Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Соглашение Правительства Республики Беларусь от 27 сентября 1995 г. "Пагадненне памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам Рэспублiкi Польшча аб узаемным працаўладкаваннi грамадзян"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 

ПАГАДНЕННЕ
ПАМIЖ УРАДАМ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ I УРАДАМ РЭСПУБЛIКI ПОЛЬШЧА
АБ УЗАЕМНЫМ ПРАЦАЎЛАДКАВАННI ГРАМАДЗЯН*

_____________________________
   *Уступiла ў сiлу 26 лютага 1996 г.

   Урад Рэспублiкi Беларусь i Урад Рэспублiкi Польшча, называемыя
ў далейшым "Дагаворныя Бакi", ДАМОВIЛIСЯ АБ НАСТУПНЫМ:

               Артыкул 1

   Гэтае Пагадненне распаўсюджваецца  на грамадзян Рэспублiкi
Беларусь i грамадзян Рэспублiкi Польшча, пастаянна пражываючых
адпаведна на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь або тэрыторыi Рэспублiкi
Польшча, якiя:

   1. працаўладкоўваюцца  ў наймальнiка на  тэрыторыi другой
дзяржавы, называемыя ў далейшым "работнiкамi",

   2. накiроўваюцца на тэрыторыю другой дзяржавы на падставе
дагавораў  (кантрактаў) памiж  суб'ектамi гаспадарчай дзейнасцi
абедзвюх дзяржаў з мэтай ажыццяўлення будаўнiчых i другiх работ i
паслуг, называемыя ў далейшым "кантрактнымi работнiкамi".

               Артыкул 2

   1. Працаўладкаванне работнiкаў  патрабуе атрымання дазволу
адпаведнага органа дзяржавы працаўладкавання ў парадку i на ўмовах,
вызначаных заканадаўствам дзяржавы працаўладкавання.

   2. Дазвол на працу выдаецца на тэрмiн выканання работы ў
пэўнага наймальнiка.

   3. Дазвол на працу выдаецца з умовай, што работнiк не будзе
займацца другой дзейнасцю, якая аплочваецца, акрамя той, на якую
выдадзены дазвол.
   У выпадку выяўлення, што работнiк займаўся iншай аплочваемай
дзейнасцю або самавольна змянiў наймальнiка, дазвол будзе ануляваны.

   4. Пры падпiсаннi працоўнага дагавора работнiк дае пiсьмовае
абавязацельства,  што  не  будзе  знаходзiцца  ў  дзяржаве
працаўладкавання пасля тэрмiну, на якi атрымаў дазвол, i не будзе
займацца другой дзейнасцю, акрамя той, якая была вызначана ў
выдадзеным дазволе.

               Артыкул 3

   1. Тэрмiн працаўладкавання работнiкаў не можа перавышаць 12
месяцаў. У выключных выпадках гэты тэрмiн можа быць прадоўжаны да
18 месяцаў толькi па прапанове наймальнiка i са згоды работнiка.

   2. З мэтай прадаўжэння  працоўнага дагавора з работнiкам
наймальнiк павiнен ва ўстаноўленым парадку ўнесцi абгрунтаваныя
прапановы ў тэрытарыяльнае ведамства па працы, аднак, не пазней чым
за месяц да заканчэння тэрмiну, на якi быў выдадзены дазвол.

               Артыкул 4

   Перад выездам на работу работнiкi i кантрактныя работнiкi
абавязаны атрымаць у консульскай установе дзяржавы працаўладкавання
дазвол на знаходжанне ў краiне ў сувязi з уладкаваннем на працу.

               Артыкул 5

   1.  Кантрактным работнiкам  дазволы на  працу выдаюцца ў
адпаведнасцi з заканадаўствам дзяржавы, у якой рэалiзуецца кантракт,
на тэрмiн, прадугледжаны яго працягласцю, але не больш чым на два
гады.
   У выпадках, калi выкананне кантракта цягнецца больш двух гадоў,
дазвол можа быць прадоўжаны ва ўстаноўленым парадку, але не больш
чым на 6 месяцаў.

   2. Дазволы для работнiкаў выдаюцца толькi высокаквалiфiкаваным
кантрактным работнiкам, якiя патрабуюцца для рэалiзацыi кантракта.

               Артыкул 6

   1. Умовы  працы i аплаты  для работнiкаў вызначаюцца  ў
адпаведнасцi з заканадаўствам дзяржавы працаўладкавання.

   2. Работнiк перад выездам на працу атрымлiвае праект працоўнага
дагавора, падпiсаны наймальнiкам.

   3. Працоўны дагавор заключаецца непасрэдна памiж работнiкам i
наймальнiкам i вызначае ўмовы працы i аплаты, пачатак i заканчэнне
тэрмiну дзеяння працоўнага дагавора i iншыя ўмовы, звязаныя з
працаўладкаваннем i пражываннем.

   4.  Узнагароджаннi,  атрыманыя  работнiкам,  падлягаюць
падаткаабкладанню згодна Пагадненню памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь
i Урадам Рэспублiкi Польшча аб выключэннi двайнога падаткаабкладання
ў галiне падаткаў з даходаў i маёмасцi.

               Артыкул 7

   На работнiкаў i кантрактных работнiкаў распаўсюджваюцца правiлы
сацыяльнага страхавання, абавязковыя ў дзяржаве працаўладкавання,
калi iншае не прадугледжана мiжнароднымi пагадненнямi, удзельнiкамi
якiх з'яўляюцца Дагаворныя Бакi.
               Артыкул 8

   У выпадку смерцi работнiка  ў перыяд працоўнай дзейнасцi
наймальнiк забяспечвае перавозку астанкаў памершага да месца яго
пастаяннага жыхарства, нясе звязаныя з гэтым расходы, а таксама
расходы па перавозцы асабiстых рэчаў, пераводзiць яго законнаму
наследнiку зберажэннi i пасмяротныя дапамогi ў канвертуемай валюце ў
адпаведнасцi з валютным закандаўствам дзяржавы працаўладкавання.
   Наймальнiк неадкладна iнфармуе  аб смерцi работнiка орган
дзяржавы працаўладкавання, якi выдаў дазвол на працу, i прадстаўляе
пасведчанне аб смерцi ў Консульскую ўстанову дзяржавы, грамадзянiнам
якой быў памершы.

               Артыкул 9

   Прававая  абарона  работнiкаў  гарантуецца  заканадаўствам
дзяржавы, на тэрыторыi  якой ажыццяўляецца працаўладкаванне, а
таксама ўмовамi Пагаднення памiж Рэспублiкай Беларусь i Рэспублiкай
Польшча аб прававой дапамозе i прававых адносiнах па грамадзянскiх,
сямейных, працоўных i крымiнальных справах.

              Артыкул 10

   У сферы працоўнага заканадаўства да кантрактных работнiкаў
прымяняюцца правiлы дзяржавы, якая накiравала работнiка.

              Артыкул 11

   1. Упаўнаважанымi па рэалiзацыi палажэнняў гэтага Пагаднення
з'яўляюцца:
   з боку Рэспублiкi Беларусь - Мiнiстэрства працы;
   з боку Рэспублiкi Польшча  - Мiнiстр працы i сацыяльнай
палiтыкi.

   2. Упаўнаважаныя могуць склiкаць двухбаковую рабочую групу з
мэтай кансультавання па пытаннях, якiя звязаны з выкананнем гэтага
Пагаднення.

   3. Пры неабходнасцi, у залежнасцi ад эканамiчнай сiтуацыi на
рынках працы, Упаўнаважаныя могуць у рамках выканаўчых пратаколаў
вызначаць прафесiйную структуру i колькасць прымаемых работнiкаў.

   4. Упаўнаважаныя не пазней месячнага тэрмiну з дня падпiсання
гэтага  Пагаднення  вызначаюць  органы,  адказныя за выкананне
абавязацельстваў па гэтаму Пагадненню. Гэтыя органы неадкладна
вызначаюць умовы ўзаемадзейнасцi.

              Артыкул 12

   Працаўладкаванне ў рамках гэтага Пагаднення можа адбывацца
толькi пры пасрэднiцтве органаў, якiя ўказаны ў пункце 4 артыкула
11, або iншых арганiзацый, якiя на гэта ўпаўнаважаны.

              Артыкул 13

   1.  Усе  фармальнасцi,  звязаныя  з пасрэднiцтвам  па
працаўладкаванню, ажыццяўляюцца для работнiка бясплатна.

   2. Працэдуру прыцягнення кантрактных работнiкаў вызначаюць
органы, якiя указаны у пункце 4 артыкула 11.

              Артыкул 14

   1. Работнiкi i кантрактныя работнiкi могуць пасылаць заработную
плату ў дзяржаву свайго пастаяннага пражывання ў суадносiнах з
валютным  заканадаўствам дзяржавы  працаўладкавання i  дзяржавы
выканання кантракта, калi  iншае не прадугледжана мiжнароднымi
пагадненнямi, удзельнiкамi якiх з'яўляюцца Дагаворныя бакi.

   2.  Увоз i  вываз рэчаў,  прызначаных для  бытавога або
прафесiйнага  выкарыстання работнiкамi,  адбываюцца на  ўмовах,
вызначаных ва ўнутраным заканадаўстве Дагаворных Бакоў.

              Артыкул 15

   Працаўладкаванне  работнiкаў,  указаных  у  артыкуле 1, з
парушэннем гэтага Пагаднення забараняецца.

              Артыкул 16

   Умовы гэтага Пагаднення будуць прымяняцца часова з дня яго
падпiсання.

              Артыкул 17

   У выпадку заканчэння тэрмiну дзеяння гэтага Пагаднення дазволы
на працаўладкаванне i працу, выдадзеныя згодна гэтаму Пагадненню,
застаюцца сапраўднымi на працягу тэрмiну, на якi яны выдадзены.

              Артыкул 18

   1. Гэтае  Пагадненне падлягае прыняццю  ў адпаведнасцi з
заканадаўствам Дагаворных Бакоў, што будзе пацверджана шляхам абмену
нотамi. Датай уступлення Пагаднення ў сiлу будзе лiчыцца дзень
атрымання апошняй ноты.

   2. Пагадненне заключана на тэрмiн у тры гады.
   Пагадненне падлягае аўтаматычнаму падоўжанню на кожны наступны
год, калi нi адзiн з Дагаворных Бакоў за шэсць месяцаў да заканчэння
тэрмiну дзеяння Пагаднення пiсьмова не заявiў аб намеры дэнансаваць
гэтае Пагадненне.

   Выканана ў г.Варшаве 27 верасня 1995 года ў двух экзэмплярах,
кожны на беларускай i польскай мовах, пры гэтым абодва тэксты маюць
аднолькавую сiлу. За Урад Рэспублiкi Беларусь         ______________ подпiс
 За Урад Рэспублiкi Польшча         ______________ подпiсПредыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations