаў
мiнiстэрстваў, ведамстваў, аб'яднанняў, прадпрыемстваў, арганiзацый,
устаноў i асобных грамадзян.

   6.2. Вучэбныя цэнтры, якiя знаходзяцца на дзяржаўным бюджэце,
маюць адносна замацаванай за iмi дзяржаўнай маёмасцi правамоцтвы
валодання, карыстання i распараджэння ёю ў адпаведнасцi з мэтамi
сваёй дзейнасцi i прызначэннем маёмасцi i ў межах, устаноўленых
уласнiкам i дзеючым заканадаўствам.

   6.3. Вучэбныя цэнтры, якiя працуюць на ўмовах гаспадарчага
разлiку, самастойна ўстанаўлiваюць формы, сiстэмы i памеры аплаты
працы, але не менш памераў iснуючых рэспублiканскiх тарыфных ставак,
а таксама другiя вiды даходаў работнiкаў.

   6.4. Вучэбныя цэнтры, якiя з'яўляюцца юрыдычнымi асобамi, маюць
пячатку ўстаноўленага ўзору са сваiм найменнем, разлiковы i iншыя
рахункi ў банках, якiя адкрываюцца ва ўстаноўленым парадку, штогод
прадстаўляюць  прадугледжаныя статыстычныя справаздачы ў органы
статыстыкi, пашпарт - у Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi
Беларусь.

 _______________________
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 665/12.
 Дата: 30.12.94 г. Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations