Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерство образования и науки Республики Беларусь от 12 января 1995 г. №15 "Аб зацвярджэннi Тыпавых правiлаў прыёму ў прафесiйна-тэхнiчныя навучальныя ўстановы Рэспублiкi Беларусь"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 


        МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦII I НАВУКI
           РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

              ЗАГАД
 12 студзеня 1995 г.                     N 15

              г.Мiнск

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ТЫПАВЫХ ПРАВIЛАЎ ПРЫЁМУ
 Ў ПРАФЕСIЙНА-ТЭХНIЧНЫЯ НАВУЧАЛЬНЫЯ
 УСТАНОВЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

===
     -----------------------------------------------------------
     Утратил силу приказом Министерства науки и образования от
     19 февраля 1996 г. N 61 (рег. N 1313) 

   У адпаведнасцi   з   п.23  Прыкладнага  палажэння  аб
прафесiянальна-тэхнiчным вучылiшчы, зацверджаным загадам мiнiстра
адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 28 чэрвеня 1993 г. N 203

ЗАГАДВАЮ:

   1. Зацвердзiць Тыпавыя правiлы прыему ў прафесiйна-тэхнiчныя
навучальныя установы Рэспублiкi Беларусь (дадаюцца).

   2. Зацвердзiць Палажэнне аб прыёмнай камiсii,  правядзеннi
ўступных  экзаменаў  (iншых  форм  конкурснага  адбору  ў
прафесiйна-тэхнiчная навучальнай установе (дадаецца).

   3. Лiчыць страцiўшымi сiлу пункты 1 i 3 загада Мiнадукацыi ад 4
лютага 1994 г. N 32 i пункт 5.1 загада Мiнадукацыi ад 25 мая 1994 г.
N 152.

Мiнiстр                   В.I.Стражаў


                 ЗАЦВЕРДЖАНА:
                 загадам мiнiстра адукацii
                 i навукi Рэспублiкi Беларусь
                 ад 12 студзеня 1995 г. N 15


             ПАЛАЖЭННЕ
     аб прыёмнай камiсii, правядзеннi ўступных
     экзаменаў (iншых форм конкурснага адбору)
     у прафесiйна-тэхнiчнай навучальнай установе

   1. Прыёмная камiсiя прафесiйна-тэхнiчнай навучальнай установы
ствараецца штогод для фармiравання кантынгенту навучэнцаў з лiку
найбольш падрыхтаванай i прафесiянальна арыентаванай моладзi.

   2. У сваёй рабоце прыемная камiсiя кiруецца Правiламi прыёму ў
прафесiйна-тэхнiчныя навучальныя ўстановы Рэспублiкi Беларусь.

   3. На прыёмную камiсiю ўскладваецца:

   3.1. Правядзенне работы па прафесiянальнай арыентацыi моладзi,
выданне i распаўсюджванне розных iнфармацыйных матэрыялаў, якiя
характарызуюць профiль навучальнай установы, падрыхтоўка бланкаў
неабходнай дакументацыi;

   3.2. Арганiзацыя кансультацый па прадметах, якiя выносяцца на
ўступныя экзамены;

   3.3. Прыём дакументаў, iх афармленне i захоўванне, перапiска па
пытаннях прыёму.
   Прыняцце рашэння аб допуску да здачы ўступных экзаменаў (iншых
форм  правядзення  конкурснага адбору), узгодненых з мясцовымi
органамi кiравання адукацыяй, i вынясенне рашэння аб залiчэннi ў лiк
навучэнцаў;

   3.4. Арганiзацыя медыцынскага агляду асоб, якiя паступаюць у
ПТНУ, на прафесiйную прыгоднасць з улiкам характару вучобы ў
навучальнай установе;

   3.5. Фармiраванне экзаменацыйных  камiсiй  пры  правядзеннi
ўступных экзаменаў i арганiзацыя кантролю за iх дзейнасцю.

   4. Састаў прыёмнай камiсii, правы i абавязкi яе членаў вызначае
i зацвярджае дырэктар навучальнай установы, якi з'яўляецца старшынёй
прыёмнай  камiсii  i нясе адказнасць за арганiзацыю прыёму ў
прафесiйна-тэхнiчныя навучальныя ўстановы. З лiку найбольш вопытных
i квалiфiкаваных работнiкаў ПТНУ на ўвесь перыяд арганiзацыi прыёму
назначаецца адказны сакратар прыёмнай камiсii.

   5. Загад аб зацвярджэннi саставу пры%мнай камiсii выдаецца
дырэктарам не пазней студзеня бягучага года.

   6. Экзаменацыйныя камiсii (камiсii па правядзенню iншых форм
конкурснага адбору) зацвярджаюцца загадам дырэктара з лiку найбольш
квалiфiкаваных выкладчыкаў навучальнай установы. У састаў гэтых
камiсiй могуць быць уключаны выкладчыкi iншых навучальных устаноў.

   7. Дакументы асоб, якiя паступаюць у ПТНУ, рэгiструюцца ў
журнале ўстаноўленай формы. Асобе выдаецца распiска ўстаноўленай
формы аб прыёме дакументаў.

   8. Прыёмная камiсiя паведамляе аб допуску асобы да ўступных
экзаменаў (iншых форм конкурснага адбору) не пазней, чым за тыдзень
з дня рэгiстрацыi дакументаў. Асобам, якiя дапушчаны да ўступных
экзаменаў, у дзень здачы экзаменаў выдаецца экзаменацыйны лiст.

   9. Расклад  экзаменаў  (iншых  форм  конкурснага  адбору)
зацвярджаецца дырэктарам ПТНУ.

   10. Уступныя экзамены праводзяцца па экзаменацыйных бiлетах,
якiя складаюцца экзаменацыйнымi камiсiямi i зацвярджаюцца дырэктарам
навучальнай установы. Колькасць бiлетаў павiнна быць не меншай, чым
колькасць экзаменуемых у групе.

   11. Тэксты  дыктантаў  i пераказаў устанаўлiваюцца ПТНУ ў
адпаведнасцi  з  дзеючымi  нормамi  агульнаадукацыйнай  школы,
зацверджанымi загадам мiнiстра адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад
4.07.86 г. N 124.

   12. Змест iншых форм конкурснага адбору распрацоўвае прыёмная
камiсiя ў адпаведнасцi з прафесiямi, на якiя паступаюць асобы, i
зацвярджаецца дырэктарам ПТНУ.

   13. Групы для здачы ўступных экзаменаў (iншых форм конкурснага
адбору) фармiруюцца, як правiла, па 25-30 чалавек.

   14. Прысутнасць на ўступных экзаменах (iншых форм правядзення
конкурснага адбору) пабочных асоб без дазволу старшынi прыёмнай
камiсii не дапускаецца.

   15. Вусныя экзамены прымаюцца двума экзаменатарамi, пiсьмовыя -
адным.

   16. Вынiкi ўступных экзаменаў  ацэньваюцца  адзнакамi  "5"
(выдатна), "4" (добра), "3" (здавальняюча), "2" (нездавальняюча).
   Экзаменацыйная адзнака  ставiцца  лiчбай  i  пропiссю  ў
экзаменацыйную ведамасць i ў экзаменацыйны лiст. Кожная адзнака па
вуснаму экзамену ў экзаменацыйнай ведамасцi i ў экзаменацыйным лiсце
падпiсваецца двума экзаменатарамi.

   17. Пiсьмовыя экзаменацыйныя работы (у тым лiку чарнавiк), а
таксама запiсы пры падрыхтоўцы да адказу на вусным  экзамене
выконваюцца на лiстах са штампам ПТНУ.

   18. Пiсьмовыя  работы  асоб,  якiя залiчаны ў навучальную
ўстанову, захоўваюцца ў асабовых справах.
   Пiсьмовыя работы i лiсты вусных адказаў асоб, якiя атрымалi
незадавальняючыя адзнакi i не прайшлi па конкурсу, знiшчаюцца праз
тры месяцы з пачатку навучальнага года.

   19. На  правядзенне  ўступных  экзаменаў  прадугледжваюцца
наступныя нормы часу (у акадэмiчных гадзiнах).
   На правядзенне пiсьмовага экзамену па мове i лiтаратуры - 2
гадзiны (пераказ), 1 гадзiна (дыктант), а пiсьмовых экзаменаў па
матэматыцы, хiмii i iншых агульнаадукацыйных прадметах - 2 гадзiны.
   На праверку пiсьмовых экзаменацыйных работ:
   4 дыктанты - 1 гадзiна.
   3 пераказы - 1 гадзiна.
   На вусны экзамен (гутарку) адводзiцца не больш 1/3 акадэмiчнай
гадзiны (15 хвiлiн на аднаго абiтурыента).
   На правядзенне ўступнага экзамена па рысунку i скульптуры
адводзiцца 4 акадэмiчныя гадзiны.
   На правядзенне экзаменаў практычнага характару (канструяванне i
выкананне розных вырабаў цi iх элементаў, рэзьбы па дрэву, выкананне
спецыяльных разлiкаў i iнш.) нормы часу ўстанаўлiваюцца кiраўнiком
ПТНУ, але не больш чатырох гадзiн.
   Аплата выкладчыкам,  якiя  прымаюць  уступныя  экзамены,
праводзiцца ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.

   20. Пераздача ўступных экзаменаў не дапускаецца.

   21. Рашэнне прыёмнай камiсii аб залiчэннi ў састаў навучэнцаў
афармляецца пратаколам, у якiм указваюцца падставы залiчэння без
экзаменаў, па-за конкурсам, па конкурсу, прычыны адказу ў прыёме.
   На падставе рашэння прыёмнай камiсii дырэктар ПТНУ выдае загад
аб залiчэннi ў састаў навучэнцаў.
   Спiскi залiчаных  вывешваюцца для азнаямлення ў вызначаныя
правiламi прыёму тэрмiны.
   Асобам, якiя  залiчаны,  а  таксама не залiчаны ў састаў
навучэнцаў, накiроўваюцца паведамленнi ўстаноўленай формы.

 ----------------------
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 714/12.
 Дата: 23.02.95 г. Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations