Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 2 февраля 1995 г. №13 "Аб Спiсе работ, на якiх забараняецца прымяненне працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 1

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13

     ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА ПРАЦЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
            2 лютага 1995 г. № 13

 АБ СПIСЕ РАБОТ, НА ЯКIХ ЗАБАРАНЯЕЦЦА ПРЫМЯНЕННЕ
 ПРАЦЫ АСОБ МАЛАДЗЕЙ ВАСЕМНАЦЦАЦI ГАДОЎ

   У адпаведнасцi  з артыкулам 175 Кодэкса Законаў аб працы
Рэспублiкi Беларусь i ў мэтах выканання распараджэння Кабiнета
Мiнiстраў  Рэспублiкi  Беларусь ад 9 студзеня 1995 г. № 16р
Мiнiстэрства працы пастанаўляе:
   1. Зацвердзiць па ўзгадненню з Мiнiстэрствам аховы здароўя,
Мiнiстэрствам  юстыцыi,  Мiнiстэрствам  адукацыi  i  навукi,
Мiнiстэрствам прамысловасцi i iншымi зацiкаўленымi  з  удзелам
аб'яднанняў прафесiянальных саюзаў Беларусi Спiс работ, на якiх
забараняецца прымяненне працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў
(прыкладаецца).
   2. Устанавiць, што:
   прымяненне працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў на работах,
якiя прадугледжаны ў Спiсе, забараняецца ўсiм наймальнiкам незалежна
ад форм уласнасцi i вiдаў дзейнасцi;
   мiнiстэрствам, дзяржаўным камiтэтам i iншым цэнтральным органам
кiравання, якiя маюць вучэбныя ўстановы, спынiць набор навучэнцаў з
1996-1997 навучальнага года па вiдах работ, пералiчаных у Спiсу,
калi iм на момент заканчэння вучобы не споўнiцца васемнаццаць гадоў;
   пры праходжаннi вытворчай практыкi (вытворчага навучання) асобы
маладзей васемнаццацi гадоў, якiя навучаюцца у агульнаадукацыйных,
прафесiйна-тэхнiчных i сярэднiх спецыяльных навучальных установах,
могуць знаходзiцца на работах, якiя ўключаны ў Спiс, не больш 4
гадзiн у дзень;
   выпускнiкi  прафесiйна-тэхнiчных  i  сярэднiх  спецыяльных
навучальных устаноў, якiя  закончылi прафесiйную падрыхтоўку з
тэрмiнам навучання не менш 3 гадоў па прафесiях, якiя ўключаны ў
Спiс, i не дасягнулi васемнаццацi гадоў, дапускаюцца да работы па
гэтых прафесiях пад кiраўнiцтвам вопытных работнiкаў;
   мiнiстэрствы, дзяржаўныя камiтэты i iншыя цэнтральныя органы
кiравання, наймальнiкi  ў выпадках лiквiдавання  шкоднасцей на
работах, якiя ўключаны ў Спiс, могуць па ўзгадненню з Мiнiстэрствам
працы Рэспублiкi Беларусь, з  улiкам заключэння органаў аховы
здароўя, прымаць на гэтыя работы асоб маладзей васемнаццацi гадоў.
   3.  Даручыць  Упраўленню  аховы  працы  па  ўзгадненню з
Мiнiстэрствам аховы здароўя даваць пры неабходнасцi тлумачэннi аб
парадку прымянення Спiса.
   4. Увесцi ў дзеянне Спiс работ, на якiх забараняецца прымяненне
працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў з 1 студзеня 1996 г.

 Мiнiстр                          А.САСНОЎ

                      Дадатак
                      да пастановы Мiнiстэрства
                      працы Рэспублiкi Беларусь
                      02.02.1995 № 13

                СПIС
        работ, на якiх забараняецца прымяненне
        працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў

 --------------------------------------T-------------------T--------
                    ¦          ¦Код
                    ¦          ¦прафесii
      Вiды работ         ¦ Назва прафесiй  ¦па
                    ¦          ¦АК i КС
 --------------------------------------+-------------------+--------
           1         ¦    2      ¦  3
 --------------------------------------+-------------------+--------

      I. Горныя работы, будаўнцтва метрапалiтэнаў,
       тунэляў i другiх падзямельных збудаванняў

   1. Адкрытыя горныя работы:

 бурэнне шпураў ручнымi i калонкавымi  Бурыльшчык
 перфаратарамi, электрасвердламi,    шпураў       11295
 пойнтамi, ручнымi бурамi;

 напаўненне i адкочванне ваганетак.   Ваганетчык
 Прычэпка i адчэпка гружаных i     паветрана-
 парожнiх ваганетак з падкочваннем   канатнай дарогi   11307
 iх да паветрана-канатнай дарогi;

 выкананне узрыўных работ пры     Падрыўнiк      11429
 вядзеннi адкрытых i геафiзiчных
 работ;

 уборка штучных сценавых камянёў за   Выбаршчык      1151З
 каменярэзнай машынай;

 прыём гружаных аўтасамасвалаў,     Выгрузчык на
 чыгуначных саставаў на адвалах,    адвалах       11543
 рэгуляванне iх руху. Выгрузка
 пароды, шлаку i iншых адходаў
 вытворчасцi з транспартных сродкаў;

 кiраванне гiдраманiторам i патокам   Горнарабочы па
 пульпы пры тушэннi пажару;       папярэджваннi i
                    тушэннi пажараў   11719

 пагрузка ў вагоны, ваганеткi      Дастаўшчык
 i другiя транспартныя сродкi      крапёжных
 крапёжных, будаўнiчых, змазачных    матэрыялаў
 матэрыялаў, дастаўка iх да ствалоў   у шахту       11891
 шахт, вусця штольнi або да iншых
 аб'ектаў; пагрузка i выгрузка
 матэрыялаў уручную, з дапамогай
 блокаў, лябёдак;

 умацаванне i рамонт горных       Крапiльшчык     13193
 вырабатак усiмi вiдамi мацавання;

 выраб, армiраванне, устаўлянне     Каваль-
 тэрмаапрацоўка (гартаванне) бураў;   буразапраўшчык   13221

 пагрузка з люкаў горнай масы      Люкавы       13432
 ў ваганеткi, на транспарцёрную
 стужку i аўтамашыны на пагрузачным
 пункце. Падкатка i адкатка гружаных
 i парожнiх ваганетак;

 кiраванне лябёдкай паветрана-канатнай Машынiст
 дарогi пры транспартаваннi гружаных  паветрана-
 i парожнiх ваганетак;         канатнай дарогi   13633

 абслугоўванне землясосных станцый,   Машынiст
 установак (агрэгатаў) пры прымяненнi  землясоснай
 iх у гiдрамеханiзацыi на адкрытых   устаноўкi      13737
 горных работах;

 кiраванне пагрузачнай машынай;     Машынiст
                    пагрузачнай
                    машыны       14002

 кiраванне канвеерамi, элеватарамi,   Машынiст
 шнэкамi, перагрузачнымi цялежкамi,   канвеера      13777
 прывадной станцыяй канвеера;

 кiраванне адвалаўтваральнiкам;     Машынiст
                    адвала-
                    ўтваральнiка    13941

 вядзенне працэсу экскавацыi горнай   Машынiст
 масы на адвальным мосце. Кiраванне   адвальнага моста  13943
 механiзмамi адвальнага моста;

 кiраванне механiзмамi прычапнога    Машынiст
 адвальнага плуга (струга, скрэпера);  адвальнага
                    плуга        13944

 кiраванне пад'ёмнымi машынамi     Машынiст
 з электрычным або пнеўматычным     пад'ёмнай
 прывадам;               машыны       14021

 кiраванне механiзмамi         Машынiст
 пуцеперамяшчальнiка пры перамяшчэннi  пуцеперамяшчальнiка 14089
 i перасоўваннi чыгуначнага шляху;

 кiраванне скрэпернымi лябёдкамi;    Машынiст скрэпернай
                    лябёдкi       14187

 кiраванне буравой устаноўкай;     Машынiст устаноўкi
                    па бурэнню ствалоў
                    шахт поўным
                    сячэннем      14295

 ручная падкатка i адкатка ваганетак;  Перакульвальшчык  16249

 праходка горных выпрацовак з      Праходчык      17491
 прымяненнем адбойных малаткоў,
 пнеўмаломаў; узрыўным i гiдраўлiчным
 спосабамi i ўручную;

 выкананне праходчых работ пры     Праходчык на
 будаўнiцтве адкрытым спосабам тунэляў паверхневых
 станцый метрапалiтэнаў i будынкаў   работах       17495
 спецыяльнага назначэння;

 атрыманне выбуховых матэрыялаў i    Раздатчык выбуховых
 сродкаў падрывання, пагрузка iх i   матэрыялаў     17608
 суправаджэнне да месца назначэння.

   2. Абагачэнне, агламерацыя,
    брыкетаванне:

 падрыхтоўка брыкетнай сумесi;     Апаратчык па
                    падрыхтаванню
                    сумесяў i раствораў 10373

 кiраванне працэсам асвятлення,     Апаратчык
 згушчэння i прамыўкi пульпы, шламу   згушчальнiкаў    10931
 ў згушчальнiках, гiдрацыклонах;

 ачыстка цыклонаў, жолабаў, труб,    Выгрузчык пылу   11545
 пылевых камер, рукаўных фiльтраў
 ад пылу;

 мокрае i сухое грохачэнне (рассеў)   Грохатаўшчык    11765
 матэрыялу на грохатах (сiтах);

 грохачэнне на грохатах. Завалка    Грохатчык-
 руды на грохаты рудаабпальных пячэй шуроўшчык      11766
 уручную;

 кiраванне дазiровачнымi ўстройствамi; Даводчык      11847

 абслугоўванне сiлкавальнiкаў      Дазiроўшчык
 рэагентаправадоў;           рэагентаў      11876

 драбленне буйнай, сярэдняй, дробнай  Драбiльшчык     11908
 сыравiны, матэрыялаў;

 загрузка матэрыялаў уручную ў     Загрузчык      12080
 прыёмныя варонкi;

 кантроль за выкананнем устаноўленай  Кантралёр
 тэхналогii пры здабычы i перапрацоўцы прадукцыi
 гатовых прадуктаў абагачэння;     абагачэння     13040

 уборка сыпучых матэрыялаў на      Стужкавы
 пляцоўках галерэй i пад стужкамi    ўборшчык      13368
 транспарцёраў;

 прэсаванне матэрыялаў i сыравiны   Машынiст
 для брыкетавання на прэсах;      брыкетнага прэса  13579

 драбленне, класiфiкацыя, сепарацыя   Машынiст млыноў   13872
 i прасеў руды;

 змешванне шыхты ў змяшальных      Машынiст
 барабанах;               змяшальных
                    барабанаў      14198

 кiраванне механiзмамi, устаноўкамi   Машынiст
 пры сартаваннi сыравiны i матэрыялаў; сарцiроўкi     14208

 кiраванне працэсам сушкi на сушыльных Машынiст
 устаноўках;              сушыльнай устаноўкi 14224

 рамонт i абслугоўванне пылагазаўлоўных Аператар па
 установак;               абслугоўванню
                    пылагазаўлоўных
                    установак      15860

 падрыхтоўка раствораў рэагентаў для  Растваральшчык
 флатацыi:               рэагентаў      17796

 кiраванне сепарацыяй на        Сепаратаршчык    18386
 электрамагнiтных, электрастатычных,
 вiнтавых сепаратарах;

 загрузка матэрыялу, вырабаў      Сушыльшчык     18916
 паўфабрыкатаў у сушыльныя печы.
 Кiраванне працэсам сушкi;

 кiраванне i абслугоўванне       Фiльтравальшчык   19356
 фiльтравальных апаратаў у працэсе
 абагачэння вуглю;

 загрузка транспартных сродкаў шламам; Шламаўшчык     19625

 абслугоўванне i праверка стану     Шламаўшчык басейнаў 19627
 шламабасейнаў.
   
   3. Здабыча, абагачэнне будаўнiчых
    матэрыялаў:

 выманне карыснага выкапня з дапамогай Забойшчык      11961
 адбойных малаткоў, перфаратараў i
 iншага абсталявання i iнструмента;

 выколванне плiт або блокаў па     Кольшчык плiт i
 зададзеных памерах з дапамогай     блокаў       12831
 молата, пракладак i пунчэтаў;

 кiраванне глiнарэзнымi машынамi    Машынiст
 розных тыпаў, што прымяняюцца     глiнарэзнай машыны 13671
 пры здабычы глiны;

 кiраванне каменярэзнымi        Машынiст
 аперацыйнымi (распаласовачнымi)    каменярэзнай машыны 13749
 машынамi;

 адбойка пустой пароды i драбленне   Навалаадбойшчык   14829
 руды ўручную адбойным малатком,
 кувалдай, ломам або кайлом для
 аддзялення руды ад пароды;

 падрыхтоўка рэактыўнай вады ў     Падрыхтоўшчык
 вытворнасцi каалiну. Запраўка     рэактыўнай вады   17215
 вады каўстычнай содай, вадкiм шклом,
 выпнавым малаком i iншымi дабаўкамi;

 сарцiроўка матэрыялаў;         Рассявальшчык    17794

 абслугоўванне рэактарных установак;  Рэактаршчык     17830

 апрацоўка камянёў;           Рэзчык па камнi   17940

 выкананне папярэчных i падоўжных    Рэзчык траншэй   17966
 прапiлаў у горным масiве электрапiлой
 або ўручную.
   
   4. Вытворчасць горнага воску
    (азакерыту):

 ачыстка рэчываў ад прымясей;      Апаратчык перагонкi 10501

 вядзенне тэхналагiчнага працэсу    Апаратчык
 вытворчасцi вуглешчалачных       вытворчасцi
 рэагентаў i iх мадыфiкацый;      рэагентаў      10836

 экстрагаванне буравугальнай сушонкi.  Апаратчык
                    экстрагавання    11102

   5. Вытворчасць вугальнай i
    графiтаванай прадукцыi:

 кiраванне дазiровачнымi ўстройствамi  Дазiроўшчык     11858
 (устаноўкамi). Дазiроўка кампанентаў
 шыхты, масы;

 вядзенне працэсу драблення,      Машынiст млыноў   13872
 класiфiкацыi, сепарацыi i прасявання
 матэрыялаў;

 вядзенне працэсу абпальвання руды,   Абпальшчык     15157
 сыравiны, канцэнтратаў i iншых
 матэрыялаў;

 гартаванне, кальцынацыя розных     Загартоўшчык    17359
 матэрыялаў;

 насычэнне вырабаў i матэрыялаў     Насычальшчык    17424
 серай, маслам, парафiнам;

 змешванне шыхты i звязваючых      Змешвальшчык    18604
 матэрыялаў.
   
    II. Геолагаразведачныя i тапографа-геафiзiчныя работы:

 выкананне работ па каратажу свiдравiн. Каратажнiк     12714
 Спуск у свiдравiну, пад'ём i
 перазлучэнне свiдравiнных апаратаў пры
 каратыраваннi свiдравiн;

 кiраванне пад'ёмнiкам каратажнай i   Машынiст
 перфаратарнай станцый;         пад'ёмнiка     14016

 кiраванне шурфапраходчым агрэгатам   Машынiст
 пры праходцы шурфа свiдравiн;     шурфапраходчага
                    агрэгата      14382

 прамыўка i даводка масавых шлiхавых  Прамывальшчык
 проб у латках, каўшах, на прамывачных геалагiчных проб  17391
 i даводачных прыборах.
   
          III. Металургiчныя вытворчасцi
   
   1. Агульныя прафесii чорнай
    металургii:

 загрузка i выгрузка тэрмiчных печаў  Загрузчык
 ручным спосабам;            тэрмiчных печаў   12132

 работа з гарачым металам;       Кантаўшчык-укладчык 12698

 клеймаванне i маркiроўка гарачых    Клеймавальшчык
 злiткаў i загатовак;          гарачага металу   12780

 падрыхтоўка сталеразлiвачных каўшоў  Каўшавы       12815
 i прамежкавых каўшоў да прыняцця
 плавак;

 кантроль проб вадкага чыгуну i сталi, Кантралёр у
 вуглю, шыхты i iншай сыравiны i    вытворчасцi
 паўфабрыкатаў;             чорных металаў   12942

 пайка з прымяненнем свiнцовых прыпояў; Меднiк       14420

 абслугоўванне ўсiх машын i механiзмаў, Машынiсты па
 якiя працуюць у гарачых пралётах, на  ўсiх прафесiях
 гарачых участках, на транспацiроўцы
 металу, труб, агламерату i коксу ў
 гарачым стане;

 удзел у працэсе нагрэву металу;    Награвальшчык
                    металу       14852

 выдаленне заганаў металу;       Наждачнiк      14862

 абмазванне паверхнi лiстоў маслам   Абмазчык лiстоў i
 уручную;                труб        15230

 кiраванне з пульта штурхачамi металу  Аператар паста
 з награвальных установак;       кiравання      15880

 цэнтроўка тарцоў злiткаў i загатовак  Аператар
 на абдзiральных станках пры выдаленнi абдзiральных
 паверхневых заганаў на злiтках,    станкоў       15760
 трубным i сартавым вырабах;

 аб'ёмная загартоўка рэек;       Аператар паста
                    кiравання
                    агрэгатамi
                    аб'ёмнай загартоўкi
                    рэек        15884

 адпал прэцызiйнай сталi i сплаваў   Адпальшчык     16356
 (катанкi, стужкi, дроту) у
 каўпаковых, шахтных i працяжных
 многанiтачных пячах;

 падача i пасадка металу у       Пасадчык металу   1691З
 награвальныя ўстройствы, пракатных i
 трубапракатных станаў i
 трубапрофiльных прэсаў пры дапамозе
 кранаў, штурхачоў, ральгангаў,
 шлеппераў, загрузачных механiзмаў
 i ўручную;

 выпраўленне рэйкавых накладак на    Правiльшчык пракату
 прэсе ў гарачым стане пасля iх     i труб       16938
 прамывання;

 падрыхтоўка вогнетрывалай масы     Падрыхтоўшчык
 рознай кансiстэнцыi па зададзенай   заправачных,
 рэцэптуры;               вогнетрывалых
                    матэрыялаў i
                    тэрмiчных сумесяў  17170

 уключэнне i выключэнне з пульта    Пультаўшчык
 электрасiлкавання пячнога       электраплавiльнай
 трансфарматара, генератара,      печы        17511
 рэдуктара на печах;

 рэзка гарачага металу пры адсутнасцi  Рэзчык гарачага
 дыстанцыйнага кiравання з пульта;   металу       17889

 вядзенне працэсаў тэрмiчнай      Тэрмiст пракату
 апрацоўкi;               i труб       19110

 прыбiранне, укладка, кантоўка i    Прыбiральшчык
 перамяшчэнне гарачага пракатанага   гарачага металу   19254
 металу ад пракатных станаў;

 прыбiранне ўручную акалiны       Прыбiралышчык шлака
 грузапад'ёмнымi механiзмамi пры    i абаротных
 ачыстцы прыямкаў;           матэрыялаў     19263

 драбленне ўручную чыгуна, флюсаў,   Шыхтоўшчык     19614
 металiчнага лому на кускi;

 уборка i вываз шлаку, смецця i     Шлакоўшчык     19622
 выкiданне металу ў плавiльных
 цэхах.
   
   2. Сталеплавiльная вытворчасць:

 кiраванне механiзмамi гiдраўлiчнай   Машынiст
 устаноўкi i механiзмам змазкi     гiдраачысткi i
 зложнiц;                змазкi зложнiц   13664

 кiраванне з пульта механiзмам     Машынiст
 павароту (дыстрыбутарам) канвертараў; дыстрыбутара    13698

 завалка шыхты ў сталеплавiльныя    Машынiст
 агрэгаты;               завалачнай машыны  13721

 кiраванне заправачнай машынай i    Машынiст
 таркрэт-машынай пры запраўцы      заправачнай машыны 13729
 мартэнаўскiх пячэй;

 адпампаванне шлаку з мiксераў,     Мiксеравы      14463
 адбiўка скрапу, запраўка наска i
 гарлавiны мiксера;

 выраб блокаў для сцэн электрапечаў.  Набiўшчык блокаў  14773
 Выгрузка пеку з вагонаў;

 Загатоўка, складзiраванне i падноска  Наборшчык стопараў 14822
 да рабочага месца стопараў i
 ўстаноўка iх у сушыльныя печы;

 кiраванне з пульта трактам падачы   Аператар загрузкi
 сыпучых матэрыялаў да канвертараў;   канвертара     15590

 кантроль за працэсам прадзiмання    Аператар
 плаўкi ў канвертарах, падача сiгналаў лагаскопа      15689
 аб неабходнасцi падагравання або
 ахаладжэння плавак;

 пазапечнае вакуумаванне металу на   Аператар
 параэжэктарнай устаноўцы;       параэжэктарнай

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13
< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations