Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 28 декабря 2004 г. №32 "Аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у пастанову Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь ад 10 красавiка 2003 года N 11"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 23

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23

 
   пасля пазiцыi:

"
1а1Е504295 Брацкая магiла  1941-1944 гг.  в.Вузляны     3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1М504515 Помнiк      1979 г.     г.Салiгорск,   2  № 88 ад 28
      У.I.Ленiну             пл.Ленiна       жнiўня
      (ск.А.Бембель,                      2003 г.";
      арх.В.Блахiн)

   пасля пазiцыi:

"
1а1К504306 Брацкая магiла  1941-1944 гг.  г.Смалявiчы,   3  № 82 ад 25
                       вул.Брэсцкая     лютага
                                  2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1К502330 Комплекс сядзiбы Пачатак ХХ ст.  в.Алесiна     3  № 93 ад 27
      "Алесiна":                        студзеня
      а) дом з                         2004 г.";
      гаспадарчай
      прыбудовай
      б) бровар

   пасля пазiцыi:

"
1а1К504311 Брацкая магiла  1944 г.     в.Калiта     3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е402687 Гарадзiшча.    VI ст. да н.э. - в.Каменка     3  № 79 ад 4
      Раннi жалезны   VIII ст.н.э.              снежня
      век                           2002 г.";

   пасля пазiцыi:

"
1а1Е400644 Мемарыяльны    Канец XIX ст.  в.Дзяржынава   3  № 71 ад 28
      комплекс                         лютага
      "Дзяржынава"                       2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е504516 Помнiк      1977 г.     хутар       2  № 88 ад 28
      Ф.Э.Дзяржынскаму          Дзяржынава      жнiўня
      (ск.С.Вакар,                       2003 г.";
      арх.Ю.Казакоў)

   пасля пазiцыi:

"
1а1Е302714 Стаянка. Неалiт  3-e       в.Мiкалаеўшчына, 3  № 79 ад 4
               тысячагоддзе   на паўднёвым     снежня
               да н.э.     баку вёскi      2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е504616 Касцёл Успення  Пачатак ХХ ст.  в.Налiбокi    3  № 93 ад 27
      Дзевы Марыi                       студзеня
                                  2004 г.";

   пасля пазiцыi:

"
1а1Е300950 Петрапаўлаўскi  Сярэдзiна    в.Новы Свержань  2  № 71 ад 28
      касцёл з     XVI ст.                лютага
      агароджай                        2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е504615 Касцёл      Пачатак ХХ ст.  в.Рубяжэвiчы   2  № 93 ад 27
      св.Iосiфа                        студзеня
                                  2004 г.";

   1.8. дадатак 8:
   пасля пазiцыi:

"
1б100052  Кнiга       XIX ст.     Нацыянальны    1  № 73 ад 30
      "Акафiстнiк"            мастацкi музей    красавiка
                       Рэспублiкi      2002 г."
                       Беларусь

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1б100053  Падсвешнiк    XVII ст.     Нацыянальны    2  № 84 ад 23
                       мастацкi музей    красавiка
                       Рэспублiкi      2003 г.
                       Беларусь

1б100054  Падсвешнiк    XVII ст.     Нацыянальны    2  № 84 ад 23
                       мастацкi музей    красавiка
                       Рэспублiкi      2003 г.
                       Беларусь

1б100055  Абразы Свята-   ХIХ ст.     Свята-      3  № 93 ад 27
      Мiкольскай             Мiкольская      студзеня
      царквы ў              праваслаўная     2004 г.
      в.Малькавiчы            царква
      Ганцавiцкага            в.Малькавiчы
      раёна               Ганцавiцкага
      Брэсцкай              раёна Брэсцкай
      вобласцi:             вобласцi
      "Георгiй
      Пераможца";
      "Святая Марыя
      Магдалiна"

1б100056  Абразы      ХIХ ст.     Свята-Успенская  3  № 93 ад 27
      "Уцяшэнне",            царква        студзеня
      "Замiлаванне",           в.Хатынiчы      2004 г.
      "Спагнанне             Ганцавiцкага
      загiнуўшых",            раёна Брэсцкай
      "Запакой мой            вобласцi
      смутак"

1б100057  Абраз "Тайная   ХIХ ст.     Юр'еўская     3  № 93 ад 27
      вячэра"              царква в.Чудзiн    студзеня
                       Ганцавiцкага     2004 г.
                       раёна Брэсцкай
                       вобласцi

1б100058  Абразы "Уваход  ХIХ ст.     Юр'еўская     3  № 93 ад 27
      Гасподнi ў             царква в.Будча    студзеня
      Iерусалiм",            Ганцавiцкага     2004 г.
      "Благавешчанне",          раёна Брэсцкай
      "Успенне              вобласцi
      прасвятой
      Багародзiцы",
      "Святая Тройца",
      "Ефрасiння
      Полацкая",
      "Праабражэнне
      Гасподне"

1б100059  Абразы "Марыя   ХIХ ст.     Георгiеўская   3  № 93 ад 27
      Егiпецкая",            царква        студзеня
      "Св.Iадосiй            в.Вялiкiя       2004 г.
      Iгуменскi",            Круговiчы
      "Прасвятая             Брэсцкай
      Багародзiца",           вобласцi
      царскiя вароты
      з iконамi
      "Архангел
      Гаўрыiл",
      "Прасвятая
      Багародзiца",
      "Св.апосталы
      Мацвей i Марк",
      "Св.апосталы
      Лука i Iаан",
      "Успенне
      Прасвятой
      Багародзiцы",
      "Св.Мiкалай
      Цудатворац"

1б100060  Карцiна      1894 г.     г.Пiнск,     2  № 98 ад 22
      "Божая Мацi            вул.Ленiна,      чэрвеня
      з дзiцем",             18, касцёл      2004 г.
      А.Ромэр              Успення
                       Прысвятой
                       Дзевы Марыi

1б100061  Кнiга       1760       Нацыянальны    2  № 100 ад
      "Тэалагiчныя   (1754) г.    мастацкi музей    14 верасня
      трактаты", 2            Рэспублiкi      2004 г.
      тома                Беларусь КН-77

1б100062  Кнiга "Рытуал"  1754       Нацыянальны    2  № 100 ад
               (1733) г.    мастацкi музей    14 верасня
                       Рэспублiкi      2004 г.
                       Беларусь КН-81

1б100063  Кнiга "Мiнэя   ХVII-ХVIII    Нацыянальны    2  № 100 ад
      агульная"     ст.ст.      мастацкi музей    14 верасня
                       Рэспублiкi      2004 г.
                       Беларусь КН-88

1б100064  Кнiга       2-я палова    Нацыянальны    3  № 100 ад
      "Евангелле    ХVIII cт.    мастацкi музей    14 верасня
      напрэстольная"           Рэспублiкi      2004 г.";
                       Беларусь КН-118

   1.9. дадатак 9:
   пасля пазiцыi:

"
2аI000050 Герб г.Гарадок  ХVI ст.         -          -"-

дапоўнiць пазiцыяй:

"
2аI000051 Свята-                г.Брэст      № 89 ад 23
      Уваскрасенскi                      верасня
      храм iмя                         2003 г.".
      50-годдзя
      Вялiкай Перамогi
      з брамай-званiцай

   2. Дадзеная пастанова ўступае ў сiлу з даты яе афiцыйнага
апублiкавання.

Мiнiстр                          Л.П.Гуляка

УЗГОДНЕНА           УЗГОДНЕНА
Намеснiк старшынi Брэсцкага  Старшыня Гомельскага
абласнога выканаўчага камiтэта абласнога выканаўчага камiтэта
     С.Дз.Ашмянцаў         А.С.Якабсон
06.12.2004           07.12.2004

УЗГОДНЕНА           УЗГОДНЕНА
Старшыня Мiнскага гарадскога  Старшыня Вiцебскага
выканаўчага камiтэта      абласнога выканаўчага камiтэта
     М.Я.Паўлаў           У.П.Андрэйчанка
08.12.2004           07.12.2004

УЗГОДНЕНА           УЗГОДНЕНА
Першы намеснiк старшынi    Старшыня Магiлёўскага
Гродзенскага абласнога     абласнога выканаўчага камiтэта
выканаўчага камiтэта          Б.В.Батура
     В.I.Сцяпура      17.12.2004
12.12.2004

УЗГОДНЕНА
Выконваючы абавязкi
старшынi Мiнскага абласнога
выканаўчага камiтэта
     Л.Ф.Крупец
17.12.2004
     -----------------------------------------------------------

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23
< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations