Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства культуры Республики Беларусь от 16 декабря 1999 г. №447 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб мэтавай кантрактнай падрыхтоўцы спецыялiстаў у Беларускiм унiверсiтэце культуры"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 

     ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           16 снежня 1999 г. N 447

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ МЭТАВАЙ КАНТРАКТНАЙ
 ПАДРЫХТОЎЦЫ СПЕЦЫЯЛIСТАЎ У БЕЛАРУСКIМ УНIВЕРСIТЭЦЕ
 КУЛЬТУРЫ
     -----------------------------------------------------------
     Утратил силу постановлением Министерства культуры от 18
     апреля 2005 г. № 9 (зарегистрировано в Национальном реестре
     - № 8/12508 от 29.04.2005 г.)  

   З мэтай якаснага i поўнага забеспячэння спецыялiстамi ўстаноў
культуры,  мастацтва i народнай творчасцi, якiя знаходзяцца ў
сельскай  мясцовасцi,  на тэрыторыях, пацярпелых ад аварыi на
Чарнобыльскай АЭС, загадваю:

   1. Зацвердзiць дададзенае Палажэнне аб мэтавай кантрактнай
падрыхтоўцы спецыялiстаў у Беларускiм унiверсiтэце культуры.

   2.  Прызнаць  страцiўшым сiлу загад Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi  Беларусь ад 6 лiпеня 1998 г. N 251 "Аб мэтавай
кантрактнай  падрыхтоўцы спецыялiстаў у Беларускiм унiверсiтэце
культуры" з моманту падпiсання.

   3. Кантроль за выкананнем загаду ўскласцi на першага намеснiка
Мiнiстра Рылатку У.П.

 Мiнiстр                        А.У.САСНОЎСКI

                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        Загад
                        Мiнiстэрства культуры
                        Рэспублiкi Беларусь
                        16.12.1999 N 447

               ПАЛАЖЭННЕ
     аб мэтавай кантрактнай падрыхтоўцы спецыялiстаў
         у Беларускiм унiверсiтэце культуры

            1. Агульныя палажэннi

   1.1. Гэтае Палажэнне вызначае парадак мэтавай кантрактнай
падрыхтоўкi спецыялiстаў для ўстаноў культуры i мастацтва Рэспублiкi
Беларусь у Беларускiм унiверсiтэце культуры.

   1.2. Палажэнне распрацавана ў адпаведнасцi з Палажэннем аб
мэтавай кантрактнай падрыхтоўцы спецыялiстаў, зацверджаным загадам
Мiнiстэрства адукацыii i навукi Рэспублiкi Беларусь ад 1 лiпеня 1996
г. N 286 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1996 г., N 10;
зарэгiстравана  ў  Рэестры дзяржаўнай рэгiстрацыi 30.07.1996 N
1526/12).

   1.3.  Мэтавая  кантрактная  падрыхтоўка  кадраў  уключае
накiраванне,  прыём,  падрыхтоўку  спецыялiстаў,  размеркаванне
выпускнiкоў Беларускага унiверсiтэта культуры.

   1.4. Мэтавая кантрактная падрыхтоўка кадраў праводзiцца для
забеспячэння iмi дзяржаўных навучальных, культурна-асветных устаноў.

   1.5.  Адбор  для навучання на ўмовах мэтавай кантрактнай
падрыхтоўкi ажыццяўляецца з лiку асоб, якiя маюць сярэднюю i
сярэднюю спецыяльную адукацыю, пражываюць у сельскай мясцовасцi,
гарадах раённага падпарадкавання i праявiлi здольнасцi, цiкавасць да
работы ва ўстановах культуры, мастацтва i народнай творчасцi, маюць
адзнакi ў атэстатах i дыпломах аб адукацыi "добра" i "выдатна".
Аддзелы культуры гарадоў абласнога падпарадкавання, якiя знаходзяцца
ў зонах радыяцыйнага забруджання вышэй за 15 КiI/кв.км, могуць
таксама выдаваць мэтавыя накiраваннi выпускнiкам агульнаадукацыйных
i сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў, якiя маюць у атэстатах i
дыпломах аб адукацыi адзнакi "добра" i "выдатна".

    2. Арганiзацыя мэтавай кантрактнай падрыхтоўкi кадраў

   2.1.  Мэтавая кантрактная падрыхтоўка кадраў у Беларускiм
унiверсiтэце культуры ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з планам.

   2.2.  План мэтавай кантрактнай падрыхтоўкi фармiруецца на
падставе  плана Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь, якi
даводзiцца  унiверсiтэту  да  1  сакавiка года прыёму. Заяўкi
ўпраўленняў  i  аддзелаў  культуры  абл(гар)выканкомаў i iншых
зацiкаўленых  дзяржаўных  арганiзацый i ўстаноў на падрыхтоўку
спецыялiстаў  культуры  павiнны  быць прадстаўлены Мiнiстэрству
культуры Рэспублiкi Беларусь ў лiстападзе.

   2.3. Падставай для ўдзелу абiтурыентаў у конкурсе на мэтавае
кантрактнае месца з'яўляецца аформлены з боку абiтурыента i раённага
(гарадскога) аддзела культуры, iншай дзяржаўнай установы кантракт,
якi павiнен быць зацверджаны ўпраўленнем культуры аблвыканкома.

   2.4.  Колькасць  накiраванняў  на  выдзеленае  месца  не
абмяжоўваецца.

   2.5.  Конкурс  сярод  абiтурыентаў,  якiя маюць кантракт,
праводзiцца асобна ад агульнага конкурсу. Асобы, якiя не прайшлi па
конкурсу на мэтавае кантрактнае месца, маюць права ўдзельнiчаць у
агульным конкурсе.

   2.6. Парадак залiчэння абiтурыентаў, узнагароджаных залатым цi
сярэбраным медалём, якiя заключылi кантракт, вызначаецца правiламi
прыёму ў Беларускi унiверсiтэт культуры.

   2.7. Калi па вынiках мэтавага кантрактнага конкурсу планавыя
месцы той вобласцi, якой даведзены лiчбы мэтавага кантрактнага
прыёму,  застаюцца свабоднымi, то па рашэнню прыёмнай камiсii
кантракты могуць заключацца з асобамi з гэтай вобласцi, якiя па
вынiках здачы ўступных экзаменаў набралi больш высокую суму балаў,
але не прайшлi па агульнаму конкурсу на адпаведную спецыяльнасць.
Пры адсутнасцi прэтэндэнтаў з гэтай вобласцi кантракты могуць быць
заключаны з iншымi асобамi.

   2.8. Падставай для залiчэння ў навучальную ўстанову на ўмовах
мэтавай кантрактнай падрыхтоўкi з'яўляюцца: паспяховае праходжанне
па конкурсу на планавыя месцы, падпiсанне трохбаковага кантракта;
для асоб ва ўзросце да 18 гадоў - дадатковая наяўнасць подпiсу, якi
сведчыць аб згодзе аднаго з бацькоў (усынавiцеля цi папячыцеля), якi
павiнен быць засведчаны ва ўстаноўленым парадку.

   2.9. Вытворчая i педагагiчная практыка студэнтаў-кантрактнiкаў,
як правiла, арганiзуецца па месцы iх будучай работы.
   Установа, арганiзацыя-заказчык  павiнны  стварыць умовы для
праходжання практыкi студэнтаў, забяспечыць выпускнiку працоўнае
месца па спецыяльнасцi пасля заканчэння вучобы.

   2.10. Беларускi унiверсiтэт культуры накiроўвае выпускнiка, якi
навучаўся на ўмовах мэтавай кантрактнай падрыхтоўкi, у распараджэнне
аддзела культуры рай(гар)выканкома, арганiзацыi цi ўстановы, з якiмi
выпускнiк заключыў кантракт.

   2.11. Выпускнiк, якi навучаўся на ўмовах мэтавай кантрактнай
падрыхтоўкi, павiнен адпрацаваць па накiраванню на працягу двух
гадоў пасля заканчэння вучобы ва ўнiверсiтэце ў тым раёне, горадзе,
установе цi арганiзацыi, якiя накiроўвалi яго на вучобу на ўмовах,
прадугледжаных кантрактам.

   2.12.  Раённыя  (гарадскiя) аддзелы культуры, установы цi
арганiзацыi,  якiя  падпiсалi  кантракт,  упраўленнi  культуры
аблвыканкомаў  вядуць  улiк  студэнтаў-кантрактнiкаў Беларускага
унiверсiтэта культуры, падтрымлiваюць з iмi цесную сувязь.

   2.13. Адказнасць за невыкананне (неналежнае выкананне) умоў
кантракта, яго скасаванне бакi нясуць у адпаведнасцi з дзеючым
заканадаўствам,  Палажэннем  аб мэтавай кантрактнай падрыхтоўцы
спецыялiстаў, зацверджаным загадам Мiнiстэрства адукацыi i навукi
Рэспублiкi  Беларусь  ад  1 лiпеня 1996 г. N 286 (Бюллетень
нормативно-правовой информации, 1996 г., N 10; зарэгiстравана ў
Рэестры дзяржаўнай рэгiстрацыi 30.07.1996 N 1526/12).

   2.14. Гарантыi i кампенсацыi выпускнiкам, якiя накiраваны на
работу па кантракце, прадастаўляюцца ў адпаведнасцi з дзеючым
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь. Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations