Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 30 июня 1993 г. №212 "Аб зацвярджэннi Часовага пералiку прафесiй прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 1

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6

     ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           30 чэрвеня 1993 г. № 212

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ЧАСОВАГА ПЕРАЛIКУ ПРАФЕСIЙ
ПРАФЕСIЯНАЛЬНА-ТЭХНIЧНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

    ![Изменения и дополнения:
      Приказ Министерства образования от 10 июня 1996 г. N 245
     (зарегистрирован  в Национальном реестре - N 8/2283 от
     23.12.1999 г.)].

   У адпаведнасцi з распараджэннем Савета Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь ад 12 мая 1993 г. № 381р загадваю:
   1. Зацвердзiць Часовы пералiк прафесiй прафесiянальна-тэхнiчных
навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь, узгоднены з Дзяржаўным
камiтэтам па эканомiцы i планаванню Рэспублiкi Беларусь, Дзяржаўным
камiтэтам Рэспублiкi Беларусь па працы i  сацыяльнай  абароне
насельнiцтва (дадатак 1).
   2. Часовы пералiк прафесiй прафесiянальна-тэхнiчных навучальных
устаноў увесцi ў дзеянне з 1994/95 навучальнага года.
   3. З 1 верасня  1994 г. забаранiць  прыём навучэнцаў  у
прафесiянальна-тэхнiчныя навучальныя ўстановы па тых прафесiях, якiя
не ўвайшлi ў Часовы пералiк, акрамя прафесiй, падрыхтоўка па якiх
вядзецца па вопытных, вопытна-эксперыментальных вучэбных планах,
зацверджаных Мiнiстэрствам адукацыi.
   4. Рэспублiканскаму iнстытуту прафесiянальнай адукацыi (Шкляр
А.Х.):
   4.1. арганiзаваць  дапрацоўку  да  1  красавiка  1994  г.
квалiфiкацыйных характарыстык, тыпавых вучэбных планаў i праграм па
новых  прафесiях, якiя праходзяць эксперыментальную праверку i
ўключаны ў Часовы пералiк;
   4.2. прадоўжыць навукова-метадычныя распрацоўкi па далейшаму
фармiраванню новага пералiку прафесiй i iншых нарматыўных актаў,
якiя павiнны   вызначаць   дзяржаўныя   патрабаваннi   да
прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi;
   4.3. штогод  да 1 красавiка рыхтаваць для зацвярджэння ў
Мiнiстэрстве  адукацыi  спiс  прафесiй,  якiя   праходзяць
эксперыментальную  адпрацоўку ў навучальных установах, з мэтай
уключэння iх у дзеючы Часовы пералiк.
   5. Лiчыць страцiўшым сiлу пералiк прафесiй для падрыхтоўкi
квалiфiкаваных  рабочых  у сярэднiх  прафесiянальна-тэхнiчных
навучальных установах i ўсе дапаўненнi да яго (Зборнiкi № 1-8), якiя
былi распрацаваны ў адпаведнасцi з пастановай Савета Мiнiстраў СССР
ад 12 красавiка 1984 г. № 315.
   6. Кантроль за выкананнем гэтага загада ўскласцi на намеснiка
мiнiстра А.М.Гарнака.

Першы намеснiк Мiнiстра                  Л.К.СУХНАТ

                   Дадатак 1
                   да загада Мiнiстэрства адукацыi
                   Рэспублiкi Беларусь
                   30.06.1993 № 212

     ЧАСОВЫ ПЕРАЛIК ПРАФЕСIЙ ПРАФЕСIЯНАЛЬНА-ТЭХНIЧНЫХ
       НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

----T-----T--------------------------T-------------------T----------------
  ¦Шыфр ¦             ¦          ¦
  ¦пра- ¦             ¦          ¦
  ¦фе- ¦Галiна, вiды вытворчасцi, ¦          ¦Магчымы ўзровень
 № ¦сii, ¦напрамкi, адзiнкавыя,   ¦Спецыялiзацыя,   ¦квалiфiкацыi
п/п ¦ква- ¦сумяшчальныя, iнтэграваныя¦адзiнкавыя прафесii¦(разрад, клас,
  ¦лiфi-¦прафесii         ¦          ¦катэгорыя)
  ¦кацыi¦             ¦          ¦
----+-----+--------------------------+-------------------+----------------
 1 ¦ 2 ¦      3       ¦    4     ¦    5
----+-----+--------------------------+-------------------+----------------

 01. ПРАФЕСII РАБОЧЫХ, АГУЛЬНЫЯ ДЛЯ ЎСIХ ГАЛIН НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКI

 1. 01-01 Акумулятаршчык       Акумулятаршчык   2-3-i разрад

 2. 01-02 Аператар ЭВМ        Аператар ЭВМ    Без разраду

 3. 01-03 Вадзiцель аўтамабiля    Вадзiцель      Катэгорыя В i С
                   аўтамабiля

 4. 01-04 Вытворца трафарэтаў, шкал Вытворца      2-3-i разрад
      i плат           трафарэтаў, шкал i
                   плат
                   Кантралёр      2-3-i разрад
                   трафарэтаў, шкал i
                   плат

 5. 01-05 Кветкавод-дэкаратар,    Кветкавод-дэкаратар Майстар III
      азелянiцель        азелянiцель     класа
                             3-4-ы разрад

 6. 01-06 Кантралёр ашчаднага банка, Кантралёр ашчаднага Без разраду
      касiр           банка, касiр

 7. 01-07 Лабарант хiмiчнага аналiзу Лабарант хiмiчнага 2-3-i разрад
                   аналiзу

 8. 01-08 Машынiст кампрэсарных   Машынiст      2-4-ы разрад
      установак, машынiст    кампрэсарных
      помпавых установак     установак
                   Машынiст помпавых  2-4-ы разрад
                   установак

 9. 01-09 Машынiст халадзiльных   Машынiст      2-4-ы разрад
      установак         халадзiльных
                   установак

 10. 01-10 Машынiст тэхналагiчных   Машынiст      2-4-ы разрад
      помпаў           тэхналагiчных
                   помпаў

 11. 01-11 Машынiст крана (кранаўшчык Машынiст крана   4-5-ы разрад
      па кiраванню вежавымi   (кранаўшчык па
      самаходнымi кранамi)    кiраванню вежавымi
                   самаходнымi
                   кранамi)

 12. 01-12 Машынiст крана       Машынiст крана   2-4-ы разрад
      (кранаўшчык) па кiраванню (кранаўшчык) па
      казловымi i маставымi   кiраванню казловымi
      кранамi          i маставымi кранамi

 13. 01-13 Машынiст крана       Машынiст крана   2-4-ы разрад
      (кранаўшчык) па кiраванню (кранаўшчык) па
      гусенiчнымi i       кiраванню
      пнеўмакалёснымi кранамi  гусенiчнымi i
                   пнеўмакалёснымi
                   кранамi

 14. 01-14 Мантажнiк-наладчык     Мантажнiк-наладчык 2-4-ы разрад
      электрастанцый       электрастанцый

 15. 01-15 Радыёмеханiк па      Радыёмеханiк па   3-5-ы разрад
      абслугоўванню i рамонту  абслугоўванню i
      радыётэлевiзiйнай     рамонту
      апаратуры         радыётэлевiзiйнай
                   апаратуры

 16. 01-16 Радыёмеханiк па рамонту i Радыёмеханiк па   2-4-ы разрад
      тэхнiчнаму абслугоўванню  рамонту i
      бытавой радыёэлектроннай  тэхнiчнаму
      апаратуры, радыёмеханiк па абслугоўванню
      абслугоўванню i рамонту  бытавой
      радыётэлевiзiйнай     радыёэлектроннай
      апаратуры         апаратуры.
                   Радыёмеханiк па   3-4-ы разрад
                   абслугоўванню i
                   рамонту
                   радыётэлевiзiйнай
                   апаратуры

 17. 01-17 Радыёманцёр прыёмных    Радыёманцёр     3-4-ы разрад
      сiстэм кабельнага i    прыёмных сiстэм
      спадарожнiкавага      кабельнага i
      тэлебачання        спадарожнiкавага
                   тэлебачання

 18. 01-18 Радыёманцёр прыёмных    Радыёманцёр     3-4-ы разрад
      тэлевiзiйных антэн     прыёмных
                   тэлевiзiйных антэн

 19. 01-19 Слесар-электрык па рамонту Слесар-электрык па 2-4-ы разрад
      i абслугоўванню      рамонту i
      прамысловага абсталявання абслугоўванню
                   прамысловага
                   абсталявання

 20. 01-20 Слесар па рамонту     Слесар па рамонту  2-4-ы разрад
      аўтамабiляў        аўтамабiляў
                   Вадзiцель      Катэгорыя В i С
                   аўтамабiля

 21. 01-21 Электраманцёр па рамонту i Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню       рамонту i
      электраабсталявання    абслугоўванню
                   электраабсталявання

 22. 01-22 Электраманцёр па      Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню       абслугоўванню
      электраабсталявання    электраабсталявання

 23. 01-23 Электраманцёр па рамонту  Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      электраабсталявання    рамонту
                   электраабсталявання

 24. 01-24 Электраманцёр па      Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню       абслугоўванню
      электраабсталявання i   электраабсталявання
      размеркавальных сетак   i размеркавальных
                   сетак

 25. 01-25 Электраманцёр па      Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню i рамонту  абслугоўванню i
      электраабсталявання i   рамонту
      электронных сiстэм станкоў электраабсталявання
      з праграмным кiраваннем  i электронных
                   сiстэм станкоў з
                   праграмным
                   кiраваннем

 26. 01-26 Электраманцёр па рамонту i Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню прамысловага рамонту i
      i аўтатрактарнага     абслугоўванню
      электраабсталявання    прамысловага i
                   аўтатрактарнага
                   электраабсталявання

 27. 01-27 Электраманцёр па рамонту i Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню сродкаў   рамонту i
      аўтаматызацыi i      абслугоўванню
      сiгналiзацыi        сродкаў
                   аўтаматызацыi i
                   сiгналiзацыi

 28. 01-28 Электраманцёр па рамонту  Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      апаратуры рэлейнай     рамонту апаратуры
      засцярогi i аўтаматыкi   рэлейнай засцярогi
                   i аўтаматыкi

 29. 01-29 Электраманцёр па рамонту i Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню бытавой   рамонту i
      тэхнiкi          абслугоўванню
                   бытавой тэхнiкi

 30. 01-30 Электраманцёр       Электраманцёр    3-4-ы разрад
      ахоўнапажарнай       ахоўнапажарнай
      сiгналiзацыi        сiгналiзацыi

 31. 01-31 Электрамантажнiк па    Электрамантажнiк па 2-4-ы разрад
      сiлавых сетках i      сiлавых сетках i
      электраабсталяванню    электраабсталяванню

 32. 01-32 Электрамантажнiк па    Электрамантажнiк па 2-4-ы разрад
      асвятленню i асвятляльных асвятленню i
      сетках           асвятляльных сетках

 33. 01-33 Электраслесар па рамонту  Электраслесар па  3-4-ы разрад
      прыбораў цеплатэхнiчнага  рамонту прыбораў
      кантролю аўтаматыкi    цеплатэхнiчнага
      цеплавых працэсаў     кантролю аўтаматыкi
                   цеплавых працэсаў

 34. 01-34 Электрагазазваршчык,    Электрагазазвар-  2-4-ы разрад
      вадзiцель аўтамабiля    шчык, вадзiцель   Катэгорыя В i С
                   аўтамабiля

 35. 01-35 Электрамеханiк па рамонту Электрамеханiк па  3-5-ы разрад
      i абслугоўванню      рамонту i
      лiчыльна-вылiчальных машын абслугоўванню
                   лiчыльна-
                   вылiчальных машын

 36. 01-36 Электрамеханiк па рамонту Электрамеханiк па  3-5-ы разрад
      i абслугоўванню сродкаў  рамонту i
      вылiчальнай тэхнiкi    абслугоўванню
                   сродкаў вылiчальнай
                   тэхнiкi

   01-37 Нарыхтоўшчык прадуктаў  нарыхтоўшчык
      i  сыравiны        прадуктаў i сыравiны 
     -----------------------------------------------------------
     Раздел  01 дополнен позицией 01-37 приказом  Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)
     -----------------------------------------------------------   02. ГОРНАЯ I ЗДАБЫВАЮЧАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ, ГЕОЛАГАРАЗВЕДКА

     Агульныя прафесii горных i горна-капiтальных работ

 37. 02-01 Горнарабочы-машынiст;   Горнарабочы     4-5-ы разрад
      электраслесар (слесар)   ачышчальнага забою
      дзяжурны i па рамонту   Машынiст горных   5-ы разрад
      абсталявання        вымальных машын
                   Праходчык      4-5 разрад
                   Электраслесар    2-4-ы разрад
                   (слесар) дзяжурны i
                   па рамонту
                   абсталявання

 38. 02-02 Падрыўнiк         Падрыўнiк      2-4-ы разрад

 39. 02-03 Электраслесар (слесар)   Электраслесар    2-4-ы разрад
      дзяжурны i па рамонту   (слесар) дзяжурны i
      абсталявання;       па рамонту
      электрагазазваршчык,    абсталявання
      стропальшчык        Электрагазазваршчык 2-4-ы разрад
                   Стропальшчык    2-4-ы разрад

   Агульныя прафесii абагачэння, агламерацыi i брыкецiравання

 40. 02-04 Абагачальнiк шырокага   Аператар пульта   2-4-ы разрад
      профiлю (горнаруднай    кiравання
      прамысловасцi)       Дазiроўшчык     2-4-ы разрад
                   Дазiроўшчык     2-4-ы разрад
                   рэагентаў
                   Грахатоўшчык    2-4-ы разрад
                   Драбiльшчык     2-4-ы разрад
                   Машынiст млыноў   2-4-ы разрад
                   Машынiст      4-ы разрад
                   рудаўсерадняльнай
                   машыны
                   Абпальвальшчык   2-4-ы разрад
                   Сушыльшчык     2-4-ы разрад
                   Флататар      2-4-ы разрад
                   Фiльтравальшчык   2-4-ы разрад
                   Слесар-рамонтнiк  3-4-ы разрад
     
     -----------------------------------------------------------
     Пункт 40 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

 40. 02-04 Абагачальнiк шырокага   Аператар пульта   2-4-ы разрад
      профiлю (горнаруднай    кiравання
      прамысловасцi)       Дазiроўшчык     2-4-ы разрад
                   Дазiроўшчык     2-4-ы разрад
                   рэагентаў
                   Грахатоўшчык    2-4-ы разрад
                   Драбiльшчык     2-4-ы разрад
                   Машынiст млыноў   2-4-ы разрад
                   Машынiст      4-ы разрад
                   рудаўсерадняльнай
                   машыны
                   Абпальвальшчык   2-4-ы разрад
                   Сушыльшчык     2-4-ы разрад
                   Флататар      2-4-ы разрад
                   Фiльтравальшчык   2-4-ы разрад
     -----------------------------------------------------------

             Бурэнне свiдравiн

 41. 02-05 Бурыльшчык         Бурыльшчык     4-5-ы разрад
      эксплуатацыйнага i     эксплуатацыйнага i
      разведачнага бурэння    разведачнага
      свiдравiн на нафту i газ; бурэння свiдравiн
      памочнiк бурыльшчыка    на нафту i газ
      эксплуатацыйнага i     Памочнiк      3-4-ы разрад
      разведачнага бурэння    бурыльшчыка
      свiдравiн на нафту i газ  эксплуатацыйнага i
                   разведачнага
                   бурэння свiдравiн
                   на нафту i газ

 42. 02-06 Вышкамантажнiк-зваршчык,  Вышкамантажнiк-   3-4-ы разрад
      стропальшчык        зваршчык
                   Стропальшчык    2-4-ы разрад

 43. 02-07 Матарыст буравой устаноўкi Матарыст буравой  3-4-ы разрад
                   устаноўкi

 44. 02-08 Машынiст буравых установак Машынiст буравых  5-6-ы разрад
      на нафту i газ, вадзiцель установак на нафту
      аўтамабiля         i газ
                   Вадзiцель      Катэгорыя В i С
                   аўтамабiля

            Здабыча нафты i газу

 45. 02-09 Аператар па здабычы нафты Аператар па     2-4-ы разрад
      i газу;          здабычы нафты i
      электраманцёр па      газу
      абслугоўванню       Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      электраабсталявання    абслугоўванню
                   электраабсталявання

 46. 02-10 Аператар па эксплуатацыi  Аператар па здабычы 2-4-ы разрад
      нафтавых i газавых     нафты i газу
      свiдравiн         Аператар па     4-ы разрад
                   гiураўлiчнаму
                   разрыву пластоў
                   Аператар па     3-4-ы разрад
                   даследаванню
                   свiдравiн
                   Аператар па     3-4-ы разрад
                   падтрыманню
                   пластовага цiску

 47. 02-11 Бурыльшчык падземнага i  Бурыльшчык     5-6-ы разрад
      капiтальнага        падземнага i
      рамонту свiдравiн     капiтальнага
                   рамонту свiдравiн

 48. 02-12 Памочнiк бурыльшчыка    Памочнiк      4-5-ы разрад
      падземнага i        бурыльшчыка
      капiтальнага рамонту    падземнага i
      свiдравiн, электраманцёр  капiтальнага
      па абслугоўванню      рамонту свiдравiн
      электраабсталявання,    Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      стропальшчык        абслугоўванню
                   электраабсталявання
                   Стропальшчык    2-4-ы разрад
     
     -----------------------------------------------------------
     Пункты 47 - 48 - с изменениями, внесенными приказом
     Министерства образования  от 10 июня 1996  г. N 245
     (зарегистрирован в Национальном реестре - N 8/2283 от
     23.12.1999 г.)


 47. 02-11 Бурыльшчык капiтальнага  Бурыльшчык     5-6-ы разрад
      рамонту свiдравiн     капiтальнага
                   рамонту свiдравiн


 48. 02-12 Памочнiк бурыльшчыка    Памочнiк      4-5-ы разрад
      капiтальнага рамонту    бурыльшчыка
      свiдравiн, электраманцёр  капiтальнага
      па абслугоўванню      рамонту свiдравiн
      электраабсталявання,    Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      стропальшчык        абслугоўванню
                   электраабсталявання
                   Стропальшчык    2-4-ы разрад
     -----------------------------------------------------------

            03. ХIМIЯ I НАФТАХIМIЯ

       Агульныя прафесii хiмiчных вытворчасцей

 49. 03-01 Апаратчык-аператар*,    Апаратчык-аператар* 2-4-ы разрад
      слесар-рамонтнiк      Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разрад

 50. 03-02 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 2-4-ы разрад
      хiмiчнай вытворчасцi**   профiлю хiмiчнай
                   вытворчасцi**

 51. 03-03 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 2-4-ы разрад
      хiмiчнай вытворчасцi,   профiлю хiмiчнай
      лабарант хiмiчнага аналiзу вытворчасцi
                   Лабарант хiмiчнага 2-3-i разрад
                   аналiзу
_____________________________
   *Апаратчык-аператар аб'ядноўвае прафесii апаратчыкаў, уключаных
у  АТКД,  выпуск 24 "Агульныя прафесii хiмiчных вытворчасцей",
абслугоўваючых канкрэтную  вытворчасць,  i  прафесiю  "аператар
дыстанцыйнага пульта кiравання ў хiмiчнай вытворчасцi". Квалiфiкацыя
прысвойваецца па прафесii "Аператар дыстанцыйнага пульта кiравання ў
хiмiчнай  вытворчасцi"  i 2-3 прафесiях апаратчыкаў адпаведнай
вытворчасцi.
   **Апаратчык шырокага профiлю хiмiчнай вытворчасцi аб'ядноўвае
прафесii апаратчыкаў, уключаных у АТКД, выпуск 24 "Агульныя прафесii
хiмiчных вытворчасцей" i абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.
Квалiфiкацыя прысвойваецца па 2-3 прафесiях апаратчыкаў адпаведнай
вытворчасцi.

 52. 03-04 Кантралёр, лабарант па   Кантралёр      2-4-ы разрад
      фiзiка-механiчных     Лабарант па     2-4-ы разрад
      выпрабаваннях       фiзiка-механiчных
                   выпрабаваннях

 53. 03-05 Кантралёр якасцi прадукцыi Кантралёр якасцi  4-ы разрад
      i тэхналагiчнага працэсу, прадукцыi i
      лабарант хiмiчнага аналiзу тэхналагiчнага
                   працэсу
                   Лабарант хiмiчнага 2-3-i разрад
                   аналiзу

       Азотныя вытворчасцi i прадукты аргсiнтэзу

 54. 03-06 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 3-5-ы разрад
      азотных вытворчасцей i   профiлю азотных
      прадуктаў аргсiнтэзу*,   вытворчасцей i
      слесар-рамонтнiк      прадуктаў
                   аргсiнтэзу*
                   Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разрад

          Асноўныя хiмiчныя вытворчасцi

 55. 03-07 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 3-5-ы разрад
      асноўных хiмiчных     профiлю асноўных
      вытворчасцей**       хiмiчных
                   вытворчасцей**

 56. 03-08 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 3-5-ы разрад
      асноўных хiмiчных     профiлю асноўных
      вытворчасцей,       хiмiчных
      слесар-рамонтнiк      вытворчасцей
                   Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разрад
_____________________________
   *Апаратчык шырокага профiлю азотных вытворчасцей i прадуктаў
аргсiнтэзу аб'ядноўвае прафесii апаратчыкаў, уключаных у АТКД,
выпуск 25 раздзел "Азотныя вытворчасцi i прадукты аргсiнтэзу".
Квалiфiкацыя  прысвойваецца  па  2-3  прафесiях  апаратчыкаў,
абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.
   **Апаратчык шырокага профiлю асноўных хiмiчных вытворчасцей
аб'ядноўвае прафесii апаратчыкаў, уключаных у АТКД, выпуск 25
раздзел "Асноўныя хiмiчныя вытворчасцi". Квалiфiкацыя прысвойваецца
па 2-3 прафесiях апаратчыкаў, абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6
< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations